De Nederlandse politiek wringt zich in toenemende mate in bochten om Geert Wilders en de PVV buiten de parlementaire orde te plaatsen. De jongste aanvallen zijn gericht op zijn taalgebruik, dat beter aansluit op dat van ‘de gewone man’ dan men in regentesk Den Haag gewend is.

Net als destijds bij Pim Fortuyn heeft men geen weerwoord op de PVV, en men wordt steeds extremer in haar pogingen hem te demoniseren. Men heeft niets geleerd van Pim, of men doet het expres, maar het wachten is op een volgende Volkert van der Graaf, voor wiens verdediging Britta Böhler dan wel weer even van haar kersverse zetel in de Nederlandse senaat zal willen opstaan.

De PvdA gaat PVV stemmers “helpen” hun dwaling in te zien. Eén van de jongste activiteiten is organisatie van een ‘debat’ in de UvA, door links-extremistische groepen als “Samen tegen Racisme” en “Internationale Socialisten” met Ed van Thijn en Mohammed Rabbae, ook al niet bekend om zijn vrijheidslievendheid.

De UvA stelt dat zij het debat faciliteert en geen platform biedt aan organisaties, een op zijn best dubieuze bewering, zoals ook Lodewijk Nasser aangeeft in zijn oproep tot protest bij de Uva, waar ik graag gehoor aan heb gegeven.

77 REACTIES

 1. Dat klopt en persoonlijk denk ik, dat ieder weldekend mens geen goed gevoel kan krijgen bij het thema abortus. Zeker niet als het gaat om een abortus in de laatste fase.

  Ik zou ook willen dat er een medicijn tegen slechte mensen wordt gevonden. Helaas is dat nog een utopie en zullen er voorlopig nog vrouwen zijn die een abortus laten plegen vanwege de vakantieplanning oid.

  En persoonlijk denk ik niet dat het wenselijk is "verdiende rechten" terug te de draaien.

  Wel zou het merkwaardig worden als onder "druk" van de partij voor dieren straks biggentjes meer "rechten" hebben dan een menselijke feutus.. maar goed dat terzijde.

 2. Het gaat de laatste tijd wat van dik-hout-zaagt-men-planken, maar m.i. wordt er nog steeds inhoudelijk gereageerd.

  En als iemand niet met argumenten reageert, dan is dat even jammer. Iemand overtuigen lukt meestal niet met logica maar wel met morele argumentatie.

  Het helpt natuurlijk wel als een argument rigoreus logisch van opzet is, en geen innerlijke tegenstrijdigheden bevat.

  Growing pains? Ik mag vrijspreker nog immer graag lezen. Het is 100000% beter dan de gedrukte media met een "ingezonden brief" rubriek…

  Jeff.

 3. [31] PvdD staat natuurlijk helemaal niet voor de diertjes… Het is gewoon een nog limkser filiaal van GroenLinks. Zou men echt de belangen van de diertje voor ogen hebben gehad, dan had men wel tegen het Generaal Pardon gestemd, want daar zitten heel wat rituele slachters tussen. En die zijn dus niet echt lief voor de diertjes.
  Maar ja, links en principes, het blijft een moeilijke combinatie.

  Maar, back on topic, hoe gaan we in Nederland de onderbuik-dogma’s stoppen en weer ruimte geven aan het vrije woord, op basis van argumenten zoals die gezegd worden, en niet zoals men ze graag wil verstaan?

 4. Natuurlijk kun je stellen dat er van tijd tot tijd van de libertarische lijn "afgedwaald" wordt, wellicht de laatste tijd wat in "een rechtsiger richting".

  Nou en?!

  Niemand van ons is god of heeft de wijsheid in pacht. Juist door het spreken over onderwerpen, argumenteren op basis van feiten en inhoud. Als je mij op dit moment Nederland zou laten herinrichten zal het inderdaad een stuk libertarischer zijn, maar wellicht zal ook ik wat linksige elementen in stand houden of zelfs uitvinden.

  Ik ben net als velen "een reiziger op het pad des levens". Her en der pik ik wat dingen op waar ik van groei. Net als de groei van de libertarische partij en de libertarische visie op hedendaagse punten buk ik links en rechts van mijn pad om eens aan een bloem te ruiken of iets te bestuderen. Hoewel mijn route geen haarscherpe lijn is valt er toch een algemene lijn in te ontdekken. Noem dit voor mijn part maar mijn drang naar vrijheid of wens om vrij te zijn waarbij ik anderen ook vrij laat.

  Niets menselijks is ons vreemd, soms wil ook ik mensen iets verbieden of hen tenminste de mogelijkheid ergens toe ontnemen. Echter hoe meer ik mij in het onderwerp verdiep des te minder wordt mijn overtuiging het ook werkelijk te verbieden, ik ga mij realiseren dat hoewel ik iets als slecht ervaar dat het andermans vrijheid is om dit te mogen doen, en er ook zelf de consequenties van te dragen.

  Het maken van uitstapjes links en rechts van de lijn is geen ramp zo lang als we er ook de balans weer in vinden. Zelfs als iemand zijn pad in een andere richting wenst te vervolgen is dat iemands persoonlijke vrijheid. Net zo goed als het iedereen vrij is om van het rechtse pad af te stappen en het libertarische pad te volgen en wellicht later weer te verlaten.

  Bij veel mensen spreekt allereerste de emotie en plakken zij er andermans woorden aan vast. Hun "ratio" wordt eigenlijk ingegeven door emotie. Op het moment dat zij er over gaan nadenken neemt de ratio steeds meer de overhand en zijn ze ook in staat de emotie los te maken.

  Van iemand eisen dat zij geen emotie bezitten is hetzelfde als eisen dat we allen psychopaat worden op het moment dat we de vrijspreker bezoeken.

  Wel is het verkies dat het hier geen onderbuikgevoelenswebsite wordt. Je mag hier discussieren zoveel je wil, als je dit slechts als platform ziet om te roepen wat je voelt, dat als enige verheven waarheid ziet, en geen verdieping zoekt dan stel ik je voor om eens te checken of http://www.onderbuikgevoele… nog beschikbaar is.

  Maar vooruit, dit is slechts hoe ik erover denk, daar valt over te praten.

 5. [27] Saartje,

  Op het gevaar af de weg te gaan van vriend Owl die al 56 keer heeft gezegd dat ie ff gaat stoppen, toch ff reageren :

  Over feminisme kort dit : Kapitalisme en wetenschap hebben mijns inziens gezorgd voor de lotsverbetering
  Van de vrouw.De uitvinder/producenten van pakweg de wasmachine of het elektrisch fornuis hebben meer gedaan voor vrouwenemancipatie dan
  Alle feminazi’s bij elkaar (omdat dergelijke produkten een revolutie in de tijdsbesteding en arbeidsverdeling te weeg brachten).Zoals wel meer zijn
  ook in dit geval de linxen gaan lopen met de eer die het kapitalisme toekomt.

  Wat jouw visie betreft : Ik heb zelf ook ff gegoogeld en inderdaad de meningen in het Libertarische kamp zijn verdeeld. Evenwel, mijn mening hierover staat vast en, om Dagny Taggart te parafraseren: I don’t consider this as debatable ((“Dagny” zei dit in een andere context : Rand was erg pro-abortion-on-demand) ).Ik beschouw de courante Nederlandse “abortion-on-demand” praktijk als wicked en evil en wijs die resoluut af.
  Ik zit zo in elkaar (maar daarvoor ben ik natuurlijk een dogmatisch orthodoxe niet-denker) dat ik geen zaken kan ondersteunen die ik als “wicked” en “evil”,beschouw. Plaatst de vrijspreker artikels die wat wel ondersteunen (en het is aan de eigenaar van de site om te bepalen wat erop mag) , scheiden onze wegen.

  Ik betracht blijven uit te dragen (online en irl) hetgeen ik onder “life, liberty and property” en “vrije samenleving” versta (ook al wijkt dat af van wat Libertariërs daaronder verstaan) maar daartoe behoort in mijn visie niet abortion-on-female-demand (tot de 24ste week) zoals in het geplaatste artikel van Skarsgard werd gesteld .

  Hier wou ik het voorlopig ff bij laten. Ik wou slechts aangeven dat Hub de waarheid sprak toen hij Jetze melde dat ik niet was geband of zo en in eigen woorden zeggen waarom ik de zaak ff voor bekeken hou.Dat zegje heb ik gedaan. Wie verder nog wat weten of opmerken wil, kan me mailen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [35]
  Cincinnatus,

  Ik zal niet zo dom zijn om te vragen waarom je abortus-"on-demand" ziet als "evil and wicked", want dat zou weer een eindeloze welles-nietesdiscussie uitlokken. Maar eh… 56 keer? Ik weet wel dat je sarcastisch overdrijft, maar ik kan me slechts 2 keer herinneren dat ik zo boos werd dat ik definitief zei te vertrekken, en weer terugkwam. Deze laatste, derde keer, voor zover ik nog weet, heb ik er bovendien de caveat aan toegevoegd dat ik niet kon garanderen dat ik niet meer zou reageren, en dat ik wel de Vrijspreker blijf lezen.

  Overigens wel ironisch dat we beiden stoppen met reageren vanwege (in mijn geval onder andere) hetzelfde onderwerp, maar om tegengestelde redenen. Bij mij schoot juist het artikel en de discussie over abortus in het verkeerde keelgat, omdat het een bestaande, zeer fundamentele vrijheid (voor een vrouw), ter discussie stelt omwille van het welzijn van een bewusteloze vrucht. Dus als je bang was dat de Vrijspreker neigt richting het Marxisme, kan ik je denk ik (helaas?) geruststellen. In mijn beleving neigt het de laatste tijd juist naar de andere kant. Het zou ook kunnen zijn dat in dit geval een bepaalde "balans" is bereikt door 2 onderwerpen over abortus met exact tegengestelde invalshoeken. Al blijkt uit ons beider reacties dat dit eerder beide kampen vervreemt dan een gevoel van balans geeft.

  Maar goed, deze reactie doet mijn geloofwaardigheid ook geen goed. Straks wordt het nog letterlijk 56 keer. Even terzijde: ik was benieuwd of je al verhuisd bent richting het Midden-Oosten, of dat je al vorderingen maakt?

 7. [36] Owl,

  Bij leven en welzijn vertrek ik begin juni.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. Hub,

  Het spijt me dat ik gezien de reacties van Owl en Cincinnatus niet duidelijker was m.b.t. het bannen van voornoemden en A.C.P. (en Beek?).
  Mijn punt was (en is) dat niet jij maar anderen om een ban verzochten.

  Vandaar mijn slotzin: Wie volgt; Hub??????

  Met andere woorden, de vrijspreker lijkt me te worden gekaapt.

 9. [37]
  Cincinnatus,

  Jammer dat je vertrekt (al hoop ik dat jij wel zult terugkeren), maar in ieder geval veel succes.

 10. [39] Sinds ACP weg is heb ik van die Islamofoob ook niets meer gehoord. Een geluk bij een ongeluk…

 11. [42] Vind je? Juist leuk; een beetje sensatie op het dorp.
  Foob was bovendien nog wel exact. Hmm, op die rare islamofobie na dan.

 12. [43] Oja de woordenwisseling was inderdaad zeer vermakelijk. Maar Foob is daar niet bepaald als winnaar uitgekomen en vervolgens begon hij te zeuren om een ban van ACP en dreigde hij deze met de insinuatie dat hij voor de politie interessante informatie over hem had.

 13. Ik ben (als libertarische-goede-levenstijl-practiserend persoon) slechts opgehouden op Vrijspreker te posten uit oprechte en DIEPE medelijden voor Hub Jongen die goedgelovig denkt van een stel libertarische fakers met fake argumenten afhankelijk te zijn …

  Wat de Islamofoob betreft daar ben ik tegenin gegaan omdat het een internetforum kankergezwel is.

 14. Om precies te zijn: Hub en ik zijn een wederzijdse VRIJWILLIGE overeenkomst aangegaan wat ik zal blijven honoreren.

  Ik ben hier dus NOOIT geband, en kom nu slechts heeeel eventjes terug om de record recht te zetten.

 15. [47]

  "Vreemd, door wie zou de christelijke Beek zich toch zo stevig hebben laten blinddoeken ?"

  Snap je het nu?

 16. [45]
  Ach, niet zo goed opgelet zeker, en dat voor een "so called" wetenschapper…..

 17. @relirel:

  Misschien moeten we opnieuw zo’n discussie organiseren?
  Ik wil daarbij best de inleiding verzorgen. Hier alvast een ruwe schets van mijn inleiding om de discussie te starten:

  De afgelopen 40 jaar hebben critici hun mond dicht moeten houden. Iedereen die kritiek had op de zogenaamde gastarbeiders werd in een hoek gezet en uitgemaakt voor racist of fascist. Bepaalde actiegroepen deinsden er zelfs niet voor terug om met grof geweld (inclusief aanslagen ) anderen het zwijgen op te leggen. De afschuwelijke aanslagen op Hans Janmaat (waarbij zijn echtgenote haar been verloor), leider van de Centrumdemocraten (1986), en Aad Kosto (waarbij zijn woonhuis werd opgebalzen), als staatssecretaris belast met asielbeleid (1991), gingen aan de politieke moord op Fortuyn vooraf. Deze extreemlinkse gewelddaden versterkten het taboe op het migrantenvraagstuk. Het intimiderende effect van de gewelddadige politieke acties die in de jaren tachtig en negentig in Nederland plaatsvonden, was aanzienlijk.

  Vooral de zich links noemende media zoals de VARA en de VPRO speelden hier een kwaadaardige rol.

  Het gevolg is geweest dat er jaren lang niets is gedaan om de immigratie in te dammen en de enorme criminaliteit te bestrijden. Dit kunnen we de zogenaamde linkse actiegroepen verwijten.

  Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk zo ver zijn dat de enorme problemen (criminaliteit, overlast, werkloosheid, huisvesting, schooluitval, uitkeringsafhankelijkheid) die we door de komst en aanwezigheid door het overvloedige aantal immigranten uit met name Marokko in alle openheid kunnen bespreken.

  VmaX reageerde op deze reactie.

 18. @Ton Hollander:

  “”Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk zo ver zijn dat de enorme problemen (criminaliteit, overlast, werkloosheid, huisvesting, schooluitval, uitkeringsafhankelijkheid) die we door de komst en aanwezigheid door het overvloedige aantal immigranten uit met name Marokko in alle openheid kunnen bespreken.””

  Dat is inderdaad een feit, of zou een feit moeten zijn.

  Echter om tot een open discussie (en oplossingen) te kunnen komen moeten beide ‘kampen’ ook eens leren om ouwe koeien in de sloot te laten.
  Ja, apologisten hebben te lang hun gang kunnen gaan. Grove fouten zijn gemaakt in het verleden. En ja, Wilders, Janmaat en cohorten hebben een functie (gehad), ze hebben door hun ongenuanceerdheid de discussie eindelijk opengebroken.
  chapeau chapeau chapeau 😉

  Als er een oplossing gevonden moet worden zal er allereerst gestopt moeten worden met die ouwe koeien, het demoniseren van elkaars kampen, het extremistische gedachtengoed (van beide kanten).

  Dus stoppen met moslimknuffelarij én stoppen met generaliserende demonisering van ethnische groepen.

  Extremisme is er niet alleen in de Islamhoek maar ook bij extreem links en extreem rechts. (nogmaals: ik haat het gebruik van rechts/links maar bij gebrek aan beter..)

  De problemen zijn benoemd, laten we naar een pragmatische oplossing zoeken zonder te vervallen in stompzinnige rechtslinks verwijten en paniekerige extremistische onderbuik oplossingen.

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 19. @VmaX:

  Er is niets grappigs aan de aanslagen die ik in mijn reactie heb opgesomd. In tegendeel het is reden tot grote bezorgheid en schaamte. In een goed functionerende democratie hoort dit niet thuis. Dat dit kennenlijk nog steeds niet tot U doordringt is onbegrijpelijk.

  Een goeie discussie begint met het erkennen van de waarheid en niet met het verdoezelen van die waarheid. Wilders een extremist noemen valt in dezelfde categorie van trucjes die de zich links noemende mensen in het veleden gebruikten met de woorden rascist en facist.

  Wilders heeft nooit een aanslag gepleegd. Hij heeft ook nooit opgeroepen om aanslagen te plegen.
  Wilders heeft nooit geweld gebruikt of opgeroepen tot het gebruik van geweld.

  Terwijl hij zelf beveiligd moet worden tegen de aanhangers van de “vredelievende” Islam. Wilders een extremist noemen is bespottelijk.

  VmaX reageerde op deze reactie.

 20. @Ton Hollander:

  Dus je vind Wilders uitspraken de gewoonste zaak van de wereld.
  Het is heel normaal om voor het gemak iedereen van hetzelfde kleurtje en ethniciteit maar op 1 hoop te vegen.
  Niets extremistisch aan, vind jij.

  Ik vind veel uitlatingen van SP’ers overigens ook soms aardig extremistisch als dat een troost voor je is 🙂

  Zoals ik ook tegen RPF betoog dat zijn visie extremistisch is door de bloedlijnen en ethniciteit van de Nederlandsche Saksen zuiver te houden vind ik visies waarin geen plaats is voor pragmatische oplossingen maar slechts gekozen wordt voor draconische maatregelen extremistisch, of ze nu door Wilders of door Stalin of door een Imam worden uitgesproken.

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.
  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 21. @VmaX:

  Uw reactie
  Dus je vindt Wilders uitspraken de gewoonste zaak van de wereld.
  Het is heel normaal om voor het gemak iedereen van hetzelfde kleurtje en etniciteit aar op 1 hoop te vegen.
  Niets extremistisch aan, vind jij.

  Mijn reactie.
  Onlangs werd ditzelfde verwijt hem in de Tweede Kamer gemaakt terwijl hij het toch echt had over criminele Marokkanen. Net zoals hij criminele Antilianen wenst tegen te houden en terug te sturen naar hun eiland. Hij wilde ook de grenzen voor werknemers uit Midden Europa tegenhouden o.a omdat we in de binnensteden al te veel problemen hebben. Dit heeft dus niets met een kleurtje of etniciteit te maken. Als buitenlanders hier voor hun belangen opkomen dan staan sommigen klaar om subsidies te vertrekken op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Maar als Nederlanders voor hun eigen belangen opkomen dan worden ze uitgemaakt voor extremist, racist en fascist.

  Uw reactie
  Ik vind veel uitlatingen van SP’ers overigens ook soms aardig extremistisch als dat een troost voor je is

  Mijn reactie
  Nee, dat is geen enkel troost tenzij dit aantoont dat U het woord extremistisch voor U een heel andere lading heeft dan voor mij. Ik heb nog nooit gehoord dat de SP met geweld haar politieke doeleinden wenst te bereiken. In 1983 waarschuwde de SP in de brochure “Gastarbeid en Kapitaal” voor de enorme problemen die zich voordoen met de aanwezigheid grote aantallen laaggeschoolde Turken en Marokkanen. Dit kwam de SP op grote verwijten van de PvdA te staan. De SP werd door de PvdA tot een fascistische partij gebombardeerd. Het heeft jaren geduurd voordat de SP hier weer bovenop kwam.

  Uw reactie
  Zoals ik ook tegen RPF betoog dat zijn visie extremistisch is door de bloedlijnen en ethniciteit van de Nederlandsche Saksen zuiver te houden vind ik visies waarin geen plaats is voor pragmatische oplossingen maar slechts gekozen wordt voor draconische maatregelen extremistisch, of ze nu door Wilders of door Stalin of door een Imam worden uitgesproken.

  Mijn reactie
  Van de RPF weet ik onvoldoende om op te reageren. Ik geloof niet dat de PVV (de partij van Wilders) racistisch is. De PVV verzet zich wel tegen de Islam en dat vind ik terecht. Ook verzet de PVV zich tegen het gemak waarmee bepaalde allochtonen van onze sociale voorzieningen en uitkeringen profiteren.
  De middelen die de PVV daarvoor wilt inzetten (bijvoorbeeld het uitzetten van criminele vreemdelingen) worden door andere democratische landen ook gebruikt. Daar is niets mis mee.

 22. “De middelen die de PVV daarvoor wilt inzetten (bijvoorbeeld het uitzetten van criminele vreemdelingen) worden door andere democratische landen ook gebruikt. Daar is niets mis mee.”

  Het zijn nazipraktijken. Dat is wat er mis mee is.

  Als je zou registreren, dat bepaalde misdrijven in hoofdzaak worden gepleegd door mensen met een zeker IQ of door mensen die woonachtig zijn in een bepaald postcodegebied of door mensen die een bepaalde religie aanhangen of een bepaalde politieke voorkeur hebben, etc, zet je de deur wagenwijd open naar preventieve maatregelen voor de GEHELE groep (vergelijk pedofielen die op voorhand al worden geweerd door de buurt).

  De nazi’s trokken de enig juiste en logische conclusie voor hun collectivistisch systeem, nl. ALLE groepen die je niet kan gebruiken deporteren dan wel uitroeien. Als je toevallig jood, communist, homo, roma etc. was had je pech.

  Liberalen zouden juist moeten pleiten voor een individuele beoordeling en behandeling, ongeacht achtergrond.

  VmaX reageerde op deze reactie.
  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 23. @Peter de Jong:

  Dhr Hollander is dan ook geen Liberaal, laat staan een Libertarier.
  Hij is hier slechts om zijn politieke gedachtengoed uit te dragen.
  Een politiek gedachtengoed die wij volgens Godwins Law niet meer bij naam mogen noemen.

 24. @Peter de Jong:

  Wij Nederlanders hebben het volste recht om ons te verdedigen tegen buitenlandse criminelen. We hebben de afgelopen 40 jaar gezien dat de miljarden (inmiddels per saldo meer dan 10 miljard Euro per jaar) aan subsidies en uitkeringen die alleen al aan de Turken en Marokkanen wordt uitgegeven de criminaliteit niet heeft laten verdwijnen. In tegendeel, de criminaliteit is in onze samenleving sinds 1960 dramatisch gestegen. Meer dan de helft van onze gevangenen zijn niet in ons land geboren. Van de rest heeft de meerderheid 1 of meer ouders die niet in ons land geboren zijn. Het is duidelijk dat het slappe beleid dat de afgelopen 40 jaar in ons land gevoerd is ons land zeer aantrekkelijk gemaakt heeft voor criminelen om juist hier hun activiteiten te ontplooien.

  Het is daarom de hoogste tijd om andere oplossingen te gebruiken. Buitenlandse criminelen hebben al veel te lang geprofiteerd van de angst van bepaalde Nederlanders om voor racist of fascist uitgemaakt te worden. Er is niets mis mee om buitenlanders die onze gastvrijheid misbruiken ons land uit te zetten. Als buitenlanders onze wetgeving niet respecteren dan horen ze hier niet thuis.

  Uw “Van Dam” trucje om de nazi’s en hun praktijken er bij te slepen getuigd niet van veel inzicht en kennis van de huidige problematiek en de voorgestelde oplossingen.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

Comments are closed.