Trix heeft onlangs weer ’s mogen speechen en de inhoud daarvan viel bij menigeen niet goed. Ook bij mij niet. Ik mag Trix helemaal niet eigenlijk. Dus vandaar deze beschouwing, om even wat frustratie van me af te schrijven…

Als koningin, die haar centjes NEEMT van de inwoners van Nederland, daarnaast stervensrijk is en GEEN belasting hoeft te betalen, de onderhoudskosten van haar panden ook op de belastingbetalers verhaalt, vind ik eigenlijk niet dat zij woorden als “solidariteit” in de mond mag nemen.

Sterker nog, iemand die geen verantwoording af hoeft te leggen, en gedeeltelijk boven de wet staat (Ons wetboek kent “majesteitschennis” maar geen “mrXL-schennis”), moet zeker haar mond houden over woorden als tolerantie en/of gelijkheid.

Trixie zal die speech niet zelf gemaakt hebben, maar hoe kun je zulke domme woorden uit je mond laten komen, dat wij niet tolerant voor buitenlanders zouden zijn, terwijl er juist daarvan zo godsgruwelijk veel te vinden zijn hier in Nederland?

Als wij echt intolerant zouden zijn, dan zouden we niet zoveel asielzoekers hebben, toch? We zijn in ieder geval toleranter dan hun land van herkomst, ze krijgen hier onderdak, eten en centjes en onderwijs en dan moeten we ze ook nog beleefd “goede morgen” zeggen?

Wat mij betreft mag de koningin opgedoekt worden. Ze voegt duidelijk niets toe. Voor eenieder die een andere mening toegedaan is; het kwam vaak voor dat een volslagen debiel op de troon zat (doe geen uitlatingen over de huidige situatie) in het verleden vanwege de inteelt tussen broers en zussen, er zijn geen noemenswaardige excessen die hebben plaatsgevonden in zo’n periode.

We sluiten dan maar af door Neerlandsch Laatste Hoop te parafraseren: “Knettergek”.

Prettige jaarswisseling en voorzichtig met vuurwerk! Om er maar een libertarisch tintje aan te geven: Ook ik betaal mee aan uw vuurwerkverwondingen 😉

22 REACTIES

 1. Met de republiek zijn we in ieder geval veel goedkoper uit. Een lintjesknipper kost namelijk niet zoveel. Beter dan die ¤ 90 miljoen nu die we aan deze maffia kwijt zijn.

 2. Inderdaad, als summum van ongelijkheid en on-solidair is het Wodans-geklaagd dat zij zulke uitspraken kan/mag doen.
  Opzouten met die kliek…
  Prettige jaarwisseling!

 3. Nou, voor mensen die dergelijke royale vrijheden voor zich hebben weten te ritselen heb ik wel bewondering.
  EN er ook nog een soort geloof van weten te maken voor velen.
  Het zijn Uber-libertariers.

  Maar als iemand zo nodig wil/moet kan hij toch de ‘macht’ overnemen?
  Natuurlijk krijg je wel een groot gedeelte van het staatsapparaat achter je aan als je het verkloot 😉
  Prettige jaarwisseling

 4. Zie op 30 april hoeveel stakkers en sukkels weer zwaaien met vlaggetjes.

 5. De kersttoespraak zijn bij uitzondering wel haar eigen woorden. De premier moet toestemming verlenen, maar de kersttoespraak schrijft ze zelf. Hetgeen jouw kritiek nog terechter maakt.

 6. Voor 2010 zal de kwien bekent maken dat haar zeun de keuning van een Europese provincie zal worden!
  http://angel.regioportals.n

  Voorzichig met vuurwerk? Hebben ze daar nog geld voor dan!? Nou, dan kunnen die paar tientje voor het keuningshuis ook nog wel, zegt homo Balk.

 7. Na de moord, door een islamlijer, op Theo, wist Bea niet hoe snel
  ze de islam in de reet moest kruipen. I.p.v. ze flink toe te spreken, gaf ze haar islamvolk een aai over de bol. Was ze een beetje bang? Bang, dat ze ook een keer het haasje zal zijn?
  Het is te droevig voor woorden; maar de islam kreeg Bea door de bevende knietjes.
  En wij moeten nog langer luisteren naar deze Duitse bleekscheten? De tijd is rijp om ze even via de achterdeur te laten verdwijnen! Of gaat zoiets gebeuren als hier werkelijk een keer de islam-pleuris uitbreekt?
  Balk en Bea, moeten op zijn zachtst gezegd; hun mond gaan spoelen met water en zeep. En vooral eens goed nadenken over hetgeen ze willen zeggen.

  Kunnen de mensen zich nog heugen hoe de Zuid-Molukkers in NL werden verguisd tijdens de treinkaping en schoolgijzeling! Hoe gaan we straks in NL met de islammiet om, als bijv. de EU de thuislanden van onze medebewoners aan het ‘schoonvegen’ zijn? De islam laat zich echt niet aan de kant schuiven, ook niet hier in NL. Ze zijn de baas en worden dankzij Bea, Bos en Balk dat nog meer!! Zelfs in de politiek krijgen ze steeds meer de kans om de enge tentakels te spreiden. Vooral bij de PvdAars met zijn (Joodse) aanhang zijn ze welkom!

 8. Dankzij de EU-grondwet (die geen grondwet mag heten) is het straks afgelopen met het sprookje van Bea.

  Immers: volgens die grondwet is discriminatie op grond van geboorte niet toegestaan (een typisch Frans trekje in het door Giscard D’Estaign opgesteld tekstje, overheen gelezen door de Haagsche kliek).

  Kortom: ik ga een gooi doen naar de troon zodra Bea zich terugtrekt. En procedeer door tot het Europees hof, omdat Prins Pils op grond van geboorte wel de functie als koning mag krijgen, en ik niet.

  Da’s diskriemienaasie!

 9. O, jee ik lees net dat Cohen zich wel geschikt acht voor het premierschap, net als je denk dat het niet veel erger kan.

 10. *shrugs*

  Alle kritiek is helemaal terecht natuurlijk.

  Maar er zijn belangrijkere zaken in het land, mijdunkt. Ik ga me niet druk maken over deze tuthola zolang er nog zoveel veel belangrijkere zaken zijn om mij druk over te maken.

  Maar misschien is het wel de moeite waard om te blijven wijzen op de hypocrisie van deze parasieten. Misschien dat de rest van Nederland dit dan ook eens gaat inzien.

 11. Het koningshuis heeft ook wel interessante lieden zoals onderwereld Mabeltje of de dochter van een ex-dictator en een geweldige watermanagement koning Willem en aan top de ver van de bevolking Bilderberger Trix.

  Wie zou dat nou allemaal op willen doeken ?

 12. Het gaat mij niet om de persoon Beatrix, maar om het overbodige instituut "Koningshuis". 90 miljoen? Per jaar? En wat doet dit instituut daar dan ook al weer voor? Zal toch best meer zijn dan hier en daar een lint knippen. Wrang eigenlijk dat er armoede in Nederland en dat het "allerhoogste gezag" in weelde leeft. Solidariteit? Hmmm op z’n minst een bedenkelijke kreet. Ik denk dat de gemiddelde werkgever meer solidair is met zijn medewerkers dan "Het allerhoogste gezag".
  ALs er ooit een referendum komt: Koningshuis JA/NEE, dan zal mijn keuze NEE zijn. Van mij mag het al jaren worden opgeheven.

 13. In naam der Koningin

  Ter gelegenheid van een kerstmarkt in een Arnhemse wijk Geitenkamp werd op zaterdag 15 december een beeld getoond van een welbekend figuur, welke als symbool gebruikt wordt voor de “orde” van financieel verkeer. Opdrachtgever: Stichting ‘Beleven’, maker: Arild Veld.
  De Arnhemse wijk “De Geitenkamp” staat bekend als een probleemwijk als het gaat om sociale achterstand. Veel inwoners kampen met een door de maatschappij opgedrongen consumptiepatroon waarvan velen de verleiding niet kunnen weerstaan en daardoor de financiële draagkracht niet kunnen opbrengen en zodoende geconfronteerd worden met torenhoge schulden. Zelfs diegenen die de verleiding wel kunnen weerstaan en de verlokkingen van de consumptiemaatschappij naast zich neerleggen zien zich vaak geplaatst voor problemen die in geen verhouding staan met hun inkomen. De komst van de Euro en de steeds groeiende onkosten qua energie ,huur en ziektekostenbijdragen etc., geeft meer en meer aanleiding tot incassoprocedures welke uithanden gegeven worden door bijv. de Nuon, leningverstrekkers en andere schuldeisers.
  Steevast wordt er op de deur geklopt met een bevel, “In naam der Koningin”.
  Deze incassobedrijven menen zich allerlei intimidatietechnieken te kunnen aanmeten om het “succesgehalte”, zo hoog mogelijk te kunnen houden. Dit in eigen voordeel en niet op de laatste plaats van de schuldeisers maar steeds in naam der koningin.
  De vraag rijst; in welke mate zou Beatrix achter deze praktijken staan?
  Blijkbaar is deze manier van handhaving van de “orde” een geaccepteerde methode waar onze geliefde vorstin haar medewerking aan blijft verlenen. Vandaar de tekst bij het beeld, “Ik zal incasseren”. Het beeld laat ook via een stroom blauwe vloeistof uit haar ogen zien dat haar tak is voorzien met blauw bloed. Haar slangentong suggereert dat via deze bloedlijn een traditie bestaat welke zo ver terug gaat als het oude Babylon.
  Het kan toch niet zo zijn dat de Kroon zich geliefd houd onder uitsluitend de midden en bovenklasse die veel minder moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
  Wellicht is dit het moment om de status van het vorstenhuis eens kritisch onder de loep te nemen.
  Buiten de onlangs gestegen toelage ten behoeve van de huishouding van deze dame naar een fabuleuze hoogte van 130 miljoen per jaar, is zij voor 51% aandeelhoudster van Koninklijke olie (SHELL). Weet u het nog, de pomp welke in de tachtiger jaren probleemloos investeerde in het apartheidssysteem in Zuid Afrika. Dezelfde exploitatie maatschappij die onder Koning Willem III de Indische Kolonie in de Oost wist uit te buiten. Wie kent de naam Billiton nog? Om nog maar buiten beschouwing te laten welk deel van de buit deze oliemaatschappij ten deel zal vallen door de Nederlandse deelname aan de rooftocht in het Midden-Oosten. (Uruzgan-Irak).
  Eduard Douwes Dekker schrijver van boeken als Max Havelaar, schreef zo aan het einde van de 19e eeuw:
  “Er ligt een roofstaat aan de Noordzee, van Oost-Friesland tot de Schelde”. Hiermee doelde hij op de uitbuitingspraktijken die met goedkeuring van de Kroon in de voormalige koloniën.
  Schijnbaar is er niet erg veel veranderd door de jaren heen.

 14. En steeds hebben we nog te maken met de elite die uit naam van het volk meent zich op immorele wijze te mogen verrijken. Ik kan je verzekeren dat deze “steun vanuit het Volk”,op z’n retour is.
  De roep om een republiek is al luider aan het worden voor wie de oren niet wil sluiten voor datgene men niet wenst te willen horen.
  Zelfs de afschaffing van het Volkslied en de “nationale” driekleur, zijn tegenwoordig vaak gehoorde klanken.
  Wat is die nationale eenheid dan eigenlijk?
  En stel je voor dat het westelijke deel van Nederland, het oude Holland, zou onderlopen omdat de zee haar ruimte opeist. Wat blijft er dan over van de etnische fuik gevormd door de geknechte Friezen, ontgastte Groningers, Trotse Drenten, de Saksen in Twente, Gelderse lijfeigenen, armgehouden Brabanders en ga zo maar door.
  Allen hebben zij zich laten knechten door de grote bek van hen die aan de kusten van de Noordzee de roofstaat landinwaarts hebben uitgebreid. Veel boeren hebben in hun omgeving de “lui uit het westen” zien komen. De nieuwe mensen die naar verloop van tijd “last” ondervonden van de boerenactiviteiten en op grond daarvan meenden te moeten procederen tegen deze beroepsgroep. Zo worden de oude wingewesten de nieuwe wingewesten. Boer weg, boerderette ervoor terug met s.u.v op het erf wat is ingericht volgens de nieuwste trends, alles mooi-netjes.
  Zo rukt de mentaliteit van de Staten van Holland, verder op.
  Nu wil ik niet uitnodigen om alles en iedereen in westelijke Nederland over één kam te scheren maar de geldcultuur aldaar heeft ook daar onder oude etnische groepen veel schade aangericht waardoor ´het groene Hart´,op den duur zal moeten wijken voor de VOC mentaliteit. De Betuwelijn is daar ook een goed voorbeeld van.
  Wordt het niet eens tijd voor een sterk autonoom gewestelijk bestuur? Precies op maat?
  Of laten we ons in het oosten weer koeioneren door bekende farizeeërs die met opgerolde broekspijpen het hoge droge land opzoeken om wéér de lakens uit te delen en voort te gaan op de weg die vandaag gevolgd wordt?
  Europa blijkt één grote exercitie te zijn om alle etnische identiteiten weg te vagen en deze dwangmatig te laten versmelten in één grote federale Europese heilstaat met één munt, één bank, één parlement, één leger. Waar hebben we dat eerder gehoord?
  En wie o wie staat op de erelijst van een club welke aan de wieg stond bij het ontstaan van de huidige EU? Wie nam het estafettestokje van haar vader over, de man die in 1954 met steun van de CIA een conferentie mocht beleggen om de internationale invloedsfeer van de elitaire wereldbank te versterken. Het juiste antwoord is: degene waar de incassojongens namens opereren;.. Hare Majesteit de Koningin…………

 15. Handel met Islamitische landen levert goud op .
  Het bezitten van rijkdom en handhaving daarvan berust op handel.
  Het Oranje huis,en anderen,weten, en doen dit al eeuwen lang.
  Een voorbeeld ,v. Heuts vocht op Borneo niet tegen de Islam terroristen voor de glorie ,maar, voor de belangen van de Shell.
  Waar de B.V Oranje belangen in had.
  Tegenwoordig word er weer verdient aan een meer pro standpunt inzake de Islam.
  Onderdanen begrijpen dit niet.
  Daar ben je onderdaan voor.

  Bas

 16. Ben na het lezen van deze toespraak mijn acceptatie voor het koningshuis vollledig verloren en ben niet langer bereid hier mijn bijdrage aan te leveren. Deze dame geeft met haar opgeheven vingertje wel heel erg aan niet meer in onze wereld te leven. U bent mijn koningin niet meer. Wat mij betreft – republiek zo snel mogelijk.

 17. Ik ben eigenlijk altijd nogal een Oranjefan geweest – sorry – maar als H.M.de K. deze toespraak geheel zelf geschreven heeft en hem niet door Balkenende gedikteerd heeft gekregen, dan staat zij duidelijk aan de kant van degenen, die Nederland verkocht hebben aan de moslimhorden en die het geen barst interesseert dat wij, Nederlanders, ons land en onze cultuur en onze vrijheid in rap tempo aan het kwijtraken zijn.
  Toen haar moeder, koningin Wilhelmina, naar Engeland uitweek, sterkte zij ons en strijdkrachten en de mensen van het verzet vanuit Londen.
  Zij stond – met andere woorden- aan de kant van haar en ons volk.
  Zij was – hoe men verder ook over haar moge oordelen- onze koningin!
  Maar dit – wat hier gezegd is in die vermaledijde kersttoespraak – lijkt meer op landverraad dan op solidariteit.
  Eerst blijkt Maxima niet van dé Nederlandse identiteit te ( willen) weten ( en Willem-Alexander heeft haar op dit punt dus duideljk niet bijgepraat) en nu moeten de weinigen, die nog strijden voor het behoud van de vrijheid van meningsuiting in dit land, bestraffend en bevoogdend toegesproken worden?
  Dat zijn toch juist de mensen die de ruggegraat van ons land zijn?
  Intussen vallen allerlei ons nauwelijks bekende Tweedekamerleden over Geert Wilders heen, zo in de trant van: ’tut-tut … het is wél de majesteit,hoor?’ – de hypocrieten!
  Geert Wilders zegt en doet wat ZIJ zouden móeten doen, als ze het waard waren daar die hoge posten te bekleden.
  Wij Nederlanders staan tegenover een vijand die bestaat uit:
  a. de oprukkende islam
  b. onze eigen ( door de Arabieren van steekpenningen voorziene ?) overheid.
  c. onze media, die slechts maatjes en spreekbuizen van die overheid zijn.
  d. ons eigen Koninklijk Huis.
  Ja… de strategie van die Bilderbergconferenties lijkt aardig goed geslaagd.
  En wat hebben wij aan onze kant?
  Geert Wilders, ( misschien) Rita Verdonk, die het te ver vindt gaan de koran – een moordenaarshandboek) te verbieden en de weinige Nederlanders ( veelal rechts of liberaal denkend), die nog zelfstandig nadenken en daar ook in het openbaar voor durven uitkomen.
  Ik wens u allen een gezegend 2008, maar vrees dat er niets minder dan een wonder voor nodig is, voordat dit een echt goed jaar kan worden.
  Maar goed: ik ben een van die hardnekkig-naïeve mensen die nog steeds in wonderen gelooft….
  Dus: shalom beshem ‘adonaj!

 18. [11] "deze tuthola" heeft helaas als baas van zowel het kabinet als de Raad van State de absolute, totalitaire macht in NL, en als Bilderberg-vazal gebruikt ze deze voor haar eigen aandeel in de NWO.

  Dus helaas moeten we ons wel druk maken over de valse poppenkast die voor koningshuis doorgaat. Opdoeken is de enige moreel juiste keuze. Van Bea zullen we wel niet vreedzaam af komen, maar mogelijk is de troonswisseling de kans om een einde te maken aan de rol van dit geslacht van laffe parasieten.

  Zoals Kim al opmerkt zou de EU grondwet (oh, ironie) ons hierbij behulpzaam kunnen zijn, maar ik vrees dat er een uitzondering gemaakt gaat worden voor dit soort gevallen. Een beetje als de Commissie Gelijke Behandeling: je kunt over elke vorm van discriminatie klagen, behalve over de ergste van allemaal: die door de staat.

 19. opdoeken die handel
  en zo snel mogelijk
  laat ze gaan werken, zoals iedereen,en ook belasting gaan betalen.

Comments are closed.