Geredeneerd vanuit de religieuze optiek, bezat god tot enkele jaren geleden het breedbandmonopolie. Immers sinds de mens op planeten woont , is hij in staat met iedereen via een apart kanaal te communiceren , zonder dat hij zijn aanbidders/ clienten in staat stelde, onderling dezelfde efficiente wijze van communicatie te bedrijven. Met andere woorden : god kon communiceren met iedereen, of hij nu op het platteland van Afrika woonde of in de jungle in Nepal, maar in zijn wijsheid had hij besloten dat zijn clientèle dezelfde mogelijkheid onthouden diende te worden.

Dat god zich al millennia op uiterst monopolistische wijze van de meest moderne technieken bedient onder onthouding van dezelfde techniek aan zijn clientèle schijnt- mirabile dictu- door deze clientele zonder veel morren geaccepteerd te worden.
Ik heb gemerkt dat deze client het verstand pleegt uit te schakelen zodra het de betrekkingen met Hem betreft. Hij ontzag zich tot in de zeventiger jaren niet om het budget van families die tussen Indonesie en Nederland wilden telefoneren, te belasten met f 14 per minuut ( het equivalent van €25 euro in koopkracht van 2007), terwijl hij met een druk op de knop deze techniek binnen het bereik van zijn gehele clientele had kunnen brengen.

Misschien protesteerde de clientele vroeger niet tegen het monopolie, omdat zij dacht dat communicatie iets bovennatuurlijks was, maar intussen is gebleken dat god’s breedbandtechniek heel goed door een groot publiek toe te passen valt en wel met uiterst geringe kosten. Het valt te vergelijken met hetgeen de Papoea’s in Irian vroeger dachten. Zij meenden, dat de vliegtuigen die landden in Biak en Jayapura door god gezonden werden om allerlei zaken in te vliegen. Pas later begrepen zij dat het hier ging om een techniek, die iedereen kon toepassen en dat er niets goddelijks of bovennatuurlijks aan deze zaken was.
Hugo van Reijen

2 REACTIES

  1. Ik dacht eigenlijk meer het profiel van een profeet in je metafoor te herkennen, Hugo. Want God kan niet door de mand vallen, een profeet wel. Dat noemen we dan een valse profeet. Het stikt er de moord van tegenwoordig.

  2. Vroeger was de techniek ook iets anders; er werd nog geen gebruik gemaakt van glasvezel en dus werden er ingewikkelde (analoge) systemen gebruikt om signalen door te geven. Daarom was het toen zo duur, natuurlijk gecombineerd met het PTT monopolie. Tegenwoordig liggen rond de hele wereld dikke glasvezelkabels die enorme hoeveelheden data kunnen verwerken, en de satellieten kunnen ook veel meer data aan. Meer aanbod, dus alles wordt steeds goedkoper.
    Overigens is ook deze vorm van welzijnsverhoging te danken aan nieuwe (technische) ontwikkelingen, niet aan overheden. Die werken alleen maar tegen.

Comments are closed.