Oss, het bolwerk van de maoistische familie Marijnissen, ook wel bekend van de SP, was afgelopen zaterdag niet toevalligerwijs het toneel van een demonstratie van de NVU, de Nederlandse Volks Unie. De inzet om e.e.a. te ‘begeleiden’, ging gepaard met het vertoon van honderden politie-agenten, paarden, helikopter en uren voorbereiding nadat men zich geen kans zag de demonstratie te verbieden. De burgemeester, H. Klitsie, die naar eigen zeggen de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft, meent dat deze demonstratie de Osse gemeenschap teveel geld heeft gekost. Hij pleit voor een nationaal debat over ‘hoeveel de vrijheid van meningsuiting mag kosten’; wellicht dat hem dat de middelen verschaft om een nieuwe demonstratie over twee maanden wél te verbieden. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door ondergetekende ter plaatse.

De demonstratie trok opvallend veel jongere mensen van autochtone herkomst, meer dan er in Oss wellicht rondlopen. Onder de NVU aanhangers waren ook een aantal dagjesmensen uit de Heimat meegekomen. Dertig mensen werden aangehouden, onder wie zes NVU-aanhangers. Het Brabants Dagblad weet ook nog te melden, dat zich daaronder twee minderjarigen bevonden. Een groot aantal werd aangehouden vanwege het niet op een eerste ‘ verzoek’ kunnen tonen van een legitimatiebewijs, iets dat mij zéér sympathiek en herkenbaar overkomt, maar dat terzijde.

Waar ging het eigenlijk om ? De demonstratie beoogde het uiten van de mening betreffende het volgende:
– tegen het casino-kapitalisme
– tegen de plutocratie
– voor eerlijke winstverdeling voor ons volk

Het dunkt mij dat deze sosjalistiese stellingen niet zouden misstaan als verkiezings-sloagans voor de SP onder de bezielende leiding van de Wizzards from Oss. Wat is dan toch de angst die men in deze roje hel heeft voor de meningsuiting van deze gabbers annex Genossen, die hetzij niet weten wat werken is en genieten van een uitkering, dan wel wél werken en een aanzienlijk deel daarvan moeten afstaan aan de vriendelijke belastingmeneer die het nooit leuker maar het naar eigen zeggen wel makkelijker maakt ?

Deze NVU-adepten zijn een creatie van de hedendaagse maatschappij die de soosjalist burgemeester Klitsie als goed PvdA-regent mede in stand houdt. Door figuren zoals hij worden de werkenden bestolen en de onwilligen beloond voor hun onwil. Lamballen loont. Lamballen betaalt de treinkaart naar Oss v.v. En dat geldt ook voor de allochtone jongeren van buiten het dorp uiteraard. Heen- en terugreis van NVU-ers en contra-NVU-ers betaald door de belastingbetaler, ontvangstcommissie met paarden, helikoper, ME-busjes en geluidsmeting-ambtenaar betaald door de belastingbetaler, klagende PvdA regent betaald door de belastingbetaler.

Klitsie vraagt zich af wat de prijs van de vrijheid van meningsuiting mag zijn. Wat hij nog moet leren, is dat het probleem er niet zou zijn als lamballen níet beloond zou worden, en de werkenden níet bestolen zouden worden. Maar tsja, dan staat het baantje van Klitsie wél op de tocht. En dat kan niet. Dus wordt de jacht op de vrije meningsuiting geopend door hier een virtueel prijskaartje aan te koppelen. Een verboden jacht die helemaal niet plaats zou hoeven te vinden, als sosjalistiese lamballen zoals Klitsie zouden inzien dat het uitdelen van geld zonder daarvoor een tegenprestatie te verkrijgen onder mutuele instemming tot niets dan ellende leidt.

De resultaten heeft hij zelf mogen aanschouwen afgelopen zaterdag. En zo glijden we langzaam af richting soosjalistiese dictatuur conform diverse voorbeelden uit het verleden, waaronder die van dhr. Hitler, ongetwijfeld een inspiratiebron voor de heren van de NVU, en het eindpunt van de politiek die dhr. Klitsie voorstaat. Zoek de verschillen; dat gaat nog lastig worden.

9 REACTIES

 1. Humor! Toch vreemd dat socialisten hun eigen medestanders als nestbevuilers zien. En dat ze voor de begeleiding van die medestanders een enorme macht op de been brengen. En dat ze dan weer gaan klagen over de daaraan verbonden kosten, terwijl ze zelf besloten hebben die te maken.

  Heel apart.

 2. Hij pleit voor een nationaal debat over ‘hoeveel de vrijheid van meningsuiting mag kosten’

  Oh, dan hebben we hier dus te maken met een holocaustontkenner of kortweg gewoon een NAZI. Want ik geloof toch dat het antwoord op die vraag al zo’n 60 jaar bekend is.

  Maar natuurlijk kun je als politicus dat soort dingen in alle vormen gieten die je zelf wilt. De mensen (schapen) blijven toch wel stemmen.

 3. [3] Goed gezien. Zie ook hoe slim de vraag er van uitgaat DAT deze vrijheid een (maximale) prijs mag hebben.
  De uitkomst kan met 100% zekerheid alleen maar een BEPERKING aan die vrijheid opleveren.
  En dat wil hij!

 4. Prachtig.

  M’n vriendinnetje stemt ook links. Laatst vroeg ze me ineens; "was Hitler ook socialist?",
  ik: "Ja, nationaal-socialist".
  zij: "Oh, da’s wel fout dan."
  ik: "Ja, nogal ja."
  zij: "Waarom noemen ze hem dan extreem-rechts?"
  ik: "Goede vraag."

 5. [5] Kan het zijn dat ze links stemt omdat ze (zo als de meerderheid) sociaal zijn verward met socialistisch zijn?

 6. Recht van mijn hart!
  Misschien doorsturen naar dat Osse krantje van je!

 7. [7]

  Ja, ze is al iets aan het opschuiven naar rechts. Ze denkt dat links stemmen netjes is. Het is gewoon het resultaat van jarenlange indoctrinatie in de media en op school.

  Gisteren bij Netwerk lieten ze de woordvoerder van de Jonge Socialisten Petr Scheffer aan het woord. Hij zei over het Irak onderzoek;

  "Waarheidsvinding en openheid zijn voor ons linkse mensen heel belangrijk."

  Hij werd niet tegengesproken.

  Woorden en taal schieten te kort om de krankzinnigheid, de verdorvenheid en de bekrompenheid van die uitspraak te duiden. Zo’n uitspraak kan ook alleen maar door een linkse geest zijn voortgebracht.

  Er is een lange weg te gaan.

Comments are closed.