De Nederlandse politiek wringt zich in toenemende mate in bochten om Geert Wilders en de PVV buiten de parlementaire orde te plaatsen. De jongste aanvallen zijn gericht op zijn taalgebruik, dat beter aansluit op dat van ‘de gewone man’ dan men in regentesk Den Haag gewend is.

Net als destijds bij Pim Fortuyn heeft men geen weerwoord op de PVV, en men wordt steeds extremer in haar pogingen hem te demoniseren. Men heeft niets geleerd van Pim, of men doet het expres, maar het wachten is op een volgende Volkert van der Graaf, voor wiens verdediging Britta Böhler dan wel weer even van haar kersverse zetel in de Nederlandse senaat zal willen opstaan.

De PvdA gaat PVV stemmers “helpen” hun dwaling in te zien. Eén van de jongste activiteiten is organisatie van een ‘debat’ in de UvA, door links-extremistische groepen als “Samen tegen Racisme” en “Internationale Socialisten” met Ed van Thijn en Mohammed Rabbae, ook al niet bekend om zijn vrijheidslievendheid.

De UvA stelt dat zij het debat faciliteert en geen platform biedt aan organisaties, een op zijn best dubieuze bewering, zoals ook Lodewijk Nasser aangeeft in zijn oproep tot protest bij de Uva, waar ik graag gehoor aan heb gegeven.

77 REACTIES

 1. Je slaat de spijker op z’n kop.

  De linxen hebben NIETS geleerd. Het beeld van het einde van het lijsttrekkersdebat waarin Melkert met een enórme minachting naar Fortuyn kijkt, staat me even helder voor ogen als het beeld waarin ik het tweede vliegtuig zich in de toren zag boren. De linxen WILLEN eenvoudigweg niets leren, omdat de leerstof hen onwelgevallig is. Als ik er al geen tabak van had, dan zou ik het nu helemaal hebben. Het wordt tijd voor méér aktie dan het schrijven van stukken !

 2. Vrijspreker is dus verworden tot een spreekbuis van het anti-libertarische en rechts-autoritaire hetvrijevolk.com

  Het libertarisme is dus dood in Nederland. De rechts-autoritaire ("paniekconservatisme volgens Spruyt) stromingen doen het beter in Nederland. De Vrijspreker heeft zichzelf ook duidelijk in die hoek geplaatst, als filiaal van het vrijevolk.com en de PVV. Als ik zo de bijdragen van de laatste paar weken lees. Ik heb op deze site niets meer te zoeken.

  Mijn conclusie van een paar maanden geleden was dus geheel juist. En toen klonk er nog een enkel libertarisch geluid door in de tsunami van auroritair-rechtse kretologie.

 3. [2] Ik begrijp eigenlijk niet hoe je tot die conclusie bent gekomen. Natuurlijk zijn er ook hier lieden die een beetje van het libertarische pad afdwalen, en enige vorm van dwang toch wel geoorloofd vinden (zoals degenen die graag boerkas willen verbieden), maar dat maakt een site nog niet automatisch "rechts-autoritair", wat dat ook zijn moge.
  Ik ben het eens met Hartman dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat, als politici het gaan hebben over de toon in plaats van de inhoud van een discussie. Als je iemand op basis van toon (subjectief) weg kan zetten, dan is het dus gedaan met de vrijheid van meningsuiting. Wat dat betreft kan ik niets anders dan Geert Wilders steunen, zoals ik ook links-extremisten (zoals neo-nazi’s) zal steunen als het gaat om de vrijheid van meningsuiting.
  Vrijheid, daar is het toch allemaal om te doen?

 4. Even ter verduidelijking: ik beschou neo-nazi’s als links extreminsten, omdat nazi’s nationaal-socialisten zijn. Socialisten zijn erg begaan met de arbeiders van Nederland (Arbeit macht Frei!) maar die Polen moeten maar oprotten, want daar willen we niet echt solidair mee zijn. Oftewel; solidariteit tot de landsgrenzen, dus ook nationalistisch. Bovendien had Hitler een hekel aan die rijken (lees; bankiers, lees; Joden) en die moesten dus maar aangpakt worden. Socialisten hebben een hekel aan rijke mensen, zoals bijvoorbeeld ook Amerikanen.
  Okee ik stop weer even en neem mijn kalmeringstabletten 😉

 5. [2] Wat is er anti-libertarisch aan HVV? Vanwaar de typering "rechts-autoritair"?

  Op HVV zijn ook ‘linkse’ artikelen verschenen; iedereen heeft namelijk de vrijheid om een opiniërend stuk te schrijven en in te zenden naar de redactie van HVV. Voorwaarden zijn leesbaarheid, en bij voorkeur enige argumentatie om de geponeerde stelling te onderbouwen.

  Het is een feit dat op HVV niet veel collectivistische betogen verschijnen. Maar zou dat soms zijn oorzaak vinden in het feit dat als je de nuchtere feiten op een rijtje zet en de beschikbare documentatie raadpleegt, het verdraaid lastig wordt om nog een onderbouwd betoog vóór de collectivistische en socialistische heilstaat te schrijven?

  Uw conclusie "Het libertarisme is dus dood" onderschrijf ik geenszins. Van een vrij groot aantal mensen heb ik mogen vernemen dat de kloof tussen de huidige maatschappij en het libertarische ideaal dermate groot is dat men geneigd is het libertarisme niet serieus te nemen. Het afbouwen van de doorgeschoten verzorgingsstaat richting individuele vrijheid zal dus noodgedwongen een geleidelijk proces dienen te zijn.

  Elk geluid dat met argumenten tegenwicht biedt aan de collectivistische zelfhaat die enige toekomst van het libertarisme wil blokkeren is een stap in de richting van individuele vrijheid. En hoe vanzelfsprekender de ‘gewone man’ het gaat vinden om van individuele vrijheid te kunnen genieten, zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen handelen en de consequenties daarvan, zelf de vruchten te mogen plukken van zijn arbeid, hoe minder groot de kloof naar het libertarisme wordt, en hoe realistischer het streven ernaar ervaren zal worden.

  Ik daag u uit dit met argumenten te weerleggen. Ik mis die namelijk in uw eerdere reactie
  Alvast bedankt.

  R. Hartman

 6. "Het is een feit dat op HVV niet veel collectivistische betogen verschijnen. Maar zou dat soms zijn oorzaak vinden in het feit dat als je de nuchtere feiten op een rijtje zet en de beschikbare documentatie raadpleegt, het verdraaid lastig wordt om nog een onderbouwd betoog vóór de collectivistische en socialistische heilstaat te schrijven?"

  Mijn idee! LOL. Al spitst het debat zich wel erg toe op de Islam. Daarbij, geeft HVV iedereen de kans om zijn ideeen te verspreiden. En ja de beheerders zijn zelf duidelijk rechts, so what?

 7. [5]
  "En hoe vanzelfsprekender de ‘gewone man’ het gaat vinden om van individuele vrijheid te kunnen genieten, zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen handelen en de consequenties daarvan, zelf de vruchten te mogen plukken van zijn arbeid, hoe minder groot de kloof naar het libertarisme wordt, en hoe realistischer het streven ernaar ervaren zal worden."

  Het wrange is dat diezelfde "gewone man" dat al doet middels veelvuldige deelname aan de zwarte economie. Hoogste tijd dat de rollen omgedraaid worden.

 8. [2] Inderdaad, als “vrijspreker” niet meer staat voor het “vrij spreken” ongeacht de denominatie, en bepaalde lieden menen een claim te moeten en mogen leggen op de insteek dan wel inhoud, dan heeft vrijspreker geen bestaansrecht. Het libertarisme is toch antiautoritair ? Zou het niet zeggen als ik dit soort reacties lees.

 9. [8]
  [2]
  Iedereen is vrij om van deze site te denken wat-ie wil. Jouw gedachten en die van Klassiek Liberaal vind ik nogal wazig, ik kan daar persoonlijk niks mee. Als je een punt wil maken, dan stel ik voor dat je je verhaal onderbouwt met concrete verwijzingen naar personen met uitspraken; alleen dan kun je een discussie aangaan. Op deze manier met jullie reakties kom ik althans niks verder, en jullie ook niet.

 10. Even een algemene replie 🙂

  [3]
  "enige dwang" is ook dwang. Ik heb geen bezwaar tegen dwang op zich, maar dat geldt alleen voor de eigenaar op zijn terrein. De overheid dient zich zo terughoudend mogelijk op te stellen. Ik ben dus tegen het verbieden van burka’s in de openbare ruimte, maar een winkelier moet een burkadraagster straffeloos kunnen weigeren natuurlijk.

  Op HVV zie ik eigenlijk nooit libertarische beginselen verdedigd worden. Des te meer zie ik een roep om verplichten dan wel verbieden of een steun voor grootschalig overheidsingrijpen in de vorm van geweldpleging (militair). Niet libertarisch dus. Kijk maar eens op http://www.lp.org (De Libertarian Party in de VS) wat zij vinden van immigratie, drugs en buitenlandse interventies.

  [5]
  HVV bestrijdt vooral links collectivisme, maar is blind voor het rechtse collectivisme van bijvoorbeeld Wilders.

  Ik vind het pittig bekritiseren van Wilders of welke andere politicus dan ook, ja zelfs de wens uitspreken om zijn ideeen te bestrijden, gewoon vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Tsja, als iemand Wilders extreem-rechts vindt, of een fasist vindt, dan is dat gewoon iemands goed recht om dat te vinden en die gedachte te uiten. net zozeer als dat iemand Marijnissen extreem links vindt en een gevaar voor de democratie vindt dat vrijuit moet kunnen verkondigen. Het is gewoon een beetje ‘dirty campaining’, wat in de VS de gewoonste zaak van de wereld is.
  Vrijheid van meningsuiting geldt nu eenmaal ook voor klootzakken.

  Helaas krijgen veel greoepen subsidie, ook de PVV. Maar keer je daar dan consequent tegen, en niet allen bij incidenten als een een of ander links-collectivistisch clubje stout doet tegen Wilders of een andere rechtse politicus.
  [4]
  (Neo) nazi’s links noemen is een beetje een truukje om "rechts" schoon te praten. Volgens de historicus Overy, die veel heeft geschreven over Hitler en Stalin, zijn er behalve overeenkomsten ook veel verschillen. verschillen die uitmaken dat Hitler terecht extreem-rechts genoemd kan worden en Stalin extreem-links. Dit ondanks het feit dat Hitler op punten linkse dingen had, en Stalin rechtse dingen.

  Het verschil zit hem in exclusiviteit (rechts) en universaliteit (links). Stalin wilde dat de gehele mensheid de "zegeningen" van zijn systeem zou ondergaan, en dat ieder mens geconditioneerd kon worden tot de "nieuwe Sowjet mens". Hitler wilde zijn "zegeningen" allen ten goede laten komen van de Duitsers en andere "germanen". De rest mocht, als ze in leven mochten blijven, hooguit als slaaf of horige dienstbaar zijn aan het Duitse volk.

  Verder zag je dat Hitler relatief veel kiezers trok die maatschappelijk rechts georienteerd waren (voor gezin, vaderland en hierarchie) zoals winkeliers en boeren en dat de KPD (Communisten) toch meer links georienteerde kiezers trokken.

  bedenk wel dat het *extreme* van de twee dictators zorgt voor veel overeenkomsten. het Extreem-rechts van Hitler is dan ook iets heel anders dan het ‘gewone’ rechts van conservatieven of het ‘autoritaire’ rechts van Wilders.

  Het zelfde geldt voor *extreem* links. Ik zie daar nog altijd iets heel anders in dan in de sociaal-democratie (die altijd een fel tegenstander was van communisme)

  [8]
  Van mij mag iedereen zeggen wat hij wil. Ook op vrijspreker. Ik constateer dan alleen maar dat er een libertarische blog is afgezakt tot de zoveelste autoritair-rechtse blog. het is aan de beheerders om te bepalen wat er gebeurt met een blog, zij zijn de eigenaars. het is hun feestje, en dus hun muziek.

  Overigens wil vrijheid van meningsuiting niet zeggen dat je verplicht bent om elke mening een platform te bieden of er naar te luisteren. Vrijheid van meningsuiting wil allen maar zeggen dat je een ander niet mag *verhinderen* om een platform te bieden of om in andermans huis of krant te spreken.

  Ik heb dan ook niet de minste intentie om Vrijspreker of HVV of wie dan ook ook maar enigszins te hinderen. Ik stel allen maar mijn mening er tegenover. Maar goed, in sommige kringen wordt een onwelgevallige mening of kritiek gelijk gediskwalificeerd onder de noemer "demonisering", en op sommige fora zie je de roep om dat soort meningen te verbieden……

  Maar goed. Ik las veel stukjes hier de laatste tijd, ik zag hoe Owl verbaal werd afgemaakt en ik heb dus besloten dat op Vrijspreker ook voor mij geen plaats is, alhoewel ik het forum wel blijf lezen.

 11. Anja Meulenbelt is ook enthousiast over deze ‘voorlichtingsavond’. Ik vind het meer een resocializatiecursus in fout-linkse traditie.

  http://anjameulenbelt.sp.nl

  Ik heb daar gereageerd, maar mevr. Meulenbelt is onvermurwbaar als het gaat om andere inzichten.

 12. [2] Geheel mee eens! Wilders is géén liberaal! Misschien praat hij wel over lagere belastingen – al zie ik hem dat eigenlijk nooi doen – maar als puntje bij paaltje komt, komt er enkel nog meer onliberaal geluid uit. Welliswaar ‘rechts’ geluid dat best wel eens houd snijd (zoals met de dubbele paspoorten), maar niet liberaal.

 13. [10] Interessant, maar waar komt die definitie links = universeel, rechts = exclusief vandaan?

  De indeling links-rechts is, zoals al vaak besproken hier, ontoereikend om het ideologisch spectrum te beschrijven. Het is (volgens mij) ooit begonnen met republikeinen die links van de voorzitter zaten en monarchen die rechts van de voorzitter zaten in het Franse parlement. Republikeins was toen progressief. Daar is nog steeds iets voor te zeggen, maar de term "links" is bij andere groepen terecht gekomen.

  Overigens sta ik ook kritisch tegenover Wilders en heb ik weinig op (in positieve en negatieve zin) met de Islam. Echter dit staat los van de boodschap van de vrijspreker, waar over dit soort zaken gediscussieerd kan worden. Schrijf liever een tegenbetoog dan alleen maar klagen!

 14. [10] Beste Klassiek Liberaal,
  Helaas blijf ik van mening dat u niet argumenteert, en daarnaast onterechte verwijten suggereert. Overigens heeft u ook correcte opmerkingen. Laat me het rijtje even langs daan (niet uitputtend, om het leesbaar te houden):

  "blind voor het rechtse collectivisme"
  HVV is inderdaad geen libertarische site. Wel zijn de meeste auteurs op HVV erg tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting, tegen de censuur door o.a. SP en PvdA, en tegen de Sinterklaasmentaliteit van de ‘Linkse Kerk’. Deze Sinterklaasmentaliteit is sterk verbonden aan het collectivisme, en in het bijzonder aan de daaruit ontstane zieligheidsindustrie. En die is weer één de ernstigste bedreigingen voor onze vrijheid, en dus indirect voor het libertarisme.

  "pittig bekritiseren van Wilders"
  Helemaal mee eens, graag zelfs. Maar dan wel met argumenten, en niet roepen dat je niet met Wilders in discussie gaat "omdat Wilders dat helemaal niet wil", zoals de PvdA de confrontatie op haar website uit de weg gaat. Het is inderdaad iemands goed recht om vanuit de onderbuik te reageren en bij gebrek aan argumenten maar wat te schelden. Maar van mensen die geacht worden de belangen van de BV Nederland te behartigen mag je toch iets meer professionaliteit verwachten. Op dat niveau zou men in staat moeten zijn over de intuïtieve gevoelens heen te stappen en inhoudelijk de verbale strijd aan te gaan.

  "keer je daar dan consequent tegen"
  Vrijspreker keert zich principieel tegen alle vormen van subsidie, en daar sta ik ook geheel achter. Niet iedereen is het gegeven om de ultieme consequentie daarachter te doorzien, om er een objectief oordeel over te kunnen geven. Ook ik moet af en toe een stapje terug doen om iets even te heroverwegen. Dat is niet vreemd; tenslotte worden we via zo’n beetje alle media doorlopend gebombardeerd met collectivistische onzin als ‘gratis’ schoolboeken. Het betekent alleen dat je scherp en waakzaam moet blijven.

  "demonisering" (uit uw reactie op Ariël Buéns)
  Deze term kan mijns inziens gerust gebruikt worden indien lieden anderen voor zaken uitmaken die met grote afschuw worden geassocieerd, zonder dat men daar ook maar enige vorm van steekhoudende argumentatie bij heeft, en uitsluitend met de bedoeling iemand te beschadigen. Het moet ook u opgevallen zijn dat uitsluitend de linkse helft van het speelveld zich van deze technieken bedient. En we hebben al eens gezien waar dat toe leidt. Het spelen op de man is in elke sport een ernstige overtreding, het moet altijd om de inhoud gaan. En hoewel velen vinden dat Wilders bij de dubbele paspoorten kwestie op de man speelde is dat niet correct, als je tenminste de moeite wilt nemen te kijken wat hij heeft gezegd, niet wat zijn opponenten hebben ‘herhaald’.

  Hier laat ik het maar even bij.

 15. [2]
  Precies.

  Dit blog trek nogal wat blog nomaden en van het collectivisme afhankelijke steun rukkers zoals ene bruens.
  De vrijspreker is m.i. op sterven na dood, daar zij die het hardst roepen om vrij te spreken infantiel gaan bleren om bijv. een A.C.P. te bannen.

  Owl, Cincinnates, A.C.P.,(Beek ?) etc. zijn al op een zijspoor gezet.

  Wie volgt; Hub ?????????

 16. [11] Je staat er nog. De censor heeft kennelijk een vrije dag; zoveel kritiek laat men normaal niet staan. Heb dus ook maar even een reactie achter gelaten. Wat een ongelofelijke onzin verkondigt deze schrijfster, en onderbouwen: ho maar.

 17. Met stijgende verbazing las ik bovenstaande commentaren met meningen en verwijten van vooral Klassiek Liberaal. Terwijl bepaalde aanwijzingen of suggestieve opmerkingen niet kloppen met de feiten. R.Hartman zegt dit ook duidelijk in reactie 10.

  De onzin en onjuistheid culmineert echter in
  [15] van Pipo. Los van het onfatsoen om te suggereren (zonder bewijs) dat Bruens een "van het collectivisme afhankelijke steun rukker" is, komt de bewering dat een ACP "geband" is.

  Dit is niet juist. ACP was op de verkeerde weg met het spelen op de man, wat wij volgens de spelregels niet wensen. Wij willen argumenteren op basis van feiten, en niet op "name-calling". Toen ACP daar op werd gewezen, stelde hij zelf voor dat, als ik dat wilde, dat hij dan helemaal zou ophouden te schrijven. Mijn antwoord was dat ik dat inderdaad (volgens de spelregels) wilde, en van toen af hebben we inderdaad niets meer van hem gehoord.

  Owl is ook niet op een zijspoor gezet. Hij is het (voorlopig hoop ik) moe om zijn argumenten tegen bepaalde andere schrijvers te moeten herhalen. Hij kan weer schrijven wanneer hij maar wil.

  En denk maar echt niet dat het ooit zal lukken om alle libertariërs op alle punten precies dezelfde mening te doen krijgen.

  De grote lijn van de missie van de Vrijspreker is al moeilijk genoeg.

  Beek is helemaal geen punt. Beek gaat sterk uit vanuit een gelovige situatie en botst met atheïsten. Maar atheïst of christen, is geen Libertarisch punt. Vanuit beide hoeken kun je de soevereiniteit van ieder individu verdedigen.

  Cincinnatus kon zich niet verenigen met de mening van een aantal schrijvers dat abortus onder bepaalde omstandigheden in een bepaalde fase, toelaatbaar zou moeten zijn. Hoewel nog niet uitgediscussieerd, besloot hij toch zich terug te trekken. Hij kan op elk door hem gewenst moment reageren en/of schrijven.

 18. [17]
  "Los van het onfatsoen om te suggereren (zonder bewijs) dat Bruens een "van het collectivisme afhankelijke steun rukker"

  Dat strooit hij op andere fora zelf rond Hub, het World Wide Web is schijnbaar "iets" ruimer dan wat de Vrijspreker wil c.q. kan bevatten……

 19. [18] Sorry Jetze, blijft onfatsoen. Ariël zit niet vrijwillig in deze situatie, maar wordt daartoe gedwongen door de curator, ongetwijfeld op basis van collectivistische regelgeving. Ik kom al wat langer op Nederkrant en heb dus e.e.a. meegekregen. Ariël vecht tegen het systeem en voor zijn vrijheid. Als je claimt zo goed geïnformeerd te zijn zou jij dat ook moeten weten. Af en toe is hij wat ongenuanceerd, en daar zou hij aan moeten werken. Maar in zijn situatie zou ik me ook opwinden. Verrek, ik wind me nu al op. Maar niet over jou. Dan moet je eerst iets meer inhoud tonen, en argumenten aandragen.

  Het is voor jou te hopen dat je nooit in een dergelijke situatie terecht komt. Maar zij die hun nek uitsteken op de vrije markt (voor zover die bestaat in NL anno nu) lopen nu eenmaal meer risico dan werknemers in loondienst.

  Vrijspreker staat voor vrijheid van meningsuiting, dus ook jij kunt je mening hier kwijt. Maar enig fatsoen en wat meer inhoud zouden je reacties sieren. Ik verwijs je naar de spelregels van deze site, zoals aangegeven door Hub.

  Iedereen die hier de discussie wil aangaan, en zijn visie inhoudelijk wil beargumenteren, is welkom. Maar met dooddoeners en schampere opmerkingen kom je nergens.

 20. [10] [15] [17]
  Klassiek Liberaal, Jetze, Hub,

  Niet dat ik de impliciete steun niet waardeer, maar ik kan slechts bevestigen wat Hub heeft gezegd. Ook ik heb niet het gevoel dat ik op een zijspoor gezet ben, noch verbaal "afgemaakt". Hoogstens dat ik tegen een muur liep te praten, maar dat zullen mijn discussiepartners mogelijk evenzeer zo voelen. Ik heb mezelf vrijwillig gedistantiëerd, omdat ik het gevoel had met sommige eindeloze welles-nietesdiscussies zelf "side-tracked" te raken i.p.v. de vrijheid veel goed te doen.

  Waar ik het wel mee eens ben is dat de Vrijspreker periodiek dreigt te veranderen in een vooral rechts-conservatieve blog, i.p.v. een liberale of libertarische. Wanneer ik hier discussies zit te houden (en lezen) over in hoeverre de vrijheid nog verder ingeperkt zou moeten worden, nota bene op gebieden die door de huidige collectivistische overheid nog niet eens bedreigd worden (paspoorten, boerka’s, abortus, enzovoorts), heb ik het gevoel dat we wel enigszins contraproductief bezig zijn. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik lees de Vrijspreker en Meervrijheid nog steeds (zoals je merkt), en weet de artikelen met voornamelijk liberale insteek te waarderen, en de overige ook op waarde te schatten.

  Ik hoop ook dat deze afgelopen periode een fase was, of een toevallige samenloop van artikelen en meningen, en de Vrijspreker zich weer meer gaat onderscheiden door liberale geluiden i.p.v. rechts-conservatieve, want daar zijn al zoveel fora voor. Wilders zit nu zelfs in de Kamer, maar een libertarische of zelfs consequent liberale partij zie ik er nog steeds niet in. Ik heb persoonlijk het lichte vermoeden dat Wilders de naam PVV voornamelijk heeft gekozen omdat die VV verdacht veel op een W lijkt, en niet omdat hij Vrijheid zo hoog in het vaandel heeft. Maar nu ga ik "weer" over tot zwijgen als je het niet erg vindt. 😉

 21. [15] Wat een curieuze manier om te reageren op mijn reactie Jetze. R Hartman gaf reeds aan hoe de vork zo ongeveer in de steel steekt, en ik voel niet echt de behoefde om dieper op een dergelijke persoonlijke diskwalificatie in te gaan of me te verantwoorden voor een situatie waarin, ongeacht of iemand al dan niet achter het collectivistische systeem staat, iedereen kan geraken. Het mag duidelijk zijn dat ik me met hand en tand verzet tegen het systeem, daar ook bepaalde (nog niet vermelde) vorderingen in heb gemaakt, maar evengoed mijn gezin zal moeten voeden en kleden. Mijn commentaar is evenwel redelijk helder (dacht ik) en ik zie niet in dat je je daardoor op de één of andere manier persoonlijk door aangevallen dient te voelen.

  Het is natuurlijk redelijk ranzig te noemen dat jij kennelijk het libertarisme, althans de invulling die jij eraan geeft, tot de enige ware religie verheft. Daarmee bevestig je min of meer mijn stelling dat, volgens de perceptie van enkele mensen, het libertarisme kennelijk toch niet zo antiautoritair is. De wijze waarop je de aanval opent op mijn persoon komt zelfs vrij totalitair over. Persoonlijk ben ik relatief rechts te noemen en zie bepaalde aspecten van het libertarisme als inspirerend maar niet zaligmakend. Mezelf zou ik overigens eerder ideologieloos willen noemen. Ik voel me niet “exclusief rechts” maar een beetje van alles. Meer in de trant van “behouden wat goed is”. Bepaalde aspecten van het “sociale vangnet” zie ik niet als per definitie verfoeilijk. Persoonlijk zou ik graag zien dat het terug naar af ging en exclusief een verzekeringsstelsel zou zijn. Had dit zo geweest dan had ik ook nog wat mee mogen genieten van de vele tonnen belastingen en premies die ik in de kas van de BV Nederland heb gestort als ondernemer en had ik niet in de door jou geschamperde situatie bevonden.

  Maar het is natuurlijk een onderwerp dat open staat ter discussie, en dat is ook wat we hier aan het doen zijn. Tenminste, dat dacht ik. Het uitsluiten van bepaalde invalshoeken, zoals die van R Hartman en commentaren van “rechtse” reaguurders, doet vreemd aan. Zeker als een site “vrijspreker” heet. Kennelijk is dan het “vrij spreken” voorbehouden aan hen die volwaardig en alleen het libertarisme als zaligmakend en de ware religie zien. Stellen dat vrijspreker kennelijk gekaapt zou worden door “autoritair rechts” (wat dat dan ook mag zijn) omdat bepaalde contribuanten niet uitgesproken libertarisch zijn is een vreemde vaststelling. Dat is wat ik in mijn vorige reactie stelde, maar kennelijk nog wat verduidelijking behoefde.

 22. [15]

  "Dit blog trek nogal wat blog nomaden en van het collectivisme afhankelijke steun rukkers zoals ene ………."
  er afhankelijk van zijn is natuurlijk dieptriest, maar het is geen schande om de verzorgingsstaat op valse grond wat benzinegeld af te troggelen. en hoewel ik dit zelf niet meer doe vind ik het juist aan te raden om dit collectivistisch dwangsysteem zoveel mogelijk te bedriegen. zo zijn er tal van subsidies te verkrijgen op allerlei vage gronden. je zou wel gek zijn om dat te laten liggen. ongeveer net zo gek als ‘eerlijk’ je belastingen te betalen. tegelijkertijd verhindert dit niet om hier objectief de waanzin van in te zien. bovendien schamen de regentenklasse en die k…..oranjes zich ook niet om te graaien in andermans geld.

 23. Welke Pim?
  Dat quasi joviale populistische ge-Pim. Ik wordt er doodziek van. Net als van ge-Geert en ge-Theo. Wat is er mis met Fortuyn, Wilders en van Gogh?

 24. [17] Jetze,

  Ik ben niet opzij gezet noch door iemand gevraagd opzij te gaan maar uit eigen beweging opgestapt.

  De onmiddelijke reden hiervoor is dat ik het grondig oneens ben met het plaatsen en met de inhoud van het artikel van "Skarsgard" ( http://www.vrijspreker.nl/v… ) over "abortus".In mijn ogen betekent dit artikel een beschamende capitulatie voor het feminisme hetgeen ik niet wil steunen (noch de feminazi’s noch de capitulatie noch abortus-on-female-demand).

  Groetz,

  Mark (aka Cincinnatus)
  drnuke2005@gmail.com

 25. De volgende keer dat hier een ingezonden artikel wordt geplaatst waar ik het niet mee eens ben, ben ik ook weg hier!
  Het is een schandelijke vorm van capitulatie voor het cultureel Marxisme om het niet met mij eens te zijn!
  All hail the vision of the Great Jozef!

  dogmatische.orthodox@nietmeerdenken.nl

 26. [25] Jozef,

  A man got to do what a man got to do.

  Als Hub en jij menen dat plaatsen van
  artikels waarin de argumentatie van de feminazi’s betreffende abortion-on-demand wordt overgenomen, jullie zaak dient, ga je gang.

  Evenwel mijn opvatting is dat niet en
  wat meer is , het maakt duidelijk dat : jullie zaak niet mijn zaak , jullie ideaal niet mijn ideaal en jullie strijd niet mijn strijd is en daarom gaan onze wegen uit elkaar :Jullie varen de koers die jullie willen, ik zal de weg volgen die mij juist lijkt.

  Welke hoon jij daar verder nog meent moeten aan te voegen, kan m’n koude reet roesten.

  Het ga jullie goed.

  mvg,

  Mark.

 27. [26] Beste Mark, alias Cin!
  Twee dingen moeten mij even van het hart. Ten eerste betreffende het feminisme ofwel de feminazi’s, zoals jij het zo plastisch uitdrukt. Ik wil even vooropstellen dat ik beslist géén feministe, laat staan feminazi ben. Maar ik ben wel blij dat er vroeger vrouwen zijn geweest die het hebben aangedurfd om op te komen voor rechtsgelijkheid van man en vrouw, zoals b.v. het kiesrecht. Nu maak ikzelf van dat recht (in politieke zin) geen gebruik, maar het was natuurlijk wel van de zotte dat mannen wèl en vrouwen nièt mochten stemmen. Hoewel mannen en vrouwen beslist (gelukkig) niet hetzelfde zijn, vind ik dat ze voor de wet wel dezelfde rechten moeten hebben.
  Deze vrouwenbeweging is helaas zwaar doorgeslagen, en daar moet ik danook niets van hebben.
  Net zoiets als bij Greenpeace, waarvan ik in de beginfase best wel vond dat ze een paar goede punten hadden, maar ook die beweging is helemaal ontspoord.

  Gaat dat zo met veel, in opzet goedbedoelende bewegingen? Dat ze uiteindelijk ontaarden in een soort cult?

  Dat brengt me bij het libertarisme en abortus.
  Ik zit al jááren in de libertarische beweging en weet dat van het begin af aan de meningen betreffende abortus verdeeld zijn: Pro Life en Baas in eigen buik. Het geeft aan hóe moeilijk deze punten liggen, net als bij euthanasie. Voor mij is de Vrijspreker een blog die de visie vanuit libertarisch oogpunt in brede zin weergeeft. Er kunnen dan dus zowel artikelen pro als contra abortus op verschijnen.
  Het zou natuurlijk heel fijn zijn als daar een soort balans in was.
  Waarom heb jij nu niet, als voormalig VS-schrijver, in plaats van de handdoek in de ring te gooien, zelf een artikel hier geplaatst met jouw mening!??

  In ieder geval hoop ik dat het Libertarisme nìet in een Cult gaat ontaarden, maar zichzelf steeds zal blijven afvragen wat waar is, en open zal blijven staan voor kritiek.

 28. [27] Het lijkt mij belangrijk dat ieder zonder of met " ira et studio" zijn of haar mening kan geven.
  Alleen uit het botsen der meningen kan de waarheid tevoorschijn komen!

 29. [28] Precies,

  en abortus lijkt mij iets wat zich in de persoonlijke sfeer afspeelt.

  Wie vindt dat de overheid hierover moet beslissen (desnoods dus met geweld) of er wel/geen of verplicht een abortus moet of niet moet plaats vinden is geen indivdualist.

 30. [29] Dat is nu juist de moeilijkheid in de discussie. Want als individualist vind ik het niet vanzelfsprekend dat een individu in de dop ongestraft kan worden vermoord. Er zal altijd een objectieve wetshandhaving nodig zijn, m.a.w. een minimale overheid. Als die zich met moord en diefstal mag bemoeien, waarom dan niet met abortus? Een geaborteerde feutus is niet in staat om zelf zijn recht te halen. Maar is dit dan ook een teken dat hij geen rechten heeft?

  Ik ben er nog niet uit. Dat vrouwen hun recht op abortus hebben "verdiend", zoals Skarsgard dat schrijft, is een politiek-correct non-argument. Maar de discussie is op genoeg andere vlakken rationeel te voeren.

Comments are closed.