Tussen 1915 en 1923 zijn er rond de 1.500.000 Armeniers vermoord. Een 3.000 jaar oude beschaving werd in enkele jaren tijds compleet van de aardbodem weggevaagd…. Een geografische map van de genocide vindt U hier. Enkele historische feiten afkomstig van het Armeens Nationaal Instituut in Washington leest U hierna.

De Armeense genocide werd onder wegkwijnend Ottomaans gezag bedreven door de Beweging van Jonge Turken onder auspicien van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang (COMITTEE UNION AND PROGRES, CUP), opgericht in 1895. In Januari 1913 greep het Turks nationalistische CUP (waarvan de leden Unionisten werden genoemd) onder leiding van het driemanschap Ismail Enver, Mehmet Talaat en Ahmed Jemal de macht in het Ottomaanse Rijk, dat in 1912 de Eerste Balkan Oorlog had verloren. Om zijn macht in Turkije te consolideren en met het oostelijke gebied, dat hoofdzakelijk bezet werd door Iran en Rusland, uit te breiden, ontwierp de CUP een geheim plan dat voorzag in de uitroeiing van de Armeense bevolking. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 bood de CUP de gelegenheid in de oorlogsverwarring zijn politiek ten uitvoer te leggen.

Taakverdeling en militaire operaties
Het driemanschap verdeelde de macht onder elkaar. Ismail Enver, die een huwelijksband had met de Ottomaanse dynastie, was minister van Oorlog. Hij was verantwoordelijk voor de opbouw van de Turkse strijdkrachten m.b.v. Duitse financiële en logistieke steun. Deze begingen ernstige gruwelijkheden eerst in 1915 en met hernieuwde kracht, toen de Turkse troepen de Russische linies braken in 1918 en de Kaukasus binnenvielen. Onder leiding van zijn broer Nuri en zijn oom Halil werd door heel Russisch Armenië dood en verderf gezaaid tot Baku aan toe.

Mehmet Talaat was als Minister van Binnenlandse Zaken in Istanbul de ontwerper van de Armeense Genocide en coördineerde de verschillende agentschappen van de Ottomaanse regering die nodig waren voor de deportatie, onteigening en uitroeiing van de Armeniërs.

Ahmed Jemal controleerde, als minister van Marine het zuidelijk deel van het Ottomaanse Rijk vanuit Damascus en was verantwoordelijk voor de controle van de Britse linie in Egypte. Als bevelhebber in Syrië vielen de concentratie- en vernietigingskampen onder zijn jurisdictie.

Geheime operaties
Naast de officiële operaties voerde de CUP ook geheime operaties uit. Het infiltreerde in buurlanden om Pan-Turkije te bevorderen. De meest infame operatie was die van Teskilati Mahsusa, een speciale organisatie die bestond uit illegalen, die speciaal gerekruteerd waren om de geheime agenda van CUP uit te voeren. Zij werden onder commando gesteld van twee CUP-ideologen, Dr Nazim en Dr. Behaeddin Shakir, beide medische professionals, de eerste organisatoren van de plaatselijke implementatie van de Armeense genocide. Tenslotte werd het genocidale proces toevertrouwd aan provinciale valis of gouverneurs-generaal, die verantwoordelijk werden gesteld voor de uitvoering van Talaat’s en Enver’s bevelen.

De Tien Geboden
Hoe het bevel luidde tot het uitmoorden van de Armeniers zou blijken uit het volgende document (zogenaamde Ten Commandments):

“De Tien Geboden van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang

1. Krachtens artt. 3 en 4 van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang moeten alle Armeense Verenigingen worden opgeheven en moet iedereen die tegen de Regering werkt op elk moment worden gearresteerd en gezonden naar de provincies zoals Bagdad of Mosul. Ruim hen op of onderweg daarnaar toe.

2. Verzamel wapens.

3. Zet de moslim opinie op door geschikte middelen, in plaatsen als Van, Erzeroum, Adana, waar de Armeniërs de haat van de moslims al hebben gewonnen en lok georganiseerde bloedbaden uit, zoals de Russen in Baku deden.

4. Laat de uitvoering over aan het volk in de provincies zoals Erzeroum, Van, Murmuret ul Aziz en Bitlis en gebruik ostentatief geregelde militaire macht (i.e. Gendarmerie) om bloedbaden te stoppen. Help daarentegen in andere plaatsen zoals Adana, Sivas, Broussa, Ismidt en Smyrna actief de Moslems met militaire macht.

5. Neem maatregelen om alle mannen onder de 50, priesters en leraren te verdelgen, laat meisjes en kinderen islamiseren.

6. Voer de families van iedereen die erin slaagt te ontsnappen weg en neem maatregelen om hen af te snijden van elke verbinding met hun woonplaats.

7. Op grond dat het spionnen kunnen zijn, verdrijf Armeense officals uit elke Regeringsafdeling of post.

8. Doodt op een geschikte manier alle Armeniërs in het Leger – laat dit aan het leger over.

9. Alle acties moeten overal tegelijk beginnen om geen tijd te gunnen voor voorbereiding van defensieve maatregelen.

10. Denk aan de strikt vertrouwelijke aard van deze instructies, die niet verder mag gaan dan twee of drie personen.”

Het bovenstaande is een letterlijke vertaling.

Berechting en executies van de Unionisten
Door de nederlaag van de Ottomanen in WO-I werd de ontmanteling van de CUP door hun tegenstanders nagestreefd. De belangrijkste leiders vluchtten uit Turkije. De naoorlogse Ottomaanse regering organiseerde tribunalen in 1919 om getuigen te horen over de oorlogvoering en de uitvoering van de Armeense Genocide. Hoewel de CUP als geheel
werd veroordeeld wegens samenzwering en slachtpartijen, werden de hoofdschuldigen slechts bij verstek vervolgd. Daarom werd een clandestiene groep samengesteld door de Armeense Revolutionaire Federatie om hen op te sporen en te executeren. Bijna alle Unionisten werden opgespoord en in het buitenland geëxecuteerd, de laatste Enver in 1922 in Centraal-Azië. Hoewel Mustafa Kemal Ataturk zich van de Unionisten had gedistantieerd nam hij wel voormalig CUP-leden in dienst die hem trouw beloofden. In 1926 verwijderde hij de laatste restanten van de CUP toen ze werden beschuldigd hem te willen vermoorden en liet hen ophangen.

Referentie:
Armenian National Institute, “De Armeense genocide”, 1998-2006
Sample documents
Sitemap
e.v.

8 REACTIES

 1. Als menselijke levens enige "waarde" zouden vertegenwoordigen en daarin uitgedrukt kunnen worden, dan hebben de Turken (in net present value) beslist veel meeeer dan drie miljoen Armenen omgebracht, en de Nazis (waar het alleen al de Joden betreft) rond de 10 miljoen.

  Voorwaar een zeer goed en bemoedigend beginkapitaaltje voor de EU … Of niet soms? Maar ach, Nederlanders plegen strax ook volkerenmoord … enwel, Op ELKAAR en ZICHZELF …

 2. [1] ACP, "Als menselijke levens enige "waarde" zouden vertegenwoordigen en daarin uitgedrukt kunnen worden, dan hebben de Turken (in net present value) beslist veel meeeer dan drie miljoen Armenen omgebracht, en de Nazis (waar het alleen al de Joden betreft) rond de 10 miljoen.
  Voorwaar een zeer goed en bemoedigend beginkapitaaltje voor de EU … Of niet soms?"

  Kun je je stelling nader toelichten ?

 3. [2] Als men in 1915 voor een miljoen had gestolen … staat dat nu gelijk aan ten minste een TWINTIG miljoen.

  De Turkos en Moffen hebben immers voor veeeel meer leed en ellende gezorgd dan het in absolute getallen lijkt. Men kan dus beter niet relativeren maar …RELATEREN … a la de geldinflatie over de jaren. En het kan dus alleen maar ERGER worden. Terwijl bijv. het Vaticaan het liefts nog in de doofpot stopt …

  Overigens het is niet alleen een erfzonde, maar eenvoudig een afschuwelijke … KARAKTERTREK van die volken. Dus waarom daar geen rekening mee gehouden? Ook de Fransen hebben in Noord Afrika danig huisgehouden waar nu geen haan naar kraait.

 4. Nieuws bericht uit The New York Times uit 22 augustus 1920

  RED TROOPS FORM LINK WITH KEMAL

  Source:The New York Times

  Date:Aug. 22, 1920

  CONSTANTINOPLE, Aug. 19(Associated Press)- Two Bolshevist cavalry regiments have passed over Southern Armenia into Turkish territory and linked up with the Turkish Nationalists followers of Mustapha Kemal Pasha at Baiazet, according to advices received here today.

  Kiazim Kara Bekir, commanding the Turkish Nationalists at Erzerum, has ordered a general celebration because of the Bolshevist advance. He said it was one of the greatest events of the modern history and the beginning of a movement which would “prevent enforcement of the shameful treaty.”

  Kiazim declared the Armenians would be unable to advance further against the Nationalists and would be compelled to make peace with the Moscow Soviet, thereby insuring that the Armenians would no longer massacre and plunder Mohammedan villages.

  Mustapha Kemal Pasha has sent a message to Nikolai Lenin, the Russian Soviet Premier, thanking him for the assistance rendered his forces.

  The Bolsheviki attempted to force the Armenians to permit their advance into Turkey over the Alezandropol- Kars route, but the latter held out against this. The Armenians finally consneted to grant the Bolsheviki use of the Southern route, signing an agreement that the Bolsheviki might temporarily occupy the line of the Zangebur-Karabagh-Nakitcheyan.

  Constantinople Armenians today declared themselves dishearted by the news, saying they feared the Armenian Government’s yielding to Bolshevist pressure would prejudice the world against the Armenian Republic’s aspirations.

  Entente circles here also alarmed regarding this convention, which they believe is equivalent to permission by Armenia for the Bolsheviki to cross the country from Baku into Anotolia.

  The route through Southern Armenia affords a passage accross Northern Persia into Turkey for Bolshevist forces moving westward form Baku.

  The original conscrioted Bolshevist army numbered 60,000 but only one division of 7,000 men is reported en route to Anatolia.
  Hieronder zijn een paar onderzoek sites inzake Armeniërs.

  http://www.ermenisorunu.gen.tr
  http://www.armenianreality.com
  http://www.tallarmeniantale
  http://www.tarihci.xm.com
  http://video.google.nl/vide
  http://www.devletarsivleri….
  http://www.eraren.org/
  http://www.belgenet.com/ars

 5. Tot dertig jaar geleden vormden christenen in bepaalde Oost-Turkse enclaves de meerderheid. Nu wonen er – op een totale Turkse bevolking van meer dan 79 miljoen – in heel Oost-Turkije nog maar enkele duizenden oosterse christenen. De overgrote meerderheid van hun groepsgenoten moesten onder zware druk hun land verlaten. Het feit dat christenen in Turkije: Grieken, Armeniërs, Syrisch-orthodoxen, Assyriërs, – etnisch gezien – altijd niet-Turken zijn, en een eigen groep vormen met een eigen taal, vormt de hoofdreden waarom christenen het in Turkije vaak zo moeilijk hadden en deels nóg steeds hebben. Het gegeven dat de Turkse staat ook zeer veel moeite heeft met de etnische en taalkundige groep van de Koerden, die toch vrijwel allemaal een vorm van de islam aanhangen, onderstreept het grote belang van de etnische component. Turkije is geen staat welke de democratie in zich heeft. Deze staat dult geen waarheden(armeense genocide) Ook woont er een volk dat veel aandacht vraagt. Het zijn Koerden die zich vrij willen maken van de dictatuur die er nog heerst. Er is geen land,islamitisch land welke een democratie heeft. Altijd zal terrorisme of een vrijheidsstrijd geleverd worden. De turkse staat zal deze demonstratie wel financieren en sturen. Welk doel hier mee bereikt zal worden is mij onduidelijk.

  De genocide op 1.5 miljoen Armeniërs in 1915 wordt door het westen doodgezwegen om de Turken niet te ontrieven. Ook de verwoesting in de afgelopen jaren van meer dan 4 600 Koerdische dorpen heeft geen kritiek opgeleverd, terwijl het Turkse leger wel gebruik maakt van wapens,hulp uit het westen. Zelf Turkse jongeren die hier dankzij "kinderbijslag" geboren zijn, gaan niet mee met de Nederlandse leger, ze volgen juist de orders van het Turkse leger en ook vechten ze graag tegen de Grieken, Armeniërs en Koerden!

  Een nieuwe bezetting van de Turken na de Cyprus, wordt des te geloofwaardiger door rapporten dat Turkije nu al meer dan 150 000 soldaten en ook 60.000 Turken gesmokkeld hebben als "Toerkmen" in Noord-Irak. Daarmee wordt Ankara natuurlijk kwetsbaar voor beschuldigingen uit de regio dat het eigenlijk zijn eigen stuk Irak wil inpalmen, met name de olievelden van Mosoel en Kirkuk – nu in Iraaks Koerdistan. Dit Turkse trauma uit zich tot op de dag van vandaag in een extreem nationalisme. Het gaat gepaard met een panische angst concessies te doen aan minderheden. De stichting van een onafhankelijke Koerdische staat op Turks, Irans en Iraaks grondgebied – de staat die de Koerden bijna negentig jaar geleden misliepen. Veel Koerden zijn sindsdien uit het zuidoosten van Turkije, hun oorspronkelijke woongebied, verdreven. Dat oorspronkelijke Koerdische woongebied loopt naadloos over in het noordwesten van Irak, een onnatuurlijke, onlogische en onsuccesvolle staat. maat toch in Irak wonen bijna 4 miljoen Koerden. Net zomin als hun etnische broeders in Turkije leggen zij loyaliteit aan de dag jegens de staat waarin zij tegen hun zin terechtkwamen.

  Grieken, Armeniërs, Syrisch-orthodoxen, Assyriërs zijn er niet meer, uitroeiing van de echte bewoners van dit land is compleet, maar de Koerden, thans naar schatting 18 miljoen mensen oftewel 20 procent van de bevolking; betaalt nu nog steeds in hoge mate de prijs voor ‘het Turkse trauma’.

 6. geachte lezer, laten we spreken vanuit onafhankelijke bewijzen of iemand die zelf zijn jaren ingestopt heeft en onafhankelijk is; daar heb ik respect voor. BVB: prof. dr historicus : justin mc carthy usa of prof dr bernard lewis usa. of prof dr gunther lewy ….allemaal specialisten van ottomaans geschiedenis) hun verklaring:,, een genocide is een leugen ;aan beide zeiden zijn doden gevallen en meer turkse slachtoffers dan de armeniers.,, 1)(archief parijs en moskou ,1915) de fransen en de russen hebben de 100.000 armeense rebellen getraind en gewapend (zoals in rwanda). OP 1914 kwamen ze in opstand met hun grote misdaden over de 500.000 turkse slachtoffers tot gevolg.daarna zijn de helft van de armeniers moeten verhuizen naar syrie.2) op 1922 in malta zijn 140 ottomaanse militairen verhoord door de engelsen en fransen en vrijgelaten het besluit was: (we hebben geen bewijzen gevonden van een genocide:archief in londen 1922). TOTSLOT zou zonder inmenging van de westerse landen (zoals frankrijk of VS en …) een genocide geweest zijn in RWANDA?of ZOU zonder hulp en inmenging van frankrijk en rusland een oorlog geweest zijn tussen de armenen en de turken na 1000 jaar samenwoonst? En als ze hulp en inmenging hebben gehad, zijn ze dan niet medeplichtig? groeten denis

 7. geachte, zelfs de engelsen hebben later ontdekt dat de armeniers valse archieven hebben gemaakt.als er een gemeende genocide zou zijn :1a)waarom wordt de grote armeense rebellen opstand vanaf 1914 en hun misdaden verstopt?1b)waarom zijn de armeniers verplaatst naar een ver geleden land (syrie), men kon ze toch direkt neer schieten?.2) waarom mochten de armeniers in istanboel blijven of izmir of bursa?)3)waarom zijn dan de militairen op 1922 in malta vrijgesproken?.4) waarom beschouwen zovele westerse historici de genocide als een leugen?.Vandaag wil frankrijk de genocide op de 1,5 miljoen algerijnen niet erkennen.(en rwanda enz..).tot slot er is een onafhankelijke en eerlijke onderzoek nodig als men dit wenst. zonder dat is elke beschuldiging zinloos. hoogachtend denis

Comments are closed.