Doekle Terpstra, Spreekbuis van de Week van politiek correct Nederland, heeft afgelopen zaterdag een tegenbeweging tegen Wilders aangekondigd, waarvan eerder in de week het nieuws naar buiten kwam dat hij bezig is met een film over de islam als bron van alle kwaad. De tegenbeweging zou van start moeten gaan onder het motto ’tegen de verWildering van Nederland’. Wat bezielt deze omhooggevallen ex-vakbondsbons en wannabee-grootverdiener-over-andermans rug eigenlijk ? En hoe lang moeten we ons de onzin van dit soort demagogen en hun immorele waterdragers nog laten welgevallen ?

Laten we beginnen de flinterdunne kleren van deze zelfbenoemde keizer eens tegen het licht aanhouden, met dank aan Wikipedia.

Doekle Terpstra (Witmarsum, Friesland, 16 april 1956) ‘studeerde’ Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen aan de Christelijke Sociale Academie ‘De IJsselpoort’ in Kampen. Na zijn ‘studie’ (1980) werd hij direct actief voor het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), als districtsbestuurder van de Industrie- en Voedingsbond CNV in Rotterdam. Later werd hij lid van het dagelijks bestuur van die bond. Van december 1998 tot 1 mei 2005 was hij voorzitter van de vakcentrale CNV, als opvolger van Anton Westerlaken. Uit hoofde van die functie was hij lid van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Vanaf 1 mei 2005 is hij voorzitter van de HBO-raad. Zijn opvolger bij het CNV werd René Paas.

Was ooit fel tegenstander tegen de graaimentaliteit in het bedrijfsleven en de semi-publieke sector. Onlangs verklaarde hij toen een journalist uitleg vroeg over de enorme salarisstijgingen van HBO-bestuurders “Zo is nu eenmaal het systeem”.
Ook was Terpstra bestuurslid van het Wereldverbond Van De Arbeid (WVA) en het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV).

Naast voorzitter van de HBO-raad is Terpstra momenteel onder meer voorzitter van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking ICCO en lid van de raad van toezicht van de Publieke Omroep. Daarnaast bekleedt hij commissariaten bij Grontmij Nederland Holding BV, AEGON en Unilever.

Tot zover het overzicht van de levensloop van deze demagoog.

De Grote Leider is vanuit zijn ‘waardevolle’ ‘studie’ direkt in dienst getreden van een afpersersbende, met vingers in de pap bij de overkoepelende organisaties voor afpersers, de Sociaal Economische Raad en de Stichting van de Arbeid, toonbeelden van de afgedwongen samenwerking die zo kenmerkend is voor Nederland. Obersturmbahnführer Terpstra heeft dus ruime ervaring als inkomstenherverdeler, ook wel bekend als dief of graaier.

Zodoende is deze proleet ook tegen de ‘graaicultuur’, ooit aangezwengeld door zijn grote leermeester, Wim ‘kwartje, welk kwartje ?’ Kok, zonder ce oo cee ka, die aan de ene kant tegen ‘de graaicultuur’ is en er na zijn ‘doorslaand succesvolle’ ministerschap een grossierderij in commissariaten op nahoudt. Zoals vaker in de geschiedenis is de leerling beter dan de leermeester, gezien het grote aantal commissariaten van de gristen-socialistische heilige Terpstra.

Thans is apparatsjik Terpstra, één van de verbindingsmensen tussen overheid en bedrijfsleven, in dienst van de HBO Raad, de overkoepelende organisatie voor het HBO-staatonderwijs.

Uiteraard weet deze polderprins wat goed is voor de Medelander. Uit hoofde van zijn functie (voorzitter van de HBO-Raad) vindt hij, dat het tijd wordt ‘het kwaad te stoppen’. Stichting VluchtelingenWerk, verschillende gemeenteraadsleden, hoogleraren, antidiscriminatieorganisatie ‘Nederland bekent Kleur’ en de stichting Islam en Burgerschap hebben ook al steun toegezegd. Op persoonlijke titel heeft Amnesty Internationaldirecteur Eduard Nazarski eveneens sympathie betuigd.

“Wilders is het kwaad en dat kwaad moet gestopt worden. De koude rillingen lopen me over mijn rug als ik hem hoor praten” , zegt Terpstra. “Het is tijd dat het debat over integratie bij de politiek wordt weggehaald. Laten we niet langer lijdzaam zijn. Het is belangrijk dat ook autochtonen nu opstaan en Wilders een halt toeroepen.”

Volgens Terpstra is het on-Nederlands wat Wilders aan ideeën verspreidt. ” Problemen met allochtonen moeten benoemd worden, maar het is zinloos mensen te schofferen en over de kling te jagen zoals hij doet.”

Opvallend is, dat er diverse door de overheid- (en dus met belasting-geld) betaalde mensen en organisaties steun betuigen aan dit walgelijke initiatief om de vrijheid van meningsuiting te beteugelen, van iemand (Wilders) die zelf overigens ook een beetje in de war is dienaangaande. De werkelijke kwade in deze is Terpstra, die nog nooit zelf productief is geweest en zijn loopbaan in de sociaal-democratie heeft te danken aan geritsel. In plaats van ‘het debat’ (alsof er onduidelijkheid bestaat betreffende de kongsi tussen de reeds decennia lange socialistische politiek en de islam) ‘uit de politiek’ te halen, bedrijft hij zelf politiek. Het zal toch niet zo zijn dat hij ook daarin de Grote Roerganger Kok als rolmodel ziet ?

Mensen als Terpstra vormen een gevaar voor de toekomst van Nederland. Mensen als Terpstra zijn meesterlijk in het bedrijven van agitprop. Mensen als Terpstra zijn gevormd door de gedachte van de Frankfurter Schule, en zijn in feite zowel marxistisch als fascistisch qua signatuur. Als het aan hen ligt, dan is er geen sprake meer van vrijheid van meningsuiting, geheel naar wens van de opper-komedienne van Nederland. Mensen als Terpstra zijn dus de bron van alle kwaad. Raak ze maar eens kwijt, deze bloedzuigers, die altijd over de rug van anderen uitstekend voor zichzelf weten te zorgen. Geen hand vol, maar een land vol..

61 REACTIES

 1. Doekle!!??
  Wie als ouder noemt zijn kind nou: Doekle?? Dat is toch het overduidelijke bewijs… dat DOEKLE….is voortgekomen uut stel garistelijke Inteelt ouders!!

  ..met een overduidelijke INTEELT Brein-storing!!??

  Ze hadden dat jong net zo goed: Tramlijn-43 kunnen noemen?? Dan had je net zo’n IDIOTE berichten gehad!

  Valt onder de zelfde categorie als: Gmelich Meiling! (een oudt Staats-secretaris!!)

  Of te wel: zoals Thomas Acda (ooit) zij in het programma: Dit was het nieuws: "Wie noemt zijn kind nou (voonaam) Gmelich??… , dan moet je anders toch flink Stoned zijn geweest??"

  En zoo is het ook met Doekle!??

 2. Doekle begint al aan "damage control" te doen gezien onderstaande uitspraken (Elsevier);

  Terpstra: Aanval op Wilders is niet persoonlijk
  maandag 3 december 2007 23:50

  Met zijn uitspraak ‘Wilders is het kwaad en het kwaad moet gestopt worden’ heeft Doekle Terpstra nooit de bedoeling gehad om op de persoon te spelen. ‘Het gaat mij juist op de standpunten van zijn partij de PVV, al moet Wilders wel tegen een stootje kunnen.’

  Kom op Doekle; je hebt dit weekend je ware aard laten zien en dan moet je wel consequent blijven.
  Iemand die CAO afspraken op papier tot op de letter napluist op eventuele verkeerd uitlegbare zinsdelen kiest ook zijn gebruikte woorden in een persbericht tegen Wilders zeer nauwkeurig.
  Het is dus ook nog eens een keer een laffe linkse christenhond die zich nu gaat indekken tegen eventuale gekken die in zijn oproep een vrijbrief voor moord zien.

 3. [32]

  Yaaaa … yaaaa … TYPISCH neo-marxistisch Nederlandse "moraliteit" … want de moorden op Fortuybn en Van Gogh waren immers ook NIET Persoonlijk bedoeld.

  Stel je voor zeg … personlijk ergens voor verantwoordelijk gesteld te worden, als DAT niet ad hominem is. en TABU …

 4. TYPISCH neo-marxistisch Nederlandse "moraliteit"

  Jouw reacties werken soms als eye openers en zijn zeker niet zoetsappig, maar bovenstaande ontgaat mij even?
  Of wekt een reactie bij jou een tegenreactie op?

 5. [32] Precies, Terpstra is gewoon een links-christelijke lafaard, zoals we al heel veel voorbij hebben zien komen. Hij blijkt er ook nu weer mee op te houden, omdat hij enorm geschrokken is van alle commotie. Hopen maar dat we nooit meer iets van dit heerschap horen.

 6. [34]
  Helaas weten de meeste mensen niet eens (meer) dat de volgende “normen en waarden” zuiver van collectieve en neo-marxistische huize zijn:

  1. In een collectieve wereld mag geen enkele individu ter verantwoording worden geroepen, want dan heet het “ad hominem” oftewel een persoonlijke aanval.
  2. Een parlementaire-kadaver dient absoluut GEEN eigen verstand en geweten te hebben en MOETd de paty-line volgen,anders heet dat “kiezersbedrog”.
  3. GETEISEM, gespuis en minderwaardige lieden mag men niet als zodanig benoemen, want dan dicrimineert men, en wordt er gemarginalinaliseerd en gestigmatiseerd.
  4. Zeggen zoals het werkelijk is heet “kort door de bocht” gaan en wordt streng afgekeurd’
  5. Alleen collectieve sjitsjiale normen gelden ander is men NIET tolerant en "klein van geest".

  WAAR is nog die Nederlandse nuchterheid en rechtlijnigheid gebleven? Nerreguns meer immers … en inmiddels volledig ingeruild voor NEP "beschaving" zowel als humane en "sjosjiale bewogenheid" onder het voetvolk, waar men zich zoooo goed bij voelt …

  Zooo "progressief en geadvanceerd" denkt dit land en volk inmiddels te zijn … en zoooo groooothartig, tolerant en "rechtvaardig". Een situatie en conditie waar men zelfs nog meer geloof aan hecht dan de materiele "voordelen" van de verzorgingsstaat. Hier verandert dus nooit meer iets … omdat het voetvolk dat zo wenst …

 7. 1. In een collectieve wereld mag geen….
  2. Een parlementaire-kadaver dient….
  3. GETEISEM, gespuis en minderwaardige…
  4. Zeggen zoals het werkelijk is heet…..
  5. Alleen collectieve sjitsjiale normen……

  Maar wie zegt dat ik, jij of wij aan die regels of onbeschreven wetten moeten houden? Stront is stront en lul is lul!
  Maar dat we de politiek niet bij naam mogen noemen was toch altijd al zo?
  En dat we onze muil dienen te houden en de honden niet bij naam mogen noemen is, van het politieke establishment, toch een simpel verdedigingsmeganisme? Zo houden ze toch, ‘onbeschaafd tuig’ die de waarheid trachten te vertellen, buiten de deur!?
  Is het dan niet slimmer om maar gewoon mijn en jouw mening niet te ventileren en als schijndode vissen met de stroom mee te laten drijven? Al was het maar om als mens nog een paar jaar plezier te beleven in deze korte nep "beschaving?"
  Tegen de stroom in zwemmen, willen ombuigen, gal spuwen levert per definitie toch niks op!?

  [36]

 8. [36]
  "Hier verandert dus nooit meer iets … omdat het voetvolk dat zo wenst …"

  Als de peiling dat 2/3 van de Nederlandse bevolking niets ziet in de film van Wilders inderdaad zou kloppen, dan kan Hans maar beter z’n vinger uit de dijk halen. EN dan die ‘BN-ers’, die zich geheel volgens verwachting achter Terpstra scharen. Zum Kotzen.

  http://www.telegraaf.nl/bin

 9. [37]
  Surprise … surprise …. de meesten hier (yaaaa ook op DIT forum) conformeren al lang met die ongeschreven regels. OOK ALS JE NIX MEER ZEGT …

  Zoooo heeft men ook een totaaaal VERWRONGEN beeld van wat "op-de-man spelen" betekend … Of niet soms? En over "kiezersbedrog’ en wat tegenwoordig "beschaafd" wordt genoemd …

  Mayaaa, hersengespoelden weten zelden dat zij dat zijn …

 10. Tja,….daar is geen speld tussen te krijgen!
  Moet het dan maar doen met een voorhamer!? Maar waar? Eerst misschien eens voor mijn eigen hoofd slaan? Maar ik weeg natuulijk ook af en zal dan ook wel een opportunist zijn……..schuif wel opzij om ruimte te maken voor echt ‘belangrijke’ mensen. Maar kruipen en verdraaien is niet aan mij besteedt!
  Misschien moet ik beginnen op te houden met VRIJ TE SPREKEN? Ben niet bang om vanuit mijn hart domweg te loeien, maar zwijgen is toch wel GOUD?

  ACP nog bedankt voor je leuke en spitsvondige reacties!

  [40]

 11. Ik sterf liefs vroegtijdig met een m16
  In mij hand dan een moslim die als ouderdom sterft.

  En meen het echt ondanks ik kinderen heb!

  Die christen honden denken alles te weten en alles te claimen op de waarheid en jou te vertellen van dit,dat,en hoe en wat.

  voor mij mag lekker dood vallen en hoop dat hij een kogel van rechts te krijgen.

  En als wilders er een vang.
  Is Doekle Terpstra voor mij .

 12. Een mislukte vakbondsleier afgezakt naar een baantje bij de HBO Raad meent zich buiten de kamer te moeten profileren met kritiek op ene heer Wilders.Wellicht ergert ie zich aan het feit dat ie in de " politiek " helemaal nietszeggend is. Dan nog BN’ers die zich achter hem scharen. Het is meer dan duidelijk wat zijn we toch allemaal " simpel maar toch eenvoudig".Laat die Doekle zich lekker bezig houden met dat christelijk gedoe van hem in zijn cluppie en ons niet lastig vallen met zijn gepreek.En laat de discussie wat de heer Wilders betreft plaatsvinden waar ie thuis hoort de 2e Kamer.

 13. Jemig ik kwam hier per ongeluk op de site om me Bij de "groepering" van Doekle te voegen.
  Omdat die wilders alleen de makelijke "domme/racistische" kiezers Pakt door zijn "iedereen eruit" leuzen. Hierdoor zullen de mensen die hier al langer wonen echt niet beter gaan inburgeren. En als je denkt dat alle allochtonen het land uit moeten, moet maar eens na gaan denken of dat economisch (op de arbeitsmarkt) wel mogelijk is.

  later

 14. [2] Doekle een man zonder enig charisma, die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Niemand wil die vent op een echt belangrijke plaats.

  Wat ik te zeggen heb tegen Doekle, " mijn geboortegrond in Den Haag is ingenomen door voornamelijk onze medelanders uit Marokko". De laatste oorspronkelijke bewoners zijn er weggepest. Als je er nu komt ben je in Noord Afrika aangeland. Doekle is een z.g. correcte Nederlander, die in een mooie wijk in Leerdam woont en de arbeidermensen opscheept met de problemen. Laat al die correcte Nederlanders maar een een jaartje in zo’n wijk wonen, dan piepen ze wel anders. Ze hebben er geen weet van.
  Mijn man is Geert Wilders, die precies door heeft wat er in Nederland speelt.
  Rassistisch ben ik niet, want een groot deel van de aanwezige buitenlanders zijn wat mij betreft van harte welkom.
  Rassistisch zijn de moslims, die hun eigen vrouwen als minderwaardige schepsels beschouwuen en die andersdenkenden met de dood bedrijgen. Wat te denken van het fijt, dat geen moslimvrouw met een Nederlander kan trouwen. Moslimmannen trouwen soms wel met een nederlandse vrouw.De kinderen hebben dan wel moslimnamen. Over integratie gesproken

 15. [43]
  Wat zijn de regels eigenlijk bij dit panel, als deze reactie geplaats kan worden?????

 16. [31]
  Aan het woord is Ronald Goedemondt in zijn programma SPEK: wie noemt zijn kind nou Conny Mus…

 17. [31] Er is een persofficier van justitie die Dop Kruimel heet, en een kamerlid dat Staf Depla heet en een geschiedenisleraar die Fik Meijer heet.
  De beste automobilist van Nederland was Tox Baggerman.

 18. Door demonisering van Wilders kiest Doeke Terpstra partij voor mensen die zijn voor vrouwenbesnijdenis, steniging van overspelige vrouwen (mannen gaan vrijuit), boerka’s, discriminatie van en moord (van de rots afgooien, ophangen, onthoofden) op homo’s, vermoorden van alle ‘ongelovigen en huichelaars’, zweepslagen voor blasfemie, bomaanslagen op onschuldige mensen, etc. En dat allemaal in naam van een Liefdevolle en Barmhartige God. Dank je wel Doeke. Je bent echt een beschaafd man. Ik weet nu tenminste waar je voor kiest. Echt Nederlands hoor! Ga jij maar de straat op met je dicipels. Doe alleen geen moeite voor mij. Zo leuk was de prehistorie ook weer niet.

 19. Laat ze vooral zo doorgaan. Dan zorgen ze er voor dat de burger-oorlog dichterbij komt! Deze landverraders die ons land zover naar de afgrond hebben gebracht; ons land zo hebben uitverkocht aan het buitenland, en ons land aan de anti-christen verraden en uitgeleverd hebben, want zij zijn liever ROOD dan dood! De mensen die door deze figuren decennia lang monddood zijn gemaakt door deze RODEN, die nu een GROEN jasje aan hebben gedaan van ECO-sectarisme en Islam, want wat zij als roden niet vermochten, lukt hun als groenen, zijn hen meer dan zat! Hun buitenkant mag nu groen zijn, hun binnenkant is echter nog zo rood als altijd. Maar zij bekennen nu geen kleur meer, maar liegen de samenleving die niet verder dan zijn neus lang is, effectief voor! Juist ook door hun SOVYET-methoden! Gezien een reaktie op dit commentaar elders, blijkt dat met mensen van deze kant is NIET TE PRATEN! Zij zijn onvolwassen, onopgevoed, en landverraders. Laf tegenover moslims, maar een grote mond tegen mensen als ik! Dat zal je nog eens duur komen te staan. De meeste Nederlanders zijn het zat om jullie gekwaak te moeten verdragen: HUN HANDEN JEUKEN! Het gaat nu om de juiste leider(s), en de juiste vonk! Bekijk mijn bijdragen op: http://www.nujij.nl/landver… & http://www.dag.nl/Video/Art… & en:
  http://www.nujij.nl/de-miss
  en: http://www.dag.nl/Nieuws/Ar

  Hier zijn links naar enkele interessante video’s:
  http://www.youtube.com/watc… (Video "Quran is not from God") En:
  http://www.youtube.com/watc… Over een 22-jarige Palestijnse moeder die Shahada deed – zich opblies en enkele onschuldige Joden doodde- zij koos hiervoor maar ontzegde die keus aan haar slachtoffers!. En zij liet haar kinderen van 4 en 1 jaar jong zonder moeder achter. Allemaal omdat zij voor het islamitisch paradijs koos. Daar maken zij helden van in de Palestijnse gebieden, maar het is in mijn ogen de ultieme daad van egoisme! DE ISLAM IS EEN RELIGIE DIE DE DOOD VERHEERLIJKT- EEN CULTUUR VAN DOOD EN VERDERF! BIJZONDER EGOISTISCH BOVENDIEN, WANT WIE SHAHADA PLEEGT OF ZICH BIJ EEN TERRORISTISCHE AANSLAG IN DE NAAM VAN ALLAH OM HET LEVEN BRENGT, DOET DAT OM ZELF ONMIDDELIJK IN HET ISLAMITISCH PARADIJS TE KOMEN (dat dat niet het geval is weten zij nu! Maar dan is het voor hen te laat – Getuigenissen van mensen die in de hel en/of hemel waren kun je hier vinden: http://www.spiritlessons.com ) Het liefst met het meenemen van zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers naar de dood. WAT ZEGT DIT OVER HET KARAKTER VAN ALLAH? Als die deze moordenaars, die gemoord hebben in de naam van Allah, gelijk toegang tot het islamitisch paradijs geeft? Wie wil zo’n god die moordenaars van onschuldigen zo beloont (zij weten nu wel beter, hoe zij voorgelogen zijn! Zie http://www.spiritlessons.com ) volgen? Ik niet! Allah laat zo duidelijk zien wie hij werkelijk is, een moorddadige god vol HAAT: Allah is NIET GOD! Integendeel. Zie wat ik hier eerder over schreef hieronder. Want God is LIEFDE!
  En: http://www.youtube.com/watc… Twee Palestijnse meisjes van rond de 10 jaar jong die Shahada verkiezen boven het leven. Het makat duidelijk dat het hen helemaal niet gaat om gelijke rechten voor de Palestijnen. En: http://www.youtube.com/watc… Arabische psychologe Wafa Sultan voor de Arabische televisie. En: http://www.youtube.com/watc… Australian in Palestine account of children suicide bombers, een aangrijpende EERLIJKE video. En: http://www.youtube.com/watc… en
  http://www.youtube.com/musl… en
  http://www.youtube.com/musl… en
  http://www.spiritlessons.com

 20. Deze zelfde mensen die tegen Wilders optreden, hebben ook het volgende gedaan: Zie hier de verloochening van Christus door de IKON en dergelijke met hun ONZINNIGE nieuwe website: http://www.bijbelenkoran.nl wat ik vond in een berichtje bij het gratis dagblad dag.nl, en de bijdrage hier: http://www.nujij.nl/bijbel-… waar ik ook mijn reaktie/ commentaar geplaatst heb.

  Ik schreef daar:
  DWAZEN, en anti-christen, die zogenaamde christenen, die de érgste vijanden van de ware kerk van Jezus Christus zijn!

  Jullie zijn de vervulling van de woorden die Paulus al aan Timotheus schreef:

  "Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren." 2 Tim.4:3

  De Koran en islam is uit de duivel. De Bijbel is uit God, in het Engels staat er in het volgende Schriftgedeelte: God-breathed!

  "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust." 2 Tim.3:16,17

  En: 2 Timotheus 3: 1- 13

  Tekening der dwaalleraars

  1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 6 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, 7 die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. 8 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. 9 Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was.
  10 Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, 11 vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. 12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.

 21. [35]

  Deze afzwakking van eerder gedane opmerkingen geeft aan wat voor een slappe ruggengraat dit soort linkse figuren hebben.
  Chamberlain-achtige politiek dus!
  Bij grote moslimorganisaties is dit allang bekend. Ze weten dat als ze maar hard genoeg roepen en dreigen ze uiteindelijk stukje bij beetje steeds dichter bij hun uiteindelijke doel komen. Dat is ook de reden van ze om massaal op deze dhimmi’s te stemmen die ze in hun hart verachten.

 22. [51] Hoi Frans,
  Je citeert veel wijsheden uit oude boeken. Misschien heb je ook geschiedenis van de mensheid er naast gelegd. De boodschap die mensen op hun eigenwijze er aan gaven leidden/leiden niet zelden tot veel bloevergieten. Dat laatste lijkt me zonde. Ondanks alle landverraders is ons land niet naar de donder gelukkig niet. Misschien wel verkocht, maar of dat komt door geitenharensokken durf ik te betwijfelen. Je argumenten zijn wat vaag. Iets meer duidelijkheid kan tot een interessante gedachtenwisseling leiden. Over Geert zou ik willen zeggen, dat hij laf reageert. Hij vormt onderhand zijn eigen geloof. Ik zie steeds minder argumenten wel meer dogma’s. En dan wordt discussie moeilijk en er wordt nauwelijks een beroep gedaan op gezond verstand en een inhoudelijke discussie wordt dan wel heel lastig….

 23. Maar wat wil je dat we doen? Ons laten bekeren tot de liefde van God en een geweer leeg schieten op een Islammiet?
  Dat doen de heren Bush en Balkende toch al voor ons, die sturen gelovig kanonnenvlees naar de vijand!

  Zo te lezen ben je niet de eerste de beste en onderlegd! Maar wat is volgens jou een oplossing? Haat!? Heb goed door dat als God in je leven is, haten een zonde is! God verafschuwd toch haat? Ik ben niet gelovig opgevoed, maar ik weet zeker dat ik met haat niet verder kom!

  Maar waarom maak je zoveel stemming? Waarom maken gelovigen überhaubt zoveel stemming in de wereld?
  Moet ik bang worden voor de hel en verdoemenis en mij daarom maar bekeren tot God! Dat lijkt me geen goed uitgangspunt. Dat is ook één van de vele redenen waarom ik mij niet zal bekeren tot Allah!
  Zegt God ook niet: "vrees geen mens".
  [52]

 24. Door dit soort slappe lui gaat ons land naar de bliksem in zoverre dit al niet gebeurd is.Ik zou zeggen kijk is naar opsporing verzocht of steekpartijen op scholen welke scholen ??? Iedereen weet het MAAR het mag niet hardop worden gezegt Waar is onze eigen cultuur gebleven ? waarom hebben we het altijd over andere culturen en hoe wij ons aan kunnen passen.De wereld op z,n kop Doeke wake up.Het is 5 voor 12……..

 25. [45] economische wel mogelijk is ????
  I got news for you.wie van die lui werkt er hier nou eigenlijk we hebben ze elke dag op onze rug zitten en helpen onze sociale wetten naar de bliksem, hollen onze sociale wetten uit.Als ze zouden verdwijnen die parasieten zouden we in dit land bakken met geld overhouden.Ik zie er maar weinig werken de rest teert op de bijstand…

 26. [14] Ik mail nu maar wat, want als
  wij ons niet bundelen heeft het weinig zin, weinig wol, weinig wil…

  Ben geen Wilders fan, maar hij heeft
  durft mensen wel bewust te maken
  in de facetten.

  Wil hem niet vergelijken met de grote
  Mensen uit de Vaderlande geschiedenis,
  maar wie weet, …

  groet Moeder

 27. Huisregels, … is dat nodig??

  Love and Peace

  With all my heart for mankind.

 28. Whoe de f.. is anybody,

  Als wij niet samengaan met alle werkelijkheden, een club maken in al zijn facetten, power to the people,

  RIGHT ON, en think about this,

  when you are positive, …..

  when you are negative,…..

  Maar de essentie is, dat wij daar wel aan moeten en dat is moeten.. sorry for
  dit woord, wel aan moeten werken.

  Politiek is 1 ding, maar het volk bepaald.

  With all my heart.

  Moeder

Comments are closed.