Is “Money the root of all evil” ?
Atlas Shrugged, het meesterwerk van Ayn Rand, is vertaald in ATLAS IN STAKING.
Een boek dat overduidelijk laat zien en de oorzaken verklaart van de huidige situatie in de maatschappij. Een boek dat we nog steeds aanbevelen met “must reading”.
Dank zij de vertaler, Jan de Voogt, kunnen we regelmatig een fragment op de Vrijspreker plaatsen.
Hier volgt een fragment uit “Atlas in Staking”.
(BESTELWIJZE aan het eind)

Is geld de wortel van alle kwaad? Wat zegt Francisco d’Anconia hierover?

“Dus u denkt dat geld de wortel is van alle kwaad?” zei Francisco d’Anconia. “Hebt u ooit gevraagd wat de wortel van geld is? Geld is een ruilmiddel, dat niet kan bestaan tenzij er goederen worden geproduceerd en er mensen zijn om ze te produceren. Geld is de materiële vorm van het principe dat mensen, die met elkaar willen omgaan, handel moeten drijven en waarde tegenover waarde moeten stellen. Geld is niet het middel van de klaplopers die aanspraak maken op uw product met behulp van tranen, of van de plunderaars die het u afhandig maken met geweld. Geld wordt slechts mogelijk gemaakt door de mensen die produceren. Is dat wat u beschouwt als kwaad?

“Wanneer u geld aanneemt als betaling voor uw inspanning, doet u dat alleen in de overtuiging dat u het zult ruilen voor een product dat afkomstig is van de inspanning van anderen. Het zijn niet de klaplopers en de plunderaars die waarde aan geld toekennen. Nog niet een zee vol tranen, noch alle vuurwapens in de wereld kunnen die stukjes papier in uw portemonnee veranderen in brood dat u nodig hebt om morgen te overleven. Die stukjes papier, die goud hadden moeten zijn, vormen een bewijs van eer – uw aanspraak op de energie van de mensen die produceren. Uw portemonnee is uw bewijs van hoop dat er ergens in de wereld om u heen mensen zijn, die niet in gebreke blijven aangaande dat morele principe dat de wortel van geld is. Is dat wat u beschouwt als kwaad?

“Hebt u ooit gezocht naar de wortel van productie? Kijk bijvoorbeeld eens naar een dynamo en durf jezelf dan wijs te maken dat die werd gecreëerd door de spierinspanning van gedachteloze bruten. Probeer eens een tarwezaadje te kweken zonder de kennis die u werd nagelaten door mensen die dat voor het eerst moesten ontdekken. Probeer uw voedsel te verkrijgen door middel van niets anders dan fysieke bewegingen – en u zult erachter komen dat het verstand van de mens de wortel is van alle goederen, die worden geproduceerd en van alle rijkdom die ooit op aarde heeft bestaan.

“Maar u zegt dat geld wordt verkregen door de sterkeren ten koste van de zwakkeren? Welke sterkte bedoelt u? Het is niet de sterkte van vuurwapens of spieren. Rijkdom is het resultaat van het menselijke vermogen tot nadenken. Wordt geld dan verkregen door de man die een motor uitvindt ten koste van degenen die hem niet uitvonden? Wordt geld soms verkregen door de intellectuelen ten koste van de sukkels? Of door de bekwamen ten kosten van de onkundigen? Door de ambitieuzen ten koste van de luiaards? Geld wordt verkregen – voordat het kan worden geplunderd of gebietst – verkregen door de inspanning van ieder eerlijk mens, ieder naar de mate van zijn bekwaamheid. Een eerlijk mens is iemand die weet dat hij niet meer kan verteren dan hij heeft geproduceerd.

“Het handelen door middel van geld is de gedragscode van de mensen van goeden wille. Geld berust op het axioma dat ieder mens de eigenaar is van zijn verstand en zijn inspanning. Geld laat geen macht toe om de waarde van uw inspanning voor te schrijven, behalve de vrijwillige keuze van de mens die bereid is zijn inspanning als handelswaar aan u terug te geven. Geld stelt u in staat datgene voor uw goederen en uw arbeid te verkrijgen wat ze waard zijn voor degenen die ze kopen, maar niet meer. Geld staat geen transacties toe behalve die, welke tot wederzijds voordeel strekken volgens het ongedwongen oordeel van de handelaren. Geld verlangt van u de erkenning dat mensen moeten werken voor hun eigen bestwil, niet voor hun eigen nadeel; voor hun verdienste, niet voor hun verlies – de erkenning dat ze geen lastdieren zijn, geboren om de last van uw ellende te dragen – dat u hen waarden moet aanbieden, geen verwondingen – dat de gemeenschappelijke band tussen hen niet is het uitwisselen van lijden, maar het uitwisselen van goederen.
Geld verlangt dat u niet uw zwakheid verkoopt aan ’s mensen stompzinnigheid, maar uw talent aan hun verstand; het verlangt dat u niet het meest prullige koopt dat zij u aanbieden, maar het beste dat u voor uw geld kunt krijgen. En wanneer mensen door handel leven – met verstand, niet met geweld als hun laatste scheidsrechter – dan wint het beste product, de beste prestatie en degene met het beste oordeel en de hoogste bekwaamheid – en de graad van iemands productiviteit is de graad van zijn beloning. Dat is de gedragscode van het bestaan met geld als middel en symbool. Is dat wat u beschouwt als kwaad?

—————————————————————
BESTELWIJZE:
Het boek is in iedere boekhandel te bestellen, en kost 38,90 Euro!

61 REACTIES

 1. Ik ga af op wat er letterlijk zwart op wit staat en kom tot de conclusie dat het NIETS maar dan ook niets met de werkelijkheid en realiteit te maken heeft. Het boek heeft helemaal geen enkele "Message" … ZILTZ …

  Dagny Taggart, Taggart Transcontinental Railroad, Rearden Steel, Orren Boyle, Dagny "studied engineering in college", Owen Kellogg, McNamara, “Who is John Galt?,” the San Sebastian line, Francisco d’Anconia, "the wealthiest copper industrialist in the world." Francisco was Dagny’s childhood friend and her former lover, but she now regards him as a worthless playboy. In this latest venture, d’Anconia has steered investors completely wrong, causing huge financial losses and a general sense of unrest. What a crapp …. Ook toevallig …

  The National Alliance of Railroads, passes what’s known as the “Anti-dog-eat-dog rule,” prohibiting “cutthroat” competition. The rule puts the superb Phoenix-Durango Railroad, Taggart Transcontinental’s competitor for the Colorado freight traffic, out of business. With the Phoenix-Durango line gone, Dagny must rebuild the Rio Norte Line quickly. MORE CRAPP …

  Dagny asks Francisco, who is in New York, what his purpose was in building the worthless Mexican mines. He tells her that it was to damage d’Anconia Copper and Taggart Transcontinental, as well as to cause secondary destructive consequences. Dagny is dumbfounded, unable to reconcile such a destructive purpose from the brilliant, productive industrialist Francisco was just ten years earlier. Not long after this conversation, Francisco appears at a celebration for Hank Rearden’s wedding anniversary. Rearden’s wife Lillian, his mother, and his brother are nonproductive freeloaders who believe that the strong are morally obliged to support the weak. Rearden no longer loves and cannot respect them, but he pities their weakness and carries them on his back. Francisco meets Rearden for the first time and warns him that the freeloaders have a weapon that they are using against him. Rearden questions why Francisco has come to the party, but Francisco says that he merely wished to become acquainted with Rearden. He won’t explain his presence any further….

  The "writing goes from bad to worse" Allemaal veels te toevallig … en GEZOCHT …

  Da daaa de daaa de daaa …

  Mr. Thompson, the head of state, is set to address the nation regarding its dire economic conditions. But before he begins to speak, he is preempted, cut off the air by a motor of incalculable power. John Galt addresses the nation instead. Galt informs citizens that the men of the mind are on strike, that they require freedom of thought and action, and that they refuse to work under the dictatorship in power. The thinkers won’t return, Galt says, until human society recognizes an individual’s right to live his own life. Only when the moral code of self-sacrifice is rejected will the thinkers be free to create, and only then will they return.

  The government rulers are desperate. Frantically, they seek John Galt. They want him to become economic dictator of the country so the men of the mind will come back and save the government, but Galt refuses. Realizing that Dagny thinks the same way that Galt does, the government has her followed. Mr. Thompson makes clear to Dagny that certain members of the government fear and hate Galt, and that if they find him first, they may kill him. Terrified, Dagny goes to Galt’s apartment to see if he’s still alive. The government’s men follow her and take Galt into custody, and the rulers attempt to convince Galt to take charge of the country’s economy. He refuses. They torture him, yet still he refuses. In the end, the strikers come to his rescue. Francisco and Rearden, joined now by Dagny, assault the grounds of the State Science Institute where Galt is held captive. They kill some guards and incapacitate others, release Galt, and return to the valley. Dagny and Galt are united. Shortly after, the final collapse of the looters’ regime occurs, and the men of the mind are free to return to the world.

  WHAT A CROCK ….

 2. [1] ACP zet weer es zijn vlijmscherp geslepen bijl in de stam….in dit geval de rotte stam !

  Groetz,

  Cincinnatus

 3. [2] Nog een keertje dan wat de "bottom line" betreft:

  "" … "Galt" (Ayne Rand dus) informs citizens that the men of the mind are on strike, that they require freedom of thought and action, and that they refuse to work under the dictatorship in power. The thinkers won’t return, "Galt" says, until human society recognizes an individual’s right to live his own life. Only when the moral code of self-sacrifice is rejected will the thinkers be free to create, and only then will they return … ""

  Welnu,in de laatste 5-duizend jaren of zelfs langer hebben ook de Romeinse heersers en de machtswellustelingen uit de antiquiteit,zowel als de dictatoriale stichters en hun opvolgers van de wereld religien, alsmede de dwingelanden van de ideaaal en ideooologien steeds een goed deel van wat de beste denkers wisten en weten te produceren tot hun beschikking.

  De werkzame groep van echte denkers en doeners zijn NOOIT tot een "staking" gekomen. Waarom niet? Eenvoudig omdat zij allen individueel wel deegelijk aan hun trekken zijn gekomen en dat ook nog steeds gebeurt … Simple as that …

 4. [1] Jammer ACP dat je niet kunt lezen of er niets van kunt begrijpen.
  Daarvoor moet je wel nadenken.

 5. [3] ACP,

  Nja….onze Hub is niet akkoord maar mij komt het voor dat je met je bovenstaande bijdrage Ayn Rand en “Shrugged” met 1 welgemikte uppercut uit de ring hebt gemept……

  een vlijmscherpe analyse waar niks tegenin te brengen valt.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [4] HUB, ik ben een zeeeer critische lezer van TEXTBOEKEN en niet van zogenaamde "vrije literatuur" dat steeds probeert om loopjes te nemen met je brein, je denkvermogen en je nuchter verstand.

  Wat Rand in haar levens ouvre heeft neergezet zijn uiterst hypothetische premises over een geheel hypothetische wereld en werkelijkheid waarvan zij duidelijk totaal niets van af weet. En het resultaat is dan ook navenant.

  En dat begint al gelijk met een gebrekkige poging om de fictieve karakter Dagny … de nodige "credibiliteit" aan te smeren door terloops op te merken dat zij "engineering in college" heeft gestudeert, en dus alles van metallurgie en het fijne van spoorwegbouw afweet dat zij de mening van Taggart in de wind sloeg.

  Als gecertificeert Ingenieur had dat alleen al immers een grote roooode vlag voor je ogen moeten doen wapperen … en waardoor de rest van boek meteen irrelevant raakt. Of niet soms? Maar dat even terzijde, heb ik mij toch maar door het boek geworsteld, al was het hoofdzakelijk omdat de litterati daar zo’n (misplaatste) dunk van hebben.

 7. [1] Beste ACP,
  Ik begin met te melden, dat dit boek in 1957 geschreven werd. Sindsdien is er in de wereld, zowel qua techniek als politiek, heel veel veranderd. Als je echter niet kunt conluderen, dat een aantal elementaire zaken, zoals voortdurende overheidsbemoeienis, het accepteren van de middelmaat als de standaard en noem verder maar op, ook nu nog steeds voortwoekeren en in Atlas Shrugged nog steeds rechtstreeks in het heden te herkennen zijn, dan heb ik eigenlijk alleen maar medelijden met je… Iedereen is vrij om van een boek te vinden wat hij/zij wil, maar door dit boek uit te kiezen voor een warrig verwoord, slecht onderbouwd, maar niettemin vernietigend oordeel, zegt meer over de kwaliteit van de schrijver van het commentaar, dan over het boek!
  vr.gr. HenkR

 8. [5] Beste Cincinnatus,
  Voor jou geldt hetzelfde als voor ACP. Als jij het gezwets van ACP als een vlijmscherpe analyse bestempelt en AS daarmee opzij veegt, dan is het superintelligente tussenzinnetje van ACP: da daaa de daaa de daaa eerder op jouw reactie van toepassing, dan op ieder woord van Ayn Rand en schaar je je onder de zielepoten, die er niets van snappen…
  Heel triest eigenlijk, dat zoveel, waaschijnlijk best intelligente mensen, hun tijd verdoen met dit soort domme praatjes…
  vr.gr., HenkR

 9. [7] Ooit gehoord van het boek "ASFALT JUNGLE" over de olie-industrie? Welnu, DAT deed AR een vijftig jaren later in feite dunnetjes over … Zogenaamd sjosjiaal commentaar verpakt in een pathetisch ge-esenceerde romannetjes …. Bevatten die schrijfsels kernen van waarheid? Natuurlijk wel, maar om daaaar nu notabene gloeiende politieke manifesten van te (willen) maken … moet men wel geestelijk al heeeeel arm zijn … Of niet somns?

 10. [8] Henk,

  Nja….ik snap best dat jij die jaren hebt gewerkt aan de vertaling van dat boek het niet graag hoort maar "Shrugged" is in veel opzichten een dwaas en irreëel werk.
  Nu stel ik aan een roman niet zulke hoge eisen dus er zou nog mee kunnen om te gaan zijn ware het niet dat Rand en de Randians dit boek als het summum
  van wijsheid naar voren schuiven.

  Echter ,onder meer de karakterschetsing is ronduit erbarmelijk en heeft de diepgang van een romantische hollywood-film (Rand was dan ook een hollywood-figuur) : de helden zijn witter dan wit, creatieve Olympiërs langs wie de
  moeilijkheden des leven glijden zoals water langs marmer en de slechten zijn
  grijzer dan grijs, sukkels als Jim Taggard die niks kunnen.

  Het totaal gebrek aan inzicht in de menselijke natuur wordt trouwens beaamd door Nathaniël Branden aan wie Shrugged destijds (mede) werd opgedragen
  (ik mag hopen dat je die "dedication" mee vertaald hebt en niet mee bent gegaan met jet krankzinnigengesticht known as "ARI" die branden verketteren).

  Rand used to say to me, “I don’t know anything about psychology, Nathaniel.” I wish I had taken her more seriously. She was right; she knew next to nothing about psychology. What neither of us understood, however, was how disastrous an omission that is in a philosopher in general and a moralist in particular. The most devastating single omission in her system and the one that causes most of the trouble for her followers is the absence of any real appreciation of human psychology and, more specifically, of developmental psychology, of how human beings evolve and become what they are and of how they can change.

  Kortom ACP slaat de spijker weer es op de klop.

  Groetz,

  Cincinnatus

 11. [9] L.S.,
  DIT IS EEN ANTWOORD OP ZOWEL ACP ALS CINCINNATUS:
  Van Asphalt Jungle (zo schrijf je dat, zoals je zoveel schrijffouten maakt) is me niet meer bijgebleven, dan dat ik het in mijn middelbare schooltijd moeizaam doorgeworsteld heb. AS van AR mocht van mijn Engelse leraar niet op mijn Engelse boekenlijst in 1966, waarschijnlijk omdat hij niet kon geloven, dat ik een boek van ruim 1000 bldz. echt gelezen zou hebben en hij niet…. Toch ging mijn Engelse mondelinge eindexamen voor 80% wel over dit boek, omdat de gecommitteerde het wel gelezen had en overigens de boodschap heel anders interpreteerde dan ik; toch slaagde ik met een 9!

  Voor de rest vermeld ik slechts, dat ik niet de vertaler ben van AS, wel van Anthem overigens,… maar dat ik wel bijna 3 jaar bezig geweest ben (vaak in akelig domme strijd met de puristen van de ARI-club) om de Nederlandse vertaling op de markt te krijgen en daar ben ik best trots op. Verdrietig word ik slechts van figuren zoals jullie, die hun tijd verknoeien met nutteloos negatief commentaar, terwijl ieder mens nog steeds volkomen vrij is om zelf de waarde van een boek in zijn of haar leven te bepalen; of dat nou een grote of totaal geen impact heeft, is volstrekt onbelangrijk.
  Als jullie echt geen enkel boek gelezen hebben, waar je dat uit kunt concluderen / leren, raad ik jullie echt aan om Atlas Shrugged van Ayn Rand eens te lezen!
  Echt dom wordt commentaar pas, als het interessant en slim lijkt, maar niet echt is….
  Waarom er steeds weer Engelse stukken geciteerd moeten worden, die nergens inhoudelijk het betoog onderbouwen, terwijl de Nederlandse toelichting abominabel slecht is (en ik weet heus wel het verschil tussen type- en taalfouten…) Taggart schrijf je bv. met een T en niet met een D…. , snap ik echt niet…
  maar ja, ik sla spijkers op hun kop en niet op hun klop…., maar wat wil je, als je a-sociaal bent en niet sjosjiaal, zoals ACP….

  Over nu naar onze vriend Nathaniel Branden: Die citeert o.a. in zijn boek "The Psychology of Self-Esteem" niet minder dan zo’n 18x zinsnedes uit boeken van AR, o.a. ook uit "The virtue of Selfishness" De meeste van zijn boeken zijn ca. 10 jaar NA AS verschenen… Als er al sprake is van kritiek op AR, is het niet meer, dan dat zij de feiten die hij in complete hoofdstukken en zelfs vaak in hele boeken uit de doeken doet en vanuit zijn vakkennis toelicht, door haar vaak in een enkele alinea ook buitengewoon goed worden verwoord; vanwaar anders die citaten.
  Als ik een boek goed vind, behoud ik het; heel af en toe is er een boek bij dat ik nog eens lees…. als ik een boek echt niet goed vind overleeft het niet eens een plekje in mijn boekenkast. Vooralsnog behoort jullie geneuzel van zogenaamde repliek ook bij die laatste categorie, want ik ben niet van plan nog verder met jullie in discussie te gaan. Leer eerst maar eens Nederlands….
  vr.gr., HenkR

 12. [11] Henk,

  Of jou dat nu bevalt of niet, als ik het nodig en/of nuttig acht Shrugged te bekritiseren, zal ik dat niet laten.
  Allicht dat veel lezers zoals jij daar niks mee kunnen, misschien dat sommigen er wel wat aan hebben.

  Jouw suggestie dat kritiek niet zou mogen omdat "ieder mens nog steeds volkomen vrij is om zelf de waarde van een boek in zijn of haar leven te bepalen" , gaat niet op want op die
  manier zouden de Koran, het boek van Mormon, Mein Kampf, das Kapital en het verzameld werk van Lou De Palingboer
  niet mogen gekritiseerd worden.

  Het citaat van Branden komt uit een artikel van 1984 "The Benefits and Hazards of the Philosophy of Ayn Rand
  A Personal Statement" dus 15 jaar nadat hij de door jou genoemde boeken schreef.Dit artikel is gewoon te vinden op z’n website hetgeen vermoeden doet dat ie er nog steeds achter staat.Branden is nog steeds min of meer objectivist maar ook hij erkent wat mij en vele anderen was/is
  opgevallen : dat van de menselijke natuur en psyche Rand weinig begrepen had.Branden is al bij al nog heel vriendelijk voor old Ayn.

  Greg Nyquist daareentegen heeft het
  Randianisme weerlegd en gefileerd.Van
  de grote pretenties die Ayn Rand had
  blijft na de vivisektie door Nyquist niet veel meer over dan een hoopje
  nasmeulende whistling ‘Dixie’ ! Misschien een aanrader voor in jouw boeken kast ?

  http://books.iuniverse.com/

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. [12] Just for the record:
  Ik sprak 3 of 4 jaar geleden met Nathaniel. Lunchte met hem. Hij was in dat gesprek vol lof over Ayn Rand en Atlas Shrugged maar was het ook met me eens dat niemand alles blindelings moet accepteren, en dat ook Ayn niet alwetend was.
  Nathaniel is een regelmatige medewerker aan seminars die het The Objectivist Center houdt.

 14. [13] Hub,

  Ik schreef dan ook :"Branden is al bij al nog heel vriendelijk voor old Ayn.
  "

  Groetz,

  Cincinnatus

 15. [11]
  Beste Henk, dat jij je aan mijn schriffouten stoor is NIET mijn probleem. Want ik prijs mij overigens gelukkig dat je tot de uitzondering behoort, gezien het feit dat ik slechts drie jaar klassikaal LO heb genoten, plus de hoogste (examen)klasse van het VWO. Voor Engels had ik een zesje en voor de alFa en gamma vakken nog net geen onvoldoende, maar voor de exacte examenen vakken scoorde ik gelukkig gemiddeld 9-plus, dankzij van zuiver objectieve en meetbare beoordeling .. Daarna werdt het voor mij zes jaren wis en natuurkunde waar geen enkele romannetje e/of verzinselen bij te pas kwamen..

  In ieder geval … academisch en beroepshalve ben ik ter zake getrained, en heb ik bovendien ampele ervaring om de meeste bijzaken gelijk te doorzien om snel tot de kern vraagstukken te komen. Wat mij echter nog het meest van de duizend kantjes aan de AS diatribe van AR stroorde was dat al van het begin af bleek dat Rand een AGENDA had en een zogenaamde "boodschap" … Zij kwam NIET tot conclusies maar schreef er om heen en prbeerde het KLOPPEND te maken.. Alleen al het aantal "Toevalligheden" dat zij in haar werk weefde maakte het mathematisch toe een zwaar negatief GEGEVEN. Je kon er op rekenen dat zij het steeds van "toevalligheden" moest hebben. Kennis van metalurgie omdat de hoofdpersoon toevallig "engineering" had gestudeerd (zonder dat Rand daar enig benul van had of dat hed onderzocht) bijvoorbeeld en iemand die toevalig in New York was en bovendien ook nog een ex-vrijer. Ik vindt het daarom eerder een uiterst GENANT gefantaseerd relaas.

  Overigens bedoelde ik het boek Jungle van Upton Sinclair en NIET … "Asfalt Jungle" dat over zuiver misdaad ging. Want Jungle ging over de maatschappelijke en intra-persoonlijke wantoestanden in de VLEES industrie. Over wat de mensen te ETEN kregen en hoe (ellendig) dat tot stand kwam. Rand heeft daar een parallel van gemaakt op gebied van grondstoffen en vervoer, met name de particuliere mijnbouw en de spoorwegen waar zij echter ook de ballen van afwist en als ZEKER NIET over financiele zaken … laat staan CORPORATE FINANCE….. Zij heeft, volgens mij, uit Jungle van de sjosjialist U. Sinclar nog veel meer aspecten gelicht … Je zou kunnen zeggen het riekt mijlen ver naar een onaangenaamde soort van PLAGIAAT.

 16. Come to think of iet … Rand heeft, volgens mij, nog veel meer THEMATISCHE plagiaat gepleegd op Upton Sinclair…

  "" … Sinclair, Upton (Upton Beall Sinclair), 1878-1968, American novelist and socialist activist, b. Baltimore, grad. College of the City of New York, 1897. He was one of the muckrakers , and a dedication to social and industrial reform underlies most of his writing. The Jungle (1906), a brutally graphic novel of the Chicago stockyards, aroused great public indignation and led to reform of federal food inspection laws. With the money earned from that novel, Sinclair established (1906) a short-lived socialist community, Helicon Home Colony, at Englewood, N.J., and a decade later he moved to Southern California. Among Sinclair’s other novels exposing social evils are King Coal (1917), Oil! (1927), Boston (on the Sacco-Vanzetti Case , 1928), and Little Steel (1938). In his social studies, such as The Brass Check (1919), on journalism, and The Goose-Step (1923), on education, he tried to uncover the harmful effects of capitalist economic pressure on institutions of learning and culture…""

 17. [15]
  Rand is gaan shoppen bij Garret Garrett en Isabel Patterson.
  Garrett en Paterson waren oudere tijdgenoten van Rand , tegenwoordig
  al lang vergeten maar in hun tijd bekende journalisten/schrijvers.

  http://en.wikipedia.org/wik
  http://www.cato.org/special

  Zo is “Shrugged” gewoon jatwerk van de roman “The driver” van Garret Garrett.

  Nu bestaat literatuur voor 95 % uit thematische plagiaat (Zo is bijv de Aeneïs van Vergillius uiteraard thematische
  plagiaat op de Odyssee) dus dat geshop zou allemaal nog niet erg zijn ware het niet dat Rand bijzonder pretentieus was en beweerde niemand
  schatplichtig te zijn dan “Aristotle” en haar cultische volgelingen nog steeds doen alsof zij in haar uppie licht deed schijnen
  in de duisternis.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. [17] Wat Ayn Rand (of hoe eerder haar naam ook was) werkelijk was, een echt originele denk(st)er was zij naar mijn menig definitief … NIET. Behalve dat zij voor een soort … geinstitutioneerde EGOISME pleitte dat zij objectivisme noemt, als tegenhanger van het communisme . Hetgeen weer neer komt op een soort ideologische parasitisme. Hoofdzakleijk door middel van het … "OUT CAPITALISING the CAPITALSTS" …

  Zulks net zoals nu ook een Ralph Nader dat met succes doet, dank zij zijn strategie … "To OUT ENVIRONMENTALISE the ENVIRONMENTALISTS" ( Nader probeerde eerder op big business te parasiteren door tegen General Motors te keer te gaan voor dat hij de veel dikkere milieu-tieten vond).

  Hoe dan ook, zowel Rand als Nader zijn daar miljonairs van geworden … Of niet soms?

 19. [6] Spoorwegen….hoe kwam Rand op het idee van Dagny Taggart een spoorweg-tycoon te maken alhoewel
  spoorwegen in de fifties op hun retour waren ten voordele van de auto ?

  Heel simpel : Henry Galt was een spoorweg-tycoon .

  Who is Henry Galt ?

  “Henry Galt” is de “hero” van Garret Garrett’s “the driver” uit 1922( en toen waren spoorwegen nog niet op hun retour) 

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [18] Wat Ayn Rand (of hoe eerder haar naam ook was) werkelijk was, een echt originele denk(st)er was zij naar mijn menig definitief … NIET. Behalve dat zij voor een soort … geinstitutioneerde EGOISME pleitte dat zij objectivisme noemt, als tegenhanger van het communisme . Hetgeen weer neer komt op een soort ideologische parasitisme. Hoofdzakleijk door middel van het … "OUT CAPITALISING the CAPITALSTS" …

  Sorry. Dit begrijp ik niet. Wat bedoel je hiermee?

 21. [20] Op de kans dat ik de mormonen beledig … is Ayn Rand het best nog te zien als een latter, latter days Joseph Smith die honderd jaar geleden de bijbel herschreef om het naar zijn hand te zetten. Ook Smith adopteerde de taktiek van succes door "meer garristelijk te zijn dan de garristelijken". Zo probeert ook Rand het doel van het capitalisme (om welvaart in het algemeen te creren en de koek groter te maken) te overtreffen door het primair een zaak van en voor de individu te maken. Zulks onder het mom dat men zich vooral niet moet wegcijferen…

  Edoch … Smith noch Rand zijn in feite in staat tot origineel denken … maar doen duidelijk copieus aan thematische PLAGIAAT … Beiden gaan daartoe ook op in verhalen dat bevolkt wordt door de meest fantastische karakters.

 22. [21] "het doel van het capitalisme (om welvaart in het algemeen te creren en de koek groter te maken)"

  Dat klopt niet. Het kapitalisme is een economisch stelsel. Zie Woordenlijst!
  Dat daardoor de koek groter wordt, is een GEVOLG.

  "door het primair een zaak van en voor de individu te maken"

  Dat is dan toch heel lofwaardig? Het alternatief is dat je het "voor het collectief" maakt.

 23. [22]
  Ik heb mij inderdaad helaas niet goed uitgedrukt door te zeggen "het doel van het capitalisme (om welvaart in het algemeen te creren en de koek groter te maken)"

  Want ik had moeten zeggen is; "" Het EFFECT, en niet het doel, van het capitalisme …. "" inderdaad een primair GEVOLG dus … Echter een op goud gebaseerde groei-economie is een illusie … juist door het constant willen houden van de waarde van goud (wat ehter NIET het geval is). Het willen maken van goud als een absolute monetaire en economische "standaard" is daarom uiterst ABSURD en evenveel waard als "heilige" hosties … of wijwater.

  Per slot is de goud"prijs" wat men ervoor vraagt, maar "waarde" is wat de vrije markrt er voor over heeft. Waaruit volgt dat een op (artificiele geprijsd) goud gebaseerde economie hooguit STIL zal staan, maar uiteindelijk zal krimpen. En hoe kan het bezit van (zelfs veel) goud economische welvaart en groei bewerkstelligen?

 24. [23] "waarde" is wat de vrije markrt er voor over heeft."

  Inderdaad. Waarde is een volledig subjectief iets. Vandaar dat de "prijs" op de vrije markt wordt bepaald door vraag en aanbod.
  Als het ruilmiddel dat algemeen wordt gebruikt "goud" is, is de vraag hoeveel goud bvb de kleermaker voor een kostuum eist.
  Dan niets te maken met papier waar cijfers op gedrukt zijn.
  Voeger vroeg de kleermaker voor een kostuum iets van 1 ounce (bvb toen $100).
  Voor hetzelfde kostuum vraagt hij nu ook nog ongeveer 1 ounce (ongeveer $700)
  Dat de hoeveelheid goud op de wereld beperkt is, pleit eerder voor het goud als ruilmiddel dan er tegen.

 25. [24] WAARDE us wat anderen ergens voo over hebben en meeeeer echt dan "prijs". En PRIJS is wat er voor wordt GEVRAAGD. Als men iets laat veilen heeft men een prijs in gedachten maar eindigt met de echte waarde, en meestal is dat minder … dan de verwachte prijs.

  Als goud fysiek het ruilmiddel wordt gaat de economie TERUG naar VOOR de middel eeuwen en komen alle contemporaine economien tot een SCREECHING HALT…

  Om daar over te fantaseren duidt op van-de-pot-geruktheid. Om valuta te zien als papiertjes waar cijfers op gedrukt staan, inplaats van een wettig financieel INSTRUMENT … getuigt van een uiterst primitieve mentale staat … en toestand.

 26. [25] "Om daar over te fantaseren duidt op van-de-pot-geruktheid. Om valuta te zien als papiertjes waar cijfers op gedrukt staan, inplaats van een wettig financieel INSTRUMENT … getuigt van een uiterst primitieve mentale staat … en toestand."

  Ja, tegen dergelijke rationele, feitelijke, weldoordachte argumenten kan niemand wat inbrengen.
  Het voordeel ervan is ook nog dat ze te gebruiken zijn in elke argumentatie bij elk onderwerp. Heel handig!

 27. http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>como ganar a la ruleta</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]como ganar a la ruleta[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]droit de jouer au casino sur internet[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>casino sur internet</a> http://blog.360.yahoo.com/bhttp://360.yahoo.com/blog-x… <a href=http://360.yahoo.com/blog-x…>payday loan store</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-x…]payday loan store[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]video poker game[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>video poker game</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]guego casino[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>guego casino</a> http://blog.360.yahoo.com/b

 28. <a href=http://360.yahoo.com/blog-g…>pre settlement cash advance</a> http://360.yahoo.com/blog-g… [url=http://360.yahoo.com/blog-g…]advance cash settlement[/url] [url=http://360.yahoo.com/blog-G…]low fixed interest credit card[/url] http://360.yahoo.com/blog-G… <a href=http://360.yahoo.com/blog-G…>low fixed interest credit card</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-B…]uk lowest interest credit card[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-B…>uk lowest interest credit card</a> http://360.yahoo.com/blog-B… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]juego gratis web[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>juego gratis web</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>internet gambling poker</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]internet gambling poker[/url] http://blog.360.yahoo.com/b

 29. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]america cash loan payday[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>america cash loan payday</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>jeu slots casino</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]jeu slots casino[/url] [url=http://360.yahoo.com/blog-C…]jeux de cartes casino[/url] http://360.yahoo.com/blog-C… <a href=http://360.yahoo.com/blog-C…>jeux de cartes casino</a> <a href=http://360.yahoo.com/blog-6…>online video slots</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-6…]online video slots[/url] http://360.yahoo.com/blog-6… [url=http://360.yahoo.com/blog-k…]secure online casino[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-k…>secure online casino</a> http://360.yahoo.com/blog-k

 30. [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]video poker machine[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>video poker machine</a> http://blog.360.yahoo.com/bhttp://360.yahoo.com/blog-q… <a href=http://360.yahoo.com/blog-q…>cash advance payday loan software</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-q…]cash advance payday loan software[/url] http://360.yahoo.com/blog-G… <a href=http://360.yahoo.com/blog-G…>quick pay payday loan</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-G…]loan payday quick[/url] http://360.yahoo.com/blog-Z… [url=http://360.yahoo.com/blog-Z…]instant payday loan[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-Z…>instant payday loan</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poker caribe web[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poker caribe web</a>

Comments are closed.