REDACTIE: Onder deze titel werd onderstaand artikel ingezonden.

Het vervangen van de “absolute democratie” door een “Republikeinse Rechtstaat” spreekt ons wel aan, echter …..

er blijkt uit niets dat de partij RMP inderdaad die richting uit wil gaan. In tegendeel, het lijkt er op dat zij de verzorgingsstaat met wat meer nationalisme willen voortzetten en alleen de koningin vervangen door “president” Jan Peter lijkt me geen belangrijke verbetering.

Mogelijk is het verschil tussen democratie en republiek wel een geschikt discussie onderwerp.
Hier volgt het ingezonden stuk:

Het is tijd voor de Republiek Nederland met een gekozen president.

We waren de eerste republiek op de wereld na Christus en wel van 1588-1806. Daarna twee eeuwen een koninkrijk tot op 14 september 2000 in Zaltbommel werd opgericht de Republikeinse Moderne Partij. In 2000 verwachtten de oprichters de Republiek Nederland binnen 10 tot 20 jaar te realiseren. Inmiddels zijn daar 7 tumultueuze jaren van verstreken en is de RMP nog altijd zeer klein met 20 leden en 30 ondersteuningsverklaringen. Het ontbreekt de partij vooral aan geld en naarstig wordt dan ook gezocht naar donateurs.

Toch liggen we nog geheel op koers en denken nog altijd binnen nu 3 tot 13 jaar de Republiek Nederland te realiseren. In 2020 zijn, op basis van de gemiddelde leeftijd bij overlijden, alle personen overleden, die geboren werden 1945. Na de oorlog in 1945 werd in Nederland de minister-president ingevoerd en daar zit al President in. Het was en is de opstap naar de Republiek Nederland. Na de Balkanoorlogen, eind vorige eeuw, werd in 2000 de Republikeinse Moderne Partij opgericht en alle koninkrijken waar een republikeinse partij werd opgericht werden ook een republiek. Ook voor Nederland zal dit gelden. Onze republikeinse historie zou dit moeten vergemakkelijken, maar daarvan is nog geen sprake.
Wel is het zo, dat zodra de eerste 100 leden van de RMP geregistreerd zijn, het daarna zeer snel zal gaan. In 2005 werd het eerste referendum in Nederland gehouden, dat was toen over de EU Grondwet. Wij hebben dat referendum nodig, omdat een Republiek alleen te vestigen is op basis van een gunstige uitslag in een referendum. Op de website van de Republikeinse Moderne Partij staan alle facetten die daarbij aan de orde komen uitvoerig vermeld.
Zie de website home.tele2.nl/rmp/
email: republikeinen@tele2.nl
—————————————–
Ingezonden door H.P. van Herwijnen

14 REACTIES

 1. K vindt het zo gezelli met Trix en Lex….en straks met Ama. (he das toevallig)

 2. Ik heb zelf niks met het koningshuis, maar het zijn niet zulke amateurs als de mensen van het RMP. Ze komen op mij nogal brallerig en arrogant over, terwijl ik geen goed beredeneerd punt kan vinden op de slecht vormgegeven website.

 3. Is rEUpEUbliek of mEUnarchEU de juiste vraag voor NEUderland?
  DEUlstaatof PrEUvincEU lijkt mij eerder aan de orde.
  http://nl.wikipedia.org/wik
  Ik denk juist dat de lokale aristoraten moeten blijven om nog voor enige folklore/ toeristen te zorgen.

 4. [3]
  Laat ze dan achter de glazen van Paleis ‘t Loo gaan zitten Bep !

  Wat de groot-Duitse EU-ambities betreft (NL als deelstaat), in 1945 wilden sommige Nederlanders de rollen omdraaien:
  http://racer.kb.nl/gvn-mod/

 5. Het is tijd voor een Verenigde Nederlanden met een fikse decentralisatie en een eigen traditie, "like it used to be".

  Een waardig alternatief voor de EU.

 6. Als Nederland ooit een republiek word moet dat in ieder gaval op een fatsoenlijke manier gebeuren. Met kwalitatief hoogwaardige mensen die zonder rellerig Wilders of Fortuyn gedrag het stokje/ de scepter over kunnen nemen. En uiteraard totaal geweldloos. Een groot voordeel is in ieder geval wel dat een een republiek met een democratisch gekozen president aanzienlijk minder kost dan dit oude en zeer ondemocratische koningshuis.Ingeroepen door een stel notabelen uit Den Haag, bang als ze waren voor een geallieerde afstraffing vanwege onze wel zeer nauwe samenwerking met de Fransen/ Napoleon, lees de Bataafse republiek en het Koninkrijk Holland. Dit alles gebeurde in de kille herfstmaanden van 1813, zonder enige ruggespraak met de Nederlandse bevolking. Want ook toen al durfde men over dit onderwerp geen eerlijk referendum te organiseren. Stel dat ze hadden gestemd voor een voortzetting van een vrije Nederlandse republiek! Zoals nu notabelen/ regenten als de heer J.P. Balkenende en W. Bos als de dood zijn dat de Nederlandse bevolking in een eerlijk gehouden referendum, wederom, NEE stemt tegen de burocratische molog die Europa heet.
  Dat kan toch niet! Trouwens zij zijn toch niet aangesteld om ons, de Nederlandse bevolking te dienen. Welnee zij lopen enkel maar op dat Binnenhof rond om hun zakken nog verder te vullen en verder slaafs en neerbuigend, als het beste jongetje van de klas achter Brussel en Washington D.C. aan te lopen.
  Want kijk eens hoe meelevend we zijn! Lekker knokken tegen de terroristen in Uruzgan en laat opa maar verrekken in dat bejaardentehuis. want daar kan je toch niet mee scoren!

 7. Wat een talent en wat een leiderschap …. En misschien dat plastische chirugie een beetje helpt.

  Maar die "RMP" lieden zijn gewoon niet goed snik, en zijn vooral nog veel minder ontwikkeld dan de eerste de beste stadsveldwachter (vrij naar Wladi van Kiel), anders zouden zij niet zo’n onzin uitkramen …

  Waar ik zo tegenop zie is dat op deeeeze manier de monarchie voor eeuwig behouden blijft … Of niet soms?

  Nu zeg ik … weg met de monarchie … zodra de RMP ophoudt te bestaan … Hoewel, voordat iemand er erg in heeft is het de ROP (Republikeinse Ouderwetse Partij).

 8. [8] De president in een land is, volgens degenen, die niet op hem stemden in de regel de meest waardeloze figuur van dat land. En een groot deel van het electoraat dat wel op de President stemde, vindt hem of haar na verloop van tijd de meest ongeschikte persoon die ze kennen.
  Gelukkig staan de meeste presidenten dan juist op het punt van plaats maken voor de volgende, waarna het zich herhaalt.

  Mijn conclusie is, dat burgers zichzelf blijkbaar enorm overschatten qua capaciteiten, want de president is slechts een van hun.

 9. Het lijkt me een goed idee. Het voorbeeld wat hier wordt genoemd (de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) Was zo’n beetje de meest voorspoedige en machtige tijd die wij in Nederland hebben gehad. Denk maar aan de Gouden eeuw, Rembrandt enz. Met nooit meer dan 2,5 miljoen inwoners is er in deze tijd zoveel gebeurd en gestreden. Zelf op het gebied van kunst was Nederland een van de meest ontwikkelden. Pas op het einde van dit tijdperk werd Nederland overschaduwd door de Duitse en Franse kunstenaars. Ik vind ongetwijfeld dat het Nederlandse koningshuis zijn charmes heeft, maar er kloppen volgens mij een paar dingen niet:
  1. Een koningin die niet krap in geld zit en per jaar +/-3 miljoen krijgt.
  2.Een koningshuis dat eigenlijk van Duitsen bloed is?
  3. Een koningshuis van Duitsen bloed met een Franse slagzin? "je maintiendrai"?

  Tja, daarom lijkt het me toch een goed idee om minstens eens even te zien of een republiek een mogelijkheid is denkt u ook niet?

 10. Het is inderdaad tijd voor de Republiek Nederland, gewoon een gekozen president. En geen erfopvolging, dass war einmal… Diegene die van sprookjes houdt, daar is de bioscoop voor… geloof jij nog in sprookjes?

 11. In memorian ‘Onze eerste echte president’:

  Zo leeft De Witt in ’t hart
  van alle oprechte harten,

  De mond der vrijheid
  en der Staten trouwste Raad.

  Zijn dood,
  al te onverdiend.
  zal Holland eeuwig smarten:

  Hij stierf voor ’t vaderland,
  een martelaar van Staat.

  (Joost van den Vondel)

 12. Mensen die op een andere wijze naar de politiek kijken en er dus een andere mening op na houden worden door de regerende partijen of aanhangers daarvan veelal bestempelt als zijnde populistisch of radicaliserend. Het zijn juist de kiezers(gezien de voorgaande verkiezingsuitslag)die vooralsnog in hokjes lijken te denken.Deze hokjes zijn hun voorgehouden door de aloude politieke partijen.En de hokjes komen voort uit keuze,s uit het verleden.Maar het verleden is toch achterhaald? Het gros van de mensen in NL is mondig en wijs genoeg om eigen nieuwe keuze,s te maken.Natuurlijk mag men in NL trots wezen op het koningshuis.Maar het koningshuis maakt geen beleid.En ,mijn inziens, moet NL een sterk persoon naar voren duwen,die door het volk gedragen beleid uitvoert,en niet luistert naar slappe hap.Er zou dan ook meer ruimte moeten zijn om deze "president" te controleren of het bij de verkiezingen voorgeschotelde beleid correct uitgevoerd wordt!En indien noodzakelijk bij te sturen tijdens de gehele ambtelijke termijn. Dit houdt ook tevens in dat de functie die de koningin of de toekomstige koning heeft, veranderd is.Nu kunnen zij onafhankelijk,naar eigen inzicht handelen.In de nieuwe opzet zal het dan zo moeten zijn dat zij door de kiezers gekozen beleid controleren,en eigen invulling daarvan is niet gewenst dus zijn ze feitelijk acterhaald door de tijd.En kunnen ze aansluiten in de rij van de Graven,en al de andere oud-adelen.En zo kom je dus terecht bij de Republiek Verenigde Nederlanden.Pas dan zal er verandering komen in het beleid dat gevoerd wordt.
  Want op de huidige manier bloeden we langzaam dood en versmelten we in een niet gewenste grootheid .

 13. De heer Doekle Terpstra, een CDA Prominent, en voorzitter van de HBO raad word door Balkenende en consorten er op uit gestuurd om Geert Wilders de mond te snoeren. Deze buiten parlementaire actie toont nogmaals de onmacht van het huidige politieke bestel aan die van hyperigheid en scoringsdrang aan mekaar hangt. En terwijl ridder Terpstra een lans breekt voor koningin en Vaderland, voor recht en democratie in ons eigen verstofte koninkrijk, kan de club van Balkenende de missie in Uruzgan, die ruim 1 miljard euro kost!, zonder al teveel politiek rumoer met nogeens 2 jaar verlengen.

Comments are closed.