Net als ook de “War on drugs” *)

Dat de War on terror verloren is, blijkt onder andere uit een woensdag gepubliceerd rapport van de “Oxford Research Group” getiteld:

“Beyond Terror: The Truth About The Real Threats To Our World.”**)

Daarin wordt het koppel Bush – Blair verweten dat zij de wereld MINDER veilig maken, in plaats van veiliger. En dat geldt dan hetzelfde voor al die politici, inclusief Nederlandse en Belgische, die met Bush-Blair meelopen.

Die “war” maakt de waarschijnlijkheid van nieuwe terreuraanvallen alleen maar groter. Vooral het beginnen van de oorlog tegen Irak heeft dat veroorzaakt. Een voorspelling die we hier op de Vrijspreker al heel lang geleden gedaan hebben.

De Islamitische Taliban groeit en wordt sterker dan vlak na 9/11 in 2001.
Het rapport zegt dat een militaire interventie in Iran deze toestand alleen maar zou verergeren.

Een nieuw plan van George Bush is een “czar”-generaal te benoemen die beslissen kan over zowel de oorlog in Irak als in Afghanistan. Maar tot nu toe hebben al drie generaals bedankt voor die functie. Zij willen volgens de Washington Post kennelijk niet een onmogelijke positie krijgen. ***)

Op hetzelfde moment komt er een rapport uit van EUROPOL #) dat zegt dat de dreiging voor terreuraanvallen in Europa groter is dan ooit tevoren.
En uiteraard vraagt Europol weer om meer bevoegdheden om op te treden tegen vermeende terroristen en de vrijheid van de burgers weer meer te beperken.

Ook de Duitse Der Spiegel heeft een uitgebreid verhaal met dezelfde conclusies en ook nog een lijst verwijzingen naar verwante en gelijkluidende artikelen. ##)

We worden niet blijer door de steeds meer bewijzen van het falen van overheden in het beschermen van de burgers. En dat zou de allereerste taak van een overheid moeten zijn.
Maar in hun streven naar steeds meer macht bemoeien ze zich ondertussen met elk facet van het leven. Je kunt niets meer opnoemen waarmee zij zich niet direct of indirect bemoeien. Er mag steeds minder en er moet steeds meer.

De enige oplossing ligt in een filosofische ommekeer. Veel meer mensen moeten leren begrijpen dat de ellendige toestand in de wereld veroorzaakt wordt door overheden. Zij zijn niet de oplossing. Zij zijn het probleem.
Pas als meer mensen dit begrijpen en doorzien, kunnen ze vertrouwen krijgen dat ze er zelf ook iets tegen kunnen doen. Het vertrouwen dat ze er iets tegen kunnen doen is bij de meerderheid verdwenen en omgezet in een grote lethargie. Door de overheid ook weer gebruikt om aan de massa het idee te geven dat alles beter wordt als de kiezer maar op hen stemt.

Het “begrijpen” is de eerste stap. De Vrijspreker wil daarbij helpen. Het zou goed zijn als iedere bezoeker deze bal zou willen en kunnen oppakken en ook zijn of haar steentje gaat bijdragen. Pas dan kunnen we ergens komen en meer vertrouwen in de toekomst krijgen.

—————————————————————————
*) Zie hiervoor onder andere “Zinloosheid van de war on drugs”.
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
**) rawstory.com/news/2007/Vide…
***) rawstory.com/news/2007/Gene…
#) euobserver.com/9/23852
##) www.spiegel.de/internationa…

6 REACTIES

 1. Verbazing over de geciteerde bronnen aan mijn kant. De politieke correctheid regeert. De ‘Oxford study’ wil dat de coalitie zich terugtrekt uit Irak en wordt vervangen door troepen van de Useless Nations, de club die nog steeds denkt dat je met terroristen in overleg kunt/moet gaan, zoals onze linxe rakkers graag met Hezbollah en Fatah gaan praten, net als Nancy Pelosi vorige week heeft gedaan.

  De generaals willen alleen maar niet de klus op zich nemen omdat ‘men niet weet waar men heen wil’. Bush weet donders goed waar hij heen wil, maar wordt gedwarsboomd door diezelfde linxe krachten, waardoor een krachtdadig optreden niet kan plaatsvinden. Het gekeutel van de democraten en de opstelling van de Useless Nations maakt van Amerika een papieren tijger, een ‘wereldmacht’ die niet eens krachtig durft te reageren op oorlogshandelingen door Iran.

  Dat de Taliban weer in opkomst zijn komt niet door Bush en Blair, maar omdat de maatregelen die nodig zijn om definitief met deze club af te rekenen niet genomen mogen worden. De oorlog in Irak is er onder druk van links eentje geworden waar levens van lokale burgers belangrijker zijn geworden dan dat van de westerse soldaten. Terwijl die burgers door hun ‘fellow muslims’ bij bosjes worden opgeblazen. Of denkt iemand dat het in woonwijken opblazen van tankwagens geladen met chloor tot de startegie van de Amerikanen behoort?

  Nee, de slappe houding van de coalitie, onder druk van links, steunt Iran in haar besef dat ze kunnen doen wat ze willen, want er komt toch geen reactie op. DAT is het werkelijke probleem.

  Lees ook dit artikel eens op Capitalism Magazine, van de hand van Elan Journo (ARI): http://www.capmag.com/artic

  Dan de EUObserver link: Europol wil alleen maar nog meer Big Brother info verzamelen. Dat dat de privacy niet aantast horen we al zo vaak, maar is gewoon bullshit. Overheden gebruiken en misbruiken alle info waarover ze beschikken als hun dat zo uitkomt. De corruptie bij onze eigen overheid is vele malen erger dan de gemiddelde burger beseft. De rechterlijke macht procedeert op kosten van de belastingbetaler tegen mensen die op eigen kosten hun integriteit aan de kaak stellen, Ministers als Sorgdrager, De Ruyter en Donner zetten onschuldigen gevangen om hoge ambtenaren te beschermen die zich aan ernstige misdrijven hebben schuldig gemaakt. Het is dus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de overheid zo MIN mogelijk informatie over je kan verzamelen.

  Ik zou hier een heel artikel over kunenn schrijven, maar het hoort niet echt op Vrijspreker en er is genoeg te vinden op KlokkenluiderOnline en KleintjeMuurkrant, om maar eens twee sites te noemen.

  De enige opmerking waar ik het mee eens ben in dit artikel is deze: "Veel meer mensen moeten leren begrijpen dat de ellendige toestand in de wereld veroorzaakt wordt door overheden. Zij zijn niet de oplossing. Zij zijn het probleem." Dit is een waarheid als een koe. Regeren is allang niet meer vooruitzien. het is inhaken op de waan van de dag, zoals van de week nog maar weer bleek, toen ‘de vrouwen van GroenLinks" eisten dat er een spandoek van een man in zwembroek in Utrecht kwam te hangen, als tegenhanger van ‘de gouden bikini’ waar de CU een rel over meendete moeten trappen. Er is zoveel mis in dit land, maar we maken ons op regeringsniveau druk over een reclamefoto. Zum Kotzen.

  En die oorlog? Die komt al sluipend steeds dichterbij. Onder invloed van diezelfde linkse invloeden en socialistisch mismanagement. MrXL zei al in zijn artikel van vandaag: "wat een kloteland begint Nederland zo langzamerhand te worden." Helaas is het al erger dan menigeen denkt.

  Zie ook mijn artikel ‘Oorlog tegen Zweden’ op HVV, waarin ik een inleiding op en verwijzing naar een onthutsend artikel van Fjordman op Gates of Vienna geef: http://www.hetvrijevolk.com

  Lange reactie. Sorry. Moest ik even kwijt.

 2. [1] Hartman pleit duidelijk *voor* overheidsingrijpen, mits die overheid niet "linx" is. Toch waren het toch echt de neocons (eigenlijk zijn dat verkapte marxisten) die de ellende in Irak zijn begonnen en die de ellende alleen maar willen uitbreiden over de ruggen van de soldaten, burgers en belastingbetalers.

  Maar ja, als je liever waarde hecht aan propagandasites als Gates of Vienna dan verwacht ik ook geen libertarisch geluid inderdaad.

  Libertarisme heeft namelijk niet veel met rechts en links staatsingrijpen, militair machtsvertoon of vijanddenken.

  Ik heb ooit voor studiedoeleinden veel antisemitische propagandastukken uit de eerste helft van de 20e eeuw gelezen. (veel zijn nog wel te vinden op islamistische en neo-nazi sites), en zie duidelijke overeenkomsten met de anti-islamitische propaganda zoals die op obscure websites als gates of Vienna staat.

  Vervang van een antisemitisch stuk het woord "jood" door "moslim", "thora" door "koran", "talmoed" door "hadith" en "goj" door "dhimmi" en het kan zo op een van Hartman’s favoriete sites worden geplaatst.

  Ondanks het uitstekende stuk van Hub verwordt Vrijspreker dankzij de overvloed aan dit soort reacties tot de zoveelste autoritair-rechtse klaagsite die niets bijdraagt aan vrijheid maar des te meer aan vijanddenken en angstzaaien.

 3. Het Westen heeft tegenwoordig te maken met de gevolgen van het verlies van morele (eigen)waarden en dus van culturele identiteit. Zo verklaart vooral het schreeuwende gebrek aan onderwijs in de morele grondslagen van de democratische rechtsstaat gepaard aan de ongerechtvaardigde expansiedrift van diezelfde Westerse democratieen, de motivering en het succes van opstandige niet-Westerse stromingen als het Islamitisch fundamentalisme jegens zwakke Westerse stellingname.

 4. [2] We zien hier wederom het conflict tussen wat we willen en waar we zijn. We willen een libertarische wereld, we zijn helaas in een niet-libertarische wereld, waar linkse en neo-conservatieve overheden en NGO’s de macht hebben. Het is een illusie te denken dat als wij vandaag onze overheid zouden opdoeken Iran dat voorbeeld zal volgen.

  Om libertarische, of zelfs maar klassiek-liberale vrijheid te bereiken zullen we minimaal onze huidige, toch al beperkte, vrijheid moeten beschermen tegen nog verdere aantasting. En dat betreft inderdaad ook binnenlandse aantasting door de neocons, zoals ik ook duideljk aangeef (EUObserver link).

  De opmerkingen over antisemitisme laat ik graag voor de poster. Hij vergelijkt onvergelijkbare zaken. Opvallend is dat de poster alleen ingaat op de GoV link, die om onduidelijke en onbeargumenteerde redenen als inferieure bron wordt gezien, en bv. de link naar CapMag (ARI) negeert. Overigens zijn er meer sites dan GoV die proberen mensen als de poster de ogen te openen. Wil de poster beweren dat de constateringen die Fjordman doet, en de inleiding die ik daar op HVV aan koppel betreffende de situatie in NL incorrect zijn? Niet stoelen op feiten?

  Mijn conclusie kan alleen maar zijn dat de poster zich aansluit bij de mensen die van mening zijn dat de Moslim Brotherhood een mens- en vredelievende organisatie is, en dat lieden als Job Cohen en Anja Meulenbelt op de juiste weg zijn. Helaas vrees ik dat we die mensen moeten plaatsen in het kamp van Colijn, begin 1940: "Ga maar lekker slapen mensen, er is niets aan de hand."

  If only… I wish.

 5. Wat een kletskoek rapport van de Oxford groep. Er is niet zoiets als de "War on terror". Dat is een marketingterm om tal van activiteiten onder te schijven. Activiteiten die vaak niet eens echt wat met elkaar te maken hebben.

  Veel van die activiteiten vind ik volstrekt abject, maar anderen genieten mijn volledige steun. En betreft weer anderen zit ik er tussen in.

  Beter zou zijn om de verschillende activiteiten te bekijken en individueel te beoordelen. Helemaal omdat verschillende motivaties soms ook in conflict zijn. Ik denk aan Saddam laten zitten en met hem exclusief olie handelen vs humaniteit naar zijn slachtoffers.

  Diezelfde mensen die boos zijn op Bush vonden vaak wel ook de martelpraktijken van Saddam abject. Je kunt ook niet en vinden dat ingrijpen in Irak weinig met terrorisme te maken had en onze leiders andere motivaties hadden én vervolgens beweren dat het niet effectief is tegen terrorisme.

  En de inconsequentie van vinden dat men in eigen land daar best mag doen wat ze willen, maar niet erkennen dat wij voor onze levensstijl afhankelijk zijn van olie in die zandbaklanden en ons niet kunnen veroorloven dat die olietoevoer ook maar één momentje stokt. Nota bene een van de issues die het rapport wel aanstipt als zijnde reeel is "Competition over resources" Laat Irak daar nu net over gaan! En ook de spanningen met Iran gaan grootdeels over macht in die olierijke regio.

  Dat spanningen tussen het gedachtengoed dat veranmtwoordelijk is voor het terrorisme in alle westerse landen grote spanningen geeft en tereur eigenlijk niets meer is dan een onderdeel van dit algemene conflict, negeert het rapport ook.

  En het rapport beweert vervolgens dat zaken als klimaatverandering belangrijker zijn en vooral dat die geen aandacht krijgen door de ‘war on terror’. Niets minder dan kletskoek, gezien de berichtgeving de laatste jaren.

  Al die andere problemen worden ook aangepakt worden en het is nooit een kwestie van kiezen en slechts één zaak aanpakken.

  Deze groep maakt er echter een tytpisch verhaaltje van dat effectief bepleit om gewoon ‘niets’ te doen en bepaalde reeele nuances te negeren. Onder Clinton bleek dat die benadering ook niet werkte. Wat dan wel? De VN/Clinton manier werkt niet, de Bush manier kennelijk ook niet.

 6. [1] Ja, RH, je hebt gelijk dat het goed is naar de bronnen van berichten te kijken. Al moet ik toegeven dat ik persoonlijk daar ook niet al te veel waarde aan hecht. Het is belangrijker WAT iemand zegt, dan WIE het zegt. Zowel vanuit linkse als vanuit rechtse hoek wordt vaak bevooroordeelde nonsens verkondigd. Het is nuttig en nodig om zelf de conclusies te trekken, en zelfs die regelmatig te checken.

  Wat ik meen te kunnen concluderen is dat los van de oorzaken, los van de schuldigen, en los van wie het zegt, datgene wat onder de "war on terror" wordt gevat, een duidelijke mislukking is. We zijn sinds 9/11 niet veiliger geworden. Wel minder vrij! En het ziet er niet naar uit dat er een ommekeer ten goede al op komst is. In tegendeel.

  Zuur is daarbij dat dit negatieve resultaat voorspelbaar en voorspeld is. Met de zelfbevrediging:"I told you so!" schiet je ook al niets op.
  Blijft mijn conclusie in bovenstaand stukje om door te gaan op de lange moeilijke weg van het begrijpen van de samenleving: De immoraliteit van het collectivisme en de moraliteit van de soevereiniteit van ieder individu.

Comments are closed.