Een essentieel kenmerk van een recht is, dat het rechtens moet kunnen worden afgedwongen. Maar kan een sociale (overheids)voorziening altijd worden afgedwongen? Dat hangt er maar van af. Als U bijvoorbeeld langdurig arbeidsongeschikt bent, terwijl U werkte in Nederland en U en Uw werkgever hebben in NL WAO-premie betaald, DAN zou U MISSCHIEN recht kunnen hebben op een uitkering. De Staat heeft namelijk, zoals U waarschijnlijk weet, per 1 januari 2006 de wettelijke vereisten, in verzekeringstaal: de polisvoorwaarden, tussentijds gewijzigd.

Arbeidsongeschiktheid
Dus gesteld: U en Uw werkgever hebben jarenlang verplichte WAO-“premie” betaald. U DACHT, dat U goed verzekerd was. Helaas. De WAO heette wel een sociale “verzekering”, maar IS helemaal geen verzekering. De WAO is, zoals bekend, per 1 januari 2006 vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Waarschijnlijk valt U nu onder die WIA. Maar de eisen van de WIA zijn aanzienlijk scherper dan die van de WAO en U loopt grote kans, dat U niks krijgt -ook al bent U feitelijk arbeidsONgeschikt- als U niettemin toch arbeidsGEschikt in de zin van de WIA wordt verklaard. U en Uw werkgever worden bij de neus genomen.
www.uwv.nl/Werknemer/Arbeid…

AOW, een pensioen ?
Iets dergelijks gaat wellicht ook met de AOW, die door de overheid van meet af aan heel suggestief “ouderdomspensioen” genoemd wordt, gebeuren. Maar de AOW IS GEEN ouderdoms”pensioen”, want een pensioen is een verzekering en de AOW is géén verzekering. De AOW is een zoethoudertje, een suikerspin, 95% lucht. U heeft weliswaar AOW-“premie” betaald, maar die “premie” wordt meteen weer uitgekeerd aan andere 65+sers, zeg maar dat hij meteen verdampt. Sorry, U zult misschien nog eventjes moeten doorwerken. Tot Uw 67e bijvoorbeeld. U DACHT, dat U op Uw 65e met pensioen zou gaan. Daarop was Uw AOW-premie immers afgestemd, maar als het aan Wouter Bos ligt, eist de overheid strakjes van U, dat U nog een paar jaartjes doorwerkt. U wordt in dat geval driemaal bij de neus genomen: éénmaal, omdat U een te HOGE premie betaalde, éénmaal, omdat U LANGER premie gaat betalen en éénmaal, omdat U KORTER profiteert.
Maar omdat U de AOW te karig vond en/of de overheid -terecht- wantrouwde, had U waarschijnlijk eerder al een -particuliere- “AANVULLENDE” pensioenverzekering (een ECHTE verzekering dus) afgesloten. Daarvoor heeft U gespaard en betaald. Maar als het aan Wouter Bos ligt, gaat U straks nog EXTRA AOW-premie BIJbetalen uit Uw eigen aanvullend pensioen, zodra die wordt uitgekeerd. “Fiscalisering van de AOW” heet dat.
www.svb.nl/internet/nl/inde…

Moraal
Kijk, zo werkt de overheid. Dat komt, omdat deze democratische rechtsstaat een marxistisch instituut ‘pur sang’ is, waarin een “recht” geen recht is, een “verzekering” geen verzekering, een “pensioen” geen pensioen, enzovoort, en waarin de staat zijn beloften, als het even kan, niet nakomt. Want die staat graait het liefst in Uw privé-portemonnaie en die van Uw werkgever. Dat zit in ons parlementaire democratische systeem ingebakken. Dat IS (sociaal)democratische politiek.

Legitimatie van bedrog en diefstal
Geen weldenkend mens kan daar dan ook vertrouwen in stellen. Toch gaan straks zo’n 60-70% van de burgers een stem uitbrengen. Op allerlei manieren probeert men U te verleiden, of beter gezegd, te misleiden, om te gaan stemmen. Als U daarop ingaat -dat moet U natuurlijk zelf weten-, legitimeert U wel de politiek evenals deze marxistische boevenstaat.

4 REACTIES

 1. Ik ken genoeg mensen die maar wat blij zijn met die ‘sociale’ overheid die in andermans portemonnee graait. Momenteel doe ik een freelance klus die ik om praktische redenen moet laten verlonen. Ik had niet om ‘heffingskorting’ gevraagd, waardoor meteen het werkelijke loonbelastingtarief zichtbaar is: 42% volgens mijn berekening. Hoezo sociaal? Dit soort belastingtarieven nodigt eigenlijk uit tot 2 dingen: emigratie of dan maar de bijstand in…

 2. Een van de beste artikels sinds tijden.
  Nose schrijft wat ik altijd al beweerde maar te lui was om neer typen en naar Hub te sturen.
  Karma+++

 3. [1] "Dit soort belastingtarieven nodigt eigenlijk uit tot 2 dingen: emigratie of dan maar de bijstand in…"

  Minstens drie dan: dat wat jij zegt plus "het ontduiken ervan".

 4. type in de google search
  spectrum black pope
  en down load 68 pagina’s
  interesant

Comments are closed.