Een goed mens zijn vereist in deze politiek correcte wereld op de eerste plaats dat U geen vijanden hebt. Dat is niet zo moeilijk als het lijkt: als U er wél hebt doet U eenvoudig of U ze niet ziet.

Lawrence Auster schreef een scherpzinnig artikeltje over dit bizarre verschijnsel op zijn blog. Ik vond het zo opmerkelijk dat ik het voor U heb vertaald. 

De sleutel tot het Politiek Correcte denken zit ‘m in haar bestempeling, als afkeurenswaardige “Islamofobie”, van het standpunt dat de Islam een bedreiging is voor het Westen. De onderliggende aanname van zulke beoordeling van Islamofobie, of van intolerantie in het algemeen, is dat alle mensen goed zijn (behalve de mensen die niet geloven dat alle mensen goed zijn), en dat mensen nooit een bedreiging kunnen vormen (behalve de mensen die geloven dat sommige mensen een bedreiging kunnen vormen). Aangezien alle mensen goed zijn (dat betekent, alle mensen die niets haten behalve haat), en aangezien mensen nooit vijanden zijn (behalve de mensen die geloven dat er vijanden bestaan), is iedere negatieve uitspraak over een groep per definitie een verkeerde, valse, gemene en onmenselijke aanval op die groep (behalve negatieve uitspraken over de meerderheidsgroep in de maatschappij).

 De kernfout van dit politiek correcte standpunt is dat de mogelijkheid dat sommige mensen en groepen (andere dan de meerderheidsgroepen in het Westen) inderdaad vijanden zouden kunnen zijn, nooit in overweging wordt genomen. Meer bepaald is het de Islam die nooit als een bedreiging wordt beschouwd voor het Westen. Als de Islam een bedreiging vormt voor het Westen, dan is zeggen dat de Islam een bedreiging is voor het Westen geen uiting van intolerantie meer, maar integendeel een waarheid bevattende bewering die deel uitmaakt van een legitieme inspanning om het Westen te beschermen tegen een echte vijand. Door zulke verdediging als illegale intolerantie te veroordelen en te bestraffen, verbiedt de politieke correctheid het Westen zichzelf te verdedigen.

 De Politieke Correctheid heeft het conflict zelf  tussen groepen, een normaal verschijnsel in de geschiedenis van de mensheid, tot een immorele daad bestempeld, met de bijkomende perversie dat alleen het Westen in staat is om deze immoraliteit te begaan jegens andere groepen, terwijl omgekeerd andere groepen juist niet in staat zijn om diezelfde immoraliteit jegens het Westen te begaan.

 Hoe komt de Politieke Correctheid er dan mee weg om enkel de Westerse negatieve uitingen ten aanzien van de Islam als onrechtmatig te beschouwen, maar niet de dreigende uitspraken van de Moslims tegenover het Westen?

 Heel eenvoudig. Voor de Politieke Correctheid bestààt er hier in het Westen geen samenleving die kan aangevallen worden. Voor de Politieke Correctheid vormen de Westerse volkeren geen zelfstandige entiteit – geen natie, geen cultuur, geen volk, geen groep. Westerse landen zijn, in de plaats daarvan, een systeem voor de promotie van mensenrechten. Aangezien ze geen concrete groep of cultuur zijn, kunnen Westerse volkeren niet het object van intolerantie uitmaken. Moslims echter, en andere immigranten, die wél concrete entiteiten vormen, kunnen wél object van intolerantie vormen. Moslims zijn een groep en daarom verdienen ze het om beschermd te worden tegen discriminatie. Canadezen, Belgen of  Nederlanders zijn geen groep en hoeven daarom niet beschermd te worden tegen discriminatie.

 Kortom, Westerse volken hebben geen bescherming nodig onder de moderne politiek correcte orde omdat de Politieke Correctheid, in haar eigen vooropstellingen aangaande nationalisme en antiracisme, de Westerse volkeren reeds als niet bestaand heeft gedefinieerd. Daarom is het tijdverspilling om sociaaldemocraten en moderne liberalen (die net zo goed de Politieke Correctheid  hebben geassimileerd als de sociaaldemocraten) te zoeken die ons willen beschermen.

 Voor de moderne Politieke Correctheid hebben de Westerse volkeren reeds opgehouden te bestaan, en al wat er nog moet gebeuren is de rommel opdweilen.

23 REACTIES

 1. Mooi stukje. Zelfontkenning als hoogtepunt van politieke correctheid? Zo ver had ik het nog niet gezocht maar er zit wat in.

  De PC rakkers mogen van mij eens uitleggen wat de toegevoegde waarde is van de volksverhuizing van moslims voor de Westerse samenlevingen?

  Volgens Ella Vogelbekdier is deze toegevoegde waarde: een paar recepten voor kebab en couscous.

 2. In een multiculturele samenleving moet de dominante bevolkingsgroep altijd een stapje terug doen om haar eigen partijdigheid weg te cijferen. Op die wijze ‘koop’ je een beetje ‘vrede’ van minderheden, anders worden ze steeds meer ontevreden. Om die reden ook al die bereidheid tot gelijkheidsdenken (PC) en strafbaar stellen van *verkeerde* gedachten.

  De Ottomanen, Sovjets en Tito hadden een andere oplossing: dictatuur. Ook dat is een afdoende oplossing om de vrede te bewaken.

  • niemand moet een “stapje terug” doen. Het groepsdenken moet stoppen. Dat “minderheidsgroepen” ontevreden zouden zijn, is ieders eigen probleem. Ontevreden zijn is niet verboden en niemand is verplicht iets te doen aan de ontevredenheid van een ander. Als ontevreden mensen misdaden plegen uit ontevredenheid, moeten ze net zo goed voor die misdaad gestraft worden als mensen die misdaden plegen om andere motieven.

   Het is bepaald niet zo dat het alternatief voor de multiculturele maatschappij de dictatuur is zoals U duidelijk insinueert.

   Het alternatief is net MEER vrijheid ipv minder.

   Nou Jimmy, daar ben ik ff niet goed van hoor, medelibertair? Of heb ik iets verkeerd begrepen?

   • Oh nee, ik ben daar natuurlijk niet voor, dat lijkt me (hopelijk) wel duidelijk. Dit is min of meer zoals de situatie van NU op mij overkomt. Met libertarisme heeft dat niets te maken, integendeel.

    Ik ben natuurlijk tegen dictatuur en PC denken, vanzelfsprekend. Sterker nog, als ik er zo eens over nadenk, is die angst zo’n beetje hetgeen wat me aan het schrijven houdt op de Vrijspreker.

 3. De meest voor de hand liggende en humane oplossing is natuurlijk om die minderheden helemaal niet binnen te laten.

 4. Uitmuntend artikel!

  De vraag die zich na lezen ervan opdringt is: ‘waar komt die politieke correctheid vandaan?’.

  Een vlijmscherp antwoord wordt gegeven door William Lind in deze video van 22 minuten, een klassieker: http://video.google.nl/videoplay?docid=8630135369495797236&q=The+Origins+of+Political+Correctness&ei=se9USKG7CofcjAKXlZiBDw&hl=nl

  William Lind maakt deel uit van de laatste haard van verzet in Amerika rondom lewrockwell.com: Ron Paul, Patrick Buchanan, Justin Raimondo, Gary North, Paul Craigh Roberts en nog een stel mindere goden.

  Ik heb de video net voor de derde keer gezien en alle namen die voorbij komen opgeschreven. Het zijn de volgende:

  weil, jay, lukacs, greenberg, horkheimer, marx, freud, adorno, fromm, marcuse, horowitz.

  De herkomst van de ideologie van de politieke correctheid komt volgens Lind van de Frankfurter Schule. Uiteindelijk ontkomt Lind zelf ook niet aan de macht van de politieke correctheid. *AL* die namen hebben namelijk iets gemeenschappelijks. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Lind omschrijft hen ontwijkend als: ‘german intellectuals’.

  Die William!!

  Wat voor motief zouden die stoute Duitsers wel niet hebben gehad om hun eigen beschaving om zeep te brengen? Het zijn dus helemaal geen Duitsers. Ze hadden hooguit een duits paspoort. Een hele kleine hint geeft Lind dan toch: onder vertoon van beelden van een vlammende toespraak van Albert Heijn (of hoe heet ’tie ook al weer) wordt gezegd dat de Frankfurter Schule naar Amerika uitweek. De rest mag de toeschouwer zelf raden. Aangezien ik niet zoveel vertrouwen heb in het niet-vooruit-te-branden-IQ van mijn ‘arische soortgenoten’ zeg ik het toch maar: al die namen refereren naar iets wat begint met een ‘J’ en eindigt met ‘oden’.

  Vinden jullie het erg dat ik het toch zeg, ‘genocide-Johnny’ ACP en ‘martel-enthousiast’ Jetze=Beek? (ACP en Jetze=Beek zijn de vertegenwoordigers van de nazaten van de Frankfurter Schule hier op het forum. Daarnaast controleren zij de Burke-stichting en hun zetbaas Bart-Jan Spruyt).

  Lind doet precies hetzelfde als wat Ron Paul, Patrick Buchanan, Justin Raimondo en Paul Craig Roberts ook doen. Hij duidt de vijand in omfloerste trekken aan. Ze noemen allen namen, maar weigeren dieper door te dringen en het beestje bij de ethnische naam te noemen. Da’s namelijk antisemitisch. En we zijn blij dat we niet zo zijn.

  Is dat toeval dat 10 namen afkomstig zijn uit een groep die hooguit 1% van de bevolking uitmaken? Iedereen die zich op de universiteit door het vak statistiek heeft doorgeworsteld weet dat de kans hierop 1 op 100 tot de macht 10 is, dwz 1 op ziljoen. Het is dus geen toeval.

  Het Westen bevindt zich momenteel in vrije val. Bud heeft gelijk als hij zegt dat wij zijn opgezadeld met een ideologie die ons verbiedt ons te verdedigen. Het wordt de hoogste tijd dat we gaan terugvechten. Maar dan moeten we wel weten tegen wie we moeten vechten. Wie is die vijand die het gemunt heeft op de val van het Westen?

  De video van Lind geeft daarop een antwoord.

  • Als er iets is waar ik een afkeer van heb is het wel antisemitisme. Dit hebben we hier echt niet nodig.
   “de Joden” hebben voor heel wat meer gezorgd dan alleen maar de Frankfurter Schule.
   Nobelprijzen bijvoorbeeld, en materiële welstand door ondernemerschap.

   Afschuwelijk hoe antisemieten in ieder kamp proberen de Joden zwart te maken. Bij de socialisten heet het dat Joden kapitalisten zijn, bij libertariërs moet je dan zeggen dat het (de uitvinders van) communisten zijn.

   BAH.

   En dat noemt zich Ron Paul fan.

   • Knap werk Bud!
    Zakheim verlaat de arena dankzij jouw wijze woorden.
    ‘Fortuyn heeft zich voor niets laten vermoorden’, roept hij nog over zijn schouder.
    Alsof Fortuyn zich willens en wetens liet vermoorden. Die Zakheim bedient zich van retorische kronkels, zoals ook socialisten daar zeer bedreven in zijn.

   • Ik ben ook Joods maar als je kritiek op mij hebt noem ik dat niet anti-semitisch.
    Kritiek is kritiek, leugens zijn leugens, de waarheid is de waarheid.

 5. Arme Bud zit zelf volledig onder de politiek correcte plak.
  Waarom begin je er dan over, over die PC. If you cannot stand the heat stay out of the kitchen, zou ik zeggen.

  Mag ik niet, met Bill Lind, zeggen waar die PC vandaan komt? Want op dat punt schijn jij het met me eens te zijn, dat die Frankfurter Schule geheel en al joods is.

  Bud beklaagt zich er over dat het Westen ten onder dreigt te gaan, legt de oorzaak *terecht* bij PC, maar krabbelt dan terug.

  Het Westen gaat ten onder, huilt Bud, maar we moeten wel heel erg blij zijn met al die joodse nobelprijzen.

  Gadverdamme.

  Jij bent bang voor de maatschappelijke consequenties van bepaalde meningen, dat is de waarheid.

  “En dat noemt zich Ron Paul fan.”
  Ik ben het anders geheel eens met Ron Paul en hij klaarblijkelijk met mij als het over joden gaat: http://www.youtube.com/watch?v=4df1soW7Dho

  Nederlanders zijn lafaards en verdienen het ten onder te gaan. En dat gaan ze ook. Bud voorop. Ondanks al zijn anti-PC praatjes.

  Goed, het is mooi geweest. Ik heb mijn zegje gezegd en loop klaarblijkelijk te ver voor de muziek uit. Ik wens Bud veel plezier met zijn joden en zijn moslims.

  Fortuyn heeft zich voor niets laten vermoorden.

  • Ik had het niet over je aandeel over PC maar uitsluitend over je antisemitisme.

   Je laat het erbij insluipen alsof het een onverbrekelijk deel van het geheel is.

   stop ermee.

  • Je Jodenhaat weerhoudt je van van het herkennen van het werkelijke probleem: dat er mensen rondlopen die anderen schade berokkenen zonder dat ze daar hun uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. In de video waar jij aan refereert, die niet over de ‘boze Joden’ maar over de invloed en achtergrond van de zichzelf conservatief noemende Neocons gaat, wordt er bijvoorbeeld op gewezen, dat de Neocons ook uit christenen bestaan, ondanks dat ze beter zouden moeten en kunnen weten.

   Je uitspraken zijn niks meer dan collectivistische plattitudes: “Nederlanders zijn lafaards”, “Frankfurter Schule geheel en al joods is”. Niet iets waar Ron Paul een fan van is. Ik adviseer je dan ook een psycholoog op te gaan zoeken, er is vast wel iets aan te doen.

   Mocht je dat niet willen, dan zou je hier ook kunnen beginnen:
   An Open Letter to the Jewish Community On Behalf of Ron Paul
   http://www.lewrockwell.com/orig9/cohen1.html

 6. RPF’s toepassing van statistiek is een typisch staaltje misbruik van DE statistiek, een schoolvoorbeeld.

  Je kunt “statistiek” niet op die manier gebruiken, simpelweg, omdat er geen sprake is van een onafhankelijke steekproef.

  Met één zo’n verkeerde redenatie kwam bijvoorbeeld Lucia de B. al in het gevang terecht. Levensgevaarlijk dus.

  Dit gezegd zijnde moet men op zoek gaan naar andere oorzaken. Ik denk, dat er inmmiddels voldoende aanwijzingen zijn voor een heel ander type scenario.

  Immers langzamerhand worden de (psychologische) oorzaken van oorlog en geweld duidelijk. En die liggen meer op het vlak van machtsmisbruik, misleiding, manipulatie.

  Denk maar aan Machiavelli. De wereld is van machiavellisme doordrenkt. Het schijnt niet te stoppen.

  Enerzijds waar het machtsmisbruik betreft: dat vloeit voort uit de combinatie van een overcompensatie van een minderwaardigheidscomplex met een soort masturberende wraaklust.

  Anderzijds is de mens al te geneigd in gemakkelijke verklaringen te geloven, zoals in God en Allah.
  Het maakt religieuze en pseudo-religieuze culturen psychologisch kwetsbaar voor misleiding en manipulatie.
  Dat heeft Machiavelli in “Il Principe” prima beschreven. Helaas wordt hij veel te weinig gelezen, laat staan begrepen.

  We moeten eindelijk ophouden met het stigmatiseren en demoniseren van individuen.

  Willen we ooit vrede stichten, dan moeten we beginnen dit soort dingen aan onze directe omgeving duidelijk te maken.

  • R. Hartman,
   Helaas het is niet anders. Zie ook mijn voorgaande opmerking in deze draad.

   De massa lijkt vooralsnog ALTIJD “slachtoffer” te worden van psychologische oorlogvoering. Hopelijk kan het internet deze ontwikkeling keren, anders zie ik het somber in.

   • Yup. Elders heb ik al eens gepost dat als Mein Kampf verboden zou moeten zijn dat ook voor Il Principe zou moeten gelden, op basis van consistentie. Beide boeken verschaffen inzicht in de werking van de staat, en van propaganda. Beide boeken kunnen de burger dus attenderen op hoe ze dag-in dag-uit belazerd worden door de MSM, en wat de ware bedoelingen van de staat zijn.

    Als meer mensen dit soort boeken zouden lezen zouden ook reacties als “Comment door Jorgen 2008-06-16 09:50:31” voorkomen kunnen worden…

   • Hmmm. Een erg pro-Carter (en Obama) stukje. En naar mijn mening is Carter de meest beroerde (en criminele) president die de States ooit gehad heeft…
    Staat nog iets over in de archieven van mijn Amerikaanse blog.

    Alle gevolgtrekkingen zitten op deze lijn, dus schaar ik me daar nog niet zomaar achter. Dat er s…t aan de knikker is is wel duidelijk.

   • Even off-topic:
    “naar mijn mening is Carter de meest beroerde (en criminele) president die de States ooit gehad heeft…”

    Naar mijn (huidige) mening is dat een zekere Abraham Lincoln. Google op “lincoln di lorenzo”.

    Zie ook bijvoorbeeld http://www.lewrockwell.com/dilorenzo/dilorenzo141.html Di Lorenzo heeft meerdere boeken geschreven over zijn onderzoek daarover.

 7. “Voor de moderne Politieke Correctheid hebben de Westerse volkeren reeds opgehouden te bestaan, en al wat er nog moet gebeuren is de rommel opdweilen”.

  Wel … dat gaat niet in een stap. En de vraag is of dat het plan is.

  We zijn al wel een eind in die richting:
  – Vrije verkrijgbaarheid en romantisering van drank;
  – Een overdadigheid aan afleiding;
  – Verregaande vrijheid… en waar dat toe leidt .. daar zouden we op de vrijspreker nog een keer een thread aan kunnen wijden 😉
  – Intensieve ontwapening van de burger (12.000 wapens per jaar worden er door de politie uitgevist);
  – Gecontroleerde verarming van de bevolking;
  – Controle van de publieke opinie door educatie en de media.

  Nu nog een paar echt donkere gebeurtenissen zodat we echt honger krijgen en dan gaat de geschiedenis zich herhalen.

  Er nemen er nu al vast een paar acteer- en oratielessen.

  Het gaat jullie goed.

Comments are closed.