Duitslands ex-president Roman Herzog en Lüder Gerken, directeur van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) in Freiburg slaan alarm. Duitslands parlementaire democratie wordt bedreigd door de Europese Unie, die langzaam alle parlementaire machten wegneemt. In een artikel voor de krant “Welt am Sonntag” van 13 januari j.l. verklaarden ze, dat tussen 1999 en 2004 84 % van de Duitse wetgeving uit Brussel kwam.

“De EU-politiek lijdt in alarmerende mate aan een gebrek aan democratie en aan een feitelijk opheffing van de scheiding van machten.”

“Verreweg het grootste deel van de huidige wetten wordt goedgekeurd door de Raad van Ministers en niet door het Duitse Parlement,” schreef Herzog, als lid van het Curatorium van het Centrum in het artikel.

Het artikel vervolgt met op te merken, dat Duitslands eigen grondwet het parlement ziet als de “centrale actor bij de vorming van de politieke gemeenschap. Daarom moet de vraag worden gesteld, of Duitsland nog zonder aarzeling een parlementaire democratie kan worden genoemd.”
<%image(20070116-Roman Herzog.jpg|124|170|null)%>
De auteurs klagen er ook over, dat de EU-grondwet, over de herleving waarvan momenteel hernieuwde gesprekken lopen, dit probleem niet zal oplossen, maar eerder versterken. Evenmin zal die grondwet het democratisch deficit binnen de EU zelf oplossen. Daarom eisen zij een constructief openbaar debat over de sterke en zwakke punten van de grondwet.

Het huidige ontwerp dient verworpen te worden, vinden zij.

Als oplossing verlangen de beide auteurs de omzetting van de huidige Ministerraad tot een Tweede Kamer, die omstreden EU-regelingen moet verhinderen, maar die niet zelf regelingen kan ontwerpen. Het Europese Parlement zou moeten worden hervormd tot een behoorlijke wetgevende vergadering – wat zij een “urgente eis” noemen.

Bovendien stellen de schrijvers voor een definitieve lijst te maken van bevoegdheden van de EU en van die van de lidstaten om de sluipende centraliseringtendens in de EU-politiek af te stoppen. Dit idee werd destijds door de ontwerpers van de grondwet verworpen, omdat zij vreesden, dat dat de Europese integratie zou doen eindigen.

Verder zouden de lidstaten het recht moeten hebben de EU bepaalde politieke bevoegdheden weer af te nemen. Daardoor wordt een excessieve machtsuitoefening van EU-organen voorkomen. Zij verlangen de oprichting van een Gerechtshof voor competentievraagstukken, waarvan de onafhankelijkheid door de samenstelling uit leden van constitutionele hoven uit de lidstaten moet worden gegarandeerd.

Herzog en Gerken beklagen zich over het feit, dat het grondwettelijk verdrag een nauwere samenwerking op het gebied van de buitenlandse en veiligheidspolitiek tussen de lidstaten die dat willen, in de weg staat. Daarvoor is de toestemming van alle lidstaten nodig. “Het schaadt de geopolitieke belangen van Europa en moet daarom worden afgewezen.”

Het CEP is een wetenschappelijke kenniscentrum, dat wetsvoorstellen van de EU evalueert voor zij besloten worden. Het CEP informeert politiek en samenleving over ontwikkelingen op EU-vlak en hun uitwerkingen en ondersteunt besluitvormers in Duitsland bij hun actieve medezeggenschap in de EU-politiek.

Commentaar:
Zo horen we het weer eens van een ander. De macht van de EU-federalisten wordt eindelijk openlijk ter discussie gesteld.
Het valt op, dat Herzog en Lüder niet reppen over de kwestie van de besluitvorming bij meerderheid.
Als het tot een debat komt zal er over een definitieve lijst van EU-bevoegdheden wel lang gestecheld worden.

—————-

Bron:
www.welt.de/data/2007/01/13…

Commentaar die Welt / Welt am Sonntag :
www.welt.de/data/2007/01/13…

12 REACTIES

 1. Zeker verbitterd dat ie geen mooi baantje bij de EU heeft gekrgegen 😀

 2. In die zin heeft de recente verkiezingsuitslag in ons land toch ook nog positieve aspecten. De SP en PVV zijn allebei EU-sceptisch en groeiende qua zetels. En de CU (tegen de grondwet!) komt zelfs in de regering.

  Merkel kan dus doen wat ze wil, maar er komt dus geen Grondwet tijdens de komende kabinetsperiode.

 3. [3] Ik ben helaas niet zo positief. Ik ben er vrij zeker van datdat gedrocht stukje bij beetje geratificeerd wordt, zonder dat het ooit bij naam genoemd gaat worden….

 4. Ik denk dat dit ook het begin is van het einde van de EU. De meningen zijn zeer verdeeld en de Grondwet was bedoeld om alle oppositie tegen de EU in de kiem te smoren. Maar het was een brug te ver, omdat deze het subsidiariteitsprincipe aantastte en iedereen zag dat dit de opbouw van een superstaat inleidde. Zowel de Fransen als de Duitsers haten de euro en de ECB kan geen goed meer doen bij hen. De ondergang van de euro wordt tevens de motor achter het uiteenvallen van de Unie. Daarna kunnen we eindelijk gaan praten over een echt vrijhandelsverbond zonder inmenging van op macht beluste Eurocraten.

 5. [5] "Zowel de Fransen als de Duitsers haten de euro"

  Maar om haar streven voor die EU-Grondwet waar te maken, heeft Angele Merkel die euro toch nodig?
  De euro is een belangrijk eenheidSYMBOOL.

 6. [2] FFI, de link weigert.
  [3] Armin,
  [5] Albert S.
  [6] Hub,
  Het is m.i. nog geen gelopen race, die Euro is het troetelkind van de federalisten en die zullen zich niet zomaar bij een nederlaag neerleggen. Anderzijds mag je hopen, dat de Britten zich blijven verzetten.

 7. [7] jammer

  http://www.nu.nl/news/94755

  Merkel_waarschuwt_voor_’historische_mislukking’.html

  ik heb hem gesplitst, misschien dat je hem dan wel helemaal kan kopieren en samenvoegen….

  anders ff op nu.nl naar het nieuws van vandaag kijken…

 8. Jongens, jongens. 85% van de Nederlandse regelgeving komt al uit Brussel, dus zonder enige Nederlandse invloed daarop, dus van soevereiniteit of parlementaire democratie is al lang geen sprake meer. Die Grondwet hebben ze daar echt niet voor nodig. Let op: ze noemen het straks een "verdrag", geen grondwet, regelen daarin 80% van wat in die grondwet stond, en komen later nog eens terug op de rest.

 9. [11] Goudhaantje,
  "Die Grondwet hebben ze daar echt niet voor nodig."

  Ik vraag me eerlijk gezegd enigszins af, of jij het wel begrijpt. Kun je mij bijvoorbeeld eens uitleggen, waarom de EUrofielen dan zo geilen op die grondwet ?

Comments are closed.