De belastingdienst, vaak geëerd om hun (relatief) grote efficiëntie maakt er weer eens een potje van. Nu is dat bij overheids’diensten’ sowieso weinig problematisch omdat zij geen concurrenten kent – fouten worden nooit afgestraft! Gisteren kwam in de Tweede Kamer aan het licht dat de belastingdienst een nieuwe business strategie heeft aangenomen.

Omdat u uw belasting automatisch afstaat via uw werkgever heeft de Belastingdienst in 2006 een nieuw systeem voor de aangiftes ingevoerd. Natuurlijk werkt dit systeem voor geen meter want op kosten van de belastingbetaler gaat het toch nooit ‘om het eggie’. Resultaat: mocht u recht hebben op allerhande teruggaves van de Nationale Roversbende Inc. dan kunt u waarschijnlijk tot het eind evan dit jaar fluiten naar dat geld. Dus mocht u de illusie hebben dat u vanaf morgen voor u eigen gerief ‘aan den arbeid’ bent (uitgaande van de totale belastingdruk van 50% – we zitten precies op de helft van het jaar 2007), dat wordt pas volgende week/maand! Alleen overheidsorganen kunnen wegkomen met zo’n gebrek aan service.

Edoch enige voordelen: (1) We kunnen misschien zien hoe groot de afhankelijk van de verzorgingsstaat is wanneer de teruggaves lang op zich laten wachten en de Kadavers uit den Tweede Kamer ‘signalen uit de samenleving krijgen’ – Kamerlidmaatschap is vooral de hele dag kranten lezen – dat bepaalde groepen het niet redden; (2) De altijd-en-overal-vertegenwoordigde natuurwet dat de overheid faalt, kunnen we de komende tijd terugzien in het nieuws wat net zo verslavend is als een soap- een lach, een traan, drama en intrige!

4 REACTIES

 1. "Ook wees de staatssecretaris erop dat bedrijven dit jaar geen boetes zullen krijgen als ze door de problemen bij de fiscus te laat zijn met het aanleveren van hun gegevens."

  Nee, dat moest er nog eens bij komen!
  Stelletje prutsers.

 2. Ja, idd zo van dat ze ons een gunst doen door geen boetes op te leggen voor hun eigen incompetentie! Onmenselijk zijn ze!

 3. nachtwaker

  De.. mythe v/d efficiente overheid ,.!.
  wie zij dat ook al weer ,milton free..?

 4. De RIJKS-belastingdienst is een van de grootste bijdragen waarom dit land tot TOKKIELAND is getransititioneert.

  Maar HOE komt het dat Nederland is verworden tot TOKKIELAND…

  In een nutshell … is dat volgens mij als volgt in zijn werk gegaan:

  1. Slechts 1 op de 6 Nederlanders brengen vandaag de dag … nog echt (netto en nieuw) geld in het laatje. Mensen die werkelijk PRODUCT leveren en direct (danwel indirect) er aan werken. Maar elk zo’n iemand torst weer 5 parasieten op zijn rug (Politici, ambtenaren, dienstenverleners, hulpgevenden, justiciele beambten, ouden van dagen, vannetters, asielzoekers you name it) . Dat wil zowat zeggen dat 5 op de 6 Nederlanders inmiddels Tokkies zijn, ook al denkt men van niet, vooral als men boven modaal "verdient". Zodanig dat ik durf te zeggen dat DIE ratio ook voor dit "liberatrische" forum geldt, ook als zijn er steeds meer die het licht beginnen te zien.

  2. Nu zou de hele Nederlandse netto productie ( aan goederen en diensten, en waar niet eerder gecirculeerd geld voor wordt betaald) in een aantal productie-EENHEDEN worden uitgedrukt waar aan een definitieve KOSTPRIJS is verbonden. Welnu … de realiteit is dan dat VIJF op de ZES Nederlanders rechtstreeks kostprijs … VERHOGEND zijn.

  En DAAR zijn dan weer zeer ernstige gevolgen aan verbonden. Ten eerste wordt het land steeds minder concurrerend … en ten tweede confisceert de overheid steeds meer belastingen en geeft dat in het kader van de verzorgingsstaat ook uit, waardoor een VALSE (en sterk geinflateerde) economie en economisch circuit onstaat.

  3. Steeds meeeer Nederlanders denken echter dat zulks de "NORMALE" staat en gang van zaken is of zelfs zo voorbestemd, weshalve zeer velen, zo niet de meesten, zich slechts een (in wezen parasietelijke) loopbaan en bestaan kunnen indenken dat KOSTPRIJS VERHOGENDEN uitpakt. Ziedaar het Tokkieisme ten voeten uit …

  Ook denken velen dat dit land "onmetelijk" rijk is en zij het nog nooooit zo goed gehad …

  Food for tought … particullarly for socalled libertarians …

Comments are closed.