Groep Wilders, ofwel de Partij van de Vrijheid, lijkt een aantrekkelijke keuze voor de libertariër die op 22 november wél de gang naar de stembus wil maken. De conservatieve partij pleit immers voor een kleinere overheid, belastingverlagingen en minder regels voor ondernemers. Zij beargumenteert dit echter met een emotionele terugblik op het verleden, in plaats van met een objectieve toekomstvisie. Dit verklaart ook waarom een deel van het partijprogramma sterk afwijkt van het libertarisme en waarom een stem op Geert af te raden is.

Groep Wilders wil het Nederland van vroeger reconstrueren: “Een nieuwe Gouden Eeuw!”. Dit betekent dat, net als toen, de rol van de overheid moet worden teruggedrongen en dat de belastingen flink omlaag moeten. Helemaal consequent wordt dit niet doorgevoerd, want de partij wil tegelijkertijd meer geld gaan besteden aan o.a. AOW, bejaardenzorg, onderwijs, politie, wegennet, kerncentrales en een nationale luchthaven. Ze ziet het aanbieden van deze diensten duidelijk als een taak van de overheid. De praktijk leert dat de overheid inefficiënt, bekrompen en willekeurig met haar monopolies omgaat. Privatisering van deze diensten zou beter passen in het plaatje van een Gouden Eeuw.

Wat Wilders ook wil reconstrueren is een strenge moraal. In plaats van mensen volledige eigen verantwoordelijkheid te geven waardoor ze vanzelf het nodige fatsoen ontwikkelen (probeer maar eens principieel werkloos te zijn in een kapitalistische anarchie), pleit hij bijvoorbeeld voor een drugsverbod, hogere gevangenisstraffen, heropvoedingskampen, sociale dienstplicht en verregaande bevoegdheden voor de politie die de individuele vrijheid sterk aantasten. Hij wil zelfs in de grondwet opnemen dat de “christelijk/joods/humanistische” cultuur dominant is. Dit betekent in principe dat mensen die anders- of nietgelovig zijn de grondwet niet kunnen erkennen.

Wilders gaat écht lijnrecht in tegen de libertarische filosofie door een apartheidswetgeving te willen invoeren. Hiervoor moet hij eerst artikel 1 van de grondwet schrappen. Dat dit anti-discriminatieartikel jarenlang misbruikt is door het toe te passen op de omgang tussen individuen, neemt niet weg dat het oorspronkelijk bedoeld is om de burgers te beschermen tegen wetgeving die gericht is op bepaalde bevolkingsgroepen. Groep Wilders wil moslims uitsluiten van de vrijheid van geloofsuiting middels een burqa- en hoofddoekverbod. Verder wil zij een immigratiestop voor Turken en Marokkanen en moeten criminele Marokkanen, in tegenstelling tot andere criminelen, het land worden uitgezet. De blinddoek van Vrouwe Justitia gaat dus de prullenbak in.

Een postitief punt voor de partij is dat ze kritisch staat tegenover de EU en de politieke bevoegdheden van deze club wil terughalen naar nationaal niveau. Helaas wil ze echter ook de goede ontwikkelingen die gevolgd zijn uit de Europese Gemeenschap terugdraaien en bijvoorbeeld het vrij verkeer van arbeid over de landsgrenzen tegengaan.

Hoewel Geert Wilders een politicus is, ga ik er voor nu vanuit dat hij integer is en geen populist. Dat zou betekenen dat hij geen kaas heeft gegeten van het liberalisme. Hij zegt voor economische vrijheid te zijn, maar gelijktijdig pleit hij voor een flinke subsidiëring van de publieke sector. Hij blijft krampachtig vasthouden aan de verzorgingsstaat, om vervolgens met subjectieve wetgeving haar symptomen te willen bestrijden. Verder wil hij zijn persoonlijke normen en waarden opdringen aan iedere Nederlander.

In dit geval is een pragmatische stem voor minder belastingen tegelijk een immorele stem vóór inperking van individuele vrijheden. Stem beter niet!

(bron: www.geertwilders.nl)

186 REACTIES

 1. Ik ga wel Wilders stemmen, hoewel ik zo mijn bedenkingen heb. Wilders is een van de weigige die inzien dat vrijheid verdedigd moet worden tegen de opruk van het mohammedanisme. Moeten wij de mohammedanen de vrijheid geven om zoals de koran (zie 9:1-30) hen voorschrijft ons allemaal te bekeren, vermoorden (9:5) of te laten onderwerpen tot 3de rang burgers (9:29) voor zover je een dhimmi als burger kan beschrijven?

  Een libertarische samenleving werkt alleen als iedereen elkaars rechten en vrijheden respecteert en mohammedanen, of in ieder geval diegene die zich verdiept hebben in hun ideologie en het leven van Mohammed, doen dat niet, voor hen zijn wij de ergste der beesten (koran 8:55).

  Welke andere partij wil overigens de bureaucratie terugdringen?

 2. [1] FFI, ik ben het volledig met je eens. De reden waarom ik ook op PVV zal stemmen. Een libertarische samenleving prefereer ik boven alles, maar het moet wel haalbaar zijn. En daar zijn we nog lang niet aan toe. Er zullen eerst essentiële veranderingen moeten komen.

 3. Ik zal ook Wilders gaan stemmen. Het is op het moment de enige optie die wezenlijk iets tegengewicht zou kunnen geven.

 4. [1]
  De islam is altijd met grof geweld verspreid, vanaf het ontstaan.
  Lees ook op Het Vrije Volk, over de kruistochten, die een verdedigingsoorlog waren, na honderden jaren van wrede agressie tegen christenen en anderen in die contreien.

 5. [1] De PvdA! (LOL). Wouter ‘Windvaan’ Boslim riep laatst zo iets. Uitgerekend de regelgeving en subsidiesponsen partij beweert hier (bureaucratie) iets aan te willen doen. Bij mijn weten heeft niet 1 partij dit tot prioriteit gesteld, afgezien van Liberaal Amsterdam die geen zetel wist te halen bij de gemeenteraadsverkiezingen aldaar.

  Geert lijkt mij een vriendelijke meneer, maar zijn verkiezingsprogramma vind ik ronduit autoritair en bevoogdend.

 6. [5]
  Tja, er is leeuw (het mohammedanisme) onsnapt omdat de collectivisten de kooi hebben laten openstaan omdat ze denken de dat de leeuw niet gevaarlijk is en de libertarisch hebben als oplossing de kooi te sluiten, eerst moet natuurlijk de leeuw gevangen worden.

  Vrijheid is leuk enzo maar ik wil liever niet opgegeten worden door de leeuw, dus moet die eerst gevangen worden.

 7. [6] Persoonlijk vang ik liever een/de leeuw en verkoop ik die aan de dierentuin of het circus. De collectivisten zijn (de oorzaak van) het probleem. Wilders, Pastoors e.d. niet perse de oplossing, in elk geval niet op dit moment.

 8. [6] Die leeuw kan alleen gevangen worden door Mekka te vernietigen.
  Afgezien van deze optie is het enige haalbare: de mohammedanen het land uit te schoppen. En dat lukt niet metr libertarische principes.

 9. [7] Wat is volgens jou wel een oplossing van het probleem van de groeiende mohammedanisering? Of vind jij dat uberhaupt geen probleem?

 10. [8]

  Hoewel de koran zegt dat Mekka (ref. het jaar van de olifant) onneembaar is, denk ik niet dat het veel zal uitmaken of het vernietigd wordt of niet. In de loop van de geschiedenis is Mekka verscheidene keren verwoest en is zelfs jarenlang de zwarte steen gestolen geweest.

 11. [7] Welke dierentuin is geïnteresseerd in deze leeuw? Nadenken kunnen ze niet, zelfs vechten kunnen ze niet. En voor dom werk zijnj er tegenwoordig machines. Niemand zit op die eikels te wachten.

 12. Als je toch gaat stemmen maakt het echt en totaaal niks uit … op wie.

  Feit is dat de heersende machtskartel … de wannabe splinterpartijtjes steeds ampel touw aanreiken om zich aan op te hangen. En zij treden pas echt op als er voor hun werkelijk gevaar dreigt als gevolg van (potentiele) DISTABILIZATIE. Zulks vanwege te veel ontevredenen die overlopen. En dat was nu met een Fortuyn dus duidelijk het geval.

  Nu is een Wilders letterlijk ook nog eentje van hun. De man is net een priester (of dominee) die altijd al van de kerk heeft geleefd … die kerk gaat tie nu niet effe in de brand steken …

  Haalt Wilders het niet dan is men van hem af. Krijgt tie genoeg stemmen voor een zetel of meer dan heeft tie de kartel een grote dienst bewezen door als bliksemafleider te fungeren voor wat er aan ontevredenheid is. Maar an sich stelt Wilders, net zo min als alle andere nieuwe politieke-pachter-pretendenten absolute niks voor. Wilders heeft zo zijn thema, en de anderen proberen het met de dieren, de senioren, "doorzichtigheid", het millieu en noem maar op.

  De koude waarheid is dat verandering-van-regiem in Nederland slechts kan plaats vinden indien:

  1. Men de monarchie afschaft en de politieke pachters VERVOLGT, zoals men dat indertijd met de NSB deed.
  2.Uit de EU treedt en de Multikul afschaft
  3. De nasjionale begroting op z’n minst halveert en "zorg en zekerheden" tot het minimum noodzakelijke terugbrengt.

  Welnu … DAAR wil het stomme Nederlandse volk immers niks van af weten en hangen zij liever aan de machthebbers. Men kan dus beter THUIS blijven om niet medeschuldig en medeplichtig te zijn … aan de rotzooi.

 13. Wilders is zeker op de hoogte van het liberalisme / libertarisme en staat dit op economisch vlak ook voor. Op veiligheidsvlak echter staat het conservatisme centraal. We moeten onze rechtstaat beschermen, om geen onderdeel van de ummah te worden. In dit geval hoef je nooit meer te stemmen, ook niet blanco. Dat mag nooit gebeuren.

 14. Ik ga niet stemmen. Maar als ik zou gaan stemmen dan voor Wilders. Momenteel wegen bij mij de argumenten tegen de huidige overdrachtsdemocratie an sich boven die voor een hervormingspartij als die van Wilders.

  Fysiek wil hij veel overheid afbreken wat een goede zaak is. Daarbij versterkt hij misschien bepaalde instituten die op onze moraal gaan letten. Een (misschien niet exclusief) libertarisch argument daartegen is zoiets is dat het de indivuele vrijheid aantast en dat een overheid niet de morele rechtvaardiging heeft haar burgers a priori te wantrouwen (andersom natuurlijk wel!). Inhoudelijk, niet stelen, moorden, vernielen etc. is er natuurlijk weinig op tegen.
  Wilders is hét sociale en economische alternatief voor de weldenkende mens die graag zijn stemrecht wil verzilveren

 15. [13] Wow, je hebt je taal aardig minder barok, vaag en pretentieus gemaakt. Komt de inhoud ten goede ACP, scherpe analyse. 🙂

 16. [5] " afgezien van Liberaal Amsterdam die geen zetel wist te halen bij de gemeenteraadsverkiezingen aldaar"

  Niet opmerkelijk aangezien ‘liberaal’ zowat een scheldwoord is in de Haagse broedvijver van links.

 17. Nu ik er over nadenk, er zijn door ACP niet genoemde aanvullende redenen waarom ACP’s strategie van indivudueel libertanisme misschien minder gek is als het lijkt. Ook vanuit politiek oogpunt.

  Als de economisch meest veelbelovende personen zich systematisch onttrekken aan de overheidsgreep en de kuierlatten pakken, heeft dit 3 gevolgen.
  1. Systematische erosie van de tax base; hierdoor wordt de druk tot verandering in libertarische zin sterker.
  2. Signaalfunctie. Beleidsmakers zullen het verschijnsel niet meer kunnen negeren of ontkennen. Gevolg: zie 1.
  3. Omdat deze handelswijze persoonlijk voordeel oplevert zal de motivatie groter zijn en meer mensen trekken dan bij politiek activisme.

  Al vind ik persoonlijk ACP een vervelende kerel, dit idee is goed bruikbaar.

 18. Nog even iets voor ACP, niet stemmen is een stem voor Wouter, Jan, Femke en hoe heet die van D66 ookal weer…. Hoewel JP, Marc en Geert verre van perfect zijn, zijn ze wel oneindig veel beter dan Wouter cs.

  Stem dus wel.

 19. [21]
  Inderdaad, je verkleint zo bovendien de kiesdeler waardoor er meer mohammedanen met boorkeursstemmen worden gekozen.
  Maar dan wel op een partij die er echt toe doet, niet op de Volksverneukpartij of het nou branche VVD, CDA of PvdA is.

 20. [21]
  Inderdaad, je verkleint door niet te stemmen bovendien de kiesdeler waardoor er meer mohammedanen met voorkeursstemmen worden gekozen.
  Maar als je stemt, stem dan wel op een partij die er echt toe doet, niet op de Volksverneukpartij Nederland, of het nou de branche VVD, CDA of PvdA is.

 21. [21]

  DAT is wat zittende politici je willen laten geloven. Niet stemmen betekent lage opkomst. Natuurlijk telt die stem niet mee voor grote patijen, die stem telt helemaal NIET mee en dat vinden ze in Den Haag het ergste!!!

  De politiek in den haag is een draak met 14 hoofden, van de Wilders-kop tot de Marijnissen-kop. Op wie je ook stemt, je stemt voor het zelfde monster!!!

  Als voldoende mensen ophouden het monster te voeden (met hun stem) DAN PAS hebben we kans dat het beest overlijdt, en er echt iets veranderd.

  Iedereen die het inmoreel vind dat anderen hun wil aan hem opleggen, en dus ook om zijn wil aan anderen op te leggen, kan maar een ding doen: STEM NIET.

  En dus niet uit opportunisme de ‘minst-slechte’ drake-kop voeden. Een beetje slecht, is nog steeds slecht.

 22. [24]
  Dat helpt niets; ze zeggen dan gewoon dat de niet-stemmers onvoldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben.

 23. [24]

  Als libertariers principiele niet-stemmers zijn, zijn ze voor politici al helemaal niet interessant.

  Ik ben het trouwens niet mee eens dat alle partijen gelijk zijn, ze hebben allemaal hun eigen belangen, sommige nog verwerpelijker dan de andere, dan kies ik toch liever voor het minste kwaad.

  (Wat ik trouwens nog steeds niet begrijp is waarom de hele politiek achter de allochtone stem aanzit, terwijl er veel meer Nederlanders zijn…)

 24. [26] "(Wat ik trouwens nog steeds niet begrijp is waarom de hele politiek achter de allochtone stem aanzit, terwijl er veel meer Nederlanders zijn…)"
  Allochtonen zijn makkelijker te werven. Zet een allo op je lijst en voorkeursstemmen gegarandeerd van zijn gemeenschap. Voor T’66 zijn ze, lijkt het, de reddende engelen. En het is een groeimarkt he.

 25. [15] Echt jammer dat Rick niet eens weet dat hij NIET in een rechtsstaat leeft, maar in een monarchie en onder een defacto dictatoriaal regiem van de "regeeraccorden" … Waar de keuning BOVEN de wet staat …

  [21] Jammer dat FFI niet eens weet dat hij zich in een "Zero SUM" situatie bevindt. Zoals gezegd … ONGEACHT op wie je stemt … je doet dat ten faveure van het huidige politiek bestel en in de ZELLUFDE box… TSJAH soms is het errug moeilijk om vanwege de bomen het bos nog te kunnen zien …
  [26] FFI: "" … Als libertariers principiele niet-stemmers zijn, zijn ze voor politici al helemaal niet interessant … ""

  Dit is in Nederland helaas geen zeldzame stommiteit … FFI begrijpt niet dat wij van de hele huidige troep geteisem politici AF MOETEN … (omdat zij land en volk ten gronde richten), dus waarom zouden wij dan nog proberen hun te imponeren. En nu wil een Wilders ook nog daarbij behoren. Hij kan beter als zijn vader eerlijk werk doen bij Oce van der Grinten…

  Overigens … Niet-Stemmen … betekend niets anders dan dat jij je DISTANCIEERT van die landverraders en politieke criminelen … Of niet soms?

 26. "FFI begrijpt niet dat wij van de hele huidige troep geteisem politici AF MOETEN … (omdat zij land en volk ten gronde richten), dus waarom zouden wij dan nog proberen hun te imponeren."

  Wegstemmen is zeg je zinloos. Hoe wil je ze dan wegkrijgen? Boe roepen?

Comments are closed.