“Waar is god?”, riep de jodin uit , terwijl zij langzaam bedwelmd geraakte door het de kamer binnenstromende gas.

Het was een van die dagen in nazi-Duitsland , waarop god op duidelijke wijze aan underperformance leed.
Een paar uur eerder had hij al verzuimd te voorkomen, dat er in Bangladesh een dijkje doorbrak ( 500 doden), dat er in een Jappenkamp op Java 20 slachtoffers vielen en dat er in de beruchte zeestraat tussen Bali en Lombok een scheepje een draaikolk ingezogen werd.
Overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad over de Zwolse juffrouw die de kraan van haar afwezige buurman niet sloot, ten gevolge waarvan grote schade ontstond, profileerde god zich die dag als een doorgewinterde crimineel die voor de zoveelste keer recidiveerde.
Hugo van Reijen

1202 REACTIES

 1. Derde artikel God-bashing. Je mening is nu wel duidelijk. Wat heeft dit met libertarisme en vrijheid te maken?

 2. Tja… het is een mening.
  Persoonlijk ga ik meer voor "Leven en laten leven". Hoewel ik ook niet in God geloof, laat ik andere mensen volkomen vrij om daar anders over te denken. Ik zie het nut niet zo van de provocerende toon van bovenstaand stukje. Zijn argumenten niet meer genoeg? Is het noodzakelijk om iemands overtuiging te ridiculiseren om zo je gelijk te halen?

 3. De schrijver van dit stukje gelooft erg veel in iets wat men god noemt en is, naar mijn psychologisch inzicht, danig teleurgesteld in zijn imaginaire vriend.

  Fascinerend.

 4. [2] Maar een volgens Egor van Elven niet bestaande entiteit kan toch niet "gebasht" worden? Evenmin als een lineaal of een tafel ?
  hugo van reijen

 5. [1] Aan de reacties te zien van de relis verteld Hugo weer eens een pijnlijke waarheid.

  En wat heeft religie met libertarisme te maken? Het christendom en mohammedanisme zijn de twee grootste bedreigingen van de vrijheid, nog meer dan het communisme.

 6. [2] Ronald,
  Als agnost ben ik het 100% met jouw wereldbeschouwing eens. Zolang niemand mij lastig valt HEB ik geen probleem. En ik hoef ook niet zo nodig te provoceren.

  Maar "gelovigen" HEBBEN een probleem. Die moeten de religieuze stelling verdedigen, dat ze hun maatschappelijk leven laten leiden door een oud boek. Hoe ?

  Daarover gaat *hun* discussie. Daaruit vloeit licht een bepaalde religieus geinspireerde collectivistische maatschappijvisie voort. Als die visie door de hele religieuze groep wordt overgenomen, zoals in Nederland het geval is, KRIJG ik wellicht een probleem. En daar heb ik gewoon geen zin in.

  Een soortgelijk dilemma doet zich voor in het contact met een vreemde cultuur, die zich in mijn omgeving komt vestigen en die zich UITDRUKKELIJK niet wil aanpassen.

  SpyNose

 7. [5] "Aan de reacties te zien van de relis verteld Hugo weer eens een pijnlijke waarheid."

  Welke relies en welke reacties?

  Bovendien is een stelling niet automatisch WAAR als deze reacties oproept, van welke aard dan ook.

  Het artikel gaat over God, en niet over christendom of mohammedanisme en hat al of niet bedreigender zijn dan communisme.

  Als een communist zich gewelddadig gedraagt en zegt dat dat "in naam van Marx" is, wie houd je dan verantwoordelijk, die persoon of Marx?
  Is God verantwoordelijk voor de onzin en het het geweld wat "in zijn naam" gebeurt, of de mensen die dat doen?

  Libertarisme gaat m.i. over individuen en hun handelingen. Iedereen is gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen daden, ongeacht vanuit welk motief hij die onderneemt. Als iemand "in naam van het libertarisme" gaat moorden, gaan we dan ook het libertarisme verketteren, of spreken we die individu aan op zijn daden?

 8. [7] Precies. Pas zodra de wetenschap bewijst dat iets uit niets en in niets ontstaat (met inbegrip van de evolutietheorie in relatie tot de big-bang)zullen deze discussies tot een verleden gaan behoren. Laat tot zover iedereen maar geloven wat hij wil. Zolang zijn mening aan mij maar niet wordt opgedrongen!

 9. [7] Het gepiep van jouw en Egor. Kennelijk zijn jullie niet instaat inhoudelijk te reageren op de conclusie dat als god bestaat het ongelovelijk moet falen….of misschien zelfs wel dat het niet bestaat….

  "Als een communist zich gewelddadig gedraagt en zegt dat dat "in naam van Marx" is, wie houd je dan verantwoordelijk, die persoon of Marx?"

  Ik weet niet wat er allemaal in de geschriften staat van Marx, van de bijbel en koran weet ik het wel daar staan genoeg oproepen in tot haat intolerantie en geweld tegen anderen dat het mij wel duidelijk is dat als een christen of mohammedaan hatelijk of geweldadig is hij dat doet in lijn met zijn geloof.

 10. [1] "Wat heeft dit met libertarisme en vrijheid te maken?"

  Op zich heeft het niets "te maken" met libertarisme. Vanuit libertarisch oogpunt mag iedereen geloven wat hij zelf wil, totdat hij dingen in practijk gaat brengen die agressief zijn tegen anderen.

  Het libertarisme is een maatschappijfilosofie: Hoe gaan mensen met elkaar om.
  Daarom is het minstens interessant, en vaak ook nuttig, om beschouwingen te leren kennen over andere visies, en over andere zaken die in de maatschappij een rol spelen.

 11. [4] Dat kan weldegelijk in de geest van de persoon die gelooft in het bestaan van een imaginair persoon.

 12. [9] Je wilt aannemen dat god bestaat..

  Ik wil graag met je meegaan in die gedachte. Wanneer kan je een ontmoeting met hem of haar regelen, en waar? Ik pas mijn agenda hierop aan, dat beloof ik je.

  PS we moeten er voor oppassen dat deze discussie niet de vorm aan gaat nemen van een willeleurig gesprek met Jehova’s getuigen die je van het bestaan van god willen overtuigen!

 13. [12] "Je wilt aannemen dat god bestaat.."

  Nee, niet zonder bewijs. Het was een vraag voor de gelovigen waarom een ALMACHTIGE en ALWETENDE god zoveel lijden toestaat. Als het bestaat is het een enorme sadist. Maar dat zijn vragen die religiezen voor zichzelf moeten beantwoorden. Vrije wil is voor mij in ieder geval geen verklaring. (hoe zit het met de vrije wil van al die kleine kinderen gruwelijk gedood tijdens de tsunami?)

 14. Wat mij opvalt is dat Hugo zo’n positief godsbeeld verondersteld bij de folkloristen. Gelovigen zijn toch allereerst godvrezend, oder?

  Als zij (sic!) al bestaat (dit is al een verre gedachtekronkel, maar for the sake of argument), waarom zou zij dan goed zijn? Waarom veronderstel je dat? De geschriften over dit wezen geven er niet echt aanleiding toe?

 15. [14] Als god goed is, is hij blijkbaar niet almachtig.
  Als god almachtig is, is hij blijkbaar niet goed.
  Ook schijnt het mij toe dat god niet zowel almachtig als alwetend kan zijn.
  Volgens welke criteria god opereert is volslagen onduidelijk. Als er 20 doodzieke patienten in een ziekenhuis liggen, hoe besluit hij dan welke beter zullen worden en welke niet? Als deze besluiten genomen worden op basis van het aantal en de zwaarte van begane zonden, hoe komt het dan dat niet alle zuigelingen door hem gered worden ?
  hugo van reijen

 16. [15] *FFI ziet nu al op om zich straks door allerlei posts van christenen vol drogrederingen die aan de hand van de zondeval en het "offer" van Jezus te moeten doorworstelen als antwoord op deze post*

 17. [15] Waarom heb jij de veronderstelling dat god hierbij zou moeten ingrijpen. God is zelf een libertarist. Hij is zo almachtig en alwetend om de eigen soevereiniteit van de mens te accepteren, ookal leidt dat tot ongewenste situaties. Het is waarschijnlijk het collectivistisch denken van de mens, om er van uit te gaan dat hij als een overheid over ons beslist en bepaald 😉

 18. [17] Dat duurde inderdaad niet lang. Zoals Hugo en ik ons al afvroegen: hoe zit het met lijdende babies of de vrije wil van de vrouw die verkracht wordt? Waarom respecteert god wel van de vrije wil van de verkrachter maar niet van de verkrachte?

 19. [17] Hij kan het wel & Hij weet het wel.
  Maar Hij heeft er gewoon ff geen zin an.
  Vandaag even niet.

 20. [18] God accepteert de vrije wil wel, maar die verkrachter niet.

 21. [20] Je negeert:
  1 een deel van mijn post helemaal namelijk het lijden van kinderen door bv natuurlijke oorzaken (ziekten, rampen)
  2 dat de vrij wil van de vrouw wordt geschonden, waarom grijpt god niet in om de vrije wil van die vrouw te beschermen, kennelijk is de vrije wil van kwaaddoeners belangrijker dan die van hun slachtoffers…

 22. [20] Bovendien gaf de verkrachte aanleiding. Die wilde eigenlijk wel.

 23. [21] D’r zijn geen natuurlijke oorzaken. Ook een tsunami is de Hand van Hem. Die kinderen waren stout geweest.

 24. [23] je mag je dan "Ik verzin ze waar je bijstaat" noemen, ik heb al deze argumenten al gehoord van echte christenen….

 25. [21]
  1. Natuurrampen zijn een uitkomst van het causalestelsel. God draait de aarde ook niet de andere kant op, omdat het voordeliger is voor een groepje mensen (van 1 miljoen). Lijden is het gevolg van een menselijke keuze.

  2. Je vrije wil en soevereiniteit geven je verantwoordelijkheid. Je kunt je vrije wil zover laten gelden tot waar je macht geldt. Met andere woorden, wil de vrouw niet verkracht worden dan had ze een beveiligingsbedrijf in de hand moeten nemen. Immers haar vrije wil reikt niet zover dat zij de verkrachter, het met een simpele nee kan laten afdoen.
  De mensen bepalen zelf in hoeverre hun vrije wil gelding hebben ten aanzien van anderen.

 26. [24] Dat bedoel ik.
  Elk argument wordt begroet met een
  nieuw, ad-hoc argument.

  Geef het op, FFI. De rede staat machteloos tegen het geloof.
  Je zult psychologie gehad hebben; daar vind je de reden waarom mensen geloven in dingen die niet waar zijn.

 27. [10] Ha, al in hoofdstuk 3 van Atlas!

  Is het libertarisme niet nauw verweven met het objectivisme? En zijn godsdienst en kapitalisme uiteindelijk geen aartsrivalen van elkaar?

  Hoe kun je nou vrij zijn als je denkt dat iemand boven je alles regelt, of dit nu een god of een overheid is?

  Moeder Theresa zei tegen de armen dat hun armoede een gift van god was. Is niet de basisgedachte van welke godsdienst ook?

  Op Geenstijl zag ik net een inlognaam als "Who is John Galt"… Prachtig toch?

  Je zou daar ’s een advertentietje moeten plaatsen voor Atlas…

 28. [27] MrXl,

  Hub heeft weer es gelijk.Immers er bestond al een libertarische beweging voor "Atlas Shrugged" uitkwam.Er waren libertariërs voor
  Ayn Rand. Sommigen daarvan waren "atheïst" (bijv H.L. Mecken) maar anderen niet : Leonard Read bijv was een vrome protestant
  die ouderling was in de kerkeraad en Isabel Patterson (bij wie Ayn veel van haar mosterd heeft gehaald) was een theïste.

  Overigens is volgens Benny Hinn rijkdom een gift van God.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 29. De reden dat onschuldige kinderen dood gaan is omdat de Heere Jezus daar een enorme stijve van krijgt.

 30. [29] De Heere Jezus verwelkomt ze met liefde niet met geilheid 😉

Comments are closed.