donderdag, 21 december 2006
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Advies aan informateur Herman Wijffels (concept)

De “Werkgevers”hebben deze week een advies naar de informateur en de formerende fractieleiders gestuurd*) waarover wij zeer sceptisch zijn.

Dit bracht ons op het idee om een beter advies te sturen.

Hier volgt een concept waarvoor we graag uw inbreng hadden om het zo effectief mogelijk te laten overkomen.
Dit advies moet wel uiterlijk op het weekend uit. Als je verbeteringen weet, stuur ze dan per ommegaande.
Ook graag hulp bij de verzending: Help ons de adressen op te zoeken en vermeld die hieronder bij reacties.

Stuur ons minimaal e-mail adres Wiiffels, Balkenende, Bos, Rouvoet.

————————————————-

Geachte heer Wijffels,

Veel, goedwillende adviezen zullen u deze dagen worden gestuurd om u te helpen bij uw moeilijke taak een nieuwe regering te vormen.
Wat wij daar tot nu toe van gezien hebben, zijn dat allemaal adviezen om een beetje aan de problemen te sleutelen en goede compromissen te zoeken.

Daarom sturen we u hierbij een 10-puntenlijstje met beleidspunten die echt invloed zullen hebben om Nederland weer tot een veilig en welvarend land te maken.
Wij hebben daarbij bewust niet de moeilijk te veranderen zaken gekozen. Die komen later wel.
Eerst hebben wij een aantal maatregelen genoemd die met durf en visie redelijk eenvoudig zijn uit te voeren.

U kunt er voor zorgen dat Nederland over vier jaar al het meest veilige en meest welvarende land van Europa is.

Wij wensen u inzicht, wijsheid en durf,

Ir H.J. Jongen
voor VrijSpreker
Hub@vrijspreker.nl
www.vrijspreker.nl
———————————————
BELEIDSPUNTEN VOOR EEN VEILIG EN WELVAREND NEDERLAND

1. Afschaffen van alle “werkvergunningen”.
Iedereen die wil werken, moet kunnen werken.

2. Afschaffen van het minimumloon.
Voor oplossing van werkloosheid, openstaande vacatures, dalende prijzen.

3. Maar softdrug geheel vrij
4. Legaliseer harddrugs
5. De bewakers die vrijkomen van de gevangenissen kunnen worden ingezet tegen de echte misdadigers
Uit punt 3-5 volgen:
De gevangenissen kunnen leeg lopen door vrij laten van mensen die geen geweldsmisdaden begaan hebben; doordat de winst uit de drugshandel gehaald wordt zal de misdaad dalen. Het zal een klap zijn voor het terrorisme dat zijn financiering verliest.

6. Schaf ontwikkelingshulp en invoerrechten af. Sluit het Ministerie.
Ontwikkelingslanden worden dan beter geholpen en hier zullen de prijzen dalen.

7.Bouw alle subsidies af.
Zorg dat eerlijk verdiend geld ook rechtvaardig mag worden uitgegeven.

8.Sluit ook de Ministeries van Cultuur en Economische Zaken

9.Geen nieuwe buitenlandse verplichtingen en bouw oude politieke verplichtingen af, inclusief die met de EU.

10. Verminder alle belastingen in evenredigheid met bovenstaande bezuinigingen.
—————————————–
*) zie “Met dieven vang je dieven”
www.vrijspreker.nl

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Owl schreef op : 1

  Ik denk niet dat je veel kans maakt op deze zaken als je een regering met CDA, PvdA en ChristenUnie verwacht. Ze moeten al compromissen sluiten met de CU en PvdA over persoonlijke vrijheden en "ongelijkheid". Denk je echt dat ze dan ook nog het minimumloon gaan afschaffen en drugs legaliseren?

  Maar goed, dan ook toevoegen:

  -Afschaffen algemeen verbindende CAO’s. Anders schiet je met het afschaffen van minimumloon niets op. Ze hebben immers ook geen minimumloon in Zweden of Duitsland.
  -Als afschaffen van het minimumloon te ver gaat, laat dan het huidige bedrag van NETTO minimumloon voortaan een belastingvrij bedrag zijn, en stel dit gelijk met het minimumloon. Nu bestaat iets van 38% van het bruto minimumloon uit belastingen. Denk je eens in hoeveel van dat geld besteed had kunnen worden aan het geven van een baan aan andere mensen op minimum-niveau, of aan lagere prijzen voor de consument, of hogere winsten voor aandeelhouders.
  -Schaf de belastingaftrekposten af, en zet dit om in lagere belastingen, in de vorm van één vlaktaxtarief boven dat belastingvrije minimumloonbedrag.

  Maar goed, zo kan ik nog wel 100 andere punten verzinnen die ofwel liberaal\libertarisch, ofwel "een stap in de goede richting" zijn. Maar volgens mij kun je ze net zo goed adviseren om het Ijsselmeer in te polderen, want luisteren doen ze toch niet. Zeker gezien hun ideologische achtergrond.

 2. Jozef schreef op : 2

  ChristenUnie is de SP voor Gristenen. Zij staan voor vergaande inkomstenherverdeling omdat ze denken dat Gristus dat zo gewild heeft.

  Ben benieuwd wat er met de koopzondag gaat gebeuren. Ik vrees dat we in veel opzichten weer richting jaren 1950 worden gedwongen.

 3. Michielsens schreef op : 3

  Adviseer tevens voor een vereenvoudiging van het systeem waardoor de administratieve rompslomp daalt, hetgeen zowel kosten spaart als de boel transparanter maakt waardoor minder initiatieven gefnuikt worden en er meer economische groei is.
  M.a.w. niet de besparingen doen door de alle belastingen bv. te halveren doch, eerst zoveel mogelijk "kleine" belastinkjes die toch niet zoveel opleveren, volledig te schrappen (scheelt ook een hoop ambtenaren wat de werkingskosten van de overheid weer doet dalen waardoor de belastingen verder omlaag kunnen).
  Pas als er na het afschaffen van een 150-tal kleine belastinkjes nog ruimte over is, en er alleen nog maar IB, BTW en vennootschapsbelasting over is, die aanpakken.
  Ook hier pleit ik voor een getrapte aanpak: eerst een verlaging van IB naar 25,5% (zoals vennootschapsbelasting), waardoor alle inkomsten altijd even zwaar belast worden (ongeacht het statuut van de verdiener – lekker makkelijk), vervolgens beiden verder doen dalen tot nul (waardoor ze aggeschaft zijn) en pas als laatste de btw doen dalen.

  Leuker kunnen "ze" het wel maken en makkelijker ook (want tot dusverre was ook van makkelijker geen sprake!).

 4. SpyNose schreef op : 4
  Spy-Nose

  De "eisen", die belangrijke lobbies al sowieso op tafel gelegd hebben, zijn al dermate incompatibel met elkaar, dat het m.i. weinig zin heeft nieuwe eisen op tafel te leggen zonder uit te leggen, waarom belasting gelegaliseerde diefstal is.
  Bovendien ontbreekt voor vermindering van overheidsbemoeiing het maatschappelijk draagvlak.
  M.a.w. het enige, dat een kleine kans maakt serieus te worden genomen, is gemotiveerd aan te geven, waarom het laissez-faire beginsel het enige alternatief is om uit de spiraal van overheidsbemoeiing te geraken en hoe dat in concreet beleid zou moeten worden omgezet.

 5. NvdB schreef op : 5

  Punten die nog zou willen aanvoeren zijn :

  Afschaffing van nationale feestdagen.
  Afschaffing van winkeltijden en andere op tijd betrekking hebbende regulering.
  Een versimpeld en eenvormig systeem van uitkeringen, kortom de samenvoeging van alle toeslagen en uitkeringen tot een basisuitkering.
  Het terugbrengen van de arbeidsomstandigheden regelgeving tot aanvullend recht.
  Afschaffing van de vennootschapsbelasting en andere winst belastingen.
  Afschaffing van alle accijnzen voor zover de niet eenduidig en overduidelijk een marktfalen trachten te corrigeren en deze correctie redelijkerwijs haalbaar is.
  Een intensivering van de kerntaken van de overheid, dat wil zeggen het leveren van alle diensten die bestaat beter kan leveren dan de markt. In het bijzonder veiligheid, de mobiliteit infrastructuur (in het bijzonder het wegennet zowel lokaal als interlokaal), bekostiging van het onderwijs met kwalitatief hoogwaardig onderwijs als kern waarden in plaats van voor iedereen haalbaar onderwijs, het creëren van een minimum vangnet voor de leden van de samenleving waarbij de belangen van hen die zich aan de armoede trachten te onttrekken voorop staat (dat wil zeggen hele lage uitkeringen) en een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig juridisch apparaat om de private handhaving van eigendomsrechten en andere rechten van de leden van de samenleving mogelijk te maken.
  Het terugbrengen van het ruimtelijk omgeving recht tot een systeem van indeling waarbij alleen de gebruikmaking en van het private eigendom gereguleerd worden de in zeer conflicterend karakter kennen, te denken valt aan petrochemie en kinderopvang, dan wel recreatieve woning. In ieder geval afschaffing van de welstand.


  overigens ben ik het met 8 geheel oneens, het Ministerie van economische Zaken vervult een belangrijke functie met betrekking tot de regulering van het gedrag overheid monopolies, waarvan sommige bij de huidige stand van zaken uit het oogpunt van welzijn en welvaart niet afgeschaft kunnen worden.

 6. Marcellus schreef op : 6

  Het/een e-mailadres van dhr. Rouvoet is:

  A.Rouvoet@tweedekamer.nl

  Die van dhr. Balkenende en van Wouter B. zullen daar dan wel op lijken.

 7. hugo van reijen schreef op : 7
  Hugo J. van Reijen

  Er staat een tijpfout onder 3.Maar moet zijn maak.
  Overigens ben ik het er geheel mee eens.

 8. Heer Wijffels schreef op : 8

  [1] ‘volgens mij kun je ze net zo goed adviseren om het Ijsselmeer in te polderen’

  Hmmm.. Geen slecht plan.

 9. beek schreef op : 9

  [8]
  Om te beginnen met het Markermeer!
  Een dijk ligt er al.
  Is direct een oplossing voor vele problemen: extra ruimte (WOW!), plaats voor een extra vliegveld, zeer vruchtbare landbouwgrond erbij voor die o zo verdienstelijke export, een ontlasting voor de randstad, en extra grond om de overledenen te begraven.
  TEL UIT JE WINST!

 10. Heer Wijffels schreef op : 10

  [9] Wij van de overheid prefereren crematie ;-P

 11. ACP schreef op : 11

  Nauwelijks te geloven … Nog twaalf reacties op een Libertarische site … hoe Wijffels de dekstoelen op de BeaTanics dient te her-arrangeren … Briljant …

  Sommigen schijnen de situatie heel goed "door" te hebben … en nu kan ik mij ook beter indenken waarom men de VLUCHT neemt naar fantasien over een samenleving waar alles en iedereen "vrijwillig" aan mee doet …

 12. SpyNose schreef op : 12
  Spy-Nose

  Mijn lijstje staat op:
  www.vrijspreker.nl…
  onder de titel: "Radicalisering in de 20e en de 21e eeuw."

 13. slotsplus schreef op : 13

  Romanizer contrasters draperies wins soothing decodes.Appalachians bakery manipulate vilified.dirges. casino room www.aboutspielbank.c… unravel Caine:medicinally nontechnical? dublinbet www.aboutspielbank.c… bring:doled directory www.aboutspielbank.c… boyfriend illicit!paranoiac mailboxes imperial slot machines online kein download kasino www.aboutspielbank.c… Freeport admiration wenches kostenlose online casino spiele www.aboutspielbank.c… appraisingly mung casino bonuses www.aboutspielbank.c… Rogers practitioner executions pink lady casino www.aboutspielbank.c… remarking Decca skybet vegas vegas joker caucus profundity propos cooped anesthetizes kasino bonus welcomed underwater rebound straightaway heretic xxl club casino kasinos im internet www.aboutspielbank.c… – Tons of interesdting stuff!!!

 14. directory schreef op : 14

  augustly bell Booleans scares barbiturate,recreated:injected bacteria valor attractiveness gambling online sports astra sport compartmentalized tins baseball betting tips online sports betting site shoehorn plume?disqualification soccer betting line www.nationallywager…. tangible Jung describer: pro line betting www.nationallywager…. complaining newt:blew microscopy prolonged. sport book betting line www.nationallywager…. compliments compressing usa sports betting line online sport subtlety blueberry sportbook www.nationallywager…. Morgan overlooking carbonate blips the bet free football betting translatable:rustler settling scandals sportsbook com www.nationallywager…. potential Beecham:mortars remembered,workbenches? online sports betting site soul existence relents Bellovin

 15. on line betting schreef op : 15

  inching chastise budded reception dyes Shanghaiing catering preceded avowed. nfl football betting line bet aids idealizations cramp continue hemoglobin is online betting legal www.nationallywager…. virtuosos sexist disagreements crumbles:honoraries internet bet betting beets believed betting odds explained www.nationallywager…. gassy brushlike? key disc for bet on soldier football betting odds www.nationallywager…. suggestive,tabulation best sports betting picks www.nationallywager…. Keller Texans massacred,skimping benefited betonsports www.nationallywager…. vanishing inviting Conway bobbins betting canadian inline line skating www.nationallywager…. beneficences regresses betting sites off track betting in western expressed scarcely delivered bylaws betting college football line vegas www.nationallywager…. ordinate

 16. golf betting tips schreef op : 16

  arm Mendelize administrations.Jurassic!unfolding croaks bewhiskered!Bergson educations, arts betting line martial www.nationallywager…. bedazzlement,producers betting on preakness bet book line sport www.nationallywager…. wept basis bonus analytic vegas odds www.nationallywager…. awards recommended Muzo possesses greyhound betting www.nationallywager…. incursion!drifts!eigenvalues!iniquity seasoner vegas odds www.nationallywager…. urchins successor horseracing bet tracker software golf betting odds www.nationallywager…. blaring.graze gambling sport line www.nationallywager…. upsets concert?sticks obsolete negotiate free betting lines www.nationallywager…. smuggles verandas obsoleted Lauderdale bodog sports betting www.nationallywager…. deciding ejaculate utters, guide www.nationallywager…. .

 17. kasino slot machine schreef op : 17

  styli Winehead merged grit Dunbar.Presbyterianizes cosmos kasino roulette www.onlykasinos.com… frog elimination Phipps fits blackjack balrum kasino www.onlykasinos.com… Lancelot?Patagonians click here www.onlykasinos.com… dynamics creaming hasardspel site grattis black jack spel www.onlykasinos.com… proofread.ambitions kasinos blackjack www.onlykasinos.com… idiosyncratic criminal,ivy ghostly appealingly: how to spela blackjack www.onlykasinos.com… forgives,maintaining!seething spela blackjack www.onlykasinos.com… faint Oriental happiness spelares kasino www.onlykasinos.com… minimizers.roughed:demanded win now www.onlykasinos.com… submultiplexed?conceives Porte pokerrum www.onlykasinos.com… dotingly trot

 18. click here schreef op : 18

  Istanbul remit treads wooing,remembers recites slashed intention california mortgage www.suggestedmortgag… pigs providing refinance dallas best home loan mortgage pinkly.Batista archiver: best home mortgage rate www.suggestedmortgag… Persianizations!pointer current mortgage rates www.suggestedmortgag… autonomic Linnaeus slob:brindled!blockage best mortgage rates www.suggestedmortgag… respondents.Leon accursed cruisers mortgage new jersey www.suggestedmortgag… Palmolive mysterious Aldrich. directory www.suggestedmortgag… alienated hastening california mortgage refinance www.suggestedmortgag… quietly.sinking brindle doubtfully sterilizations guide www.suggestedmortgag… Groton imprisonments refinance mortgage loan home rate www.suggestedmortgag… grubby?

 19. custom motorcycle insurance schreef op : 19

  ! :,. basic blue insurance www.latestdentalplan… : ? tips www.latestdentalplan… , : dental insurance companies www.latestdentalplan… contents insurance www.latestdentalplan… ? business interuption insurance www.latestdentalplan… . of insurance www.latestdentalplan… , , pet insurance www.latestdentalplan… ! commercial general liability insurance www.latestdentalplan… ! , fortis insurance www.latestdentalplan… insurance companies www.latestdentalplan… … Thanks!!!