In de strijd om de macht in de EUSSR heeft Polen zich van een wel erg kleine kant laten zien. Om meer stemgewicht te krijgen dan het land volgens een normaal proportionaliteitsbeginsel zou toekomen, beriep de Poolse premier zich op het feit dat een kwart van de Poolse bevolking is uitgemoord door nazi-Duitsland. Polen wil zoveel macht binnen de EU als had het nu 66 miljoen inwoners.

Een mens gelooft zijn oren niet bij het aanhoren van een dergelijke waanzin. Waarom krijgt Ierland, dat onder het Britse bewind en bijzonder grote leegloop kende, geen extra macht? Tussen 1841 en 1851 verliet een kwart van de Ierse bevolking het land. Of zullen we de getallen van voor de eerste werldoorlog, van voor de honderdjarige oorlog of de zwarte dood in rekening brengen?

Het toont eens te meer aan dat die lui met vette salarissen die zwichten voor dergelijke argumenten geen greintje respect noch aandacht verdienen. Het monster dat ze andermaal door de strot van de Europese burger willen drukken hoeft niet meer te worden gelezen. Een zichzelf respecterend mens zegt gewoon: nee, nee en noch eens nee.

11 REACTIES

 1. Zo kunnen wij het ook…als de oorlog er niet was geweest hadden wij zeker 30 miljoen inwoners!

 2. [1] En Duitsland zeker 180 miljoen. Maar Adolf III had hoe dan ook wel zijn zin gekregen.

  De EU (-politici) heeft zich gelukkig wel laten kennen als een steeds grotere (en gevaarlijke) karikatuur van een vrijhandelszone. Een verzameling megalomane, arrogante en machtswellustige pisnichten voor wie geen leugen te laag is om de eigen bevolking te bedriegen. Persoonlijk had ik wel verwacht dat Sarkozy op zijn knieen zou gaan voor Merkel c.s., maar zo snel…

 3. Zo draagt iedere vorm van kwaad, de kiem van ontbinding in zich. Dit lijkt me een een prima voorbeeld om anderen te overtuigen van de idioterie binnen de EU. 🙂

 4. Is dat Poolse standpunt werkelijk zo waanzinnig ? Immers, de Polen redeneren alleen maar consequent in de trant van diezelfde EU.

  Zolang de EG/EU het VOORZORGBEGINSEL als leidraad van gemeenschappelijk beleid hanteert, valt hen NIETS te verwijten. Integendeel. Het zijn de beste EUropeanen die de EU zich wensen kan.

  Ga maar na. Waarom worden burgers van de lidstaten geacht aan de voorzorg van de verre toekomst mee te betalen, zelfs ingeval wetenschappelijk allerminst vaststaat, dat de gevreesde klimaatveranderingen en milieuverslechteringen zich daadwerkelijk zullen voordoen ?

  Mutatis mutandis geldt zo’n redenering uiteraard ook voor het verleden. Als er in in de 5e eeuw geen volksverhuizing had plaatsgehad, was heel Europa Rooms-Katholiek geweest. Dan was de hele islamisering ons bespaard gebleven, nietwaar ?

 5. [5]
  SpyNose,

  Inderdaad. En is het niet om van te kotsen dat dezelfde politici die hun achterwerk afvegen aan "democratie", door referenda over de Grondwet\Het Verdrag af te wijzen, het gotspe hebben om te beweren dat Europa nu verder kan werken aan de dingen "die de Europese burgers echt bezighouden", zoals klimaatverandering?

  Niet alleen hebben ze zelf die "zorg" er bij de burger ingeramd via eindeloze propaganda, maar dan is het kennelijk ineens wel belangrijk wat de bevolking vindt. Niet als ze een superstaat afwijzen, want dan moet de politiek niet "populistisch" zijn, maar wel als de bevolking iets wil dat zij "toevallig" ook willen. Of je bent democraat, of je bent het niet, zou ik zeggen. En dan vraag ik me af waarom politici aan de ene kant de twijfelachtige zegeningen van de democratie bezingen, maar dan alleen als het ze uitkomt. Liberalen en libertariërs zijn tenminste consequent dat ze democratie hoogstens zien als het minste kwaad, en dat uiteindelijk vrijheid van het individu het doel is, en democratie slechts het (uiterst gebrekkig) middel.

  Wat het doel is van politici is me niet geheel duidelijk. Macht? Beroemdheid of beruchtheid? Geld? Het bij iedereen door de strot duwen van hun favoriete psychose of neurose? Of gewoon het lekkere gevoel van de "alfa-aap" zijn?

 6. Is zeker waar hoor Arjen, maar ik geniet ervan hoe de Poolse aartsconservatieve tweeling kakzinsky de progressieve meute voor zich uit de gordijnen in drijft. Laat ze de boel maar op stelten zetten.

 7. [5] Of en hoe waanzinnig het standpunt van de Polen is, hangt af van hun drijfveer. Op dit moment kunnen we alleen maar over hun bedoelingen speculeren, fantaseren. Toch ben ik het met je eens, SpyNose. Van een bepaalde, lompe kant bezien, heeft het meer weg van een grap, dan van diplomatiek ‘de boel bijelkaar houden’.

  Afrekenen met de geschiedenis lijkt tot nu toe de rode draad in het huidige Poolse beleid. Ik vraag me af of dit voorstel wel ter tafel was gekomen als tante Angela nu niet EU-oppas was geweest. Duo Penotti zijn niet alleen ambitieuze snotaapjes, maar hebben ook grote moeite om haar autoriteit te erkennen. Dit is een beste tijd om haar een flinke trap te verkopen. Ze heeft nog nauwelijks tijd om een corrigerende tik uit te delen, de gemene, grote buurman aan de Oost-kant zit even op veilige afstand en de rest van de EU-creche is een ingekakte zoutzak waar achter het prima schuilen is.

  Ik kan moeilijk geloven dat ze hadden verwacht die eis meteen ingewilligd te zien. Beschouwen ze de EU als markt, dan stellen ze zich op als van die kooplui, die je op vakantie liever niet tegenkomt. Wat hebben ze te verliezen?

 8. [7] Spijker op zijn kop. Belachelijk argument, maar alle argumenten die gericht zijn op het verstoren van de natte droom van Merkel c.s. hebben mijn steun.

 9. Ik ben een pool, en moet eerlijk toegeven dat ik me onderhand begin te schamen voor de idiote dingen die daar gebeuren (en de onderhand dictatuur tweelingen die dat land regeren). Polen kan alleen maar ouwe koeien uit de sloot halen, en nu willen ze opeens meer macht omdat bijna 70 jaar geleden de WOII was… Net zoals overnight schrijft: mag ik ook stemrecht voor mijn overleden zaadcellen??

 10. [6][7][8][9] Owl, Bud, Lotta, R. Hartman,
  Inderdaad,
  De Polen hebben het volste recht Duitsland te wantrouwen. Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Het collectivistische Duitsland is sinds 1866 tenminste al vier oorlogen op dit continent begonnen:

  1. De Bruderkrieg 1866
  2. Frans-Duitse oorlog 1870-1871
  3. WO-I
  4. WO-II

  Met alle gevolgen van dien.

  De Polen hebben bovendien het volste recht de marxistische EUSSR te wantrouwen, die zich vooral bezighoudt met zaken als het bevorderen van big business ten koste van kleine en middelgrote zelfstandige ondernemingen.

  Dat de meeste Nederlanders geen of nauwelijks idee hebben van de (geschiedenis van de) internationale betrekkingen in het algemeen en van de Europese betrekkingen in het bijzonder, geeft hun niet het recht ongenuanceerd over Polen te oordelen.

  Zo kreeg generaal Sosabowski pas op 31 mei 2006 eerherstel voor de dappere militaire prestaties die hij en de -door de Britse generaal Montgomery vernederde en opgeofferde- Poolse troepen tijdens operatie Marketgarden in 1944 hadden geleverd om de Britten uit hun benarde positie te ontzetten.

  Dat zijn zaken van een andere orde dan wat overleden zaadcellen, denken jullie ook niet ?

  Groet,
  SpyNose

  [10] NLPL, je ziet, er zijn af en toe ook nog andere dan alleen maar collectivistische geluiden te horen. Hopelijk zijn je landgenoten niet voor niets gesneuveld. De strijd gaat door.

Comments are closed.