Op de SP site lees ik onder de kop “Wereld delen – de jutezak voorbij” het volgende: “Fair trade – oftewel eerlijke handel – is in opkomst. De vraag naar producten die onder goede arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijk zijn gemaakt en voor werkgelegenheid zorgen in de Derde Wereld stijgt gestaag. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van de gangbare verkoopkanalen: van Albert Heijn tot hippe modewinkels.”
Dat triggert onmiddellijk mijn nieuwsgierigheid betreffende de eerlijkheid van het verschijnsel Fair Trade. Wat zit hierachter ? Waarom promoot de SP eerlijke jutezakken ?

Het SP artikel blijkt een plug te zijn voor FTO – Fair Trade Original, een stichting zonder winstoogmerk met de volgende missie: “Armoede en ongelijke verdeling van rijkdom in de wereld vormen een belangrijk obstakel voor het welzijn van het individu en de gemeenschap waarin het leeft, staan ontwikkelingen in de weg en vormen een voortdurende bron van spanningen en tegenstellingen tussen individuen en groepen in de samenleving. Handel is een motor voor ontwikkeling. Deelname aan de wereldhandel geeft mensen uitzicht op meer welvaart en een betere kwaliteit van bestaan.”

Het oranje licht slaat na het lezen hiervan bij mij om in rood, de anti-collectivistische alarmbellen gaan rinkelen. Blijkbaar vindt men bij FTO dat rijkdom verdeeld moet worden.
Op de FTO site staat verder de volgende informatie:
-“De trend van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zet duidelijk door. Waren het vijf à tien jaar terug vooral gemeenten en overheid die kozen voor onze koffie, nu zitten we steeds vaker aan tafel met grote beursgenoteerde bedrijven. We verwerven klanten als Shell, ING, SNS, KPN en Fortis.”,
– “Onze corebusiness: handelspartners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpen een sterke speler te worden op de exportmarkt via handel met de Fair Trade Organisatie in Nederland en met onze collega-organisaties in het buitenland”
– “We starten een groot project, met financiële steun van de Nederlandse overheid, bij acht handelspartners om hen zodanig te begeleiden dat ze zelfstandig kunnen opereren in de reguliere, commerciële markt.”,
– “Wij deden in de voorafgaande jaren onderzoek, met steun van de overheid, naar de kansen van onze producten in de supermarkt.

De eerste belangrijke resultaten: 15 Fair Trade Original producten zijn in het voorjaar verkrijgbaar bij Albert Heijn. En Super de Boer tekent in januari een intentieverklaring voor intensieve samenwerking.”
En: “In 2005 ontvingen we 1,2 miljoen euro aan externe financiering van onder andere het Ministerie van Buitenlandse Zaken en subsidiegevers als Hivos, PSO, EU. Het grootste deel van deze subsidie is ingezet voor ontwikkelingsprogramma’s bij onze handelspartners.”

Aha !! Door de mand gevallen. Met behulp van MIJN zuur verdiende belastingcenten ondersteunt deze stichting een gelijke verdeling van rijkdom in de wereld, iets dat de SP zeker aanspreekt. Met behulp van MIJN zuur verdiende belastingcenten worden “handelspartners” opgeleid om marktverstorende activiteiten te gaan ondernemen. Met behulp van MIJN zuur verdiende belastingcenten verschijnen deze artikelen in de supermarkt. Met behulp van MIJN zuur verdiende belastingcenten maakt de SP goede sier ter ondersteuning van hun soosjalistiese diefstalprincipes. Als klap op de vuurpijl blijken de soosjes ook nog in de SM-hoek te zitten, mede dankzij MIJN zuur verdiende belastingcenten: “Ik vind het juist mooi, dat wij soms wel twee maanden op een bestelling moeten wachten”…

Tijd voor een slok ECHTE fair trade koffie..

www.sp.nl/nieuws/tribune/20…
www.fairtrade.nl/vraagEnAnt…
www.fairtrade.nl/overFairTr…
www.ifat.org/index.php?opti…

33 REACTIES

 1. Net als met global warming is fair trade een onderwerp waar geen vragen over gesteld mogen worden. Want het doel is verheven en een ieder die hier vraagtekens bij zet, is verdacht.
  Dat dit soort subsidieregelingen uit een misplaatst schuldgevoel geen oplossing biedt, is niet bon ton om te melden. Daarom zwijgt de politiek-correcte goegemeente liever of rommelt met cijfers. Net als over het grootscheeps falen van ontwikkelingshulp.

 2. Voor mij smaakt koffie pas echt goed als je de onderdrukking en de zweepslagen erin proeft. 😉

  Even serieus: "Fair Trade" is synoniem voor teveel betalen voor een matig product. Die extra euro voor je koffie en de slechtere smaak betaalt men alleen om zich moreel superieur te kunnen voelen.

  Op zich niets mis mee, maar het irriteert mij wel dat het steeds moeilijker wordt om "echte" koffie uit een automaat te trekken.

 3. In de economist stond jaren geleden (2000 – 2002) al een artikel waarin beargumenteerd wordt dat dit soort acties, waarvan ook Oxfam gebruik maakt, de zwakkeren die men tracht te helpen juist extra kwetsbaar maakt.
  De gegeven argumentatie was iets in de trend van: Een kunstmatig hoge prijs voor koffie maakt dat product aantrekkelijker dan andere producten => Boeren specialiseren zich op koffie => Het aanbod neemt toe => de prijs neemt af => Meer mensen in dezelfde of ergere ellende.
  Als realistisch alternatief noemde men de afschaffing van tarieven op landbouwproducten en het europeese landbouwbeleid (CAP). Hierdoor zouden andere gewassen dan koffie interessant worden voor boeren, hetgeen tot een welvaartstoename voor de lokale boeren en de afnemers in europa leidt, en daarbij resulteerd in een diverser pakket aan geproduceerde producten, hetgeen het risicoprofiel ten goede komt.

  Maar nee, ze zagen het natuurlijk verkeerd en nu hebben we het ene overheidsingrijpen (fair trade koffie, MVO) om ander falend overheidsbeleid te corrigeren (CAP).

 4. Goed artikel. Wat feitelijk de armoede veroorzaakt in de arme landen is de onmogelijkheid te exporteren naar de rijke landen. Een doekje voor het bloeden zijn dit soort acties tezamen met het gefaalde ontwikkelingshulpbeleid. De gemeenschappelijke landbouwpolitiek is derhalve heel erg slecht voor de vrije handel en treft juist de arme landen het meest. Daar wordt helaas te weinig over gesproken. In dat geval heeft The Economist groot gelijk. De SP spant het paard achter de wagen door dit soort onzinnige acties te ondersteunen. Beter zou het zijn voor deze partij om eindelijk eens de CAP en de importbelemmeringen aan de orde te stellen.

 5. Fair Trade maar waar is het woord Free

  Ik hoor ze nooit over FREE Fair Trade. En hoe kan het fair zijn als er van Fre geen sprake is!?

 6. [6]

  Eén van de mogelijke vertalingen van het woord fair is … vrij…

  Dit is weer eens een keer een typisch geval van soosjalistiese volksverlakkerij, waarin de doelgroep geïnfecteerd wordt met een schijnbaar positief begrip waaronder in dit geval een berg ellende schuilgaat. Een ander voorbeeld is het woord "sociaal", dat door de soosjalistiese beweging is gekaapt:

  sociaal: gevoel hebbend voor de noden van de medeleden van de samenleving => humanitair, medemenselijk, menslievend

  Is onderdrukking (gij zult belasting betalen) menslievend ?
  Is diefstal (gij zult belastingpenningen afstaan) menslievend ?
  Is gedeeltelijke dwangarbeid (gij moet werken en belasting betalen) menslievend ?

  Nee. Maar wél drie voorbeelden van gevolgen van socialistische verschijnselen cq. propaganda, en óók drie voorbeelden die in een libertarische setting niet voorkomen. Socialisten zijn NIET sociaal, een libertariër is WEL sociaal.

 7. [4] [5]

  Precies. Soosjalisme kenmerkt zich doordat elkaar de bal toegeschoven wordt en men elkaar aan de praat houdt; het ene gat vult zodoende het andere. En ondertussen wordt iedere betrokkene voor de gek gehouden, en denken de do-gooders dat ze goed bezig zijn. Dit alles terwijl werkenden geld ontnomen wordt om vervolgens te verbranden in de burokratiese vlammenzee; het restant wordt verbruikt om de vrije markt te verstoren. De mens is een eigenaardig wezen..

 8. [7]

  Slaat socialistisch ook niet op gemeenschap in plaats van sociaal?
  Socialisten nemen de gemeenschap als verzameling groepen en analyseren de interactie binnen de gemeenschap als een strijd tussen groepen. [Dit in tegenstelling tot b.v. klassiek liberalen die de gemeenschap als een som van individuen zien. De daarop gebaseerde wetenschappen (met name de economische) maken ook veel gebruik van het methodologisch individualisme.
  Denk bij deze groepsgerichtheid en de strijd tussen deze groepen b.v. aan de strijd tussen de landbezitters en arbeiders als voorbeeld.
  Vanuit die wetenschap heeft socialisme niets te maken met sociaal.

  [8]

  Mij valt altijd op dat mijn collega’s die uit het voormalige oostblok komen zonder uitzondering overtuigd liberaal zijn. Misschien moet de mens eerst voelen eer zij leert.

 9. Volgens mij is de origine van de Fair Trade illusie te vinden in de (valse) premise dat als kleine producenten (in derde wereldlanden) "rechtstreeks" een fair price kunnen bedingen van hun uiteindelijk consumenten, zij dan de KAPITALISCHE tussenhandel kunnen uitschakelen … en er zelf van beter worden.

  En DAAR staart iedere bewogen shitsjialist zich blind aan. De simpele waarheid is echter dat de producenten die van "Fair Trade" zijn of worden overtuigd nu inmiddels net zo afhankelijk zijn geraakt van NEP tussenhandelaars als het FTO (als voorheen van de exporteure), met het verschil dat hun klanten … de consumenten, nu VEEEEL meer schelpjes voor het zelfde goedje op tafel moeten leggen. Maja het is voor een "goed" doel en voor een Maorijnissen betekend dat een overwinning voor voor de arbeiders Organizatie …

  Wat mij betreft is het niet minder dan een poging tot mondiale CHANTAGE, wanneer men NIETS heeft om mee te chanteren …

 10. [9]
  "Mij valt altijd op dat mijn collega’s die uit het voormalige oostblok komen zonder uitzondering overtuigd liberaal zijn. Misschien moet de mens eerst voelen eer zij leert."
  Die ervaring heb ik ook, de conclusie klopt wat mij betreft helemaal.

  Daar komt-ie weer, de Van Dale:

  so·ci·a·lis·tisch (bn.)
  1 betr. hebbend op of volgens het socialisme

  so·ci·a·lis·me (het ~)
  1 wijze van samenleving gericht op afschaffing van privékapitaalbezit, socialisatie van de productiemiddelen en gemeenschappelijke voorziening in de behoeften van haar leden

  Niet iets waar ik het mee eens ben. Wel met je verklaring, waarbij de verzameling "landbezitters" niet socialistisch zal zijn, maar wel sociaal kan zijn. Zie ook verklaring 1 hieronder.

  so·ci·aal (bn.)
  1 geneigd om in groepen te leven
  2 betr. hebbend op de menselijke samenleving => maatschappelijk
  3 gevoel hebbend voor de noden van de medeleden van de samenleving => humanitair, medemenselijk, menslievend

 11. [11]

  Van Dale is wat mij betreft een bron van beperkte waarde.
  De engelse pagina van Wikiepdia over socialism is wat genuanceerder dan de dikke. Daarnaast maken collega’s van mij die zich er meer in verdiept hebben een fijner onderscheid dan de van Dale.

  Een kern van socialisme is wat mij betreft het denken in groepen, de collectiviteit. Herverdeling kan ook door liberalen nagestreefd worden, zonder dat die liberalen meteen socialistisch zijn. [De methoden van herverdeling zijn dan overigens wel radicaal verschillend van aard.]
  Maar een liberaal die denkt in termen van groepen, waarbij die groepen iets anders zijn dan de enkele som van leden, dat kan niet. Liberalisme vereist dat je het individu als uitgangspunt neemt.

  Socialisme gaat uit van het collectief, van de strijd tussen groepen. Groepen zijn meer dan de enkele som van de leden, zodat het individu van minder waarde is.

  Het nastreven van een egalitaire herverdeling raakt deze groep vs. individu tegenstelling niet, zodat een definitie die dat als uitgangspunt neemt niet de belangrijkste grenzen accentueert.

  Overigens is het typisch om socialisten het alleenrecht op herverdeling te geven. Dat versterkt het beeld dat aleen socialisme sociaal is.

 12. [7] "Een ander voorbeeld is het woord "sociaal", dat door de soosjalistiese beweging is gekaapt:"

  Daarom is het het verstandigst als een (toekomastige) liberale partij, die een gooi gaat doen naar zetels, de naam sociaal in haar naam heeft:

  Echte Sociale Partij

  of

  Echte arbeiders partij

  En het is niet nep, want niks is socialer dan een liberaler partij. Maar tegelijkertijd heb je als partij wel het voordeel dat de soosjalisten geen slecht gevoel hebben als ze er op willen stemmen.

  En de naam liberalen is door de VVD al flink te grabbel gegooid.

 13. [12]
  De Engelse versie van Wikipedia heeft ook een uitgebreide uitleg van liberalism. De stroming binnen het liberalism waar de herverdelingsgestoorden zich thuis voelen, wordt daarin aangeduid als social liberalism. Voor mij zijn dit socialisten.

  Overigens zit ‘m de waarheid over socialism (dus ook over de als liberaal verklede soosjes) in de Engelse wikipedia in de staart van het artikel:
  "Criticisms of socialism range from disagreements over the efficiency of socialist economic and political models to condemnation of states described by themselves or others as "socialist." Many economic liberals, such as Friedrich Hayek in his Road to Serfdom, have argued that the more even distribution of wealth and nationalization of industries advocated by socialists cannot be achieved without a loss of political, economic, and human rights"

  http://en.wikipedia.org/wik
  http://en.wikipedia.org/wik

 14. De beste ontwikkelingshulp is het opzetten van een organisatie waarbij rechtstreeks van kleine producenten wordt gekocht en dan via internet vanaf het land van herkomst wordt verkocht en opgestuurd. Of produceren op maat. Dit laatste gebeurt ook steeds meer.

  Voorzover een corrupte overheid geen roet in het eten gooit.
  Hiermee elimineer je een paar schijven, zoals de detailhandel in Nederland.

 15. [14]

  Waarom zou de focus op herverdeling de juiste zijn voor het definieren van socialisme / socialisten?

  Hoe ga je dan om met een gemeenschap waarin herverdeling geheel vrijwillig plaatsvindt, zonder dwang bijvoorbeeld omdat de mensen daar een sterke voorkeur voor hebben? Zijn deze mensen die in een liberaal utopia leven dan nog steeds socialistisch?

  Of beter gezegd; waarom verzet liberalisme zich tegen herverdeling?

  Waarom zou je de centrale methode van de theorien (groepen vs. individuen) verlaten, maar je in plaats daarvan op een afvalproduct van het egalitarisme richten? Immers, het is alleen maar vanwege de gelijkheidsgedachte, in combinatie met de vaststelling dat de wereld heterogeen is, dat herverdeling een instrument tot het bereiken van de ideale samenleving genoemd kan worden.

  Kortom, je keuze voor herverdeling als definierende variabele komt bij mij niet logisch en verstandig over. Zou je e.e.a. willen toelichten?

  Alvast bedankt.

 16. [17]
  "Waarom zou de focus op herverdeling de juiste zijn voor het definieren van socialisme / socialisten?"

  Omdat ik het begrip socialisme niet opnieuw uit wil vinden. Hoe zie jij dat ?

  "Hoe ga je dan om met een gemeenschap waarin herverdeling geheel vrijwillig plaatsvindt, zonder dwang bijvoorbeeld omdat de mensen daar een sterke voorkeur voor hebben? Zijn deze mensen die in een liberaal utopia leven dan nog steeds socialistisch?"

  Als alle (als in 100%) elementen binnen een gemeenschap daar in vrijheid voor kiezen, dan lijkt me dat geen probleem. Ook al zou het omgekeerde het geval zijn, dan nog is het geen probleem voor mij. Ik vind het belangrijk om te weten wat de kenmerken van een groep zijn, zodat ik zelf kan kiezen om al dan niet in die gemeenschap te gaan wonen, zaken te doen of anderszins. Het labeltje dat deze of gene erop plakt is in deze context van ondergeschikt belang. Wat niet wegneemt, dat ik het socialisten blijf noemen; dat heeft niks met vrije keuze te maken maar wel met het feit dat het vrijwillige sociale systeem herverdeling predikt. Even een vraag terug: hoe zou die vrijwillige herverdeling eruit moeten zien ? Wie of wat bepaalt hoeveel er en aan wie en op welk tijdstip herverdeeld moet gaan worden ? En hoe borg je dat 100% van de vrijwillige deelnemers hieraan het ook 100% eens blijven met toekomstige wijzigingen ? Gezien het feit dat je dit zelf al als een utopie beschouwt, vermoed ik dat je inziet dat herverdeling op vrijwillige basis voor alle deelnemers in een gedefinieerde groep minder waarschijnlijk is naarmate de groepsgrootte toeneemt. De meest optimale groepsgrootte is daarom 1: het individu beslist als groep dat het zijn eigen inkomen herverdeelt, en nog wel op vrijwillige basis !

  "Of beter gezegd; waarom verzet liberalisme zich tegen herverdeling?"
  Je bedoelt waarschijnlijk het klassiek liberalisme; moderne "liberalen" herverdelen ook met genoegen (onder dwang nog wel) – het zijn dus socialisten.
  Herverdelen betekent opnieuw verdelen. Om dat te kunnen doen, moet er eerst iets zijn om te verdelen. Omdat je dat niet had (het komt immers niet uit de lucht vallen), zul je het eerst onvrijwillig af moeten pakken bij degenen die het hebben, dan wel ben je aangewezen op de vrije wil van hen. Tegen het laatste is weinig in te brengen, tegen diefstal is veel in te brengen. Daarom zijn er mensen die zich er tegen verzetten, zoals bijvoorbeeld deze libertariër.

  "Waarom zou je de centrale methode van de theorien (groepen vs. individuen) verlaten, maar je in plaats daarvan op een afvalproduct van het egalitarisme richten? Immers, het is alleen maar vanwege de gelijkheidsgedachte, in combinatie met de vaststelling dat de wereld heterogeen is, dat herverdeling een instrument tot het bereiken van de ideale samenleving genoemd kan worden."

  De ideale samenleving in mijn beleving is niet die waarin dwang toegepast wordt om gelijk welk vermeend gemeenschapelijke doel te bereiken. Degene die dat beweert, kan niet anders dan een socialist in hart en nieren zijn waarin de toppen genivelleerd worden tot de dalen, resulterend in een grijze soep waarin iedereen slechter af is. De vraag in de eerste regel svp herformuleren in relatie tot mijn post waar jij op reageert.

 17. Mensen ‘van de andere kant ‘werden vroeger bij ons thuis met de nek aangekeken Met ‘de andere kant ‘bedoelde mijn vader overigens ook wat anders. Nu ,vandaag zijn mensen vrijer dan vroeger en kunnen mensen ook álles zéggen . Alhoewel ik de schrijver verdenk van satirische trekjes ga ik er vooralsnog vanuit dat Andre schrijft wat hij méént of anders gezegd meent wat ie schrijft. In dat geval is het goed te weten dat ik het als rechtgeaarde socialist ( let op de schrijfwijze) het helemaal niet met hem eens ben. Niet alleen vanwege het feit dat hetgeen hij in de laatste alinea schrijft wel erg kort door de bocht is ,maar ook omdat hetgeen de grote multinationals als sinds mensenheugenis stelen uit met name de ontwikkelingslanden nu eindelijk eens terecht wordt terugverdiend door de nieuwe generatie slaven die dat in de zin van het woord nóg wel een tijdje zullen zijn omdat ‘het kapitaal ‘ dat wil en weldra een stokje voor de fair trade gaat proberen te steken Dáár kun je donder op zeggen ! Die het geld bezit , zit op rozen . Fair trade is gelukkig niet bang voor de doornen en zal op die manier meebouwen aan het doel waarnaar we streven ; een éérlijke wereld waar iedereen het goed heeft. Een utopie is dat allerminst al heb ik ook dáár mijn twijfels over

 18. [18]

  Bedankt voor je uitvoerige reactie. Evenwel blijft er bij mij wat onduidelijkheid. Daarnaast zal ik op je vraag ingaan.

  "Omdat ik het begrip socialisme niet opnieuw uit wil vinden. Hoe zie jij dat?"

  Nou, herverdeling is niet het onderscheidende element bij socialisten, dus als je dat centrale onderscheid introduceerd, ben ik wel benieuwd waarom. Het is wel een kenmerk van socialisten, maar niet het enige. Zo mis ik collectivisme bij jouw definitie, zodat je ten onrechte sociaal-liberalen onder het vakje socialisten schaart.

  Wat betreft de ideale liberale samenleving waarin herverdeling vrijwillig tot stand komt: (niet-verplichte) Verzekeringen zijn een vorm van vrijwillege herverdeling! Een liberale samenleving waarin er alleen een systeem van verzekeringen bestaat is daarmee een dergelijke utopische samenleving met herverdeling.

  Ook klassieke liberalen waren volgens mij niet tegen herverdeling, althans ik meen mij zoiets te herinneren uit "On Liberty". In ieder geval, onvrijwillig afnemen is niet noodzakelijk voor herverdeling daar mensen ook uit vrije wil het inkomen van anderen willen aanvullen (denk aan de charitas bijvoorbeeld).

  Even een kleine vraag op grond van de twee bovenstaande opmerkingen: Als ik een verzekering afsluit, met premiebetaling achteraf (bijvoorbeeld vanwege budget beperkingen), is het in jouw ogen dan ook kenmerkend socialistisch als derden mij dwingen mijn geld af te staan, ook al wil ik dat achteraf niet? Met andere woorden, is het dwingen anderen zich aan hun woord te houden typisch en exclusief socialistisch volgens jou?

  "De vraag in de eerste regel svp herformuleren in relatie tot mijn post waar jij op reageert.""
  Mijn post was 1 vraag in verschillende formuleringen: Waarom herverdeling als enig onderscheidend en definieerend kenmerk van socialisme? De laatste sub-vraag vroeg dat vanuit de observatie dat herverdeling en socialisme alleen met elkaar verbonden zijn omdat socialisme de assumptie hanteert dat iedereen gelijk / gelijkwaardig is, de observatie dat de wereld heterogeen is en dat dus om het socialistische ideaal te bereiken, herverdeling noodzakelijk is. De dwang vloeit daarbij overigens voort uit de gedachte dat de maatschappij bestaat uit groepen die elkaar naar het leven staan, en samenwerking daarom niet mogelijk is. Vandaar dat ik de vraag zo formuleerde.

  Ter volledigheid: Zelf ben ik (klassiek) liberaal van overtuiging, mocht ik je per ongeluk iets anders wijs gemaakt hebben.

 19. [20]
  NvdB, bedankt voor je antwoord ook. Wat je overtuiging is, is jouw zaak uiteraard.

  Jij bent het niet eens met mijn mening dat social liberals behoren tot de socialisten.
  Mijn mening daarover is (afgezien van een soosjale allergie moet ik toegeven) op het volgende gebaseerd. Socialisme (maakt niet uit welke smaak) kan alleen bestaan door dwang uit te oefenen en kenmerkt zich door o.a. positieve rechten. Social liberalism is eigenlijk een vreemde mengvorm, waarbij de staat het positieve recht op bijv. het bereiken van individuele doelen middels dwang moet garanderen. Verder zijn ze voor een van staatswege gereguleerde vrije-markt economie, zijn ze vóór "waakhonden" (NMa, AFM etc.), en een sociaal zekerheids-systeem om een paar eigenschappen te noemen. Socialisten dus, met een liberaal sausje erover (vooruit dan maar); ze zijn immers wél voor vrijheid (alhoewel ze het beperken) en zien de democratie als middel, en niet als doel.

  Verzekeringen zijn inderdaad een vorm van herverdeling; indien vrijwillig is het een vrijwillige vorm. Liefdadigheid is een andere vrijwillige vorm; vermoedelijk werkt dat beter naarmate de staat minder als substituut gaat functioneren. Zijn daar feiten over beschikbaar ?

  Over je kleine vraag: het zou socialistisch zijn als de overheid een subsidie verstrekt (= onvrijwillige inkomensherverdeling) om dit soort sorry-ass gevallen uit de brand te helpen. Het anderen rechtens aan afspraken houden die op basis van vrije keuze door de desbetreffende partijen gemaakt zijn, heeft op zich niks met de sociale ordening te maken maar is meer een typisch geval van jammer. Het antwoord is dus "nee", en de verzekeraar die geen vooruitbetaling accepteert vraag om problemen.

  Op zich kan ik het wel eens zijn met je mening, dat herverdeling niet het enige kenmerk is. Wellicht is dwang als hoofdkenmerk een betere dan herverdeling, correctie herverdeling onder dwang.

 20. [19]
  Piet,
  Welkom in het hol van de leeuw 😉
  Je kwalificaties kloppen wel ongeveer; veel nekken anders dan zwetsnekken ben ik nog niet tegengekomen overigens.

  Ik heb wat vragen:
  – wat bedoel je precies met "kort door de bocht" en waarom ? Kloppen de door mij gepresenteerde feiten niet ? M.a.w. worden ALLE van overheidswege verstrekte subsidies niet mede door individuele belastingbetalers betaald ? (waarvan ik er tot mijn grote spijt één ben).
  – op welke FEITEN baseer jij je mening dat "de grote multinationals als sinds mensenheugenis stelen uit met name de ontwikkelingslanden" ?
  – wat weet jij van de historische economische ontwikkelingen in landen als Taiwan en (wat recenter) Vietnam ?
  – op welke manier kan "kapitaal" een eigen wil hebben ?
  – is een nieuwe generatie slaven beter dan een oude generatie slaven ?
  – zou jij persoonlijk geld dat jij gestolen hebt van een goede vriend aanwenden ten behoeve van jou eigen, persoonlijke doelen ?
  – zou fair trade gegeven haar verleden zonder overheids-subsidies kunnen overleven ?
  – is er meer of minder welvaart in de wereld dan -zeg- 50 jaar, of voor mijn part 500 jaar geleden ?
  – vind je dat uitsluitend socialisten het beste met de wereld voor hebben ?

 21. [22] Graag geef ik antwoord op de door Andre gestelde vragen . Een mooie gelegenheid om mijn standpunt toe te lichten en te verdedigen

  <<<- wat bedoel je precies met "kort door de bocht" en waarom ? Kloppen de door mij gepresenteerde feiten niet ? M.a.w. worden ALLE van overheidswege verstrekte subsidies niet mede door individuele belastingbetalers betaald ? (waarvan ik er tot mijn grote spijt één ben).>>>

  Als iets klopt dan is dat nog geen féit , maar alleen een mening die ook door anderen gedragen kan worden en áltijd komt vanuit een specifiek politiek referentiekader.

  <<<- op welke FEITEN baseer jij je mening dat "de grote multinationals als sinds mensenheugenis stelen uit met name de ontwikkelingslanden" ?>>>

  De grootste en eerste multinational die haar hoofdzetel in Rome heeft en wordt beheerst door wat in ieder geval door één christelijke sekte wordt gezien als de ántichrist , paaide de in onze ogen de meelijwekkende negerkindertjes met blinkende kraaltjes in ruil voor de arbeid die de zwarte mamma&#8217;s en pappa&#8217;s doormiddel welke ze voor de nóg mooiere blinkende spiegeltjes de kostbare grondstoffen delfde voor de met de missionarissen meegekomen &#8216;ontwikkelaars&#8217; die doormiddel van neo – slavenarij dit fenomeen nog steeds gangbaar achten door steeds te &#8216;verhuizen &#8216;naar diezelfde ( nog stééds)- lage &#8211;loon- landen .

  <<<- wat weet jij van de historische economische ontwikkelingen in landen als Taiwan en (wat recenter) Vietnam ?>>>

  De regiems van deze landen zijn uiteraard niet gek, ruiken het geld én hebben van hun vroegere bezetters geleerd dat je de natuurbronnen die deze landen bezitten( met name Vietnam) kunt exploreren. Wat Vietnam betreft : Jammer dat dat dan weer gebeurt op een manier die niet de mijne is vanwege hun té ver doorgevoerde communistische ideologie waarvan hun eigen bevolking óók de dupe zijn en in feite als slaven worden behandeld door hun eigen regering .De Taiwanese economie wordt in stand gehouden door de overigens hypocriete westelijke landen die én van het bordje van China en dat van Taiwan wil eten.

  <<<- op welke manier kan "kapitaal" een eigen wil hebben ?>>>

  Kapitaal is geen persoon maar wordt overduidelijk door personen beheerst. De &#8216; eigen wil&#8217; wordt hier dus overdrachtelijk gebruikt .

  <<<- is een nieuwe generatie slaven beter dan een oude generatie slaven ?>>>

  Slaven zijn slaven in de zin die wij nu kennen. De slaven van vroeger werden misbruikt en de slaven van nu – door het door hen te genieten hongerloontje – gebruikt wat dan eigenlijk weer valt onder het kopje misbruikt

  <<<- zou jij persoonlijk geld dat jij gestolen hebt van een goede vriend aanwenden ten behoeve van jou eigen, persoonlijke doelen ?>>>

  In principe beschouw ik mezelf eerlijk in alle opzichten . Als je in je vraag het onderhavige onderwerp schuil laat gaan , ligt het antwoord &#8211; gezien vanuit mijn politiek geweten &#8211; verscholen in het feit dat stélen dán pas stelen is als hetgeen dat je aanwend voor &#8211; breed gezien &#8211; een betere wereld bewerkstelt geen stelen is.

  <<<- zou fair trade gegeven haar verleden zonder overheids-subsidies kunnen overleven ?>>>
  Overheidsubsidies zijn ( nog ) nodig en ik príjs díé overheid die dat uit mijn naam doet .

  <<<- is er meer of minder welvaart in de wereld dan -zeg- 50 jaar, of voor mijn part 500 jaar geleden ?>>>

  Je kunt &#8211; denk ik &#8211; niet spreken over meer of minder welvaart omdat welvaart ( in het kader van het onderwerp ) ge &#8211;en verbonden is aan politieke ontwikkelingen in de wereld , meer bepaald in een land . Bovendien is welvaart afhankelijk van klimatologische , geografische , culturele en technische ontwikkelingen .

  <<<- vind je dat uitsluitend socialisten het beste met de wereld voor hebben ?>>>

  Het zou wel erg arrogant zijn om dat te beweren. De geschiedenis kent vele voorbeelden waarin juist het socialisme een behoorlijk scheve schaats heeft gereden. Vanuit mijn &#8211; overigens nu door mij de échte as van het kwaad genoemde &#8211;religieuze achtergrond geloof ik nog steeds in mijn eigen overtuiging dat Jezus de eerste socialist was en ik hem daar graag in volg. Hij was het ook die iedereen uitdaagde om de eerste steen te gooien als je dacht zonder zonden te zijn.

 22. [23]
  Piet, het wordt er niet echt duidelijker op.
  JIJ:Als iets klopt dan is dat nog geen féit , maar alleen een mening die ook door anderen gedragen kan worden en áltijd komt vanuit een specifiek politiek referentiekader.
  IK: ja dat mocht je willen; je hebt geen antwoord op mijn vragen gegeven (3 stuks). Ik stel voor dat je het nog eens probeert; daarna kunnen we eventueel verder.

 23. <<<<<<<Piet, het wordt er niet echt duidelijker op.
  JIJ:Als iets klopt dan is dat nog geen féit , maar alleen een mening die ook door anderen gedragen kan worden en áltijd komt vanuit een specifiek politiek referentiekader.
  IK: ja dat mocht je willen; je hebt geen antwoord op mijn vragen gegeven (3 stuks). Ik stel voor dat je het nog eens probeert; daarna kunnen we eventueel verder.>>>>>>>

  Oei,..dat klinkt nog al dreigend zeg (&#8230;.) (Tussen haakjes de verduidelijking )

  JIJ:Als iets klopt dan is dat nog geen féit ,( een feit is dán pas een feit als het een feit vastgesteld wordt door beide der &#8216;partijen&#8217; – in dit geval jij en ik – die gezamenlijk de waarde van de door de ene partij vastgestelde feitelijkheden óók als zodanig interpreteren ) maar alleen een mening die ook door anderen gedragen (kan ) worden en áltijd komt vanuit een specifiek politiek referentiekader. ( met de eerste verduidelijking heb ik in feite ook deze zinsnede verklaart)

  Ik vind overigens jouw uitleg duidelijk genoeg en gun je die (eigen) waarheid van harte. Ik blijf bij mijn mening over Fair trade en voeg daaraan toe dat het een goed alternatief is voor de door met name liberalen zo bekritiseerde ontwikkelingshulpprogramma &#8216;s die voornamelijk door linkse kabinetten zijn gebezigd ( Jan Pronk ) Helaas kan ik de twee andere &#8211; voor jou niet duidelijk beantwoordde – vragen niet in je commentaar terug vinden. Laat me dit in het algemeen nog even zeggen : een standpunt in nemen over al dan niet politieke zaken heeft volgens mij altijd te maken met de maatschappelijke status van iemand die dat standpunt inneemt en de positie die de Homo Sapiens zich heeft kunnen bevechten in deze zo duidelijk verdeelde wereld .Dat is geen schande en moet verdedigd kunnen worden . Mijn perceptie richt zich van naturen op de zwakke in welke maatschappij dan ook. Onder het motto dat alleen de pessimisten zullen verliezen op alle fronten zie ik de ontwikkeling van de wereldhandel en de plaats daarin voor de Fair Trade optimistisch tegemoet .

 24. [25]
  Piet,
  Dit zijn de bewuste drie vragen waar ik nog geen antwoord op heb:
  1. wat bedoel je precies met "kort door de bocht" en waarom ?

  2. Kloppen de door mij gepresenteerde feiten niet ?

  3. M.a.w. worden ALLE van overheidswege verstrekte subsidies niet mede door individuele belastingbetalers betaald ?

  Ik ben dus niet op zoek naar de uitleg van het woord "feit" , dat staat in de Van Dale bijvoorbeeld:

  feit (het ~, ~en)
  1 gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat => feitelijkheid, waarheid

  Vraag 1 is een open vraag, vraag 2 is een binaire vraag (ja of nee als mogelijkheid), idem vraag 3.

  Ik ben zeer benieuwd naar je antwoorden.

 25. Beste André,

  Ik verschil vooral met jou van mening over het kenmerkende van socialisme. Naar jouw mening moet je vooral kijken naar herverdeling en dwang, terwijl mij de nadruk op het collectivisme veel logischer en beter voorkomt. Jouw classificatie van sociaal liberalen volgt uit de door jou gehanteerde definitie van socialisme, en zal ook ons verschil van mening daarover.

  In je reactie voer je dwang aan als alternatief hoofdkenmerk, evenwel kan ook dat kenmerk niet als onderscheidend, althans voldoende onderscheidend gebruikt worden. Immers zelfs klassiek liberalen als John Stuart Mill accepteerden belang door de gemeenschap en keurde haar niet principieel af. Denk hierbij vooral aan het door John Stuart Mill geformuleerde schadelijkheid principe, wat inhoudt dat de gemeenschap of overheid slechts dan dwingend mag optreden jegens een burger, indien het gedrag van die burger betreft dat andere burgers schaadt.

  Wat is het precies met jou ervan weerhoudt om collectivisme als definiërende eigenschap van socialisme te accepteren? Is het niet zo dat alle socialistische systemen uitgaan van de collectiviteit? Dit in tegenstelling tot het liberalisme, dat uitgaat van het individu.

 26. De SP zelf heeft zijn campagne materiaal (rode soepkommen) in China laten maken, omdat dit zo lekker goedkoop was. Hypocriete lui

 27. [5] Hier ben ik het geheel mee eens. Maar vaak ligt het ook aan de bepalingen in het land van export. De exporteur wordt aan een plethora van maatregelen en vergunningen onderworpen waarvan de kosten uiteraard aan de klant doorberekend moeten worden. Daardoor wordt het product minder concurrerend.
  Voorbeelden : Nepal, Bangladesh, India, Pakistan en vele andere landen.

 28. [27]
  NvdB,

  Hmm – interessant.
  Ik denk dat ik een beetje aanhik tegen collectivisme als definiërend kenmerk omdat bijvoorbeeld vrijwillig collectivisme geen eigenschap voor socialisme hoeft te zijn. Als je als klassiek liberaal vrijwillig kiest om een deel van je vrijheid in te leveren ten behoeve van collectieve belangen, maakt dat je nog geen socialist. Als je als klassiek liberaal binnen een sociaal democratische maatschappij vrijwillig kiest om niet te verhuizen naar beter oorden, maakt je dat nog geen socialist. Tot zover de bottom-up visie.
  Kijk je er top-down tegenaan, dan is de sociaal-liberale of sociaal-democratische meerderheid die een minderheid regels afdwingt, socialistisch omdat ze dwang toepassen om collectivistische maatregelen af te dwingen. Ik zou er dus toe neigen, om de combinatie van dwang en collectivisme aan socialisme toe te willen kennen als kenmerken. Herverdeling valt af als kenmerk omdat dat niet de enige collectivistische maatregel is.

Comments are closed.