De laatste tijd neem ik het woord nogal vaak in de mond; onnatuurlijk. De natuurlijke staat van menselijke interactie, de vrije markt, wordt niet alleen genegeerd maar ook frequent beledigd door waanzinnige collectivisten, een pleonasme van de hoogste ladder. Nu is negeren natuurlijk al een belediging maar het neemt, zoals u wel bekend is, ook vaak directere vormen aan. Halvegare hoogleraren, pedante PvdA-ers en jammerende journalisten gaan niet alleen voorbij aan de deugden van de vrije markt maar plachten deze zelfs te ontkennen.

Ik blijf mij telkens weer verbazen over de onnozelheid die hierachter schuilt. Met name het onderwijs, of gebrek hieraan, dat de voorgenoemde verjubelaars hiertoe leidt, vind ik verwonderlijk. Welke waarde heeft een academische titel in de economie nog als men een achterhaalde macro-economie onderwijst als die van Keynes? Welke waarde heeft een academische titel in Nederland als men de waanzin zover voorbij is gedreven dat “duurzaam ondernemen” een universitaire opleiding is? In mijn ogen is het antwoord op beide vragen negatief. Daarom ga ik ook in het buitenland studeren. Maar daar gaat het vandaag niet over. Neen, de orde van de dag zijn de vernieuwde leerplichtwet en de sociale dienstplicht.

Nu ben ik sinds kort meerderjarig en dus, zij het met enige onzekerheid, bevrijd van deze helse slavenmiddelen. Edoch, er zijn velen die hier nog onder te lijden hebben. Uiteindelijk behoren u en ik daar ook toe. De leerplicht is namelijk schadelijk voor de gehele samenleving. Erger nog, het is schadelijk voor íeder individu in de samenleving. Maar ik draaf mijzelf voorbij; eerst de schade en schande die de leerplicht een leerling berokkent. Gisterenavond zat ik met grote verwondering te kijken naar het NOS-journaal waar ik leerlingen aan het woord zag, die luid en duidelijk de verhoging van de leeftijd van de leerplicht en zelfs de leerplicht an sich laakten. Is er dan toch nog hoop? Hebben mijn leeftijdsgenoten het dan toch door?
De werkelijkheid is dat de leerplicht tegen de wil en het goed van vele leerlingen ingaat. Ze hebben simpelweg niet de ambitie om meer te leren en die moet en kan ze niet worden opgedwongen. Als ik het gebrek aan interesse in mijn, nota bene gymnasiumklas zie, vraag ik me af hoe erg die op een VMBO wel niet moet zijn. Het is niet mogelijk mensen iets, tegen hun wil, te leren. Dat is tijd en geldverspilling en bovendien slavernij. Daar kom ik later nog op.

Goed, dus de leerplicht wordt niet vriendelijk onthaald door haar protesterende slaven. Echter, zoals ik al eerder zei, de leerplicht is ook kwalijk voor de gehéle samenleving. Ik begon dit artikel over het woord ‘onnatuurlijk’. Dat is namelijk exact wat de leerplicht is. Velen vergeten nogal eens hoe breed de invloed van de vrije markt kan zijn en hoort te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt; door decennia gekakel van de vakbonden zien we de relatie tussen werknemer en werkgever niet eens meer als handel. Terwijl deze dat toch echt is! Bedenkt u eens welke invloed de leerplicht op de arbeidsmarkt heeft. “Niets dan goeds” zal de pedante PvdA-er zeggen. Hij levert daarvoor een argument aan dat op het eerste gezicht onschuldig en wellicht zelfs correct lijkt. Maar dat is enkel het geval wanneer we de rede naast ons leggen en door de subjectieve bril van onze cultuur turen. Onze cultuur vertelt ons namelijk dat de vooruitgang van het opleidingsniveau van Nederland belangrijk is. Niemand denkt echter ooit na over de vraag “waarom is dit belangrijk?”. Omdat we dan kunnen opscheppen tegen onze Westerse vriendjes? Het is in ieder geval niet goed voor de economie, als u dat al belangrijk vindt. Het is bijna folklore maar niettemin keiharde waarheid dat er ook mensen moeten zijn voor de rotbaantjes. Door 16-jarige VMBO-leerlingen met het ophogen van de leerplicht naar 18 jaar te dwingen MBO te volgen, ontstaat er een gat onderaan de arbeidsmarkt. Als het daadwerkelijk lukt om deze grote groep, veelal onvrijwillig, een MBO-opleiding te laten afmaken, zijn er straks veel vacatures in het caissièrewezen. Ook is er dan een gebrek aan schoonmakers, schoenenpoetsers en schoffellaars. Nu zullen velen zeggen dat dergelijke baantjes toch niemand gegund zijn. Mijn wedervraag is: “doet dat ertoe?” De realiteit is immers dat deze baantjes wel gedaan moeten worden!

Kleine kinderen stellen de vraag nogal eens aan hun ouders; “waarom worden mensen vuilnisman?” Het antwoord is opvallend vaak dat ‘iemand het moet doen’. Hierin schuilt echter een foutieve vooronderstelling. Namelijk dat vuilnismannen hun werk uit één of ander plichtsbesef naar de samenleving doen. Dat is natuurlijk onzin. Ze doen het, omdat hun opleiding hen daartoe dwingt en tegenwoordig allicht omdat het belachelijk goed betaalt. De natuur, in de mens, zorgt ervoor dat het gehele scala aan taken in een samenleving vervuld wordt doordat de één met een goed stel hersenen gezegend wordt, de ander met een goed paar handen en weer een ander met helemaal niets. Wanneer we deze natuurlijke orde proberen tegen te gaan met bijvoorbeeld een leerplicht voor kinderen die nooit al te veel zouden moeten leren, ontstaat er een gat op de arbeidsmarkt. De realiteit, waarvoor zoveel zoetsappige socialisten zo moedwillig blind zijn, is nu eenmaal dat één deel hoger moet worden opgeleid om de bijbehorende banen te doen, één deel een ambacht moet leren en één deel bijna niets moet leren. Vergist u zich echter niet; het feit dat dit alles ‘moet’, betekent niet dat het moet worden opgelegd door de staat. Dat zou al even fascistisch zijn als het huidige beleid. In tegendeel, wanneer de staat zijn vieze poten van het onderwijs haalt, zorgt de natuur in de mens er zelf wel voor. Het eerste deel heeft veelal, omdat intelligentie grotendeels genetische aanleg is, intelligente en succesvolle ouders die kunnen voorzien in een hogere particuliere opleiding. Vaak hoor ik, wanneer ik het vorige stel, dat er dan vele intelligente geesten onbenut blijven. Niemand lijkt de schande in die zin te horen. Moet een geest, een individu dan ‘nuttig’ zijn? En, zo ja, waarvoor? Het individu bestaat voor zichzelf en niet voor de samenleving, het collectief! Resumé, de tweede groep kan een ambachtsopleiding genieten omdat óók de aanleg hiervoor grotendeels genetisch is bepaald. Een timmerman of loodgieter verdient tevens méér dan genoeg om een dergelijke opleiding te bekostigen. Dan de laatste groep nog. Het is spijtig en de natuur is wellicht wreed te noemen maar een samenleving kan er niet omheen; er moeten ook vuilnismannen zijn.

Tot zover mijn gevolgenethiek; om deze nog summier samen te vatten: de natuur maakt een samenleving, waarin de natuur genegeerd wordt, onmogelijk! Nu dan de principe-ethiek. Staat er nu werkelijk niemand stil bij de slavernij van de leerplicht, de slavernij van belasting, de slavernij van de naderende sociale dienstplicht? Een slaaf is volgens de Van Dale, “een mens die aan een ander in eigendom toebehoort”. Vertelt u mij waarom een jongere die gedwongen arbeid verricht in het teken van een sociale dienstplicht of leerplicht, niet aan deze definitie voldoet. Hij heeft niet de beschikking over zichzelf, noch hebben zijn ouders deze. De staat bepaalt volledig het reilen en zeilen van dit individu, als een eigenaar zijn persoon. Dan kunt u wel aanvoeren dat de sociale dienstplicht of de leerplicht een ‘hoger doel’ dient maar beseft u dan wel, dat u slavernij goedkeurt. Zolang u dat maar eerlijk toegeeft, mag u van mij zeggen dat de sociale dienstplicht goed is. Dan hebt u nog wel ongelijk maar dan bent u tenminste eerlijk in uw schandalige fascistische overtuiging. Want dat is een sociale dienstplicht immers, een extréém fascistisch middel! Ik schrijf het graag en zonder schroom: de bedenker, de uitvoerder en de voorstander van een sociale dienstplicht zijn respectievelijk: fascist, slavendrijver en achterlijk socialistisch stemvee!!!

9 REACTIES

 1. Maar Lodderzat, De huidige maatschappij is juist een manifestatie van het natuurlijke.
  Het is m.i. juist onnatuurlijk door te denken dat het onnatuurlijk zou zijn.

  Dit IS een vrije markt en die heeft zeker zijn deugden, en zoals je opmerkt zijn ondeugden.
  (Let wel, de vrije markt is inclusief geweld/macht(dreiging) ;-), omdat DAT natuurlijk is. Denken dat mensen zich kunnen beheersen en die macht/ geweldsfactor niet uitbuiten IS onnatuurlijk, en bewijs je zelf in je stukje.

 2. De leer*plicht* is een uitstekend middel om de ontwikkeling van de individuele identiteit te frustreren en de persoonlijke motivatie definitief af te leren.

  Hij maakt van de meeste individuen schijn-identiteiten, waardoor een collectivistische machtsstructuur in het leven wordt geroepen en bevorderd.

 3. [1] Bep,

  Wanneer je met machts- en geweldsinvloed op de markt, doelt op de overheid, klopt dat niet. Een overheid die dergelijke macht uitoefent is juist niét natuurlijk. Echter, wanneer het gaat over geweld en macht die één individu uitoefent op één ander om diens bezittingen te vergaren, is dit zeer goed vergelijkbaar met de natuur. Dit is echter, uiteraard, niet correct omdat het de schending van de individuele soevereiniteit vereist. De natuur moet, m.i. dan ook begrensd in de samenleving bestaan.

  Wanneer ik dieper op de natuurlijkheid en onnatuurlijkheid en de wenselijkheid van het toelaten van natuur in onze samenleving in zou gaan – en dat doe ik waarschijnlijk nog wel eens in een artikel – zie je dat ik de natuur wel wil toelaten in de samenleving maar enkel via handel en niet via geweld. Dat is voor mij de definitie van een beschaafde samenleving; een samenleving waar het recht van de sterkste geldt, maar beperkt is tot de vrije markt en dus ook geen geweld veronderstelt.

  Zoals gezegd, ik zal daar, nog wel eens dieper op ingaan maar dat is een onderwerp waar ik graag veel tijd voor wil kunnen uittrekken omdat het redelijk fundamenteel is voor ‘mijn klassiek liberalisme’.

  vriendelijke groet,

  Lodderzat

 4. Natuurlijk, onnatuurlijk, dat zijn begrippen waar je zowel filosofisch als in de praktijk weinig aan hebt. Dingen zijn zoals ze zijn, en ook al zou er een objectieve standaard zijn om ze als natuurlijk of juist niet te labelen, wat dan nog?

  Dat gezegd hebbend, is het fijn om te zien dat ik niet de enige ben die zich zijn ogen niet heeft laten sluiten op onze staatsindoctrinatiekampen. Gymnasium arnhem toevallig?

 5. "Welke waarde heeft een academische titel in Nederland als men de waanzin zover voorbij is gedreven dat "duurzaam ondernemen" een universitaire opleiding is? In mijn ogen is het antwoord op beide vragen negatief. Daarom ga ik ook in het buitenland studeren."

  Waar ga jij dan studeren?
  Want in de hele EU is het wat dat betreft allemaal 1 pot nat.
  Wat de VS betreft weet ik niet, maar het concept "political correctness" is wel degelijk daar uitgevonden…

  Maar wellicht ga je in een relatief libertarisch land als Hong Kong of Panama studeren?

  Ik ben benieuwd.
  Zowel naar je keuze (en argumentatie daarvan) nu als t.z.t. naar je ervaringen ter plekke.

 6. En ik vraag me nog steeds af waarom het vmbo bestaat…. wat heb je eraan?
  Lezen en schrijven kon ik op de basisschool al.

 7. [4] [5] EH en .M,

  Mijn huidige staatsindoctrinatie-inrichting is ergens in het zuiden maar, om dezelfde reden dat ik een pseudoniem hanteer, ga ik daar niet nader op in. Maar wees verzekerd, het is geen pretje; ik heb net mijn nieuwe economieboek voor klas 6 bekeken en dat is weer één grote keynesiaanse kwelling! Verder is al erg lang mijn droom om aan de universiteit van Oxford te studeren. Het is een conservatief bolwerk en in die kringen voel ik me nog het meeste thuis. Altijd nog beter dan Nijmegen of Groningen. Bovendien heb ik tenminste de gelegenheid om extra te betalen voor extra niveau.

  Mvg,

  Lodderzat

 8. Ik moet een opdracht maken van school en heb daarbij deze vraag gekregen:
  Ik moet bij de sociale dienstplicht zoeken wie erbij hoort dus wie de belangenbehartiger is…
  Wie kan mij daarbij helpen?
  Alvast bedankt. Groetjes Vera

 9. [8] Sorry Vera, maar voor mij is de vraagstelling niet duidelijk genoeg.
  Leg dat eerst eens uit

Comments are closed.