Burgers moeten zich tegen inbrekers in hun eigen huis of winkel kunnen verdedigen zonder dat zij vervolgens in de verdachtenbank belanden. De VVD wil dit recht op zelfverdediging verruimen en het in een eigen wetsvoorstel vast gaan leggen.
Valt er een klap bij een overval, dan moet justitie straks aantonen dat er onnodig geweld is gebruikt door het slachtoffer.

“Gebruik je geweld uit zelfverdediging, dan hoef je niet langer zelf te bewijzen dat er sprake was van noodweer. Ook hoef je niet meer te wachten totdat de crimineel de eerste klap uitdeelt”, aldus VVD lijsttrekker Rutte.
De liberaal wil overigens zelf niet meer wachten op het kabinet, dat nog steeds niet heeft gereageerd op de wens van de liberalen. “Premier Balkenende komt zijn belofte niet na. Het is jammer dat hij dit gevoel van urgentie niet deelt”, aldus Rutte.
De PvdA is positief over het plan van de VVD. “We doen graag mee, want slachtoffers die geweld hebben gebruikt, komen nu onterecht en onnodig lang in de beklaagdenbank terecht”, aldus PvdA kamerlid Wolfson.
De VVD vindt het belachelijk dat een winkelier of een huiseigenaar die een overvaller of inbreker te lijf gaat, nu zelf moet aantonen dat hij uit noodweer handelde. “Het is echt de omgekeerde wereld dat je als slachtoffer direct verdachte bent. Bovendien is het ook moeilijk om aan te tonen dat je uit noodweer handelde, want vaak zijn er geen getuigen bij”, aldus VVD kamerlid Frans Weekers, die bezig is met het opstellen van het nieuwe wetsvoorstel.

De adder onder het gras!
Slachtoffers hebben overigens straks nog steeds geen vrijbrief om inbrekers of overvallers helemaal verrot te slaan, zo waarschuwde de liberaal.
“Het geweld dat gebruikt wordt, moet altijd proportioneel zijn; het is niet de bedoeling dat criminelen naar een andere wereld worden gemept”, aldus Weekers.
De adder onder het gras zit in het woord proportioneel. Want hoe kan een rechter vaststellen wat onder een bepaalde omstandigheid proportionele zelfverdediging is?
Op deze site is hierover al eerder gediscussieerd, zonder dat er een meetbare oplossing is voortgebracht.
Ook met dit nieuwe wetsvoorstel ligt het risico van een buitenproportioneel optreden bij het slachtoffer. Dit risico moet worden verlegd naar de dader. Met andere woorden het moet voor de dader onzeker zijn wat de reactie zal zijn van het slachtoffer. De dader is degene die het risico van de gevolgen van zijn daden moet incalculeren.

Toch opent dit voorstel van Rutte en nieuw perspectief.
Hij was immers degene die stelde dat alle belastingen boven de 50 procent diefstal is.
(Ik weet dat elke vorm van het dwangmatig afdragen van wat ik geproduceerd heb, diefstal is.) U ook?
Het is echter zo, dat als we alle gemeenten heffingen, boetes (bijvoorbeeld voor te snel rijden), parkeergelden, sociale verzekeringen enzovoort meetellen, dat circa 70 procent van het inkomen geconfisqueerd wordt.
Dus in de optiek van Rutte is deze 20 procent diefstal.
Als u dus weigert te betalen en de deurwaarder wordt op u afgestuurd, kan u uit oogpunt van zelfverdediging, de deurwaarder is immers de handlanger van de inbreker, hem of haar met proportioneel geweld verwijderen.
Waarschijnlijk zal Rutte en met hem de hele overheid dit anders zien.

2 REACTIES

  1. We moeten Rutte voorzichtig begeleiden. Misschien laat ie zich ook wel overtuigen dat 49 % ook diefstal is, dan 48, 47 enzovoort, tot hij inziet dat belastingheffing altijd diefstal is.

  2. [1] Bud, dit is een lange, lange weg.
    Zou het niet eenvoudiger zijn om hem het principe te verklaren?
    Of is dat bij een politicus onmogelijk?

Comments are closed.