Ook weer een artikel uit het FD, een onderzoek citerend van Price Waterhouse.
Natuurlijk ben ik tegen belasting, die moet weg of minstens verminderd worden. Maar als het nieuwe kabinet dan toch allerlei plannen maakt, maak HET, dan tenminste eenvoudiger zodat burgers en ondernemers naast veel geld, niet ook nog eens veel tijd kwijt zijn.
En door eenvoudiger belastingen, wordt ook duidelijker wat er betaald moet worden en transparantie is toch erg belangrijk volgens de regering?

Uit de PWC studie bleek dat het invullen van een belastingformulier voor een bedrijf in Nederland 250 uur of drie keer zoveel tijd kost als in Noorwegen.
In Noorwegen zijn er slechts 3 belastingen waar een bedrijf mee te maken krijgt, in Nederland 22.
Ook werd aangetood dat landen met een eenvoudige belastingwetgeving meer geld ophalen bij bedrijven dan landen met een complexe belastingstructuur.
Zou dan toch die flat tax weer eens voor elkaar kunnen komen?

De landen in de top tien, gerangschikt naar gemak, tijdsbeslag en tarieven zijn o.a. Ierland, Hong Kong, Zwitserland, Singapore en Nieuw Zeeland.
Is daar nou net ook niet een grotere stijging van de welvaart?
Maar voor u gaat emigreren, ga niet naar Wit-Rusland, of Afrika waar belasting druk van 186 tot 291 % van de winst kan zijn.

12 REACTIES

 1. Al enige tijd bezoek ik deze overigens zeer interessante discussiesite. Het moet gezegd dat ik me in eerste instantie enigszins aangespoord voel om het geluid van de Nederlandse libertarische beweging serieus te nemen . Zélf een andere ideologie aanhangend ben ik een van de velen die zich niet laat ringeloren door één allesomvattende en beterweterige bewering op welk onderwerp en van welke politieke beweging dan ook. Ik laat mijn oren niet hangen en voel me – ondanks dat velen dat tot in de kleinste details zullen bestrijden – als socialist een méér dan vrij mens. Opvallend is ,dat als rode draad in de diverse commentaren van toch ongetwijfeld intelligente columnisten een aversie bestaat tegen het betalen van belastingen , meer bepaald het doel waarvoor die geïnd worden. Ook mis ik de stelling dat juist het betalen van belasting een voorwaarde is voor het in stand houden van een samenleving die op welke politieke grond geschoeid dan ook , niet zónder dit overigens niet tot mijn favoriete bijdrage tot een betere samenleving bevorderend fenomeen kan. Uitgaande van het feit dat de doorsnee Homo Sapiens de niet te verwaarlozen en tot in de genen behorende drang hebben ontwikkelt om als (Darwin -proof) kuddedier tot een gemeenschap te behoren is het innen van belastingen (= middelen) om te voldoen aan deze vorm van the struggle of live méér dan noodzakelijk. Dat hiermee een stukje persoonlijke vrijheid moet worden ingeleverd cq opgeofferd is een op eenieders geestelijk vermogen bepaald inleveren van een stukje menselijk egoïsme een voorwaarde om uiteindelijk ons ras te doen overleven .

 2. [1] Bedankt voor je reactie Piet en we waarderen je inbreng enorm. Zoals Overnight al in het stukje aangaf is niet zozeer de afschaffing van belasting een doelstelling, maar een sterk verminderde lastenheffing. Daarmee doelde hij op de enorme belasting- en administratiedruk van zowel burgerij als bedrijfsleven. Ik sta zelf een vlaktaks voor die voor iedereen gelijk is. Voorlopig betalen mensen die een hoger inkomen hebben daarom ook meer belasting. Waar ik probleem mee heb is een ‘progressieve’ belasting, waardoor om de een of de andere reden een hoger tarief geldt voor meerverdienenden. Het grote probleem ligt bij de overheid die gewoon te veel wil doen voor de burgers, terwijl de burgers zelf capabel zijn om hun eigen boontjes te doppen. Daarom bezoek ik dit forum altijd, omdat hier de juiste discussies plaatsvinden die ik op andere juist mis.

 3. [1] Aangenomen dat een ieder beseft dat er tenminste tot zekere hoogte het betalen van belastingen niet is te ontlopen … Dan zijn er, volgens mij, daar slechts twee pijnlijke dimensies aan verbonden.

  Ten eerste HOE dat wordt afgetapt … en ten tweede hoeveel steeds wordt afgetapt. En het schijnt dat daarbij de grens daar wordt ligt waar de belastingenslachtoffers steeds nog net niet dood gaan. Edoch weinigen die daar wat van zeggen …

  Welke gevolgtrekkingen men wenst maken is weliswaar een vraag op zich, maar het kan eenvoudig niet toevallig zijn dat het aantal belastingsambtenaren en de percentage belastingen hier niet minder dan TWEE MAAL zo hoog zijn als in de VS.

  Niet alleen wordt extractie daardoor veel pijnlijker, ook de afgetapte "bijdrage" is eenvoudig minimaal twee maal te hoog.

 4. [1] Ja, bedankt voor je inbreng, Piet.
  Helaas heb ik niet omzichtigheid van degenen die voor mij reageerden.

  Natuurlijk heb je de teneur van het stukje geproefd. Dat je daar met een wijde boog omheenloopt en een, in verband met die teneur, nietszeggend verhaaltje naar voren brengt, geeft mij een hint over de drijfveren die ik je persoon toedicht.
  Je bent minimaal een aanhanger van de bestaande politieke mores.
  Maar uiteraard wens ik je nog veel lees- en schrijfplezier op deze site.

 5. [2] Dat de sterkste schouders de meeste lasten dienen te dragen is door de mens van toepassing verklaart op de muilezel. Dat veel uitdrukkingen een dubbele betekenis hebben is niet vreemd of toevallig. De rijken – in dit geval – dragen meer bij in het streven de maatschappij in stand te houden dan de arme. Desondanks blijft de rijke rijk en wordt de arme armer. Bijna wil ik beweren dat de rijker er zelfs rijker door wordt omdat de uiteindelijk som óók ten goede komt aan de rijke (…) vanwege het gemeenschappelijke wat het belasting betalen uiteindelijk inhoud.

 6. [5] De sterke schouders meer laten betalen is inherent aan belastingen, anders hoef je ze voor de meeste doeleinden niet te heffen. Maar dat staat los van de vraag of dat progresief moet zijn en hoeveel je in totaal moet afpakken van de eigenaar.

  Tweede element is dat het een beetje populistisch is te zeggen dat rijken steeds rijker worden en armer steeds armer. In Nederland is dat gelukkig niet het geval. Maar wel is het zo dat in ons land het meeste geld wordt afgetapt in de middengroepen en inderdaad het meeste ook weer terugvloeit naar die middengroepen.

  Helaas zie je dat aan de ‘sociale’ kant van het politieke spectrum ook niets wordt ondernomen dit te veranderen en aan de ‘rechter’ kant men vooral bezig is met hoe onze staatschuld verloopt en het betaalbaar houden van de sociale stelsels war met name dus die middeninkomens van profiteren.

  Het resultaat van ons starre stelsel is ook dat de mensen aan de onderkant ook vrijwel geen kansen hebben hogerop te komen. Armen worden dus niet armer, maar blijven wel even arm.

 7. Bij flat tax betalen zij die meer verdienen sowieso meer dan zij die minder verdienen. Progressieve belasting belast de rijkeren extra, onder het ‘Sterkste schouders’ motto. Dit is echter oneerlijk, asociaal en inefficient. De heffing wordt duur, door dat allerlei regeltjes en aftrekposten nageleefd en gecontroleerd moeten worden. Bij flat tax schaf je meteen al die aftrekposten af.

  Ik weet helaas niet wat vroeger de rate i Rusland was, maar nadat men daar een flat tax van slechts 13% invoerde verdubbelden de netto belasting opbrengsten. Dat geeft toch wel iets aan.

  Socialisme is als de circus act van de menselijke piramide. De sterkste schouders staan onderaan, en naarmate je hogerop komt worden het steeds meer lichtgewichten. En die roepen: "Kom boven, de sterkste schouders dragen de lasten". Totdat één van die sterke schouders het begeeft, en dan stort de piramide in elkaar.

 8. TIP AFTREKPOSTEN:
  "Transseksuelen worden prostituee met behoud van uitkering"

  Nederland reageert verbijsterd op het nieuws dat een groep Roemeense transseksuele asielzoekers zich in Nederland op kosten van de belastingbetaler heeft laten ombouwen tot vrouw en nu werkt als prostituee.

  Met uitkering
  Gisteren onthulde een klokkenluider van de Sociale Dienst Amsterdam hoe de groep Roemenen vandaag werkt in de Nederlandse seksindustrie met behoud van uitkering, meldt De Telegraaf.

 9. [8]
  Nee, dit is heel slim gezien van de Sociale Dienst. Door de verbouwing kunnen de dames tienduizenden aan belastinggeld opleveren.

 10. [1] Gelukkig heb ik een stevige stoel, ik zit nog.

  "Uitgaande van het feit dat de doorsnee Homo Sapiens de niet te verwaarlozen en tot in de genen behorende drang hebben ontwikkelt om als (Darwin -proof) kuddedier tot een gemeenschap te behoren is het innen van belastingen (= middelen) om te voldoen aan deze vorm van the struggle of live méér dan noodzakelijk."

  De sociale instincten van de mens aanwenden om belastingheffing door overheden te legitimeren is in mijn ogen absoluut kolderiek.

  Mag ik er U beleefd op wijzen dat zulke vroege gemeenschappen, stammen zeg maar, hun dynamiek haalden uit het vrijwillig willen deel uitmaken ervan door de individuen?

  Deze gemeenschappen werden bottom-up opgebouwd en niet top-down bestuurd en daar zit het grote verschil én Uw schabouwelijke redeneerfout.

  Dergelijke gemeenschappen splitsten regelmatig, als ze te groot werden of er ontstond ruzie, dan scheidden de wegen van vrijwillig ontstane deelgroepen erin.

  het waren zeker geen proto-democratieën en het aanwenden van dit argument voor het legitimeren van de dwang inherent aan deze laatsten is grotesk.

Comments are closed.