NL-regering (6 juli): Het kabinet reserveert 50 miljoen euro voor het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Klimaat’. Doel is aanpassingsstrategieën te ontwerpen voor bijvoorbeeld de kans op zwaardere regenbuien, lange perioden van droogte, stijging van de gemiddelde temperatuur.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: 50 miljoen euro belastinggeld! Wij zijn niet tegen studeren, maar willen eerst meer zekerheid over eventuele gevaren. Bovendien waarom worden niet genoemd de kans op de komende ijstijd? En de kans op inslag van een meteoor of ander hemellichaam? Wij zouden met een veel kleiner budget eerst de noodzaak willen onderzoeken. Het lijkt nu veel te veel op inhaken op de global warming hype!

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

27 REACTIES

 1. Ook ik ben scepticus, maar niet elk onderzoek is weggegooid geld. De zware regenbuien van afgelopen weken met veel overlopende riolen en dus veel schade, hebben bewezen dat bijvoorbeeld het rioolstelsel in veel steden niet deugt. Als op termijn geld bespaart kan worden door goede maatregelen, hoeft dat niet problematisch te zijn. Libertariers hebben weleens de neiging iets te automtisch te reageren en het kind bij voorbaat met het badwater weg te gooien. Volgens deze redenering zouden er in Nederland zelfs nooit zee- of rivierdijken zijn aangelegd.

 2. [1] De vraag is hoe zeker je bent dat er iets zou kunnen gebeuren.
  Bvb waarom geen 100 miljoen voor studie gevaarlijk naderende hemellichamen?
  En die regenbuien? Zelfs ik herinner me van lang geleden dat er buien waren die de straten lieten overlopen.
  Hetgeen niet wegneemt dat je dat moet trachten te voorkomen en dus is niet ELKE studie weggegooid geld.

 3. [2] Dag Hub

  Volgens mij zijn we het grotendeels eens hoor. Maar ik zal een praktisch voorbeeld geven waarom onderzoek niet altijd slecht is, ook op dit gebied.

  Ook ik heb als 47-jarige voldoende van die zware regenbuien gezien en ondergelopen straten, maar cijfers wijst uit dat dit de laatste 10 jaar vaker gebeurd is. Ligt dit aan het klimaat of is er een andere oorzaak?
  Ik vermoed dat het nu eerder fout gaat doordat er steeds minder sloten zijn in het nieuwbouwwijken (ouders die bang zijn dat hun kindertjes verdrinken. Verder zijn er minder tuinen en openbaar groen (grasvelden, perkjes etcetera) en veel bestaande privé-tuinen zijn deels of geheel betegeld (mode en makkelijk onderhoud). Regenwater moet daardoor steeds vaker via het riool worden afgevoerd, i.p.v. deels gewoon via de grond. Als zo’n onderzoek aantoont dat door sloten te graven en meer groen aan te leggen in steden, de wateroverlast minder wordt, kan dat uiteindelijk geld besparen, omdat er geen hele dure rioolstelsels moeten worden aangelegd of uitgebreid.
  Als dan ook nog aangetoond wordt dat klimaatverandering er dus niets mee te maken heeft, word ik extra blij.

 4. [3] Fred, helemaal met je eens, maar zijn die rapporten over dergelijke onderzoeken er al niet lang? Ik meen me te herinneren enkele jaren geleden al gelezen te hebben dat de huidige manier van bouwen, bestraten, sloten weghalen, enz. enz. een oorzaak was van wateroverlast.
  Waarom worden de bestaande studies dan niet gebruikt, maar moet het wiel opnieuw uitgevonden worden? Kost weer bergen belastinggeld, dat in dit geval dan beter besteed had kunnen worden aan het oplossen van de bekende problemen en oplossingen daarvoor.

 5. [4] Dag Saartje

  Dat wist ik niet eens. In dat geval zou ik er slechts een paar 1000 euro aan besteden, voornamelijk aan een paar mensen die al die oude en al bestaande onderzoeken eens op een rijtje zetten. Waarschijnlijk zijn er zelfs genoeg ambtenaren die al in dienst zijn en deze taak graag zouden willen uitvoeren. Kost het zelfs niets extra.

 6. Men is slechts op zoek naar bevestiging, verpakt in een wetenschappelijk jasje. Alleen het onderzoek waarvan de conclusie ons de ruimte gunt, om een decadente wegwerp-levensstijl in stand te houden (of zelfs uit te bouwen), zal serieus worden genomen. Echte duurzaamheid blijft gewoon taboe, omdat we ons geen raad weten met zaken die niet kapot te krijgen zijn. Vooruitgang wordt m.i. afgemeten aan de hoeveelheid geld die men zich kan permitteren om in een bodemloze put te gooien.

  Klimaatverandering fungeert nu als een spook. Net als terrorisme. In beide gevallen kun je geen zekerheden krijgen over de gevaren.

 7. Even iets over de global warming hype.
  Om 18:00uur het journaal gezien en gelijk daarna naar Ned 3 gezapt. Komt een presenterend onderdeurtje in beeld en roept dat het in New Jersey inmiddels 32 graden warm is(het was daar op dat moment 12:00 uur in de middag)en dat volgens hem de "global warming" in alle hevigheid begonnen is.
  Maar dát klimaatGENEUZEL zal de meesten van ons wel ontgaan zijn, denk ik.
  Om niet te vergeten:
  http://www.hetvrijevolk.com

 8. Helaas is het zo, dat de gevolgen voor alle bij de zee liggende landen zeer groot kunnen zijn. Neem Nederland eens. Gemiddeld liggend beneden de huidige zeespiegel. Als inderdaad Groenland zou smelten (+6 meter), of zelf Antartica (tot +55 meter), dan wordt het hier wel erg nat, zeker in het laatste geval. Wat we echter nu doen, is het weer doorschuiven van de oplossingen naar volgende generaties. Het is nu eenmaal zo dat huidige oplossingen een enorm bedrag zal blijken te zijn. Kustdijken die nu overal geplaatst moeten worden, ook daar waar nu de duinen zijn. De dijken van rivieren zullen ook weer verhoogd moeten worden, simpel omdat anders het achterliggend land onderloopt. Het is echter zo dat de klimaatverandering al honderden jaren aan de gang is. Neem nu eens Nederland. Ooit veel bossen, waaronder oerbossen. Nu nog maar een fractie daarvan. We bouwen maar raak, zelfs in uiterwaarden zetten we woningen. Vergeet niet dat we een van de dichtbevolkste landen ter wereld zijn! Helaas kunnen we alleen nog in geld denken, en niet meer in oplossingen, en dat kan wel eens onze ondergang worden…

 9. [8] Als er morgen een supervolkaan ontploft hebben we ook een probleem. Als morgen een grote ziekte ons overspoeld ook. Of als er een meteoriet neerkomt op A’dam.

  Waarom houden we ons daar niet masaal mee bezig?

  Antwoord omdat de kans hierop zeer klein is.

  Welnu, dat is de kans op een 6 meter stijging of stoppen van de golfstroom ook. Zelfs de IPCC klimaatwetenschappers zeggen in hun laatste rapport dat dit alles uitgesloten is. Antartica zal bovendien groeien bij toenemende temperatuur vanwege toenemende sneeuwval.

  De enige die dit soort sprookjes vertelt is Al Gore. Het zou triest zijn als we ons beleid laten bepalen door een fictiefilm. Dus rekening houden met 6 meter zeespiegelstijging is geldverspilling. Onze waterschappen hebben al aangegeven in hun onderzoek dat met de huidige techniek we zo’n 1,5 meter stijging aankunnen. Verwachting is dat de worst-case situatie 47cm is ofwel 1/3 van wat we zonder nieuwe techniek aankunnen. Het gaat dus miljarden kosten, maar van doorschuiven is geen sprake.

  En daarin denken we niet enkel in geld, want juist ook de natuur wordt steeds vaker gezien als hulpmiddel. Natuurgebieden hier blijken bijvoorbeeld water te kunnen opvangen na weken van hevige regenval in de Alpen. In onze randstad worden mini-natuurgebiedjes aangelegd tussen bebouwde gebieden mede ook om het waterniveau te regelen. Etc. Je praat dus in dogma’s.

  Een euro kun je echter immers maar een keer uitgeven. Liever dus aan andere zaken die wél waarschijnlijk zijn.

 10. Er zijn genoeg onderzoeken betreffende een supervulkaan, een pandemie of een meteorietinslag, en de gevolgen. De kans daarop is misschien klein, maar niet onbeduidend. Neem een meteorietinslag, De afgelopen eeuw zijn er drie "grote" inslagen geweest, Toenchoenska in 1908, een inslag in het Amazonegebied en kort geleden in Groenland. Gelukkig waren deze inslagen in onbewoond gebied. De laaste pandemie was de Spaanse griep van 1917, welke vele miljoenen mensen het leven koste. Een supervulkaanuitbarsting staat ons nog te wachten, Yellowstonepark, welke al overtijd is, en goed in de gaten wordt gehouden. Daarnaast hebben we genoeg vulkaanuitbarstingen, die het klimaat lokaal, of globaal, voor korte of lange tijd kunnen beinvloeden. Neem Krakatau of Pinatubo maar. Maar nu over klimaatveranderingen. Er zijn perioden geweest, dat de aarde een ijsbal was, en toch heeft het leven overleefd. Er zijn tijden geweest dat de aarde veel warmer was, en toch heeft het leven overleefd. Wel zijn er in die periodes veel dier- en plantsoorten uitgestorven, en helaas is de mens ook maar een soort, en niet bijster intelligent. De natuur heeft de mens niet nodig, maar de mens de natuur wel… Zoals je ziet is het geheugen van de mens maar kort, en ontkennen is zijn sterkste punt.
  Trouwens, het bewijs dat de mens het klimaat verandert is allang gelevert. Na 9/11 mochten er in Amerika de vliegtuigen een aantal dagen niet vliegen, en wat bleek, de gemiddelde temperatuur bleek met ca. 1,5 graden te zijn gestegen, en dat komt omdat de condenssporen die we in de lucht zien, beschouwt kunnen worden als kunstmatige bewolking, en die waren er toen niet. Maar je kan natuurlijk altijd je problemen doorschuiven naar je kleinkinderen, hebben zij ook wat…

 11. [10] "Na 9/11 mochten er in Amerika de vliegtuigen een aantal dagen niet vliegen, en wat bleek, de gemiddelde temperatuur bleek met ca. 1,5 graden te zijn gestegen"

  Wow, hoe wetenschappelijk. De gemiddelde temperatuur? Over hoeveel tijd? 1,5 graden? Tjonge. Wat een ‘bewijs’…

 12. [11] Het verschil tussen lokaal weer en klimaat is kennelijk niet bekend bij Rob.

  (Detail is echter dat niet zozeer de temperatuur steeg, maar dat het verschil tussen min en max toenam. Maar ja, die details …)

  Overigens dat de mens het klimaat beinvloed staat ook niet ter discussie. Wel of dit globaal is, en in welke mate, en wat de gevolgen hier van zijn en tenslotte of er redelijkerwijs wat aan te doen is.

  Treffend genoeg is dat Rob niet inhoudelijk in gaat op de argumentatie van mijn post. Kennelijk vind Rob malaria-doden minder relevant dan CO2-doden terwil diezelfde euro meer malaria-doden kan voorkomen dat de laatste.

  Betreft dat doorschuiven moet Rob ook nog maar eens het discount-principe bestuderen vanuit de economie, want doorschuiven is soms juist gewenst:

  http://motls.blogspot.com/2

  Mocht iemand het niet snappen moet die

  http://hspm.sph.sc.edu/COUR

  maar eens doorlopen. Het is tergend simpel, maar de laatste vraag geeft aan wat de discount in de praktijk betekent.

 13. Het staat er toch duidelijk, een temperatuurstijging van 1,5 in een aantal dagen. Dus nogmaals: Men mocht 4 dagen niet vliegen, en aan het eind van die periode was de gemiddelde temperatuur in de USA met 1,5 graden gestegen. Er werdt toen door de wetenschap een direkte link gelegd, tussen vliegverkeer (condenssporen) en klimaat. De documantaire hierover is al diverse keren op tv geweest in de afgelopen 6 jaar. Om het dan maar eens simpel te zeggen: doordat veel vliegtuigen een condensspoor trekken, is de gemiddelde temperatuur op aarde lager dan normaal gesproken. Dit komt omdat condenssporen gezien kunnen worden als namaak-wolken.

 14. [12] Anderen belachelijk proberen te maken is toch zo kinderachtig…. Ik discussier liever met volwassenen.

 15. [14] Sorry , bedoelde reaktie was voor R. Hartman.
  Maar ik maak hier gelijk wel een punt van.

  Dat niet alle feiten kloppen, misschien ook die van mij, gaat voor de meeste reakties hier op.

  – De golfstroom heeft kort geleden al eens stilgestaan, en dat voor een aantal weken.
  – Doordat de temperatuur in de alpen sneller en hoger stijgt dan in de rest van Europa, betekent een ernstig gevaar voor onze drinkwater voorziening. Deze komt toch hoofdzakelijk van gletsjers, en sneeuw en regenval. Nu, de gletsjers kunnen over enkele tientallen jaren verdwenen zijn…

  Wat mij opvalt in de hele wetenschappelijk discussie, is dat nu ineens de klimaatverandering gebagateliseerd wordt. Bovendien is maar een klein groepje wetenschappers een andere mening toegedaaan.

  Misschien is er ergens een website, waarin men gedetailleerd laat zien, wat de gevolgen kunnen zijn op regionaal/landelijk en continentaal gebied. Dan kunnen we vanuit die optiek discussieren, i.p.v. meningen te verkondigen.

 16. [15] "Bovendien is maar een klein groepje wetenschappers een andere mening toegedaaan"

  Hangt er maar van af wat je hier bedoelt. Er is denk ik geen wetenschapper te vinden die denkt dat het klimaat niet verandert. Over de oorzaken van die verandering, en vooral over het aandeel van de mens erin, wordt zeer verschillend gedacht. En de mening dan dat dat aandeel schromelijk wordt overdreven door de Gorianen is niet slechts ‘een klein groepje wetenschappers’ toegedaan.

  Als je gisteravond naar de (sterk ingekorte en gesimplificeerde versie van) The Great Global Warming Swindle + discussie hebt gekeken zal je niet ontgaan zijn dat de KNMI clown (ik noem hem zo vanwege zijn permanente grijns) duidelijk bakzeil moest halen en uiteindelijk niet veel verder kwam dan aangeven dat volgens het IPCC CO2 belangrijker was dan de zon, na eerder toegegeven te hebben dat CO2 temperatuur VOLGT en de correlatie tussen zonneactiviteit en temperatuur correct was. Alleen geldt dat sinds een week of watt ineens niet meer, was zijn strekking.

  Tenslotte geef ik je in overweging dat men eind 60er jaren bang was voor afkoeling, een ijstijd, en nu voor opwarming. Terwijl sinds 1998 de aarde niet meer opwarmt, en vanaf 2012 afkoeling wordt verwacht, met rond 2040 een kleine ijstijd. Dit alles gebaseerd op het gedrag van de zon, dat in het verleden dus ook een goede indicator is geweest.

  Vandaag is het ook warmer dan gisteren. Moet ik dat gaan correleren aan vliegbewegingen? Ik heb helemaal niets met incidentele korte termijn waarnemingen die meteen als wetenschp worden neergezet. Dan zou het experiment minimaal een fors aantal malen herhaald moeten worden, en dan nog is de nog steeds onzekere weersvoorspelling een storende factor.

  I rest my case.

 17. [14] Je hebt gelijk en het is ook niet mijn gewoonte. Sorry. Het werd ingegeven door het kennelijke feit dat iemand een eenmalige mogelijk toevallige samenloop van omstandigheden een wetenschappelijk bewijs noemt. Dat iemand daar een docu over maakt en dat die al diverse malen is uitgezonden maakt het nog niet wetenschappelijk.

  Zie verder mijn reactie hierboven.

 18. [17] Maar je denkt toch niet dat men in de USA dit een aantal malen gaat herhalen. Of waar dan ook. Dat gaat zowiezo miljarden kosten, het voor een aantal dagen stoppen met vliegen…

 19. [16] Ik denk eerder dat er een enorme misinformatie is, van beide kanten dan wel. De waarheid zal wel in het midden liggen.

 20. [19]
  Inderdaad. Ik ben ook sceptisch, maar wel sceptisch naar *alle* visies die ons worden gepresenteerd. Het is niet zo dat ik, omdat ik doe Gore een creep vind, per definitie de tegengestelde visie zou moeten aanhangen.

  Helaas is het vaak zo dat iemand die een ‘linkse’ wereldbeschouwing heeft automatisch de Gore visie aanhangt en iemand met een ‘rechtse’ visie automatisch het tegengestelde zonder dat ze zelf in staat zijn om de feiten te controleren.

 21. [20] Zo denk ik er ook over. Hoewel ik meer "links" ben, is het vinden van een goede oplossing voor mij belangrijker, dan of die nou van links of rechts komt.
  Maar nu even wat anders:
  http://www.nrc.nl/wetenscha…]Warmere

 22. [21]

  Laat ze nou maar verklaren waarom Mars dan ook warmer wordt.
  Wellicht toch vervuilende Marsmannetjes?

 23. [22] Cannon,
  Natuurlijk! Zo zit dat. Er zullen vast wel "intelligente" wezens op de planeet aarde rondlopen, die dat feit als het onweerlegbare bewijs van het bestaan van leven op Mars aanprijzen, en dat zouden willen aangrijpen om op kosten van de belastingbetaler een retourtje Mars te organiseren. 😉

 24. [22] Voorbereiding op het bericht dat er buitenaards leven bestaat? En Bush wil graag naar Mars. Maar eerst naar de Maan. En ja, de Maan blijkt langzamerhand ook een soort atmosfeer te krijgen.

 25. [15] Rob,

  Heb je ook een wetenschappelijke link dat de golfstroom stil gestaan heeft? Lijtk mij kletskoek namelijk. Zo’n stroom stopt en start niert eventjes binnen een paar weken.

  Verder kun je wel herhalen, maar dat maakt het niet waar. Het aantal scpetische wetenschappers ie niet klein, maar in de vele duizenden. De mate van scepticiteit varieert ongetwijfeld maar de tegengeluiden zijn geen roepende eenlingen.

  Heb je ooit daarwerkelijk in de peer-reviewed tijdschipten gekeken? Ik doe dat wel en kan je verzekerem dat maandelijks talloze artikelen uitkomen met kritiek.

  Verder betwist niemand dat klimaat wijzigt en het wijzen op geweldige nadelen is niet zo relevant. Die gebeuren grootdeels ook als we wel met Al Gore meegaan. En de nadelen worden ook vaak onerschat. Meer warmte is meer smeltwater in de Alpen, maar heeft weinig effect op de riveren daar het merendeel van dat water niet smeltwater is maar regenwater. En laat dat nu net toenemen aldus de KNMI in Europa. Dit enkel als voorbeeld van dat niet alelen de vraag of en hoeveel van de klimaatwijziging menselijk is niet zwart-wit is, maar ook de effecten niet.

  Sterker nog, we weten ontzettend veel nog niet. Ook aldus het IPCC. Juist de mensen die beweren dat we het weten – van welek kant ook – moet je negeren want zijn profeten ipv wetenschappers.

 26. [19] Exact!

  Ikzelf ben van mening dat het vrijwel onmogelijk is dat de mens géén invloe dop het klimaat heeft. Wél denk ik dat die aanzienlijk kleiner is dan de IPCC nu claimt.

  O.a. omdat men de invloed van de zon onderschat maar ook omwille van andere redenen zoals dat men de levensduur van CO2 in the atmosfeer overschat (http://http://www.canada.co…), de algemene klimaatsensitiviteit overschat (http://www.sciencebits.com/…), etc etc etc

  Veel dramatischer acht ik echter een reductie van CO2-uitstoot omdat dat enkel kan door minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Men de huidige stand van zaken betreft techniek kan dat enkel door de wereldbevolking in te krimpen of qua welvaartsniveau flink terug te dringen of in ieder geval niet meer te laten stijgen.

Comments are closed.