Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft naast de Nederlandse, ook de Turkse nationaliteit. Dit wordt haar kwalijk genomen door de VVD en de PVV die puur nationalisme nastreven, primair voor bewindslieden die zelf nationaliteit promoten.

Zij vroegen, eisten daarom dat zij of zou aftreden, of haar Turkse nationaliteit moest prijsgeven. Zij weigert dat, en de VVD/PVV kregen geen meerderheid door de socialistische meerderheid in de Tweede Kamer. Albayrak gaat dus rustig door met haar twee nationaliteiten. Je weet maar nooit hoe handig dat kan zijn.

Maar nu! Nu komt een Turkse advocaat, Kemal Kerincsiz, die dreigt een strafklacht in te dienen tegen Albayrak. En wel omdat zij nu haar “vaderland” (Turkije) beledigt, omdat ze deel uitmaakt van een regering die de Armeense genocide veroordeelt. (Zoals de Nederlandse regering doet)
De advocaat beroept zich op het omstreden artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht, dat belediging van de Turkse identiteit strafbaar stelt.
Toen Albayrak in 2004 lid was van de Tweede Kamer, heeft ze een motie gesteund waarin wordt opgeroepen tot erkenning van de Armeense genocide. Dat verzoek werd unaniem aangenomen en ook overgenomen door het kabinet.

Politici wringen zich in allerlei bochten en doen al het mogelijke om het belang van de eigen nationaliteit te benadrukken. Inburgering, Nederlands spreken, examen doen, een soort plechtige doop op moment van metamorfose tot Nederlander, en dergelijke.
Krijgen ze nu een koekje van eigen deeg? Belachelijk is het gedoe in ieder geval!

33 REACTIES

 1. Tsja, kunnen we kort en lang over kletsen, maar dan heeft Wilders wel heel snel gelijk gekregen…

 2. Misschien is er in de USA een denktank waar ze kan gaan werken ?

 3. Op "één vandaag" betoogde de Turkse advocaat niet alleen, dat Albayrak "Rode Vlag" *) betekent, doelend op de Turkse vlag, maar óók dat zij Turkije te schande heeft gezet en daarom haar naam eigenlijk niet mocht dragen. Ze moest haar naam maar veranderen, zei hij.

  Als dat spelletje zo doorgaat, raakt ze straks haar Nederlandse en haar Turkse nationaliteit kwijt, wordt ze dus statenloos en politiek vluchtelinge. Mag ze op haar eigen rooie departement asiel aanvragen. Dat heeft vast nog wel een nieuw paspoort in petto.

  Tja, dat krijg je als je probeert van twee walletjes te eten. It’s all in the game.

  Dat zal straks best wel gezellig worden in de EUropese kinderkamer met Turkije en 90 miljoen onderdrukte Islamieten d’rbij.

  *) Dat wisten ze bij de PvdA natuurlijk al lang, maar die vonden het best wel een mooie stunt. Daarbij vergaten ze, net als die Turkse advocaat, dat de Rode Vlag al lang door de halve wereld wordt gevoerd en zijn handelsmerk inmiddels wel kwijt is.

 4. En dat spelletje gaat door omdat jullie er zo in geinteresseerd zijn……

  Het is net voetbal. Aan de zijlijn staan de mensen nog het meest te vechten en schelden om stom spelletje, dat eigenlijk totaal niet interessant en geheel onbenullig is, en waar iedereen eigenlijk alleen maar hard om zou moeten lachen.

 5. Als ik goed geinformeerd ben, bezaten Wilhelmina, Juliana en bezit nu ook Beatrix eveneens de Engelse nationaliteit. Misschien kan iemand anders iets vertellen over de consequenties hiervan?

 6. [4] Er even van uitgaand dat je tot de werkenden in de private sector behoort vraag ik me af wat je onbenullig en lachwekkend vindt aan een ‘spelletje’ dat jou dwingt om tussen de 50% en 80% *) van je verdiende inkomen af te staan aan de beoefenaars van dat spelletje.

  *) Afhankelijk van je inkomen. Als je voor de overheid werkt of een uitkering ‘geniet’ lijkt dit ook op te gaan, ware het niet dat je dan al deel uitmaakt van het ‘rondpomp’ circuit, dat belastinggelden uit de private sector uitdeelt en weer belast.

 7. Leuk dat de overheid c.s. zichzelf in de voet schiet. Dit toont het failliet aan van het systeem waarin de linxen de overhand hebben. Wat mij betreft mag het nog veel sneller richting afgrond gaan; de puinhopen van paars waren bij lange na niet duidelijk genoeg om de goegemeente wakker te schudden.

 8. [6] Sja, ik zie mijzelf als individuele ondernemer die mijn diensten verkoopt aan een afnemer. Dat die afnemer toevallig de overheid is… sja… Dat die overheid mij dan opeens ambtenaar noemt… sja…
  Ik ben geen onderdeel van de overheid, net zo min als Philips of Volkswagen onderdeel zijn van de overheid (terwijl ze toch gewoon diensten leveren).
  Overigens ben ik geen regelverzinner o.i.d., maar ICT-er binnen een onderwijsinstelling. En ik erger mij groen en geel aan de starheid van de organisatie, en de politieke spelletjes. Directe collega’s willen alleen maar hard werken (ondanks het gebrek aan prikkels).
  Weer genoeg prijsgegeven.

 9. [10] Dat hangt er maar net vanaf hoe je je ondernemerschap vorm hebt gegeven. Je vergelijkt je met Philips en Volkswagen (andere schaal, toch ;-)) en dat wijst erop dat je, net als ik, zelfstandig ondernemer bent die niet op een loonlijst staat maar factureert. In dat geval ben je gewoon een private dienstverlener, en geen ambtenaar. Wel maak je dan deel uit van het rondpompcircuit, maar met een overheid met de omvang van de onze is dat niet altijd te vermijden. En dat hoeft ook niet.

  Uit geluiden die ik zo af en toe opvang draait (de automatisering van) de belastingdienst bv. bijna uitsluitend op externe krachten, de internen hebben een iets ander arbeidsethos. Dus de externe dienstverleners dragen ertoe bij om de puinhopen niet nog groter te laten worden, hetgeen tot nog grotere verspillingen zou leiden.

  In Amerika is het overigens net zo erg, zo niet nog erger. De problemen met (het onderhoud van) het Walter Reed Hospital zijn terug te voeren op een door de Democraten doorgedrukte wet die het onmogelijk maakt om overheidspersoneel te ontslaan. Alle incompetenten kunnen daardoor blijven zitten, en nieuwe incompetenten weten waar ze zijn moeten. Ann Coulter heeft daar een mooi stukje aan gewijd op FrontPageMagazine.

 10. [3]Het aantal Islamieten in Turkije valt erg mee. Circa de helft gelooft nog en het aantal loopt steeds terug. Wij zijn niet ver meer af van een tijdstip dat vrijwel niemand in Turkije meer zal geloven.
  Of het daarmee ook afgelopen zal zijn met een fervent nationalisme , valt echter te betwijfelen.
  Maar een dergelijk nationalisme treft men ook wel aan bij Nederlanders die in Indie flink gemoord hebben en dit nu trachten te verdringen. Dus het monopolie bezitten Turken niet voor dergelijke gevoelens.
  Hugo van Reijen

 11. Zoals ook de Vereniging Shiva elders opgemerkt heeft, schijnt Wilders meer bezwaar te hebben tegen de Islam dan tegen dubbele paspoorten.
  Waarom anders keert Wilders zich niet tegen de Engelse nationaliteit van het Staatshoofd ( en van wijlen haar moeder en grootmoeder)?
  Wenst Wilders geen mensen met een bepaalde godsdienst in het parlement? Ik denk dat het voor de kwaliteit beter zou zijn als het parlement geheel uit atheisten bestond maar dat is een andere zaak.

 12. Er is niets mis met twee of meer paspoorten ,dat kan handig zijn voor zakenlieden, journalisten artiesten .die werken toch allemaal voor eigen rekening !
  Een minister of staatssecretaris wordt geacht alleen het eigen landsbelang te dienen.
  Twee of meer nationaliteiten wekken in zo’n geval bij de burgers diep argwaan en terecht.
  Dat Harry Potter en die Bos – kabouter dat niet willen inzien getuigt van schandelijke kwade trouw tegenover de meerderheid van hun Nederlandse burgers.
  Helaas de hele Europese "elite" (?) geeft blijk van zo’n verregaande onbetrouwbaarheid, op een enkele uitzondering na
  Ook in de dertiger jaren lieten de "elites" van toen , met uitzondering van WC Churchill ,de "nieuwe orde" maar betijen, het zou allemaal zo’n vaart niet lopen . Het is hen zuur opgebroken !

 13. [12]
  "Het aantal Islamieten in Turkije valt erg mee. Circa de helft gelooft nog en het aantal loopt steeds terug. Wij zijn niet ver meer af van een tijdstip dat vrijwel niemand in Turkije meer zal geloven"

  Hugo,

  je zit er geheel, totaal en volkomen naast met deze bewering.

 14. [15] Ik kom circa tien keer per jaar in Turkije , spreek Turks , kom in aanraking met alle gelederen van de bevolking in ( bijna) alle streken van het land. Jammer dat ik er helemaal naast zit !!!
  Hugo van Reijen

 15. [16] Hier kan je bergen info vinden. http://www.worldvaluessurve
  Volgens Inglehart is het atheisme niet sterk in Turije, 2%.
  Voor Nederland rapporteert hij ongeveer 40%. Wat uiteraard onjuist is, want veel te veel. Op de vraag of men in bovennatuurlijke krachten gelooft, antwoordt dan ook slechts 16% ‘absoluut niet’
  Kennelijk kan je atheist zijn en toch in bovennatuurlijke krachten geloven.
  Merkwaardige souplesse van geest!

 16. [17] Huub, theïsme is het geloven in een god of in goden. Ik weet niet of geloof in geesten, kabouters, astrologie, paranormale krachten, "moeder natuur" etc. hierbij gerekend wordt.

 17. [17]Twee procent is wel erg weinig.
  Ik kan dit , in aanmerking genomen hetgeen waar ik dagelijks in Turkije mee geconfronteerd word, ook moeilijk aannemen.
  Maar een mens is nooit te oud om te leren!
  Het beste lijkt mij dat een echte kenner mij op een van zijn volgende reizen naar Turkije laat zien, dat ik alles verkeerd interpreteer.
  Wel moet mij van het hart dat bij degenen die negatieve uitspraken over Turkije en een aantal andere landen doen, de gemiddelde bezoekfrequentie aan de betreffende landen meestal niet erg hoog ligt.
  Hugo van Reijen

 18. [17] Voor Nederland lijkt mij een schatting van 40 procent aan de lage kant. Ik heb de indruk dat bij sommige statistici de uitkomst mede bepaald wordt door de wens van een bepaalde uitkomst.
  Voor Nederlandse dominees wordt momenteel gerapporteerd dat zes procent niet ( meer) gelooft.
  Ik denk dat het werkelijke percentage eerder 60 procent bedraagt. Men geeft om den brode nog voor dat men gelooft in zaken zoals het uitschakelen van de zwaartekracht bij het opstijgen van Jezus, het plaatsvinden van wonderen, het lopen op water, communicatie met het opperwezen dat van miljarden mensen tegelijk alle gedachten en wensen begrijpt, doorziet en geheel doorgrondt. Dat is pas breedband !
  Als iemand afgestudeerd is in de theologie, heeft meestal het verstand toch de overwinning behaald. Vandaar het ongeloof.

 19. [3] Wat betreft het eten van twee walletjes en de negatieve annotatie die dit heeft, moet mij van het hart, dat iemand wat mij betreft op paspoortengebied van wel 200 walletjes mag eten.
  Het bezit van verschillende paspoorten kan, in het bijzonder voor mensen uit landen zoals Israel en derdewereldlanden zeer praktisch zijn.
  Hugo van Reijen

 20. [16]

  "Ik kom circa tien keer per jaar in Turkije , spreek Turks , kom in aanraking met alle gelederen van de bevolking in ( bijna) alle streken van het land. Jammer dat ik er helemaal naast zit !!!"
  Hugo van Reijen
  jan marijnissen wóónt in NL, IS een nederlander en komt elke dag voortdurend met nederlanders in aanraking en volgens hem moet het allemaal nóg ‘socialer’ in NL.

  volgens mij zit ie er naast, want ik vind dat het wel wat minder ‘sociaal’ mag hier.

  begrijp je?

 21. [22] Ik ben hier geheel door overtuigd: ik ben het evenbeeld van Jan Marijnissen! Ik ga op hem stemmen !

 22. [19] Misschien is men tegen jou eerlijker dan tegen een interviewer. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Het zal meer zijn dan 2%.
  Maar 40-50%? Niet alleen de website van Inglehart, maar ook ons eigenste SCP rapporteert een laag percentage non-believers. Maximaal 1 op 7 en dan heb je het wel gehad.
  Zes op zeven is min of meer animistisch: gelooft in verborgen bedoeling in de natuur, in goden, telepathie, homeopathie, astrologie en verzin het allemaal maar.

  “Wel moet mij van het hart dat bij degenen die negatieve uitspraken over Turkije en een aantal andere landen doen, de gemiddelde bezoekfrequentie aan de betreffende landen meestal niet erg hoog ligt.”
  Wat de boer niet kent..
  Nou, daar doe ik dan niet aan mee. Wat mij betreft komt Turkije in de EU. En stapt Nederland eruit. Hoe vind je die?

 23. [23]

  je mag vinden wat je wilt Hugo, als jou dat tevreden stelt.

  ik vergelijk jou niet met jan marijnissen. verder blijf ik er bij dat echt geen 50% van de turken ongelovig is. nu niet en over honderd jaar nog niet.

 24. [18] “.. theïsme is het geloven in een god of in goden. Ik weet niet of geloof in geesten, kabouters, astrologie, paranormale krachten, "moeder natuur" etc. hierbij gerekend wordt.”
  Okee, zuiver taalkundig kan dat allemaal.
  Maar als woorden ook nog betekenis moeten hebben, dan kan het niet.
  Hoe gaat een atheïst onderscheid maken tussen non-empirisch item 1 en non-empirisch item 2?
  Hoe gaat ‘ie zeker weten dat de ene geest niet bestaat, maar de andere wel?
  Het blijft een vreemde gedachten kronkel, atheïsten die wel in vliegende tapijtjes geloven 🙂
  Ik til er overigens niet zo zwaar aan. Mij zit die bonte stoet van bijgeloof niet in de weg. Het is wel kleurrijk eigenlijk.

 25. [26] Ik probeerde de discrepantie tussen de verschillende statistieken te verklaren, niet om bijgeloof goed te praten.

 26. [12]
  Het spijt me, Hugo. Ik haal zo enkele aperte drogredeneringen uit je reacties…

  Thomas Hobbes geeft een verklaring. In Leviathan, Hoofdstuk 13 "Over de natuurlijke toestand van de mens, wat zijn geluk en ongeluk betreft" (vertaald door W.E Krul, Boom, Meppel-Amsterdam, 2e druk 1989, pag 134 e.v.) zegt hij:

  "Iedereen ziet nu eenmaal zijn eigen verstand van dichtbij, en dat van anderen op een afstand." 🙂

 27. [27] En dat deed je goed dus.
  Het betekent ook dat het woord ‘atheisme’ in de pers niet zoveel zegt. Meer suggereert dan het in werkelijkheid is.

 28. [24] Ik vertel Turken altijd dat ze beter geen lid kunnen worden. Zij zijn zich absoluut niet bewust van alle regelgeving die dan binnengehaald wordt.
  Sommige Turken vertellen mij echter, dat zij er in willen, omdat het mensenrechtengehalte dan omhoog zal gaan.

Comments are closed.