Als het aan de PvdA ligt, gaat de invloed van de Staat op uw leven en dat van uw kinderen nog meer toenemen, zo staat in de Telegraaf te lezen. Vindt u ook dat het de taak van de overheid is om de vorming van jonge kinderen te verzorgen? Leest u even mee ….

AMSTERDAM – Gemeenten en schoolbesturen moeten bindende afspraken maken om tot gemengde scholen te komen. Dat staat in een plan dat de PvdA maandag heeft gelanceerd.

‘Gemeenten en schoolbesturen’. Twee anonieme collectieven. Wordt bedoeld ALLE Gemeenten en ALLE schoolbesturen en zo niet wat zijn dan de uitzonderingen?
‘Bindend’ betekent dat je er niet onderuit kunt. Bindend voor wie? Voor de scholen? De schoolbesturen moeten dus afspraken maken waar ze vervolgens niet meer onderuit kunnen.
Het plan staat niet op de site van de PvdA.

Volgens het plan moeten de steden prestatieafspraken maken met scholen over hun aannamebeleid. Daarmee dienen wachtlijsten te worden voorkomen en een gemengd leerlingenbestand bevorderd. Waar dat mogelijk is, stellen de sociaaldemocraten met nadruk, moeten scholen gemengd zijn. De PvdA wil niet tornen aan de vrijheid van ouders een school voor hun kinderen te kiezen.

Hé, nu maken de steden afspraken met de scholen over prestaties van hun aannamebeleid. Wanneer zijn die prestaties ‘goed’, en wie bepaalt dat?
Zijn er nu wachtlijsten dan? en op welke scholen? of op alle scholen?
‘Een gemengd leerlingenbestand bevorderd’. Ok daar gaat het om. Er MOETEN dus afspraken gemaakt worden waar niemand onderuit kan om ervoor te zorgen dat een ‘gemengd leerlingenbestand’ op de school zit.
Ehhm…
… gemengd tussen … wat en wat? zwarte en witte kinderen? Zijn kinderen van in Nederland geboren ‘chinese’ ouders dan zwart of wit? En het door ‘witte’ ouders geadopteerde marokkaanse weeskindje?

In het plan kunnen kinderen met twee jaar bij de basisschool worden aangemeld. Als ouders de grondslag van de school respecteren, krijgen ze een recht op toelating van hun kind. Dat betekent dat scholen leerlingen niet zomaar meer kunnen weigeren.

Niet zomaar … wanneer dan wel? En wie gaat dat beoordelen?
Is de volgende stap dat sportverenigingen niet meer zelf mogen uitmaken wie er lid wordt? En kerken en moskeeën verplicht worden iedereen van elke gezindte toe te laten. Mag een sauna op ‘ladies-night’ geen mannen meer weigeren?

Het consultatiebureau moet naar de mening van de PvdA voortaan deel uitmaken van een ouder- en kindcentrum, waar ouders ook terecht kunnen voor opvoedkundige problemen. Professionals en vrijwilligers die kindermisbruik ervaren, moeten dat melden. Na een melding dienen de centra kinderen direct te helpen. Als er signalen komen dat het met een kind de verkeerde kant uitgaat, moeten hulpverleners kunnen ingrijpen. Ouders mogen niet weigeren daaraan mee te doen, vindt de PvdA.

Je kan niet vroeg genoeg beginnen … het consultatieburo.
Ouders KUNNEN naar het nieuwe ‘kindercentrum’, maar als de ‘Professionals en vrijwilligers’ vinden dat het ‘de verkeerde kant uitgaat’, dan MOETEN de ouders toelaten dat deze hulpverleners ‘ingrijpen’. De PvdA vindt dus dat er een instituut moet komen dat in mag grijpen in het gezinsleven van burgers, wanneer zij VINDEN dat het de verkeerde kant op gaat. De verkeerde kant is hier niet gespecificeerd. Er staat een stukje boven over kindermisbruik, maar de laatste zin is veel algemener gesteld!

Overigens staat op de site van de PvdA te lezen:
Spreiding niet verplichten (7 november 2006 )
De Partij van de Arbeid is tegenstander van het plan van VVD’er minister Rita Verdonk om ‘witte ouders’ te verplichten hun kinderen naar zwarte scholen te sturen. PvdA Tweede-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem: ‘De PvdA wil niet tornen aan de keuzevrijheid van ouders om te kiezen voor een school.’

Het is mij niet helemaal duidelijk wat de PvdA nu eigenlijk wil. En ook niet wat het consultatieburo te maken heeft met ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. Wel bekruipt mij het gevoel, dat sommigen denken dat de samenleving ‘maakbaar’ is, en als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks. Het ware gezicht van het socialisme: Als de maatschappij de ‘verkeerde kant opgaat’ (in de ogen van Professionals en vrijwilligers) dan wordt er ingegrepen. En de burgers kunnen dan niet meer weigeren!

Let op: Natuurlijk kan het artikel in de Telegraaf fout zijn. Ik heb het PvdA-plan niet zelf gelezen. Ook ben ik niet specifiek anti-PvdA; ook andere partijen, met de zogenaamd “liberale” VVD voorop, willen ingrijpen in de kleur van de scholen. Wat mij angst inboezemd is de overeenkomst die ik zie tussen de (nationaal-) socialistische maakbare ‘heilstaat’ van voor de oorlog, en de sluipend steeds verder toenemende invloed van de overheid op opvoeding, mobiliteit, identificatie en traceerbaarheid, gezondheid en sport, vorming, vestigingsplaats etc. van ‘haar’ burgers.

Ik zie de HELE politiek in Nederland van ‘links’ tot ‘rechts’ als ÉÉN DRAAK met een stuk of 20 hoofden. Op welke partij je ook stemt, uiteindelijk voed je daarmee dat ene monster. En dat monster is de overheid die hoe dan ook zijn invloed wil vergroten op ons dagelijks leven, en ons langzaam maar zeker uiteindelijk opvreet.

Bezint eer gij begint. Denk na voordat je gaat stemmen. Elke stem is voedsel voor een monster dat zich liefelijk of onschuldig kan voordoen, maar het allerminst is!!! Over één ding zijn alle koppen het namelijk eens: allemaal roepen ze op om toch in elk geval te gaan stemmen, het maakt niet uit op wie! Dat alleen al geeft toch te denken!

4 REACTIES

  1. Er is maar één echte socialistische partij in nederland en dat is de ‘Partij van de arbeid’ (de naam is al bedachte propaganda). SP en groenlinks zijn maar een beetje kleuters. Bij de pvda weten ze donders goed waar ze mee bezig zijn. De rest zijn dreumels die een bouwterrein oplopen en denken dat het een enorme zandbak is met speelgoed..

Comments are closed.