De Franse media berichten, dat de President een fiscaal pakket maatregelen heeft genomen die bedoeld zijn om de werkgelegenheid en de koopkracht te bevorderen door de belasting op particuliere investeringen aanzienlijk te verminderen. Dat zijn dus antisocialistische maatregelen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat daarover door Nederlandse media niet uitgebreid bericht wordt. De meest opvallende maatregel is de aftrek van hypotheekrente voor de hoofdwoning. Het Franse Constitutionele Hof heeft de meeste maatregelen goedgekeurd. Alleen de terugwerkende kracht van de hypotheekrente aftrek werd helaas afgewezen. De aftrekbaarheid van hypotheekrente zal worden toegepast bij koopcontracten vanaf 6 mei 2007.

Het fiscaal pakket
1. Met ingang van 1 oktober 2007 worden overuren van werknemers geheel uitgezonderd van belastingheffing en sociale lasten;
2. Rente op hypothecaire leningen wordt aftrekbaar;
3. Successierechten worden aanmerkelijk verminderd;
4. Donaties ten gunste van zijn kinderen worden aangemoedigd;
5. Geldelijke giften worden bij donaties opgeteld;
6. Aandelen-opties: fiscale constructies via het donatie-systeem worden verhinderd;
7. Fiscaal plafond wordt teruggebracht. Men betaalt belasting (totaal van inkomstenbelasting, vermogensbelasting en grondbelasting) tot maximaal 50% van het jaarinkomen;
8. Vermogensbelasting: verhoging van de aftrek voor eigen woningbezit tot 30%;
9. Vermindering van vermogensbelasting bij investering in kleine en middelgrote ondernemingen;
10. Grotere fiscale vrijstelling voor studentensalarissen.

Commentaar
Het is een goed teken, dat de Franse president spoorslags bij zijn aantreden maatregelen heeft genomen tegen de verregaande collectivisatie van het Franse sociaaleconomische stelsel, waardoor de samenleving is verworden en al jaren wordt ontwricht. De Franse socialistische politiek heeft geleid tot een langdurige massawerkloosheid die fnuikend is voor de mentaliteit en de Franse esprit.

Ook al zijn de maatregelen bij lange na niet genoeg, te hopen valt, dat het pakket de opwaartse trend in de belastingheffing wordt gebroken en de maatregelen andere Europese landen tot voorbeeld strekken. Te hopen valt evenzeer, dat het socialistische spook van de aantasting van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in Nederland in de komende jaren niet weer van stal gehaald wordt.

Bron:
Les echos, Les 10 mesures fiscales phare du projet de loi Sarkozy

22 REACTIES

 1. Dit is een behoorlijk contrast met de eerste daden van het kabinet grijs I, dat als eerste daad ±30.000 lieden beloonde voor jarenlang de boel belazeren. De prijs hiervan wordt niet door de activisten, maar door de belastingbetaler die volgend jaar belastingverhogingen voor zijn kiezen krijgt.

  Waar ik in NL nog nooit een politicus over gehoord heb is dat men wel de hypotheekrente aftrek wil afschaffen, maar niet belastingen als huurwaarde forfait of overdrachtbelasting.

  Overigens ben ik van mening dat hypotheekrente aftrek mag worden afgeschaft na intrekken onroerend-goed belastingen en invoeren van een vlaktaks van maximaal 20%. Zo ver gaat Sarko nog niet.

 2. [1] Voor het afschaffen van de HRA lijkt me gewoon nodig dat alle prijsopdrijvende maatregelen van de roverheid eerst worden afgeschaft, waaronder huursubsidie, woningbouwvereningen, en vooral de bestemmingsplannen.

 3. [1] "Overigens ben ik van mening dat hypotheekrente aftrek mag worden afgeschaft na intrekken onroerend-goed belastingen en invoeren van een vlaktaks van maximaal 20%"

  En zolang die OZB niet is afgeschaft en vlaktaks ingevoerd mag daar wat mij betreft wel een plafond aan gesteld worden, één van de weinige goede (enige?) wensen van de SP. Onder de ¤ 400K zijn uitstekende huizen te koop en hoeft men echt niet in een krot te wonen. Wie duurder wil betaalt dat maar gewoon zelf. Momenteel zijn de zakkenvullers de grootste profiteurs van de HRA, Wouter Bos en Femke Halsema voorop.

  Beter is nautuurlijk om ALLE subsidies af te schaffen (HRA is ook subsidie). Maar dan dus ook die vlaktax van pak ‘m beet 8% en een kleine overheid.

 4. Overigens was naar mijn mening het systeem van renteloze lening, dat Frankrijk kende, een betere maatregel dan de HRA herinvoeren. Beter was geweest een belastingverlaging in te voeren die ongeveer hetzelfde effect aan staatsinkomstenverlaging had geëffectueerd. Daarvan was iedereen beter geworden, niet alleen de huizenbezitters, en was meteen het probleem van de ingangsdatum vermeden.

  Je zult nu een stoelendans gaan zien van huizenver- en aankopen, vooral bij mensen die net voor die 6e mei een huis hebben gekocht, om alsnog die aftrek te realiseren. Dom.

 5. [4]

  Eens, alle subsidies moeten weg.

  Zolang echter de vlaktaks niet is ingevoerd, moet de HRA wel gehandhaafd blijven.

  De VVD zou deze twee regels moeten ruilen.

 6. Alle overige maatregelen van Sarkozy kan ik (enigszins) toejuichen maar dat het huren van geld om een woning mee te kopen (i.t.t. het huren van een woning zelf) aftrekbaar wordt, is slechts marktverstorend en wijs ik dus af.

  Sterker nog: dit is de wereld op zijn kop. Men behoort ontvangen rente niet te belasten en dus betaalde rente ook niet aftrekbaar te stellen.
  En of die rente nu betaald wordt over een lening waarmee een huis werd gekocht, dan wel een boot, of zelfs een vakantie, doet niets ter zake. Rente is rente. Niet belasten en niet aftrekken.

  Vermogensbelasting zou natuurlijk sowieso geheel afgeschaft moeten worden omdat vermogen in principe de resultante is van eerder niet geconsumeerd arbeidsinkomen dat al eens belast werd.
  Maar in elk geval is punt 7 dan wel positief. Als iemand dus maar weinig genoeg verdient, in verhouding tot zijn totale vermogen (of rijk genoeg is in verhouding tot zijn inkomen), dan betaalt hij amper belasting en dus z.g.a. geen vermogensbelasting.
  Men kan in Frankrijk dan toch nog rentenieren.

  Ook een verlaging van successierechten en schenkingsrechten is een stap in de goede richting, maar in wezen is ook dit een vorm van vermogensbelasting en dient die dus geheel afgeschaft te worden.

  Kortom dit is beter dan de status quo maar er blijft nog veel werk te gaan.

  PS wellicht ten overvloede: bovenstaande comments zijn geschreven vanuit de huidige toestand. Uiteraard zou uiteindelijk elke belasting inclusief die op arbeid volledig moeten verdwijnen als de staat wordt teruggebracht tot een nachtwakersstaat.

 7. hra is toch marktverstoring, en je betaald als niet huizenbezittende belasting betaler mee aan andermans hypotheek rente.
  minder belasting is leuk, maar wat heeft belasting met hypotheekrente te maken.
  dus waarom alleen belasting korting als je een huis hebt?

 8. Het lijkt niet mogelijk zonder sociale geweldsuitbarstingen in een keer een collectivistisch systeem te liquideren.

  Er zullen eerst voldoende kleine en middelgrote ondernemingen moeten komen, zodat er voldoende werkgelegenheid ontstaat, voordat het collectivistisch systeem volledig wordt ontmanteld.

  Of het in Frankrijk ooit zover komt, is natuurlijk de vraag, maar structurele belastingverlaging is al een stap in de goede richting.

 9. [7] HRA is marktverstorend, maar jouw argument slaat nergens op. Als gebruiker van de HRA betaal je gewoon minder belasting, dat heeft dus niets met subsidie te maken.
  Vergelijk: je wordt beroofd van je auto, portemonnee en kleding. Maar van de overvaller mag je twee tientjes houden om een onderbroek en buskaartje te kopen naar huis. Geeft de overvaller in kwestie jou dan ’thuiskom-subsidie’?

  Minder beroofd worden is dus géén subsidie.
  Dat de overheid zich gewoon niet moet bemoeien met de huizenmarkt (en verder met geen enkele markt, als het even kan) is zo klaar als een klontje.

 10. Hypotheekrenteaftrek is niet rechtvaardig tegenover mensen die huren. Op grond van het feit dat zij geen eigen woning hebben, moeten zij meer belasting betalen. Beter is een algemene belastingverlaging waar iedereen van profiteert.

 11. [9] Als je het zo bekijkt bestaan subsidies niet. Elke subsidie is namelijk een "gift" van de overheid, die ten bate komen van bepaalde mensen. Als je belasting terug ontvangt is dat dus ook een "gift" voor bepaalde mensen.
  Maar goed, laten we niet over woorden vallen.
  Gevolg van de aftrek van de hypotheekrente is dat bepaalde mensen minder belasting betalen. De Roverheid moet toch ergens het geld vandaan halen, dus andere mensen worden meer berooft. Ik zie daar het voordeel niet zo van in.
  Sarkozy kan natuurlijk ook gewoon iedereen een "subsidie" geven, dus gewoon een algehele belastingverlaging. Waarom dat selectieve?

 12. [11] "Als je belasting terug ontvangt is dat dus ook een "gift" voor bepaalde mensen."

  Frenkelfrank, je valt me tegen, of je begrijpt het niet, of je bedoelt het sarcastisch.

  Het is een principieel verschil of je iets terugkrijgt van jouw bezit door de rover, of dat er anderen door de rover jouw centen krijgen.

 13. [11] Minder moeten betalen is geen subsidie. Dat de roverheid vervolgens anderen meer gaat bestelen is een feit. Maar daarvoor moet je niet bij degene klagen die belasting probeert te vermijden, maar bij de rover. Helaas luistert die uiteraard niet.
  Wat mij betreft geniet een totale belastingverlaging ook de voorkeur, maar ja, beter iets dan niets.

 14. [12] Vandaar dat ik ook de aanhalingstekens gebruik. Het is natuurlijk niet echt een gift, want het is eerder gestolen van je, maar ze geven het wel terug en daarmee strikt genomen wel een gift. Maar ik wil dit niet tot een woordenstrijd laten komen, we begrijpen beiden wat we bedoelen.
  Wel leuk trouwens dat ik een reputatie begin te krijgen hier, in navolging van real life 🙂 "je moet de politiek ingaan" hoor ik vaak zeggen, maar ja, moet je een rat worden om ratten te verdelgen?

 15. [12] Hub dit valt me van JOUW tegen. Er mag dan een principieel verschil zijn, practisch is er geen verschil of mensen worden bevoordeeld door subsidies of door belastingvoordeeltjes. de rest van de belastingbetalers draaien op voor de kosten.

 16. [15] "de rest van de belastingbetalers draaien op voor de kosten."
  Da’s dus niet waar. Alle betalers draaien op voor de veelal nutteloze kosten die de overheid maakt. Richt je pijlen dus op die nutteloze overheid, in plaats van op de mensen die proberen een beetje van hun eigen verdiende geld in eigen zak te houden.

 17. [16] Het principe leidt tot de conclusie dat HRA PER DEFINTIE herverdelend is en dus PER DEFINITIE antilibertarisch. Hoe dit precies strookt met antisocialistisch is me een raadsel. Filosofisch is het een duidelijke zaak dat Sarkozy gewoon een collectivist is, maar misschien iets gematigder dan zijn voorgangers.

  Praktisch kun je blij zijn met de HRA maar het blijft vallen onder de categorie: Oh de slavemaster slaat niet alleen maar geeft nu ook aaien over de bol. Dat conditioneert wat beter.

 18. daarmee legt hij een kolossale tijdbom onder de franse economie, naar aard vergelijkbaar met de hoogrisico hypotheken in de VS.

 19. Een doortrapte actie van Sarkozy. Hierdoor zullen de prijzen van Franse huizen stijgen, net als hier, en dus wordt de belastinggrondslag vergroot. Emigratie van high potentials naar het buitenland wordt zo verhinderd, want met een tophypotheek om hun nek kijken ze wel uit.

 20. Hoe kan een libertariër nu het corrigeren van overheidsbeleid verdedigen? Min keer min is plus zeker. Het is hier de VVD niet.

 21. [3] Wat een rare opvatting? Wat is de rationale achter een plafon? Ik denk dat je en kleine dnekfout maakt. Velen zien renteaftrek, of eigenlijk aftrekposten in het algemeen, als een subsidie. Linkse politici en veel ambtenaren noemen het ook zo.

  Wie echter even een stapje terug doet en simpelweg uitrekent wat het netto effect is van een aftrekpost ziet dat het niets anders is dan het mogen bekostigen van die activiteit van je bruto inkomen.

  Je krijgt dus geheel niets!
  Je voordeel is even groot ongeacht inkomen.
  Het kost de fiscus ook niet.

  Bij die laatste twee zal iemand misschien nog even twijfelen, omdat het idee bestaat dat nu elders meer geld gehaald moet worden, maar zelfs dat is niet zo. Er is ontzettend lang en vergezeld van vele berekeningen onderhandeld over de tarieven in de IB2001. Waarom is het tarief niet 51% of 53% in de hoogste schijf? Dat is omdat men weet dat er hypotheekrenteaftrek is. Was die aftrek er niet was het tarief of lager, of waarschijnlijker begon bij een hogere grens.

  Niet overtuigd? Kijk naar de buurlanden. Daar is ondanks een vaak hogere totale belasting het toptariuef en lager en begint pas bij hogere tarieven. En alle landen waar renteaftrek bestond en afgeschaft is, ging dat gepaard met verlaging van de tarieven. Wie in Nederland betaalt voor de aftrek van een 52% persoon is de 52% persoon die geen aftrek heeft. Echter er zijn weinig mensen in die inkomensgroep die daarover klagen. Het zijn vooral de mensen en politici uit andere inkomensegmenten die enkel een ordinaire nivellering willen.

  En een libertarier zou daar voor moeten passen.

  Let wil, ik vind het systeem van renteaftrek een vreemd systeem. Zeker bezien in het kader van al die andeerrare huisbelastingen. Maar een afschaffing moet minstens budgetneutraal voor alle inkomensgroepen. Dat is inclusief miljonairs.

 22. [10]

  Ja en denk je dan echt dat er nog mensen die nu in een huurwoning zitten dan uberhaupt ooit nog een eigen woning kunnen bezitten? Een beetje woning kost snel 250000 euro. Heb je in de randstad een redelijke eengezinswoning voor. En dan doe je het niet eens gek!

  Dat is 1042 bruto rente (5% hyp.rente)excl. alle verzekeringen & geen aflossing! Wil je dat ook ben je snel 1500 euro p/m kwijt.. kortom kan de man of vrouw alle dagen aan het werk om een simpele woning te betrekken.

  Ik denk dat een dergelijke woning in de vrije verhuur niet meer dan 800-900 euro kost. Wat er is dan NIET eerlijk voor een huurder ook gezien het feit dat een huurder niets aan onderhoud hoeft te plegen.
  Get real..

Comments are closed.