Eind januari las ik een bericht dat de gemeente Utrecht nog 800.000 euro had liggen om allochtone hangjongeren aan het sporten te krijgen. Omdat gebleken was dat allochtonen niet zo in voetbal geïnteresseerd waren besloot men om ze maar te gaan opleiden in kickboksen. Nou leek het me niet zo handig om overlast gevende jongeren te gaan leren hoe ze iemand nog beter kunnen overvallen, maar als je als criminele Marokkaan al uit de gevangenis gehaald wordt om betaald op vakantie te kunnen is dit niet eens zo’n vreemd idee. Daarnaast vond ik dit een typisch gevalletje discriminatie: als autochtone jongeren willen kickboksen moeten ze dat gewoon zelf betalen. Toen dacht ik ineens aan de… Commissie Gelijke Behandeling.

Naar mijn idee is dit een vrij nutteloze club, maar hij bestaat, dus dacht ik dat ik er maar eens een mailtje aan moest wijden. Zie hieronder de brief, die ik na enige tijd mocht ontvangen.

———————————————————————————–

Geachte heer Hartman,

De Commissie Gelijke Behandeling, hierna: de Commissie, heeft uw e-mail van 4 februari 2007 ontvangen waarin u de Commissie verzoekt een oordeel te geven over de vraag of gemeente Utrecht in strijd handelt met de gelijkebehandelingswetgeving. In uwe-mail schrijft u dat gemeente Utrecht een bedrag heeft uitgetrokken om allochtone jongeren te stimuleren vechtsporten te gaan beoefenen. U meent dat de gemeente onderscheid maakt tussen allochtone en autochtone jongeren en vraagt de Commissie van de gemeente te eisen dat zij haar subsidie terugtrekt of dat zij vechtsport onder alle jongeren, ongeacht hun afkomst, promoot.

Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.

De door u gestelde ongelijke behandeling is het gevolg van een zogenoemd ‘eenzijdig overheidshandelen’. Eenzijdig overheidshandelen betreft die handelingen die alleen door de overheid worden uitgevoerd, zoals het opstellen van wetten en regels en het uitvoeren daarvan of het verstrekken van een subsidie.

Het is blijkens de parlementaire geschiedenis van de gelijkebehandelingswetgeving de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever geweest dergelijke handelingen buiten de reikwijdte van de gelijkebehandelingswetgeving te laten. Hieruit volgt niet dat het de (gemeentelijke) overheid vrijstaat om te discrimineren. Zo kan eenzijdig overheidshandelen – door de rechter – worden getoetst aan het algemeen geformuleerde discriminatieverbod, zoals neergelegd in artikel 1 van de Grondwet en daarmee vergelijkbare bepalingen in verdragen waarbij Nederland partij is. Het verstrekken van subsidies voor het promoten van vechtsport onder (allochtone) jongeren, kan echter niet worden getoetst aan de normen van de wetgeving gelijke behandeling. De bevoegdheid van de Commissie beperkt zich tot het beoordelen van onderscheid als bedoeld in de gelijkebehandelingswetgeving. Daarom is de Commissie niet bevoegd uw verzoek te behandelen.

Wellicht kunt u uw bezwaren kenbaar maken aan de gemeente, of kunt u overwegen bezwaar te maken tegen de subsidieverstrekking. In dat laatste geval dient u echter wel aan te tonen dat u een belanghebbende bent.

Het spijt me u niet anders te kunnen berichten. Voor verdere informatie van algemene en specifieke verwijs ik u graag naar onze website (www.cgb.nl).

Hoogachtend,

——————————————————————————-

Wat de commissie hier zegt is dus dat de (gemeentelijke) overheid niet mag discrimineren, maar als ze dat toch doet middels eenzijdige subsidieverstrekking het buiten de reikwijdte van de CGB valt. Als je daar toch bezwaar tegen wilt maken mag je naar de rechter stappen, alsof je daar veel kans maakt, of je kunt proberen bezwaar te maken tegen de subsidieverstrekking. Aantonen dat je belanghebbende bent lijkt me niet zo moeilijk, tenslotte wordt mijn belastinggeld daar misbruikt, maar daar zal de overheid wel anders tegenaan kijken.

Conclusie:
De overheid heeft haar zaakjes slim geregeld. Zij organiseert met belastinggeld een organisatie die moet bewaken dat er in Nederland niet gediscrimineerd wordt. Dit gaat zover dat als je vindt dat een collega onterecht meer verdient dan jij, je hier een zaak kunt starten. Vervolgens gaat de overheid zelf discrimineren, wederom met belastinggeld, en daar mag je dus geen zaak van maken, op basis van datzelfde belastinggeld. Wil je die discriminatie toch aan de kaak stellen, dan mag je tegen hoge juridische kosten een kansloze zaak aanhangig gaan maken. Die club legitimeert op deze wijze de enige vorm van discriminatie die echt niet mag: die door de overheid. Maar discriminatie die wel mag, die tussen burgers onderling, die wordt wel aangepakt; daar is die club voor opgericht.

Dit land kan zo veel beter.

21 REACTIES

 1. "In dat laatste geval dient u echter wel aan te tonen dat u een belanghebbende bent. "

  Als belastingbetaler lijkt me dat toch zeker het geval.

  Wat een waanzin.

 2. Helaas, zelfs de overheid leert.
  Vroeger negeerde de overheid haar eigen wetten, dat werd wat lastig, dus maakt ze nu wetten alleen voor de burgers.
  NMA is van hetzelfde als CGB, monopolies van de overheid mogen expliciet wel.
  Contractrecht is ook alleen maar van toepassing op de burger: vandaag verontwaardiging van Vereniging Eigen Huis: toegekende bouwvergunningen, mogen bij geval van een overheidsfout, ingetrokken worden. Moet u eens proberen
  Zo wordt er steeds meer dichtgetimmerd en zit u wettelijk dichtgetimmerd; sommigen noemen/definiëren dat als een gevangenis.

 3. Bij "GELIJKE"behandeling vraag ik me altijd af waarom iemand die productiever is (meer verdient), meer (belasting) moet betalen dan iemand die minder productief is. Beiden voor dezelfde "diensten" die de overheid levert.
  (De minst betalende krijgt zelfs vaak meer diensten geleverd.)

 4. Bravo R.Hartman,

  Ik wou er onlangs zelf al een stuk aan wijden. Als je jezelf eens af gaat vragen van; waarom hebben we eigenlijk allemaal van die antidiscriminatibureaus, milieuredders en opvangcentra?

  En waarom krijgen ze subsidie?
  En waarom zijn er zoveel?
  En wat voor nut en effect hebben ze?
  En waar maken ze zich druk om?
  En hoe lang gaat deze waanzin nog door?

  Stop de hetze van de idealisten tegen de rest van Nederland!

 5. Lach je eens de tranen in de ogen door de ‘monitor van racisme en extremisme 2006′ van de Anne Frank Stichting & Jaap Van Donselaar te lezen. 256 pagina’s gesubisdieerd materiaal waarin vooral blijkt dat het racisme afneemt (bijvoorbeeld pag. 22) – die conclusie trekken ze dan weer niet.

  http://www.annefrank.org/up

  Het is diep treurig. Deze mensen zijn doelbewust bezig om de 99% (autochtone en allochtone) niet-racistische Nederlanders extremisme aan te praten.

  Maar maak niet dezelfde fout als ik nu door een rapport te plaatsen. Waarschijnlijk word je dan opgenomen in een statistiekje van – indirect racisme – in een nieuw rapport van deze ‘vaderlanders’

  Maar extreem-links en zurig moet je hen niet noemen, welnee.

 6. Allereerst moeten alle subsidies per direct worden gestaakt. Dan houden deze gedachtepolitiebureau’s vanzelf wel op met hun nutteloze bezigheden. Het geld gaat terug naar de belastingbetalers en we zijn van een hoop ellende af. De employee’s van deze clubs kunnen dan weer productief werk vinden die Nederland ten goede komt.

 7. [7] Wat mij betreft mogen die clubjes fijn bezig blijven met die nutteloze bezigheden. Zolang ik er maar niet voor moet betalen (en met mij natuurlijk alle belastingbetalers). Opheffen van die subsidies is wat mij betreft al de oplossing van het probleem.
  Opheffing van de overheid (één grote subsidiespons) is natuurlijk de ultieme oplossing, maar voorlopig nog niet haalbaar.

 8. "Maar discriminatie die wel mag, die tussen burgers onderling, die wordt wel aangepakt; daar is die club voor opgericht"

  Het zoveelste voorbeeld van de soixanthuitardistische "umwertung aller werte."

 9. Wat zeurt die organisatie nou?
  Ze hebben toch helemaal geen rechtsgeldigheid. Hun adviezen kun je toch gewoon op de vuilnishoop gooien.

  Vanuit dat licht (rechtsgeldigheid, niet vuilnishoop) bezien, kunnen ze derhalve toch overal hun zegje over doen.

 10. "…kunnen ze derhalve toch overal hun zegje over doen."

  Rule #1: Never byte the hand that feeds…

 11. "…kunnen ze derhalve toch overal hun zegje over doen."

  Rule #1: Never bite the hand that feeds…
  😉

 12. Deze club is allang moreel failliet: immers, zij hebben zich sterk gemaakt voor het recht op discrimineren door een moslima die mannen niet de handen wilde schudden.
  Opdoeken, die linkse hobbyisten.

 13. [14] Als een moslima besluit om de handen van mannen niet te schudden, of als die besluit bepaalde kleding te dragen, of iets anders te doen, dan is dat natuurlijk prima. Moet ze alleen wel de cosequenties aanvaarden; geen of minder maatschappelijke aanvaarding. De man waarvan de hand niet geschud wordt kan ook besluiten niet meer met die moslima om te gaan. Probleem is alleen dat linkse clubs nooit echt consequent zijn. Ik beschouw mezelf als een anarchist omdat ik niet over anderen wil heersen, en niet beheerst wil worden door een ander, maar de linkse anarchisten vinden het geen probleem om bijvoorbeeld kapitalisme te verbieden. Collectivisme zorgt automatisch voor dwang, daar is niet onderuit te komen.

 14. [8] Toch heb je hier een punt!
  Als het zou lukken (hoe??) om wegen te vinden waardoor er minder geld in de staatskas komt, dan kunnen ze al die leuke (waardeloze, hinderlijke) plannetjs niet meer uitvoeren. Althans wordt het lastiger.
  Ideeen?
  Zwart werken?
  Betalingen staken?

 15. Hoe zit het dan met subsidies aan politieke partijen? Die worden toch wel getoetst? Weliswaar door de rechter, maar toch.
  Misschien toch een onderwerp om eens op door te gaan. Stel dat er wat uitkomst, dan geeft dat wel een hefboom om zaken te veranderen!

 16. [16] Als het lukt om minder geld naar de staatskas te laten vloeien, dan wordt simpelweg de belasting verhoogd, of ze gaan meer bekeuringen uitdelen. Whatever, ze nemen het geld wel af.
  En wat wordt ermee gedaan? Bescherming van werknemers bijvoorbeeld. Je weet wel, die bescherming en CAO’s die zwartwerkers niet nodig hebben. Blijkbaar zijn schoonmaaksters mondiger dan havenarbeiders.

  Het is wel grappig, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik op een rijtje zet, des te meer wordt alles zo duidelijk… Vanavond hoorde ik op de radio dat de jeugd geen moer geeft om de politiek. Nogal logisch, als je er toch geen invloed op hebt. Het enige dat ze zou moeten interesseren dat ze een dubbel salaris zouden hebben als er geen overheid was, maar dat beseft dus blijkbaar niemand.
  Ik zie de politiek als een instrument dat gebruikt wordt door figuren die hun idealen er doorheen proberen te drukken op kosten van de rest. Dat dringt ook niet echt door, lijkt het.

 17. @Frenkelfrank [20]

  Ik heb dezelfde ervaring. Hoe vaak ik mensen ook uitleg, dat ze te veel belastingen betalen; het komt niet goed over.

  Gek genoeg verdedigen ze juist degene, die ze het geld indirect afhandig maakt. Hoe moeten mensen dan hun uitkeringen krijgen? Of – en deze is helemaal mooi – zonder belastingen heeft de regering toch ook geen geld om dingen te regelen?

  Er is nog een lange weg te gaan. Een ding is zeker; de verzorgingsstaat implodeert en uiteindelijk zullen libertariers nodig zijn. Al zijn ze nu ook al hard nodig. Met de VVD kom ik als liberaal niet aan m’n trekken.

Comments are closed.