Naam: Bud Rrevensky
Website: http://www.vrijspreker.nl
.
De laatste artikelen van Bud Rrevensky

De waarheid achter de klimaatleugen

Door op 14 juni 2008 om 15:14 | 18 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dat de hele klimaatpsychose niets, maar dan ook niets met het weer te maken heeft of zelfs met een oprechte bekommernis om de planeet, weten we allemaal wel. De waarheid achter het klimaatstreven is het forceren van de door links gewenste maatschappelijke veranderingen. Hun argumentuur staat volledig in het teken daarvan en wisselt wel eens naargelang de smaak van het te bewerken Grote Publiek.     Lees verder »

Chicken Run

Door op 26 februari 2008 om 22:18 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Tenminste iemand die eens goed zijn gedacht zegt binnenin het Magisterium Unionis Europae in Straatsburg. Nigel Farage van de Britse UKIP is blijkbaar een van de weinigen die durft zeggen waar het op staat, namelijk dat het verdrag van Lissabon gewoon een vermomde grondwet is, en dat Europese politici bange kiekens zijn die hun eigen achterban schuwen. .

Draconische maatregelen tegen fijnstof

Door op 19 februari 2008 om 20:47 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Uit welingelichte bron vernemen wij dat de Belgische Federale Interimregering de hoogste prioriteit geeft aan een draconische bestrijding van fijnstof. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de zware metaaldeeltjes uit de uitlaat van de fiscaal minder belaste diesels het dementeren van hoogbejaarden gemiddeld met één dag kunnen versnellen. De standaardafwijking bedraagt evenwel 0,5 jaar zodat het onzekerheidsprincipe van Heisenberg hier van toepassing is en er dus een van nul verschillende kans is dat men vroeger of wel later verschijnselen zal krijgen die wijzen op een onherrroepelijke aantasting van de hersenen. Uit recente observaties door Story in de buurt van de Wetstraat en aan het Paleis kan men afleiden dat er statistische evidentie is dat dit bij sommige klassen van de bevolking vroeger optreedt. Lees verder »

Verhofstadt onbevoegd naar Lissabon?

Door op 12 december 2007 om 17:12 | 10 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Belgie heeft nog steeds geen regering. Ook de ultieme Truuk-Van-De-Koning, een Interimregering rond Deus Ex Machina Verhofstadt, staat niet op punt.Vermoed wordt dat Verhofstadt toch naar Lissabon zal afreizen om het Europees hervormingsverdrag te ondertekenen. Als hij dat doet doet hij dat niet namens een legitieme democratisch verkozen regering. Lees verder »

Geef ons wapens (Paul Belien)

Door op 12 augustus 2007 om 23:44 | 13 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het Nederlandse Novopress.info publiceert het “omstreden” artikel “Geef ons wapens” van de Belgische conservatief/libertarische journalist Paul Belien, die hiermee ernstig in aanvaring kwam met de Raad Van Beroerten, euh, het CGKR (Centrum voor gemiste kansen en racismeverspreiding) die hem oplegde het artikel van zijn website Brusselsjournal te verwijderen.Zelfs Galileo trok zijn woorden in voor de Pauselijke Inquisitie, en zoals iemand die zijn strijd in wijsheid wil kunnen blijven voeren betaamt, koos ook Paul Belien voor de voorzichtige weg. Het artikel verdween dus van internet.Tot het recentelijk weer opdook bij Novopress.info dus. De Belgische Gedachtenpolitie reageerde prompt en gebood Belien te eisen de vermaledijde tekst onmiddellijk te verwijderen. *Aangezien de jongens van Novopress.info en de Heer Belien elkaar niet persoonlijk kennen, noch over elkaars coordinaten beschikken, zat er voor de Belgische collega van Kuifje (eveneens belaagd door hetzelfde Centrum voor Allochtonenkansen door Autochtonenbestrijding) niets anders op dan vanop zijn website zijn eis in opdracht van ThinkPol zelf te formuleren. Dat hiermee aan een breed publiek het feit van deze verboden publicatie werd kond gemaakt is tegelijkertijd een goede waarschuwing voor ieder die het gruwelijke artikel te lezen krijgt.Lees het zelf, zou ik zeggen, ik wil er U daarna een vraag over stellen:**——————————————————– !++63++!