Vorige week maandag, tijdens een bijeenkomst van de JOVD Leiden, riep 2e Kamerlid Charlie Aptroot (VVD) op tot radicalisering van het liberalisme. Hoewel hij deze woorden op persoonlijke titel sprak, is het zeker een teken van hoop, want hij is zeker niet de enige binnen de VVD die er zo over denkt.

De heer Aptroot wil af van het water bij de wijn doen, en uitgaan van:
-vrijheid en verantwoordelijkheid;
-bemoeienis en steun van de overheid als uitzondering en zo kort mogelijk;
-overheid beperkte verantwoordelijkheden en transperant.

Want zo zei hij: “De vrije onafhankelijke mens is het gelukkigst”

Hij grijpt met deze 3 punten duidelijk terug naar het klassiek liberalisme. Nou is het natuurlijk makkelijk roepen vanuit de oppositiebankjes, maar het is niet voor het eerst dat Aptroot dergelijke geluiden laat horen. Zo pleit hij al jaren, a.o. via zijn website minderregels.nl, voor minder regels. Hij vertrouwde zijn toehoorders toe dat een coalitie met partijen als SGP, CU of PVV voor hem nooit een optie zou zijn, omdat de agenda’s van deze partijen teveel inbreuk doen op persoonlijke vrijheden.
Het zelfbeschikkingsrecht van de mens, zo zei hij, is onvoorwaardelijk.

Maar ook sprak hij zich uit voor meer economische vrijheden. Als oud-ondernemer pleitte hij voor vrij ondernemerschap. Hij wil af van de verplichtte product- en bedrijfschappen en CAO’s moeten niet meer algemeen verbindend zijn. In principe heeft hij niets tegen collectieve afspraken, maar hij merkt dat velen zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door degene die de daadwerkelijke afspraken maken. Daarnaast is hij van mening dat de CAO’s vaak te ver zijn doorgeschoten in het alles willen vastleggen en regelen, terwijl ze zich zouden moeten beperken tot de primaire arbeidsvoorwaarden.

“Een kleine transperante overheid” en “terug naar Thorbecke” waren veelbelovende uitspraken die avond en gaven mij weer een beetje hoop. Over het halfslachtige privatiseringsbeleid van de overheid voor post en openbaar vervoer gaf hij aan dat er voor elk van dergelijke taken een duidelijke keuze gemaakt moest worden om het óf geheel bij de private sector te leggen óf geheel bij de overheid. Voor de meeste bezoekers van Vrijspreker.nl natuurlijk geen moeilijke keuze.

Binnenkort volgt op deze site een interview met Charlie Aptroot en zal ik met hem gaan kijken waar hij staat in het Nolan-diagram.

41 REACTIES

 1. Interessant. En misschien (??) veelbelovend.
  Allerlei opmerkingen klinken al positief.
  Misschien (??) heeft Charlie zich nog nooit in het libertarisme verdiept, heeft hij nog nooit Ayn Rand of Rothbard gelezen.

  Wat is zijn reactie op de Missie van de Vrijspreker?

  "In principe heeft hij niets tegen collectieve afspraken"
  Collectieve of collectivistische?
  Moet IEDEREEN verplicht worden om die te gehoorzamen, of mag je gerust je eigen weg volgen?

  "is hij van mening dat de CAO’s vaak te ver zijn doorgeschoten "
  TE ver? Het principe van anderen verplichten, al is het maar een millimeter, is al fout.

  Goede poging, met enorme mogelijkheden.
  Hoe mooi zou het zijn als die mogelijkheden er uit zouden komen.

  Ga door!

 2. Goeie zaak om deze vertrouweling van Rita Verdonk meer bij het idee van vrijheid te betrekken. Jammer dat hij nooit de vvd zal verlaten, want dat is een partij voor politiek-centralistische internationalisten.

  Misschien dat meneer Aproot het gebrek aan liberaal fundament kan openbaren en zo die hele farce (die vvd heet) kan opdoeken. Aan een comeback van meer EU en meer barbarij met een democratisch sausje heeft iedere vrijheidslievende Nederlander een broertje dood, dunkt me.

 3. Hij heeft lekker praten over dat radicaliseren van het liberalisme. Hij zit gebakken tussen zijn vrindjes in de VVD en tweede kamer. Lekker knus ingepakt in de baantjesmacchinerie die overheid heet.

  Leven van gestolen geld en dan maar praten over radicalisering van het liberalisme, amehoela. Precies weer zo’n politiek figuur waarin de VVD (als zijnde de rechtervleugel van de PvdA) in grossiert.

  En wat betreft die VVD/JOVD afdeling Leiden: ga eens echt iets liberals doen en niet zo lekker meedraaien met al het collectivistische gebral wat jullie ook zo lekker schijnen te vinden

 4. Klinkt goed en hoopvol en zeker als je je realiseert wat voor kuddevee er veelal die bankjes bevolkt in de 2e kamer dan is dit een wel heel verfrissend geluid.

 5. Klinkt goed, die Charlie.

  Hopelijk weet hij de Bolkestein-factie een beetje te revitaliseren. Bolkestein’s boodschap was voor Nederland begin jaren ’90 misschien nog wat te schokkend.

  Mensen lijken nu echt toe aan iets nieuws.

 6. "Het zelfbeschikkingsrecht van de mens, zo zei hij, is onvoorwaardelijk."

  Hij bedoelt vast de volwassen mens (18+).

  Het gaat juist al voeg mis. Scholing gebaseerd op een religie is per definitie indoctrinatie. Ook is de hele opvoeding vooral gebaseerd op dwang en gezag, niet op zelf leren nadenken. De leerplicht mag ook wel eens ter discussie komen te staan.

 7. [6] Mee eens, goede punten.
  Heb je adviezen wat wij vanuit de Vrijspreker daar aan kunnen doen om het te bespoedigen?

 8. Volledig zelfbeschikkingsrecht voor kinderen is ook een onzinnig idee. Hoe kun je je kinderen fatsoenlijk opvoeden als je, om maar een voorbeeld te noemen, niet het recht zou hebben ze zeggen wanneer ze naar bed moeten.

  Natuurlijk hebben kinderen wel rechten, maar niet de volledige set.

  De discussie welke rechten kinderen op welke leeftijd moeten hebben, en vanaf wanneer je ze als meerderjarig moet beschouwen, is natuurlijk eindeloos. Dat is per definitie nooit precies duidelijk.

  Maar onvoorwaardelijk zelfbeschikkingsrecht voor kinderen is duidelijk onzinnig.

  En de motieven van Marthijn Uittenbogaard zijn vanzelfsprekend ook niet zuiver.

 9. Ik heb Aptroot al enkele malen mogen ontmoeten en hier herken ik hem wel in!

  Aptroot is mijns inziens één van de betere VVD’ers. Geen Libertariër, maar heeft wel iets minarchistisch.

 10. [11] net zoals dat er ook vast wel ‘goede’ nazi’s geweest zullen zijn

 11. [12] Ongetwijfeld Marcellus, maar ik speel geen find/replace spelletje. Voor wat er is, is Aptroot mijns inziens beter dan de rest.

 12. [13]
  🙂
  ja en geduld is een schone zaak en ’the meek shall inherrit the earth’.
  Allemaal leuk en aardig maar zoals de weledelgeleerde F. Zappa al zei:"the meek shall inherrit nothing’
  Deze leidse libertariër vindt het hartstikke leuk dat er in onze regio nog iets van liberalisme te vinden is, maar met de VVD en al haar leden heb ik het wel gehad.
  Meer camera’s hier, meer politiedwang daar, een trein zus en een wankele wethouder zo. Het laatste goede wat er met een VVD-lid in Leiden gebeurt is, is dat zijn kreupele vriendin overvallen is door een van de welzijnsmonsters die ze zelf gecreeerd hebben. en het mooie was vooral dat hij zelf ook geen hulp kon krijgen bij de ‘hooggeachte’ mensen van de politie en politiek. Ik lach er nog steeds om. Zou jij ook moeten doen.

 13. [14] iedereen die aan het politieke spelletje meedoet is een hoop stront.

 14. Ik heb Aptroot wel eens een mailtje gestuurd over subsidies in het bedrijfsleven.
  "Hartelijk dank voor uw mail.
  Wij zijn het met elkaar eens dat al die subsidies niet (positief) werken.
  Daarom stel ik voor subsidieregelingen te beëindigen, dus ook minder ambtenaren en loketten.
  Laten wij de lasten voor ondernemers verlagen!

  Ik zet mij daar voor in, uw informatie over Senter/Novem is daarbij behulpzaam."

  Een VVD’er die tegen subsidies aan het bedrijfsleven is, libertarischer kunnen we het helaas niet krijgen.

  Edith Schippers (ook VVD) is ook wel ’s echt liberaal overigens.
  "Een belangrijke reden waarom veel politici regels bepleiten, is omdat er een veronderstelling leeft dat een probleem dat serieus wordt genomen ook een oplossing in de vorm van overheidsingrijpen (een wet, regel, ge- of verbod, accijnzen, etc.) verdient. Geeft een goed gevoel, je doet er tenminste iets aan. Dus je vind het belangrijk. De redenering geldt natuurlijk ook andersom."

  Maar ja, nu wil ik Rutte nog wel ’s horen. Die heb ik zelf op de radio horen zeggen dat hij Hayek op z’n nachtkastje had liggen.

 15. [17]

  Eigenaardige kerel die Rutte. Heeft hij zowaar een lijk op zijn nachtkastje liggen.

  Dat geloof ik overigens nog eerder dan dat hij ooit een boek van Hayek van dichtbij heeft gezien.

 16. [18] Ik heb Verdonk een keer horen zeggen dat ze Thorbecke (of Troelstra, ik weet niet meer) op haar nachtkastje had liggen.

  In ieder geval, de liberaal die ze aanhaalde, had nooit boeken geschreven.

  Rutte’s stuk in Opinio van een half jaar terug gaf trouwens goed aan, dat hij verdomd weinig van Hayek begrepen had — of hij Hayek gelezen heeft, dat weet ik niet.

  Al moet ik zeggen dat Rutte me wel degelijk eens verbaasd in zijn liberale opstelling. Hij gebruikt alleen erg weinig liberale argumenten in zijn betogen. Meestal blijft het beperkt tot meer geld in de portomonnee.

  Over persoonlijke en economische vrijheid hoor ik hem veel te weinig. Zeker als zijnde frontman van een liberale partij.

 17. Als Aptroot de VVD meer naar het liberalisme weet te bewegen moeten hij gesteund worden. Alle beetjes helpen.

  Ik heb wel een paar vragen.

  – Liberalisme is in mijn ogen decentraal. Hoe denkt Aptroot over een centraliserende maatregel als het afschaffen van de OZB ? (In plaats van het verlagen van een landelijke belasting) En hoe denkt hij over de EU?

  – Liberalisme staat voor zelfbeschikking.
  Hoe staat Aptroot tegenover productie en gebruik van genotmiddelen waarvan er sommige nu illegaal zijn? En hoe staat hij tegenover het recht om eigen organen te koop aan te bieden?

  – Liberalisme staat voor een vrij verkeer van goederen, diensten en personen. Hoe staat hij tegenover het afschaffen van wetgeving die dit vrije verkeer belemmeren?

 18. [9] Kinderen vind ik altijd een moeilijke libertarische zaak, maar stel we geven kinderen volledige zelfbeschikking, maar ouders mogen ook zelf beslissen wat ze doen (mits geen geweld etc). Kinderen zouden dus bijvoorbeeld niet naar bed gaan, maar de ouders kunnen dan beslissen niet meer voor het kind te zorgen (op straat zetten). Ouders zijn de eigenaar van de zorg die ze zelf geven, dus bepalen ze ook de regels. Een kind kan zich dus wel onttrekken dan, maar met consequenties.

 19. [19]
  Ik neem aan dat je Thorbecke bedoelt (Troelstra was een socialist).

  Thorbecke heeft nooit boeken geschreven, maar er zijn wel talloze publicaties van zijn hand.

  Of die idd op het nachtkastje van Rita liggen (of dat ze ze ooit gelezen heeft) durf ik te betwijfelen.

 20. "Een kleine transperante overheid"

  Moderne technologie maakt dat mogelijk!

  Zet om te beginnen al maar eens alle bankverrichtingen van alle overheidsbankrekeningen REAL TIME ONLINE!

 21. [22] Ja, precies. Om de een of andere reden verwar ik die twee weleens.

 22. [3]
  Marcellus, misschien moeten we eens in Leiden in de kroeg afspreken.

 23. [20]
  [
  Als Aptroot de VVD meer naar het liberalisme weet te bewegen moeten hij gesteund worden. Alle beetjes helpen.
  ]

  Daar ben ik het ook volledig mee eens.
  Die verplichte product- en bedrijfschappen (nog stammend uit de middeleeuwen?) weg ermee.
  CAO’s die algemeen verbindend zijn? Misschien ooit (industriele revolutie 1800-1900 …) nog tot iets dienend, tegenwoordig natuurlijk volslagen
  achterhaald.
  Dus hoop ik dat de ideeen van Aptroot meer ingang vinden bij de VVD & beyond.

  Ik ben hoe dan ook van mening dat alles waar vrijheid mee wordt vergroot moet worden ondersteund en alles wat vrijheid verhinderd moet worden tegengegaan, ongeacht de eventuele achterliggende redenen of geuit door organisaties/personen waarvan je de ideeen normaal gezien niet ondersteund
  of waarvan men de oprechtheid van in twijfel trekt.

 24. [26] misschien …
  Maar voorlopig hou ik het bij het volgen op een afstandje.

 25. [8] Er bestaat geen pedopartij. Je bedoelt de humaan-liberale of klassiek liberale partij PNVD.

  Door dogmatisch te denken en te zwichten voor angst krijg je een (religieuze) fascistenstaat. Ik heb de sleutel tot vrijheid.

 26. [8] En nog wat. Pedofilie is volgens sommige Libertariërs – de echte libertariërs by the way – weldegelijk een onderwerp voor hen:

  Pedophilia, the Internet and the Law’ by Richard Kostelanetz; Serf City; Vol. 3 Issue 1; Serf City is published periodically by the Manhattan Libertarian Party; 2007
  http://manhattanlp.org/Serf

Comments are closed.