Vorige week maandag, tijdens een bijeenkomst van de JOVD Leiden, riep 2e Kamerlid Charlie Aptroot (VVD) op tot radicalisering van het liberalisme. Hoewel hij deze woorden op persoonlijke titel sprak, is het zeker een teken van hoop, want hij is zeker niet de enige binnen de VVD die er zo over denkt.

De heer Aptroot wil af van het water bij de wijn doen, en uitgaan van:
-vrijheid en verantwoordelijkheid;
-bemoeienis en steun van de overheid als uitzondering en zo kort mogelijk;
-overheid beperkte verantwoordelijkheden en transperant.

Want zo zei hij: “De vrije onafhankelijke mens is het gelukkigst”

Hij grijpt met deze 3 punten duidelijk terug naar het klassiek liberalisme. Nou is het natuurlijk makkelijk roepen vanuit de oppositiebankjes, maar het is niet voor het eerst dat Aptroot dergelijke geluiden laat horen. Zo pleit hij al jaren, a.o. via zijn website minderregels.nl, voor minder regels. Hij vertrouwde zijn toehoorders toe dat een coalitie met partijen als SGP, CU of PVV voor hem nooit een optie zou zijn, omdat de agenda’s van deze partijen teveel inbreuk doen op persoonlijke vrijheden.
Het zelfbeschikkingsrecht van de mens, zo zei hij, is onvoorwaardelijk.

Maar ook sprak hij zich uit voor meer economische vrijheden. Als oud-ondernemer pleitte hij voor vrij ondernemerschap. Hij wil af van de verplichtte product- en bedrijfschappen en CAO’s moeten niet meer algemeen verbindend zijn. In principe heeft hij niets tegen collectieve afspraken, maar hij merkt dat velen zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door degene die de daadwerkelijke afspraken maken. Daarnaast is hij van mening dat de CAO’s vaak te ver zijn doorgeschoten in het alles willen vastleggen en regelen, terwijl ze zich zouden moeten beperken tot de primaire arbeidsvoorwaarden.

“Een kleine transperante overheid” en “terug naar Thorbecke” waren veelbelovende uitspraken die avond en gaven mij weer een beetje hoop. Over het halfslachtige privatiseringsbeleid van de overheid voor post en openbaar vervoer gaf hij aan dat er voor elk van dergelijke taken een duidelijke keuze gemaakt moest worden om het óf geheel bij de private sector te leggen óf geheel bij de overheid. Voor de meeste bezoekers van Vrijspreker.nl natuurlijk geen moeilijke keuze.

Binnenkort volgt op deze site een interview met Charlie Aptroot en zal ik met hem gaan kijken waar hij staat in het Nolan-diagram.

41 REACTIES

 1. [29]
  Kyle:Dude. You have sex with children.

  NAMBLA Leader:We are human. Most of us didn’t even choose to be attracted to young boys. We were born that way. We can’t help the way we are, and if you all can’t understand that, well, then, I guess you’ll just have to put us away.

  Kyle:[slowly, for emphasis] Dude. You have sex with children.

  Stan:Yeah. You know, we believe in equality for everybody, and tolerance, and all that gay stuff, but dude, fuck you.

  Kyle:Seriously.

  [ http://www.spfan.nl/episode… ]

 2. [29]

  De PVND is m.i. niet snel klassiek liberaal te noemen. Even een paar snelle punten:
  – Stemmen op inhoud publieke netten (waarom uberhaupt staatstv?)
  – Europees leger (EUSSR?)
  – Gratis taallessen voor vluchtelingen (no free lunch)
  – 1 paspoort
  – NS in overheidshanden en gratis (?) OV
  – VPB (alleen) omlaag voor MKB
  – Geen energie- en waterliberalisering
  – Niemand is verplicht te solliciteren; er is een lage basisuitkering

  En dan heb ik het nog niet eens over het "mogen" aangaan van sexuele contacten door jongeren. Overigens lijkt mij dat niet de strekking van de bepaling, als 2 12-jarigen sex met elkaar willen hebben is daar relatief weinig ophef over. Het no-harm principe brengt al snel met zich mee dat sexueel contact op jonge leeftijd strafbaar is daar het in veel gevallen verregaande schade voor de jongere tot gevolg heeft. Evenwel zijn jonge kinderen, vanwege hun beperkte opvoeding en rationaliteit niet in staat om zichzelf voor die schade te behoeden. Daarom ook dat klassiek liberalen hun vrijheidsargumenten uitdrukkelijk beperken tot volwassenen zonder geestesziekten (zie o.m. M. Friedman, capitalism and freedom en J.S. Mill, On liberty). Met name de laatstgenoemde maakt zich sterk voor een goede opvoeding en opleiding voor kinderen.

  Kortom, pedofilie past slecht bij klassiek liberalisme vanwege de strijdigheid met het no-harm principe.

 3. [32]

  Foutje in de text geslopen, sorry.

  In de laatste alinea moet natuurlijk staan:

  "Overigens lijkt mij dat niet de strekking van de bepaling, als 2 12-jarigen sex met elkaar willen hebben is daar relatief weinig ophef over. Echter, het no-harm principe brengt al snel met zich mee dat wanneer een volwassene sexueel contact met een minderjarige heeft, dit strafbaar is daar het in veel gevallen verregaande schade voor de jongere tot gevolg heeft."

  Hub: Kan er echt geen edit functie worden toegevoegd?

 4. [32] Tja klassiek liberaal is niet libertarisch. Basisbehoeften regelt de overheid waar nodig. En het schade-beginsel: daar sta ik ook achter; echter is de huidige wet gebaseerd op bedrog.

 5. [34] Hier ben ik het niet mee eens. Ik denk dat klassiek-liberalisme een vorm van libertarianism is. Net als anarcho-kapitalisme dat is. Het zijn alleen twee uitersten binnen de stroming.

 6. [34] Ik ben geen libertarier en sluit geweld niet uit wanneer u aan mijn kindjes komt.

  UW keuze 😉

 7. [30]

  Ik weet niet precies hoe groot het bord voor je kop is, maar het zit zo: pedofilie deugt niet. Nogmaals: pedofilie deugt niet.

  Kinderen moeten tikkertje spelen, buskruiten, knikkeren, fietsen, "doktertje" of voetballen. Ze moeten naar school, zomogelijk thuis, dat maakt mij niet uit — om te leren. Zodat ze later iets kunnen bereiken. Het liefst meer dan ouders, anders hebben ze i.i.g. de kans gekregen en geprobeerd.

  Verder hebben ze ouders nodig, die ze moraal, wijsheid en weerbaarheid bijbrengen. Misschien kunnen ouders ze aanmoedigen om nog wat piano- of gitaarlessen te volgen. Een hobby wellicht nog — meer niet.

  Het simpele feit dat pedofilie gewoon smerig is — een vrijwel universeel aanvaarde wijsheid, btw — is blijkbaar niet genoeg argumentatie voor je. Goed, laat ik je dan eens vertellen waarom ik pedofilie fundamenteel verkeerd vind.

  Sex past niet bij de jeugd, omdat kinderen gewoon jong moeten kunnen zijn; dat is geen geblokte kleinburgerlijkheid. Kinderen zijn simpelweg niet toe aan sexuele relaties, sexuele gevoelens en sexuele verantwoordelijkheden. Pedofielen maken misbruik van kinderen, omdat ze een heel andere machtspositie hebben dan kinderen.

  Kinderen maken ook fouten, die ze vooraf niet konden overzien; fouten die ze als volwassenen waarschijnlijk niet zouden maken. Uit onervarenheid, een nog onvoldoende ontwikkelde intuïtie, etc. Pedofielen (volwassenen) kunnen wel de acties van hun daden overzien. Zij weten erg goed waar ze mee bezig zijn.

  Zoals jij bijvoorbeeld.

  Jij probeert via het klassieke liberalisme je eigen lustgevoelens te legitimeren in de filosofie van de vrijheid. Kinderen zouden daar nooit aan denken. Zij zouden het liefst hand-in-hand lopen met hun buurmeisje/-jongetje. Meer niet.

  PS

  Als "echte libertariërs" pedofilie gedogen of goedkeuren, zoals jij zegt, dan is het erg simpel: dan ben ik geen libertariër. Het maakt me overigens niet uit welke libertariër dat gezegd heeft. Die libertariër zat dan m.i. simpelweg fout.

  Er is wel een "zwak" punt in het libertarisme: dat is de moraal. Zwak in die zin, dat sommigen denken dat libertarisme mensen aanmoedigt tot "all goes & nothing matters." Libertariërs zijn niet hetzelfde als libertijnen.

  Extreem individualisme kan mensen met een gebrekkig ontwikkelde moraal dus aanzetten tot of gedogen van de meest abjecte daden, zolang het maar niet in strijd is met het libertarische principe — no way.

  Voor mij is het libertarische principe overigens slechts één van de principes waar ik me aan houd. Andere principes als moraliteit en fatsoen zijn ook erg belangrijk. (Nog eentje: gezond verstand.)

 8. [30] Libertarisme gaat uit van volledig zelfstandige en rationeel handelende individuen. Bij kleine kinderen is deze ratio en zelfstandigheid nog onvoldoende ontwikkeld. Om die reden zijn kinderen beschermwaardig.
  Het deelnemen aan seksuele relaties met volwassenen past hier duidelijk niet bij: de emotionele gevolgen daarvan zijn ingrijpend en groter dan een kind van die leeftijd aankan.

  Aangezien het courante regime haar werkslaven niet beschermt, heeft een ouder alle recht van de wereld een loverboy of pedoseksueel die zich aan zijn kind vergrijpt te elimineren.

 9. [39]
  "Dat kinderen kinderseksualiteit hebben, en prépubers prépubertale seksualiteit, wil niet zeggen dat het gezond is voor hun ontwikkeling als een volwassene ze gaat lastig vallen met hun volwassenenseksualiteit.

  Dat is volgens mij wat de Kerk doet, maar dat is ook wat pedofielen graag zouden doen. En dat niet omdat het kind daar nu zo naar hunkert, maar in de eerste plaats omdat mensen zoals jij daar naar hunkeren. Al die praatjes van pedofielen over kinderpsychologie zijn daar een afgeleide van en zijn daaraan ondergeschikt: de behoefte van de pedofiel."

  "Dat is dus dikke vette pech voor jou, want dat gaat dus mooi niet door. Misschien dat we over twintig-dertig jaar seksrobots op maat kunnen maken voor de eenzame pedo, maar vooralsnog zul je op een houtje moeten bijten. Veel sterkte toegewenst."

  "Sjongejonge – hoe kan zo’n monomane hunkerpedo nu denken dat een kind ook maar een sikkepitje consideratie heeft met zijn aanstootgevende, ruim bemeten, viezige anatomie?! Kinderen flippen al op een pitje in de tomaat – wat denk je wel niet dat er door ze heen gaat als ze een onbeschaamd volwassen apparaat voor hun neus krijgen, griezelige Marthijn?
  Ga toch op het dak zitten man, met je wankeltheologische praatjes voor de vaak
  Pak een bijl en genees je broeierige onrust, val daar geen anderen mee lastig, en zeker geen kinderen – of doe een spitslobotomietje"

  Bron:

  http://www.peterbreedveld.c

Comments are closed.