De overheid schiet in haar terrorisme bestrijding te ver door in de inbreuk op privacy. Dat stelt de hoogleraar terrorisme en contra terrorisme Bob de Graaff van de Universiteit Leiden. ( ANP)
Hij vindt dat er een fundamentele discussie moet worden gehouden over onze (VS: nog overgebleven) fundamentele vrijheden. Wij op Vrijspreker.nl doen dat hier al vanaf het begin.

Er zullen duidelijke grenzen moeten worden gesteld aan hoe de overheid met persoonsgegevens mag omgaan zegt de Graaff. (VS: en wij ook, al is de overheid natuurlijk al lang over die grenzen heen).
Ook is de Graaff ongerust over de overheid die niet op daden ingrijpt, maar op gedachten. Hierbij geeft hij het voorbeeld van drie verdachten die in Rotterdam op oudejaarsdag werden opgepakt: het ging slechts om een vermoeden van een terroristische aanslag. Hij vraagt zich af of dit soort diepe ingrepen, wel bijdragen tot de terrorisme bestrijding.

Ik ben inmiddels zo cynisch dat het de overheid niet meer gaat om terrorisme bestrijding, maar om het krijgen van nog meer macht over ons.

21 REACTIES

 1. Ik geloof ook echt niet erin dat de overheid echt meent bezig te zijn terroristen te bestrijden. Ze willen meer macht over ons, waarom kan ik niet beantwoorden.

 2. De laatste zin omschrijft ook mijn grootste angst.

  Helaas is het zo dat een stelletje uitvreters die meestal verbaal goed zijn dat verwarren met intelligentie en op basis daarvan denken het beter te weten en het recht te kunnen claimen anderen te "(be)sturen".

  Z’n achterhaalde en trieste realiteit in moderne maatschappij en wereld waar de gemiddelde wereldburger al die onzin niet nodig heeft en prima voor zich zelf kan zorgen (of kan worden bijgebracht hoe dat te doen 🙂 )

 3. Het grootste gevaar komt in Nederland van doorgedraaide einzelgangers, zoals Volkert en Mohammed B. En die aanslagen zijn niet te voorkomen met de huidige maatregelen. Waarom hielden we in de jaren zeventig en tachtig (RAF, gijzeling Japanse ambassade, Molukkers, aanslagen Rara op o.a. huis van Aad Kosto) ons hoofd wel koel en draaien politici momenteel helemaal door terwijl er in Nederland geen enkele aanslag is gepleegd door een terreurorganisatie – let op, ik heb het over een organisatie, niet over individuen? Spanje en Engeland, beiden getraind in terreurbestrijding (ETA, IRA) konden ondanks alle mogelijkheden en expertise de aanslagen niet voorkomen.

  Uit je laatste zin mag je het woord ‘cynisch’ dus met een gerust hart schrappen. Gezien het feit dat de maatregelen buitenproportioneel zijn t.a.v. de werkelijke dreiging, hoort elke burger zichzelf de vraag te stellen wat de werkelijke bedoeling is van dit en het vorige kabinet. Of zijn ze werkelijk niet in staat het hoofd koel te houden en leiden ze aan collectieve hysterie? Dat laatste lijkt mij nog ernstiger en gevaarlijker.

 4. [3] Bij het rijtje uit de jaren zeventig en tachtig vergeet ik nog een groepering die in Amsterdam een kleine burgeroorlog wisten te veroorzaken: de krakersbeweging. En de voetbalhooligans zijn al meer dan 30 jaar verantwoordelijk voor meer doden, gewonden en ernstige schade dan welke islamitische terrorist in dit land dan ook.

 5. [4] Van die voetbalhooligans weet je waar ze zitten c.q. hun ‘ding’ doen en daar moét je niet zijn?

  Maar een terrorist zal een druk punt verkiezen… de trein/station.
  En we weten allemaal welke organisatie er dichtbij stations op A1 lokaties zitten en waarvan het personeel alemaal ‘gratis’ OV krijgt.
  Dan kennet angstig dichtbij komme, als ’t ware.

 6. [5] Dus omdat ambtenaren en politici vrezen zelf groot gevaar te lopen, nemen ze iedereen in een houdgreep? Bedoel je dat? Geen slechte hypothese!

 7. [6] Zo’n mooie formulatie krijg ik nie uit men toetsenbord. Maar, ja dat bedoel ik 😉

  Iemand gaat tenslotte voor de overheid werken omdat hij/zij angstig is, misschien verpakt in een leuke zelf-illusie, zoals ‘goed doen’ maar toch.. een andere reden zie ik niet.

 8. Het grootste gevaar komt van zeikers die een klimaat van haat zaaien, zoals Rozenmoller, Melkert, Marcel van Dam (en een hele stoot andere politici, zjoernalisten en betweters) of haat uitlokken, zoals Balkenende, Kok, Cohen, Vogelaar, Cramer, Bos, Rouwvoet, Harry de Winter om maar enkelen te noemen.

  Het zeikklimaat is niet van vandaag of gisteren, het zit op een of andere manier in deze benauwde polder.

  "Holland op zijn smalst" en "Hollanditis" zijn er welbekende uitdrukkingen voor.

  In zo’n klimaat betalen degenen, die er iets aan kunnen veranderen uiteindelijk met hun leven. En dat is precies wat de zeikers willen.

 9. Het lijkt erop dat mensen en overheden geen risico (meer) kunnen verdragen. Zelfs de "kans" op een aanslag, een ongeluk, criminaliteit, of andere ongewenste zaken wordt al gezien als gelijk aan het mogelijke resultaat. Uiteraard allemaal in naam van de veiligheid, gezondheid, de schattige ijsbeertjes en grootogige kindertjes.

  Dat dit slechts kan leiden tot een totalitaire staat, is ofwel iets dat mensen zich niet willen zien, niet kunnen zien, of beschouwen als iets positiefs. Maar ik vraag me toch af of mensen wel begrijpen wat dat in zal houden. Het betekent dat je van wieg tot graf een slaaf bent van (je eigen) veiligheid. Bij iedere keus die je maakt moet je denken: "Keuze A geeft 1% kans op onveiligheid en keuze B geeft 2%, "dus" ik moet "kiezen" voor A". Dat is het ideaal dat alle doorgedraaide neurotische lobbygroepen in hun hoofd hebben, en dat is waar de overheid, of al haar radertjes zich daar nu bewust van zijn of niet, momenteel op aanstuurt.

  Dus als dit zo doorgaat duurt het misschien nog even, maar we zitten dan allemaal apathisch in onze eigen isoleercel. Natuurlijk wel stapje voor stapje: eerst geen toegang meer tot wapens, vuurwerk, gasflessen en andere explosieven, want wie wil nu zielige, opgeblazen of mismaakte kindertjes? Daarna geen toegang meer tot scheikundige informatie of mogelijke dodelijke middelen tenzij je daarvoor een licentie hebt en een uitgebreide screening hebt ondergaan, want je wilt toch geen verslaafde kinderen of terroristen die weten hoe je iets op kunt blazen? Dan krijgen we snelheidsbegrenzers op auto’s, reductie van de maximumsnelheid naar 30 km/uur, controle over het rijden aan een boordcomputer (waarbij dan heel misschien bij de gratie God’s iets sneller mag worden gereden omdat het minder risico oplevert), want je wilt toch niet dat de ijsbeertjes verdrinken door CO2-uitstoot, of dat kindertjes worden doodgereden?

  Dan verbieden ze gewelddadige films en computerspelletjes, of pornografie, want dat soort emoties hoor je als "goed" mens niet te hebben, zelfs niet in fantasie. Anders krijgen we allemaal kinderen die crimineel worden, of gaan "groepsverkrachten" en dat wil je toch niet? Als je graag mensen wilt doden en mishandelen ga je maar bij de politie of het leger. Want oproepen tot het doden of onderdrukken van "slechte" mensen, dat mag wel, zolang de overheid maar mag bepalen wie dat is. Als jij oproept tot oorlog, of het doden of opsluiten van groep X, dan ben je een terrorist-in-spé. Als de overheid het doet, is het "justitie". En lenen, of je geld uitgeven aan dingen die niet noodzakelijk zijn, dat mag ook niet. Want je wilt toch niet dat je straks in financiële problemen zou kunnen komen, of geen geld hebt voor je pensioen, of om je gezondheidszorg te betalen zodat je je leven in je isoleercel nog extra kunt rekken van je 70ste tot je 100ste? Sparen zul je, en in je vrije tijd moet je cursussen volgen zodat je latere kans op werkeloosheid wordt geminimaliseerd. Net zoals de huidige overheid kinderen wil opsluiten die niet naar school willen, omdat ze dan later een grotere kans op werkloosheid hebben.

  Dit voor ons aller welzijn, uiteraard. Misschien dat je een paar medicijnen krijgt om je desondanks lekker te doen voelen. Of nog beter, die krijg je, of je wilt of niet. We willen immers toch geen depressieve kinderen die zichzelf van kant zouden willen maken en aan onze utopie ontsnappen? Je moet toch wel gek zijn als je niet het volmaakte geluk in volmaakte veiligheid wilt ervaren tot in de eeuwigheid?

 10. Terrorisme in NL?? Criminaliteit??
  Voor de meesten van ons gelukkig de "ver van ons bed show".
  De dágelijkse, niet te vermijden, terreur in Nederland komt van de overheid en bestaat uit complete legers controleurs (politie, parkeerwachters, stadswachten, milieucontroleurs, BOA’s enz.enz.) die tálloze regels en wetten met zero-tolerance handhaven. Waren de regels en wetten nu enigzinds gestoeld op realistische situaties met énige speelruimte voor inbreng van eigen verantwoordelijkheid, dan was het nog niet zo erg. De regels en wetten die zo strak gehandhaafd worden zijn zonder uitzondering zeer streng, rekening houdend met het állerergste. Bij slechte omstandigheden worden we geacht ons aan te passen (b.v.snelheid); zijn de omstandigheden daarentegen optimaal dan is er geen énkele ruimte voor wat aanpassing omhoog. Zo zijn er veel trajecten waar de snelheidslimiet van 70km/u zonder aanleiding wordt verlaagd tot 50km/u en waar vervolgens 70 km/u ineens "levensgevaarlijk" is en je als crimineel wordt behandeld als je wordt betrapt. Dan is er uiteraard het terroriseren en intimideren van brommerjeugd wat wordt gerechtvaardigd door een paar procent rotte appels die zich onder hun bevinden. Ondertussen worden met gammele rollenbankjes grootheden gemeten welke op technisch incorrecte wijze wordt omgerekend tot snelheid zodat er zelden iemand ontkomt aan een bon. Idem met de jeugd vanaf 14 jaar die "voor de veiligheid en ter bestrijding van terrorisme" verplicht zijn te legitimeren en zonder pardon op hun 14e jaar hun eerste bekeuring krijgen. Zo heeft de politie dankbaar gebruik gemaakt van deze wet om middels honderdduizenden bekeuringen hun targets te halen. Hoeveel procent van 14 tot 16 jarigen is crimineel en/of terrorist??
  Terreur van parkeerwachters is bekend en ronduit weerzinwekkend; onder het mom van "u wist toch dat u moest betalen" wordt je meteen bekeurd als je iets te lang bij de kassa van de winkel hebt moeten wachten. De terreur van de flitscamera op rustige plekken is eveneens zo langzamerhand het toppunt van onbeschaamdheid. Evenals de officier die als regel elk bezwaarschrift afwijst en hoopt dat we het er bij laten zitten waardoor ze winnen. Was je bezwaarschrift terecht dan hoor je dat pas als je bezwaar hebt gemaakt bij de kantonrechter en betasald en ook nog de moeite neemt naar de zitting te komen; dan volgen er kutsmoesjes en schadevergoeding. De controleurs die geen ernstige zaken kunnen waarnemen gaan voor de meest lullige "gedragingen" om maar niet met lege handen thuis te komen. Het meest debiele programma óóit gemaakt in de héle wereld is "wegmisbruikers", onderdeel van het propaganda netwerk van ópper terrorist en demagoog Koos Spee. Steeds vaker worden er razzia’s gehouden waar immer wel wat te bekeuren valt, als is het maar wegens "het niet op eerste vordering kunnen tonen van het rijbewijs" wat dus inhoudt dat als je om de hoek woont het niet even mag halen.

  Dit alles dus door de Nederlandse regering die de mond vol heeft over zaken als "terrorisme bestrijding", "respect voor elkaar", "normen en waarden" en "vrijheid"!!!
  Lager bij de grond en meer schaamteloos en hypocriet volk bestaat er gewoon niet!! Wálgelijk!

 11. [9] Mooi stuk, sluit m.i. mooi aan op het mijne. Dat dit 90% van de Nederlanders boven hun pet gaat en/of volkomen koud laat is ongelofelijk en tegelijkertijd angstaanjagend want voor je het weet ís het zo ver.
  Dit geeft meteen de overbodigheid en onmacht van de 2e kamer aan; die zijn een onderdeel van het smerige politieke spel waar de belangen van de burgers slechts bijzaak zijn en zo vaak volkomen genegeerd worden. In die hoedanigheid zijn er veel wetten gepasseerd welke ábsoluut geen énkel burger belang dienen en zelfs tégen ons gebruikt kunnen en zullen worden!
  De benaming "2e slaapkamer" is dan ook volkomen gerechtvaardigd!!

 12. [11]
  Eric,

  We denken er zo te zien inderdaad grotendeels hetzelfde over. Ik zat toevallig gisteren op tv bij "Raymann is Laat" met gekromde tenen naar de presentator van zo’n programma als "Blik op de Weg" of "Wegmisbruikers" te kijken. Ik heb nota bene niet eens een rijbewijs, dus als fietser of OV-gebruiker zou je verwachten dat ik andere belangen heb, maar ik kan dat soort blinde indoctrinatie werkelijk niet uitstaan. Alsof welke snelheid dan ook 100% veilig zou zijn, en alsof veiligheid het enige is dat telt. Niemand die ooit eens hardop vraagt of het voordeel (of zelfs plezier) van sneller rijden eigenlijk niet ook mee mag tellen. En als iemand dat al zou doen, beginnen de "geshockeerde" media en politici natuurlijk onmiddelijk weer over "de slachtoffers". Kennelijk ben je geen "slachoffer" als je levenslang wordt opgesloten voor andermans neurotische behoefte aan totale veiligheid. Alleen dood of verminking, of zelfs de geringste vermijdbare kans daarop, geldt blijkbaar als erg.

 13. [12] Volledig mee eens !! Het geval wil echter dat met het vaandel "veiligheid" volkomen ten onrechte in top de gevolgen juist áverechts zijn! Het probleem is alleen het in kaart brengen van een vermínderde veiligheid door :
  1/ Te grote concentratie op de snelheidsmeter i.p.v. op de omgeving en dus tragere reactie op gebeurtenissen.
  2/ Bij focus op de omgeving (wanneer je dus sneller rijdt dan de achterlijk lage limieten) gaat de aandacht bovenproportioneel naar de berm vanwege flitsapparatuur of van veraf laserende politie. Ook dit gaat weer ten koste van reacties op wijzigende omstandigheden.
  3/ Aangezien de normale (veilige!!)snelheid behoorlijk hoger is dan de snelheidslimieten zal, ook als je niet "te snel" rijdt, de reactie op flitsapparatuur zijn: remmen, met alle gevolgen van dien voor het achteropkomend verkeer.
  4/ Er is nog steeds geen énkel verband aangetoond tussen een paar km/u "te snel" rijden en ongevallen; zelfs aanzienlijk hogere snelheden leveren statistisch niet meer ongevallen op.
  5/ Bij confrontatie van het droevige geval Spee met iemand die aanvoert "een paar km/u "te snel" op een verlaten snelweg maakt toch niets uit" is na kort aarzelen zijn reactie "het mág nu eenmaal niet"!!
  6/ Er ontstaat een gevaarlijke tweedeling tussen de weggebruikers die volkomen verantwoord hun eigen snelheid bepalen naar gelang de omstandigheden en de domme mensen die niet kunnen rijden, de onzin van demagoog Spee slikken en menen ontzéttend veilig bezig te zijn door bij voorkeur nog iets lángzamer te rijden dan de limiet. Helaas gaan deze domme mensen soms nogal ver om anderen erop te wijzen dat ze "levensgevaarlijk" bezig zijn zoals gas geven als ze ingehaald worden of remmen als een gefrustreerde goede chauffeur naar hun smaak iets te dicht achter ze zit. Dit volk wat zich weliswaar aan de snelheidslimieten houdt kan men vaak betrappen op geen licht in schemering of regen, voor elk wissewasje op de rem, bochten afsnijden en achterwege blijven van gebruik richtingaanwijzer en voorsorteren.
  7/ De politieagenten met een ideaal en met integriteit geven er de brui aan, wat blijft er over??
  8/ Door het stelselmatig en overduidelijk plukken van de bevolking is de relatie tussen politie en burgers érnstig verstoord. Er heerst voornamelijk minachting voor de politie wat een deugdelijke aanpak van échte criminaliteit in de weg kan staan.
  9/ Er zijn legio voorbeelden te geven van taken die de politie laat liggen; dit komt door de opgedrongen hoge prioriteit die het "handhaven" heeft gekregen. Ondernemers voelen zich in de steek gelaten en het oplospercentage van misdaden is onevenredig laag. Elke regio heeft z’n vaste "handhavingsteams", dit is dan ook wat ze doen; naleving van verkeersregels "handhaven" zonder hoger doel.

  De ongevallen en hun oorzaken staan dagelijks op flitsservice.nl ; deze zouden eigenlijk per jaar getotaliseerd moeten worden en onderverdeeld naar oorzaak. Dan zal iedereen kunnen concluderen dat het flitsen, laseren en houden van razzia’s maar één doel dienen: BURGERS PLUKKEN!!

  De tweede kamer weet dit, doet er niks aan en moet zich dus KAPOT schamen óf de tweede kamer weet dit niet en moet zich dan evengoed KAPOT schamen!!

  Al-Quaida kan beter in de leer komen bij de Nederlandse regering om te leren hoe je een massa optimaal kan terroriseren en er nog wat aan over houden ook!!

 14. [14] Ik denk weer aan jouw touwfabriek; als het aan mij ligt krijgt die het binnenkort héél erg druk!!

 15. [9] Helemaal mee eens en je legt ook de vinger op de zere plek met: "Keuze A geeft 1% kans op onveiligheid en keuze B geeft 2%, "dus" ik moet "kiezen" voor A". Het gegoochel met statistieken, risico’s e.d. neemt fetisjistische proporties aan. En veel van die ‘objectieve’ cijfers zijn gemanipuleerd en/of gebaseerd op tijdelijke kennis die nog getoetst moet worden of gebaseerd is op gebrekkige kennis en slechte modellen.
  Aangezien in de gehele westerse wereld en dus ook in Nederland nog nauwelijks iemand enig cijferinzicht heeft (of uberhaupt iets snapt van de natuurwetenschappen), maakt dit de weg vrij voor jan en alleman die het gelijk aan haar of zijn zijde wil krijgen door met cijfers te zwaaien. Je ziet ook iedereen tegenwoordig een beroep doen op de ‘wetenschappelijkheid’ van die gegevens, terwijl ze zelf geen snars van wetenschap en wiskunde snappen. Dat slechte rekenonderwijs in Nederland (dezelfde klachten zijn hoorbaar in de US, GB, Frankrijk etc.) komt heel veel dubieuze figuren heel goed uit. Je zou bijna aan een complot gaan denken.

 16. Iedereen wil maximale veiligheid (=utopia). Hetgeen jullie boven schetsen, qua beperkingen, is voor menige veiligheidfreak, alleen voor een ander. Dat is het werkelijke probleem, iedereen wil alleen een ander die beperkingen opleggen.

  Door DNA profielen, vingerafdrukken, chipimplants enz. is controle vanaf de geboorte en dus volgen mogelijk en maar weiningen zijn ertegen, onder het mom van als je niets te verbergen hebt.. Alleen weet je niet wat je te verbergen hebt. Wie kent de wet, niemand, dus weet je niet wanneer je een wet overtreedt. Door profiling heeft straks iedereen een risicoprofiel en kan opgepakt worden als verdachte, medicijnen moeten slikken omdat je profiel niet uitsluit dat je een gevaar voor de samenleving kan vormen… enz.

  Bob de Graaff heeft helemaal gelijk, D66 stelt het aan de kaak, is dit voor de buhne of gaan/kunnen ze werkelijk iets bereiken. We zullen zien.

 17. [16]
  Fred,

  Nu kan ik zelf ook niet bepaald prat gaan op wiskundig inzicht, maar zelfs met dat gebrek kan ik nog wel bedenken dat een gedwongen "keus" voor het laagste risico (of dit nu een fictief of reëel risico is) slechts kan leiden tot totale slavernij. Ik snap ook werkelijk niet waarom mensen er iedere keer weer intrappen. Inderdaad wat je zegt: je wilt een bepaald verbod of verplichting gedaan krijgen, doet een "onderzoekje", stelt een risico hoger dan "gemiddeld" of hoger dan "nul" vast, de hele media en de politiek holt er achteraan, en het volk gaat alvast op haar rug liggen om zichzelf te laten verkrachten in naam van de "wetenschap" en "veiligheid". Ik kan er werkelijk met mijn verstand niet bij.

  [17]
  Eva,

  Je hebt grotendeels gelijk, en we zien de contouren ook al in de leerlingvolgsystemen, kinderdossiers en de "preventieve" aanpak van Jeugdzorg en dergelijke.

  Er zullen ook een hoop hypocrieten rondlopen die alleen de ander willen lobotomiseren voor hun eigen veiligheid. Al vrees ik dat er ook echt doorgedraaide neuroten bij zitten die werkelijk denken (of meer "voelen") dat zij en hun kinderen beter totaal onvrij kunnen zijn tot aan hun gedachten en gevoelens toe, dan dat ze ook maar een seconde eerder zouden sterven dan maximaal mogelijk is.

  Ik vermoed trouwens dat je hoogleraar terrorisme Bob de Graaff met de ex-voorzitter Thom de Graaff van D66 verwart? Of bedoelde je dat D66 ook (in theorie) voor privacy is?

 18. Het begrip terrorisme is een weloverwogen gekozen boeman door de zgn. ‘elite’ om de mensen angst in te boezemen. Wetend dat inderdaad het merendeel van de mensen vanuit deze angst bereid is om zijn macht en privacy uit handen te geven aan de overheid. In ruil daarvoor wordt een schijnveiligheid teruggegeven die ons alleen maar meer aan banden zal leggen. “Big brother is protecting you.”

  Uiteindelijk gaat het om de tot standbrenging van de Nieuwe Wereld Orde, wereldwijd, de term zegt het al. Ze willen alle werelddelen eerst in Unies verenigen, als hapklare brokken: de Europese Unie, de Noordamerikaanse Unie (de VS, Canada en Mexico die als nieuwe munteenheid de Amero moeten krijgen), de Aziatische Unie en de Afrikaanse Unie. Dat maakt overzicht, centralisatie en controle krijgen makkelijker.
  De mensen lekker uitmelken en hun rechten uithollen, zodat het meest van hun energie
  dan op zal gaan aan puur overleven. Laat staan dat ze dan nog bezig zullen (willen of kunnen) zijn met de foute agenda’s van de overheden. Terwijl de elite zich nog meer zal verrijken en ondertussen zijn gore plannen er definitief doorheen zal drukken.

  Doel: totale macht inderdaad met de mensheid als slaaf. Wie in het gareel loopt zal verder waarschijnlijk weinig extra last hebben en niet als terrorist worden bestempeld. Echter, diegenen die tegen deze Nieuwe Wereld Orde zijn zullen als terrorist bestempeld worden en afgevoerd worden. Hieronder vallen, als hoofdgroeperingen: christenen en vredelievende en vrijheidslievende mensen. Want die ondermijnen hun macht in hun ogen en moeten ‘opgeruimd’ worden.
  Het slotplaatje zou zó uit een horrorscenario kunnen komen, want het ís ook de bedoeling dat deze mensheid gedepopulariseerd gaat worden met 75-80%. De concentratiekampen in de VS staan al klaar – zgn. FEMA emergency camps. (Hoe gingen ze tijdens Katrina met die mensen daar om? Als waren het misdadigers!).

  En WAAROM deze agenda dan in godsnaam?! Als je in verhouding maar een klein kliekje, toch al tot robot gemaakte mensen, overhoudt kun je die nóg gemakkelijker onder controle houden. En ben je mooi van die ’terroristen’ af, terwijl de elite zélf de ware terroristen zijn. Dit volgende gaat misschien voor sommigen te ver omdat je je letterlijk in een schemergebied gaat begeven. Maar deze elite begeeft zich in allerlei duistere, occulte en satanische groeperingen zoals the Skull and Bones, the Bohemian Grove, de hoogste graad in de Vrijmetselarij e.d. die er een zgn. Luciferiaanse agenda op nahoudt. Zij aanbidden en ontlenen hun macht dus aan een bijzondere duistere kracht(en) onder het mom van ‘christen zijn’ (Bush en trawanten). Het kliekje begroet elkaar met diverse soorten handdrukken die ‘de handdruk van het beest’ verraden.

  Maar zelfs al laat je dat laatste Luciferische weg als je er niets mee kunt: hoe dan ook is de agenda de NWO. Of we dat nog kunnen verhinderen? We moeten het op zijn minst blijven proberen vind ik. Maar vroeger of later zullen we dan wél voor de keuze komen te staan: of ons daaraan overgeven, of afgevoerd worden. Maar kun je je ogen nog wel sluiten als ze eenmaal geopend zijn?! En zo ja, wil je dat wel? Dat zal voor vrijdenkers en vrijsprekers zoals wij dan straks de hamvraag worden, ben ik bang…

 19. Nog even ter verduidelijking:
  – George Bush sr. heeft een paar duidelijke uitspraken gedaan pro de Nieuwe Wereld
  Orde (NWO). Zie event. op YouTube en typ in: bush sr new world order. (Helaas geen
  direkte link). Dan verheldert dat misschien mijn eerdere reactie wat meer?
  – mijn bovengenoemde reactie leek niet direct aan te sluiten op de situatie in NL en het
  geschreven artikel, maar deze NWO is m.i. de kern wereldwijd, dus ook hier;
  – het is de ultieme agenda van de Illuminati = die elite waar ik het over had;
  – aan depopulatie zijn we in principe allemaal blootgesteld: chemtrails, allerlei gifstoffen,
  straling, enz. Maar als er straks weer een zgn. terroristische aanslag of andere ramp
  gebeurt in de VS, dan mogen hele volksstammen nu – vanwege een nieuwe wet –
  weggevoerd worden naar (concentratie)kampen. En dat zijn dan als eersten
  vrijsprekers, mensenrechtenactivisten en andere “subversievelingen” die al op een
  lijst staan… Je kunt er gif op innemen dat de elite een aanslag of ramp zal creëren om
  deze wet te implementeren! En vroeger of later verspreidt dit Amerikaanse kwaad zich
  steeds meer naar de rest van de wereld;
  – ik noemde eerder christenen; hoewel sneu voor andere geestelijke groeperingen,
  zitten ook christenen hoogstwaarschijnlijk niet totaal als enigen in de gevarenzone;
  – de Illuminati willen namelijk één – satanische – wereldgodsdienst en van alles één
  creëren. Kortom, gewoon fascisme. Alles totaal gecentraliseerd en “übermenschlich.”
  Zoals door sommigen wel genoemd: “de natte droom van Hitler!”

Comments are closed.