Ondanks de huidige Economische opleving verliest de EU meer en meer terrein op haar mondiale concurrenten – met name op het terrein van investeringen in Research and Development; het huidige investeringslevel in R&D werd in de VS al 30 jaar geleden gehaald(!) en de huidige productiviteit per werknemer (uitgedrukt in BNP per werknemer) werd in de VS gehaald in 1989. De EU slaat ook de verkeerde weg in om de Lissabon doelen, opgesteld door corporatisten als Wim Kok, ooit te kunnen verwezenlijken. Dit zijn de harde conclusies van een rapport van Eurochambers wat 5 maart jongsleden verscheen.

Hoewel opgesteld door een Eurofiele organisatie resulterend in totaal krankzinnige aanbevelingen is ’t rapport zeker ’t lezen waard – met de vergrijzende Europese bevolking en de totale onderfinanciering van pensioenen in ’t achterhoofd, zijn de gegeven projecties ronduit angstaanjagend.

De Eurosclerose lijkt chronisch.
Of, om een recente discussie aan te halen;
“If the EU is so great why can’t I avoid VRT when buying a new car, why can’t I get health insurance from Germany, cheap wine from Spain, cigarettess from Riga, houses from Poland ? I should be able to buy my mortgage anywhere in the EU, buy insurance, buy drugs, buy booze and buy baloney.”

“the EU is a death cult and a suicide pact.”

3 REACTIES

  1. Mag ik uit dit stuk concluderen dat Europa een federale staat moet worden zoals de VS? Immers, de VS is een federale staat en daar gaat alles zoveel beter, terwijl de EU slechts een supranationaal internationaal lichaam is met (relatief tot de VS) beperkte mogelijkheden om beleid vast te stellen.

    Of zou het probleem met de EU vooral zitten in het egalitaire en conservatieve beleid dat de commissie en raad van ministers maakt? Zou een goede portie vrije-markt-denken een belangrijk verschil maken?

Comments are closed.