Uit welingelichte bron vernemen wij dat de Belgische Federale Interimregering de hoogste prioriteit geeft aan een draconische bestrijding van fijnstof. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de zware metaaldeeltjes uit de uitlaat van de fiscaal minder belaste diesels het dementeren van hoogbejaarden gemiddeld met één dag kunnen versnellen. De standaardafwijking bedraagt evenwel 0,5 jaar zodat het onzekerheidsprincipe van Heisenberg hier van toepassing is en er dus een van nul verschillende kans is dat men vroeger of wel later verschijnselen zal krijgen die wijzen op een onherrroepelijke aantasting van de hersenen. Uit recente observaties door Story in de buurt van de Wetstraat en aan het Paleis kan men afleiden dat er statistische evidentie is dat dit bij sommige klassen van de bevolking vroeger optreedt.

De Belgische Interimregering heeft daarom besloten de geestelijke gezondheid van de bevolking prioriteit te geven en dit te combineren met maatregelen om volslagen nutteloze jobcreatie in de hand werken. Dit plan “Marshall II” (niet te verwarren met het gelijknamige Marshall I plan) moet er in slagen de achterstand van België ten opzichte van de buurlanden op te heffen en het boekhoudkundige tekort aan te zuiveren. Hiermee wordt het probleem van de Noord-Zuid transfers ook opgelost en kan de staatshervorming samen met de boorelnootjes in de koelkast gestopt worden.

Uit de voorgestelde maatregelen de voornaamste:

– 3 dagen voor een smogalarm van kracht wordt, wordt roken onder elke vorm verboden en als milieumisdrijf bestempeld. Ten einde het verlies aan tabaksaccijnzen te compenseren, moet elke roker zich registreren op de gemeente en een fles Hasseltse Jenever per dag aankopen. Dit op aandringen van de verenigde handelaars van Zuchem tussen Bolders.

– Alle werkloosheidssteuntrekkers krijgen een opleiding tot rookwachter zodat zij uit de statistieken verdwijnen.

– Iedereen die zich op Belgisch grondgebied bevindt, moet een stofmasker dragen. Deze maatregel zal 500 jobs creëeren in de streek van Borgerhout waar de overheid een stofmaskerfabriek zal opstarten.

– Een tweede vinding wordt op 1 april 2008 aan het publiek voorgesteld. Het betreft een 0,1 micrometer neusfilterplug bestaande uit twee delen (een voor elk neusgat). Er moeten evenwel nog eerst proeven gedaan worden om na te gaan of dit de ademhalingsgoefeningen (zie verder) niet overbodig maken. Men zal deze stoffilters daarom eerst uittesten in de Wetstraat zodat daarmee misschien ook een ander probleem van de baan is.

– Elke schoorsteen moet verhoogd worden tot een hoogte van 300 meter. De overheid zal hiervoor onze Belgische aannemers uit Dubai terug roepen ten einde deze nieuwe kunstwerken te verwezenlijken. Enige gelijkenis met de aanleg van de austostrade Brussel-Oostende en het IJzeratomium is niet misplaatst want dit zal ons land voorstuwen op de pijlers van de vooruitgang.

– Alle hout- mazout en kolen kachels moeten vervangen worden door gasconvectoren of energie uit windmolens. de regering zal hiervoor een bijkomende premie geven gelijk aan de schrootwaarde van de verboden verwarmingstoestellen. Een bevoegd agentschap wordt hiervoor ingesteld wat een extra 1278 banen zal opleveren. Deze maatregel gaat in op 1 april 2008 en vanaf die dag is het verboden nog dergelijke kachels aan te steken.

– Drie dagen voor de aanvang van een smogalarm worden de bedrijven verplicht hun productie stil te leggen en over te schakelen op platte rust. Deze dagen worden afgetrokken van het jaarlijks verlof en daarom is een aanpassing van de CAO nodig.

– Zeven dagen voor een smogalarm mogen alleen nog voertuigen die aangedreven worden door mankracht zich op de openbare weg begeven. Er zal hiervoor een nieuwe wagen van Belgische makelij ingevoerd worden, de zogenaamde Flintstone. Men verwacht evenwel verkeersopstoppingen telkens de bestuurder hun adem voor drie minuten inhouden.

– Zes dagen en een half voor een smogalarm worden er borden geplaatst aan de grenzen die de de buitenlandse bestuurders moeten doen begrijpen dat alleen niet-rokers nog het land in mogen in voorwaartse richting. Er zal bij vermeld worden dat ze ook niet achteruit mogen binnen komen gereden en geen last mogen hebben van winderigheid, want dan blazen ze het fijn stof uit land van herkomst, zoals het gele Saharazand, terug in onze atmosfeer. Uitzondering zal gemaakt worden voor de atleten die kunnen garanderen dat ze met hun winderigheid onze windmolens kunnen doen draaien gedurende 42 uur.

– Omdat het probleem ten dele te wijten is aan een gebrek aan wind, zal de overheid opdracht geven tot het plaatsen van windmolens aan de Genste poort in Brussel en de Brusselse Poort in Gent. Deze windmolens worden aangedreven door de bruggepensioneerden op een zogenaamde Gentse catrollenfiets van Seagate te plaatsen en hen te laten trappen. Ze worden hiervoor vergoed met dienstenscheques waarmee ze een drager kunnen huren om hun snoeihout naar het containerpark te brengen. Dit zou een extra 4567 jobs opleveren.

– Elke Belg zal ’s morgens verplicht aan de ademhalingsoefeningen deelnemen die te beluisteren vallen op radio Klara en eveneens op de gemachtigde staats TV zenders. Het doel van deze oefeningen is de belg te leren zijn asem in te houden gedurende drie minuten per uur en per dag smog alarm. Dit zou de statistieken opfleuren omdat sommigen de drie minunten niet levend zullen halen en dan verdwijnen ze ook uit de statistieken van de 85 jarigen die een dag vroeger hun geestesvermogens verliezen ten gevolge van de zware metalen in het fijne stof.

– Er wordt aan de Vlaams Regering opdracht gegeven na te gaan waarom de zware metalen in het fijnstof niet spontaan naar de aarde aangetrokken worden. Men verwacht hieruit nieuwe technieken te vinden die de competitieve positie van onze industrie zullen helpen. Gezien het belang van dit onderzoek wordt er 1 miljard voor uitgetrokken en mag de Vlaamse regering beroep doen op een extra 40.000 ambtenaren die de waalse regering nog zal aannemen.

– Een tweede onderzoek zal plaatsvinden om na te gaan of men de oude diesels die dik stof (roet zeg maar) uitstootten niet kan terughalen. Dit dik stof is eerder vergelijkbaar met de teer die uit uw sigaret komt en het fijnstof bleef daaraan plakken. Daardoor waren de oude diesels minder schadelijk hoewel ze harder stonken.

– Als al deze maatregelen niet volstaan zal men een onderzoekscommissie oprichten die moet nagaan of de vermeende nucleaire bommen op belgisch grondgebied niet kunnen aangewend worden voor een definitieve oplossing.

– Er rest de Belgische regering evenwel nog een laatste hindernis. Ze moet hiervoor toestemming krijgen van Europa. net als bij de aan aanpassing van de BTW, moet dit geharmoniseerd gebeuren en men vreest dat onze Russische bondgenoten dat niet zullen zien zitten. Ze hebben daarvoor betere oplossingen in Siberië die ze graag naar hier zouden uitvoeren.

(onze correspondent ter plekke in de SMOG)

Deze mededeling wordt in licensie gegeven onder GPL3. Dit houdt evenwel in dat de lezers alle verbeteringen dienen te melden en wanneer ze hun versie, aangepast of niet, op hun beurt doorgeven met een GPL3 licensie.

———————————————————————————————————

NB: Ikzelf ben van mening dat Dieselmotoren een grote bron van vervuiling zijn – en dat deze problematiek voor 100% door de overheid is veroorzaakt door dwaze brandstofaccijnswetten.

Echter de overdrijving, de fear mongering, de aan smetvrees grenzende pollutiofobie en ecomanie, compleet met schandelijk gemanipuleerd nieuws aangaande “gestegen aantal longaandoeningen tijdens smogperiode”, de schandelijk misleidende benaming “SMOG” en de schuldcultus, die de overheid organiseert is een intellectuele vervuiling die nog duizend maal erger is.

13 REACTIES

 1. De uitstoot van fijnstof is tussen 1990 en 2001 met bijna 50 % afgenomen.
  Met name de uitstoot van zware vrachtwagens
  http://www.cbs.nl/NR/rdonly

  Tussen 1980 en 2005 is deze zelfs met 75% afgenomen.
  http://statline.cbs.nl/Stat

  Waarom horen we pas de laatste paar jaar iets over de "problemen" van fijnstof.
  Omdat alle andere problemen al opgelost zijn.
  Fijnstof is dat ook al, maar dat was nog niet onder de aandacht gebracht bij de arme burgers van Europa en er waren nieuwe belastingen nodig.

 2. Die milieuproblemen door verkeer en met name dieselmotoren worden zwaar overdreven omzo die extra heffing of maatregel er door gedrukt te krijgen. Want als je de statistieken erop nakijkt blijkt dat verkeer veel minder hoog scoort dan de media laat denken.

  Laten we wel wezen de moderne benzinemotor stoot ook fijnstof uit. Welliswaar minder, maar het is wel fijner dan dat van een dieselmotor, dit maakt het gezondheidsrisico weer groter, immers hoe verder de deeltjes kunnen doordringen in de longen hoe potentieel schadelijker het is. Al is er nog steeds geen 1 op 1 relatie gelegd tussen fijnstof en schade aan de gezondheid.

  Volgens mij is (west)europa nog nooit zo schoon geweest op het gebied van fijnstof, ik vraag me af of met die gevoelige apparatuur van vandaag mogelijk is de fijnstofniveaus van bijvoorbeeld de jaren 60 te meten, toen ieder huis zn eigen kachel had die op van alles en nog wat gestookt werd.

 3. [2] De lucht is thans zo proper dat de ecozooi niet anders kan dan de aandacht te verleggen van buiten naar binnen. Immers, de lucht is thans buiten schoner dan binnen.
  Dat heeft hen op het idee gebracht nu ook kaarsen te vizeren als levensgevaarlijk want fijnstofbommen.

  http://www.lcmb.nl/voorlich

 4. Mooie plannen, die hard nodig zijn. Wat ik helaas mis in het rijtje maatregelen is een algemeen verbod op verkeersremmende maatregelen, zoals drempels en wegversmallingen. Ook het opheffen van bestaande drempels mis ik.

  Fijnstof in NL, en waarschijnlijk ook BE is voor 50% zeezout, als gevolg van overwegend westenwind en ligging aan de kust. Een groot deel van de rest wordt er kunstmatig, door staatsingrijpen en onder druk van de ‘milieu’beweging, aan toegevoegd.

 5. In Duitsland is men een onderzoek gestart naar zogenaamde nanodeeltjes, dat zijn de deeltjes die het roetfilter kunnen passeren. Deze deeltjes zijn zeer waarschijnlijk zeer schadelijk. Vermoedelijk kunnen deze deeltjes "gewoon" door de huid binnen dringen. Nanodeeltjes slaan zonder filter tezamen met grote deeltjes snel neer voordat ze de mens tot last kunnen zijn. So much for het roetfilter.

 6. [5]hoe verduidelijk je "onder druk van de milieubeweging" , R. Hartman?

 7. "Ikzelf ben van mening dat Dieselmotoren een grote bron van vervuiling zijn – en dat deze problematiek voor 100% door de overheid is veroorzaakt door dwaze brandstofaccijnswetten"

  Europa is de enige plaats ter wereld waar accijnzen op diesel kunstmatig lager zijn dan op benzine. Zonder dit verschil absolute verschil hetgeen nog eens opgeblazen wordt door BTW %, zou het aantal dieselrijders stukken lager zijn. Er zijn eerlijk is eerlijk wel wetgevingen die de aanschafprijs (die bij diesel ex-belasting hoger is ivm duurdere motortechniek ivm minder vermogen per liter en dus de noodzaak tot turbo’s etc) opblazen en daarme ehet verschil iets terugbrengen. Maar deze zijn in weinig EU landen zo hoog als in Nederland. Voor Belgie is de vaste meerprijs voor het rijden op diesel aanzienlijk lager dan bij ons.

  Tweede rariteit is dat nationale en nu EU uitstootnormen voor diesel altijd soepeler waren en zijn dan voor benzine. In landen waar dat niet zo is, zijn diesels nu al gedwongen zaken op de auto te monteren die bij ons pas in 2011 verplicht worden. Denk aan NOx-kathalysatoren en roetfilters. In Californie kom je zonder die dingen de showroom niet meer uit met een diesel.

  Gelijke belastingen en gelijke normen zou een goed uitgangspunt zijn.

  [6] Merk verder op dat de schadelijke effecten van roetfilters enkel gelden voor de after-market en niet de af-inbouw. Deze verschillen namelijk wezelijk in werking. Af-fabriek stelt de fabrikant in staat om de motorcomputer te koppelen aan de roetfilter. Die aftermarket dingen zijn geen echte filters, maar meer roet-kathalysatoren. Deze werken minder goed, en hebben – al is dat nognooit officieel geverifieerd – nadelen betreft andere uitstoot. De af-inbouw roetfilter heeft dit manco echter niet.

 8. [5] Natuurlijk fijnstof zoals zeezout wordt niet meer meegerekend (sinds 2006) tot fijnstof. Die blunder is inmiddels gecorrigeerd 🙂

  Er zijn echter veel mythes over fijnstof. Enerzijnds wordt het gebagataliseerd, zoals dat het wel meevalt en dat benzinemotoren ze ook uitstoten en van een ergere soort. Dat zijn broodje aap verhalen. (Deze laatste os bijvoorbeeld afkomstig van een onderzoekje van een persoon, dat niet reproduceerbaar bleek.) Fijnstof is schadelijk en de relevante subsoort is sinds halverwege de jaren 90 toegenomen dankzij de komst van moderne diesels en vooral toegenomen verkeer. Daar mag best wat aan gedaan worden.

  Anderzijnds worden de effecten soms ook opgeblazen. Denk aan de verhalen van duizenden doden per jaar. Dat zijn ook creatieve berekeningen die vaak gebaseerd zijn op getallen die ook nog eens uit hun verband getrokken zijn.

  De hele fijnstofdiscussie is echter gegantisch uit de hand gelopen toern de EU er over mocht beslissen. Sommigen van ons denken wellicht dat Nederland of Belgie hier dom bezig zijn, maar milieubeleid (denk ook aan CO2) is geen nationale bevoegdheid meer. Al jaren niet meer! Ireversibel!
  De EU heeft dwingende regels – eufemistisch richtlijnen genoemd – die aangeven wat landen moeten doen. Hoe echter mogen ze zelf weten. Duitsland begint dus oa met die stikkertjes, Belgie met hun smog-alarm en wij Hollanders gaan dom de zaak aan bouwen koppelen.

  Dan heb je gelijk ook de volgorde waarin ik het beleid orden. De Duitsers zijn nog het beste bezig door specifiek daar waar het fout gaat – in kernen van steden – grote uitstoters (één diesel zonder roetfilter stoot evenveel fijnstof uit als een hele groep met filter) te weren zodat de rest kan blijven rijden en bouwen.
  De Belgen meten wanneer het fout gaat en gaan dan acties ondernemen. Helaas zijn die van dubieuze aard, zoals het verlagen ven de snelheid.
  In Nederland meten we niet zoveel, maar berekenen we vooraf op basis van ambtelijk opgestelde normen wat er zou gaan gebeuren als we iets doen. Als uit de berekening blijkt dat de norm dan overschreden gaat worden, gaat het bouwen van de nieuwe weg of huis niet door. Wij dachten slim te zijn, omdat wij zo plaatsen waar nu al de norm overschreden wordt zoals druke stadskernen konden laten zoals ze waren, maar in feite hebben wij samen met Oostenrijk – het enige land waar dit ook zo geimplementeerd is – de meest strenge normen. En ook de minst effectieve, want waar nu d enorm overschreden wordt mag welliswaar niets meer, maar hoeft ook niets en blijft de situatie voor de lokale bewoners dus even slecht als die is.

 9. echt een geweldig artikel Bud! Jij verdient een koninlijke onderscheiding… Maar ja verdienen en daadwerkelijk krijgen, daar zit een groot verschil tussen.
  Mijn auto (met automaat) schakelt pas bij 105/110km/h naar zijn 6e versnelling, en dus stoot ie minder CO2 uit bij 110 dan bij 90.
  De hardwerkende burger in de remmen, de milieufascisten draven door maar krijgen ruim baan.

 10. [10] Dat jouw automaat pas doorschakelt bij 105 wil niet zeggen, dat hij dan ‘dus’ ook zuiniger is. Langzamer in zijn 5 kan zuiniger zijn dan sneller in zijn 6.

  Hoeft niet natuurlijk, dus ik wil niet suggereren dat langzamer altijd zuiniger is.

  Maar bepaalde vormen van wrijving zijn wel snelheidsafhankelijk en ook soms meer dan lineair …

  Overigens ben ik wel geheel met je eens dat snelheid en smog/fijnstof een erg dubieus verband heeft. Immers het Belgische systeem gaat niet om CO2/verbruik, maar enkel indirecte bijeffecten hiervan.

 11. Ik kan je zeggen Armin, die auto was een BMW, en die zijn standaard uitgerust met een actuele verbruiksmeter onder de toerenteller. Heel handig, je weet dus altijd precies hoe zuinig je auto is bij welke snelheid/omstandigheid.

  Ik kan je zeggen: in dit geval was mijn auto bij een hogere snelheid dus zuiniger dan als ik (de limiet van) 90km/h zou rijden.

  Maar je hebt natuurlijk gelijk, laag toerental is vaak zuiniger maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn

  Om nog helemaal te zwijgen van het (door jou…) zeer terecht aangehaalde dubieuze verband snelheid-CO2 uitstoot.

Comments are closed.