Het herdenken van de doden, de gevallenen, de slachtoffers, de ter slachting gevoerde Joden en anderen enz. Ja, zeker is dat zinvol. Het is zeer menselijk, beschaafd en zelfs voor de hand liggend dat wij de, onze doden herdenken.

Maar nationaal? Nee, a.u.b. niet!

Aan dat ‘nationale’ kleeft m.i. teveel bloed en vooral huichelarij!

Hoe verder we af komen te staan van de 2e wereldoorlog, des te meer informatie komt tot ons, archieven gaan open en tot voor kort verborgen en achtergehouden materiaal is nu min of meer vrijelijk ter beschikking.
En wat blijkt nu, de houding van ons land als natie, als regering was in die vooroorlogse dagen en tijdens het uitbreken van de oorlog op zijn zachts gezegd laakbaar.

Door de lafhartige vlucht van regering én staatshoofd Wilhelmina toen ter tijd, is de weg vrijgemaakt voor de vijand, de nazi’s om hier te doen wat zij ook maar verkozen. Hooguit een beetje gehinderd door die enkeling die verzet pleegde, dat handje vol mensen!
Die andere massa, het ambtenarenapparaat en politieapparaat e.d. stond die vijand in de meeste gevallen welwillend ter beschikking. Zo welwillend zelfs dat men in “Berlijn”uitermate tevreden was over de coöperatie van Nederland als geheel.
Over de rol van in het bijzonder Wilhelmina en Bernhard is al veel naar buitengekomen, evenals over de eveneens kwalijke rol van het toenmalige Nederlandse bedrijfsleven en dan hebben we het niet alleen over de Koninklijke SHELL!
Dit indachtig en dan de directe nazaten van deze mensen, in stemmig zwart of althans zeker in donkere kleding en met trieste en bedrukte gezichten de jaarlijkse plechtigheden leidend en voorgaand ten tijde van de dodenherdenking is op zijn zachts gezegd wrang.

Ook grote moeite heb ik met een ‘nationale’ dodenherdenking als ik me bedenk dat in het toenmalige Ned. Indië prematuur in 1940 al meer dan 400 Duitsers die zich nog nergens, maar dan ook nergens aan hadden schuldig gemaakt werden verzopen door onze “nationale” overheid.
Nog meer moeite heb ik als ik de verhalen over de feiten, lees maar elders hoeveel echte verzetsstrijders in de nadagen van de oorlog en de bevrijding werden omgelegd door onze eigen nationale marechaussee.

Het heel vuile spel achter het z.g. “Engelandspiel” waarvan ik onder tussen mag aanmenen dat de lezers inmiddels genoegzaam op de hoogte zijn van wat zich daar allemaal heeft afgespeeld.
Hoe voornamelijk het merendeel van de toenmalige Amsterdamse politie zelfs zonder direct bevel van de Duitse bezetter zich al uitsloofde om b.v. Joden op te sporen en die met behulp van de eveneens collabollerende nationale Nederlandse spoorwegen deze mensen afvoerde naar hun voorlaatste bestemming.
Als ik dan tevens bedenk dat direct na de oorlog meelopers van de bezetter en zij die achter de schermen meer dan meegelopen hadden weer de topfuncties in handen kregen en vaak met hun uitgestreken smoelen vooraan stonden bij die gelegenheden waarop wij onze gevallenen herdachten, dan wordt de smaak in de mond wel erg bitter.

Voeg daar nog bij, de door ons nationale leger uitgevoerde politionele acties in het voormalige Indië, waarbij duizenden onschuldige Indonesiërs het leven hebben gelaten.
En laten we vooral niet vergeten de huidige, vaak aan het directe oog onttrokken strijd van vele, zeer velen slachtoffers die dan wel niet direct nu afgevoerd worden naar vernietigingskampen, maar die wel degelijk stelselmatig worden gedwarsboomd, soms direct worden geïnterneerd en vaak, zoniet in de meeste gevallen, ook slachtoffer zijn, van de nationale overheid, van door de vingers geziene grove overtredingen van zaken die direct, dan wel voornamelijk indirect, grote gezondheidsschade toebrengen aan ons volk.

Daarom zijn voor mij deze regeringsleiders, en zeker dit vorstenhuis niet díe representanten die acte de presence zouden mogen geven en voor zouden mogen gaan bij die plechtigheden waarbij het volk, wij dus, onze gevallenen herdenken.
Want die officiële oorlog mag dan op 5 mei 1945 zijn beëindigd, slachtoffers tengevolge van overheidsoptreden en of door diezelfde overheid toegelaten wantoestanden gebeuren nu, 2008 nog dagelijks.
Daarom zal ik wel enige tijd stilstaan bij hen die hun leven lieten en nog dagelijks laten, maar me onttrekken aan façade en de schijn van hen die het zo graag “nationaal” willen doen lijken en daardoor te kennen geven aan de goede kant te staan terwijl de werkelijkheid vaak anders blijkt.
———————-
Silvia Videler 4 mei 2008. Dodenherdenking!

39 REACTIES

 1. Dit is precies de reden dat ik voor afschaffing van van dodenherdenking. En ik hou geen minuten stilte want ik weiger met alle hypocriete fascisten van nu mee te heulen. Alle intolerante lieden kopen gewoon middels een paar minuten stilte hun zonden af zodat ze menen goed te zijn. Dit terwijl ze de joden maar al te graag zouden vergassen hadden ze geleefd anno 1940.
  Bij een peiling op FOK vinden tientallen procenten dat mensen naar naar kp kijken dood moeten (sic). Velen vinden dat alle pedofielen preventief geruimd moeten worden. Velen doen oproepen daartoe en bedreigingen op tal van sites en de massa-media staan dit al jaren toe en zetten middels Goebbels-journalistiek hiertoe aan. Goebbels ja, want een tegengeluid mag niet geuit worden in de massa-media. Met terugwerkende kracht zijn de landelijke kranten, 1Vandaag, Netwerk en Nova en verder iedereen die de andere kant opkijkt, verantwoordelijk voor de jodenvergassing.

 2. Ik sta straks om 20:00 uur graag even stil bij omgekomen familieleden en de mensen die hun leven gegeven hebben voor mijn vrijheid. Dat ik dat op het zelfde moment doe met mensen die onze vrijheid alleen maar in gevaar brengen of gebracht hebben doet daar voor mij niets aan af.

  En morgen vier ik (net als op 3 oktober – Leids ontzet) mijn vrijheid (voor zover ik die nog heb) en mijn verjaardag.

 3. Meesterlijk beschreven door Silvia. Ik denk daar precies zo over!

  Daarom hangt nu onze vlag halfstok, morgen blijft die binnen om die dan dinsdag weer halfstok, bij de herdenking van de politieke moord op Pim Fortuyn, één van de zwartste dagen uit de naoorlogse geschiedenis. Ook al zijn wij de enigen in de hele stad zoals ik vorig jaar tot mijn ontsteltenis moest opmaken. En ook afgelopen woensdag is de vlag binnengebleven.
  Ik heb zelfs de oranje sjerp al jaren geleden met de vuilnisman meegegeven.
  Wat voor vrijheid valt er immers te vieren??

  Ik ben om de reden die Silvia Videler zo uitstekend verwoord heeft nog nooit naar een
  officiële dodenherdenking geweest. Er is door een groep, die helemaal geen recht heeft
  zich daar mee te bemoeien, bezit genomen van de gebeurtenis. Evenals de linkse profiteurs van de Anne Frankstichting. Job Cohen, de landverrader bij uitstek staat vanavond weer als haantje de voorste bij de bende van oranje. Ik moet er niet aan denken er tussen te staan.

  Later deze week gaan wij weer naar Margraten, als je daar één keer bent geweest, dan krijg je een beetje idee wat er zich heeft afgespeeld in die periode. Vreemde mannen, jongens nog, die ik weet niet wat hebben afgezien en geleden alvorens, voor onze vrijheid, hun leven te geven, worden nu uitgespuugd.
  Vandaag de dag zijn we zelfs niet in staat om ook maar iets voor onze eigen vrijheid te willen doen, kortom we waren toen evenals nu een volk van lafaards, marionetten die alles wat hen wordt voorgelogen achterna lopen! Omdat ze te druk zijn met vakanties en wat ze allemaal nog meer op hun verlanglijstje hebben staan, maar wel het lak hebben aan de toekomst van hun eigen kroost.

  We zien precies hetzelfde gedrag maar in nog extremere mate als toen in die oorlogsjaren. Buigen, toegeven en bergen geld geven aan een brute bezetter die weinig goeds voorspelt. Evenals het volk uitleveren aan Brussel en er nog een onderdrukkende, uitpersende en geldverslindende bestuurskliek erbij.
  Blijkbaar geloven de inwoners van de Westelijke landen het wel, tenslotte laten we hen gewoon hun gang gaan. Wie niet horen wil, zal voelen!!!

 4. De naam "dodenherdenking" dekt volledig de lading.
  Het is eren van de jongens die hun leven hebben gegeven om ons van een totalitair systeem te bevrijden. Als je je in het leed van alle ouders die hun zoon/dochter niet meer terug zagen komen kunt verplaatsen is de vraag of dodenherdenking zinvol is eigenlijk al een belediging op zich.
  Daar kan nl niet genoeg bij worden stilgestaan m.i.
  De dag is wat mij betreft niet bedoeld voor het koningshuis, verrader Balk of Shell. Dat deze na-oorlogse verzetshelden toch met hun kop voorop mooie praatjes lopen te verkondigen is al pijnlijk genoeg.

 5. [3] [5] Jullie beider reacties geven eigenlijk aan dat je het met Sylvia eens bent: Dodenherding is zinvol, maar de hypocriete poppenkast van de ‘nationale’ dodenherdenking is dat zeker niet.

  Dodenherdenking is een moment bij uitstek om na te gaan dat deze mensen onze vrijheid hebben bevochten. Dat zij het zijn geweest die onze vrijheid hebben verdiend. En dat wij die vrijheid slechts hebben geërfd, om te bewaken. En dus niet om te verkwanselen aan de eerste de beste die dat eist.

  Dat maakt de houding van de huidige machthebbers zo onverteerbaar, en alleen al daarom zouden zij berecht dienen te worden. Door hen wordt de vrijheid waar de vandaag herdachten hun leven voor gegeven hebben zonder slag of stoot verkwanseld. En hun inspanningen, waarmee die vrijheid verdedigd had moeten worden, worden juist aangewend om het verkwanselen te rechtvaardigen.

  Zum Kotzen.

 6. Trouwens op Teletekst heb ik gelezen dat de rol van de allochtonen is vreselijk onderbelicht tijdens WO2. Ze hebben ons in feite van het Duitser juk bevrijd!!

  Dus met zijn allen hier svp niet meer zeiken over mokkakleurige tasjesrovers maar meer respect s.v.p 🙂

 7. [9] Deze link is wel erg mooi… "Uit Heys navorsingen blijkt dat niet één Marokkaan bij oorlogshandelingen in Zeeland is omgekomen."

  Hebben wij hier te maken met een onofficieel "Miniwa"? Oftewel George Orwell’s Ministerie van de Waarheid.

 8. [9]

  Het is toch te genant voor woorden die opmerking van Bussemaker; 12 aangespoelde marrokanen!
  Alle respect trouwens voor die lui maar waarom moet dit in een keer zo groot gebracht wordem door de linkse kerk??

  De Polen hebben enkele jaren geleden pas erkenning gekregen voor hun zeer heldhaftige optreden tijdens WO2.
  En daarbij ging het wel om grote aantallen! Jarenlang is dit genegeerd.
  Politiek correct gezwets in het kwadraat van die PvdA muts.

 9. [6]
  In het licht van de staat van opwinding in Hartmans’ andere stukjes, is dit een merkwaardig schrijfsel.
  Wij vernamen tot dusver dat de democratie een ontstellend crimineel stelsel is. Maar hier schijnt deze als ‘vrijheid’ te zijn bevochten.
  ‘Zij’ hebben onze vrijheid verdiend???
  Wat dat betekent, mag Joost weten.
  Maar als democratie geen vrijheid is, wat valt er dan te erven en te bewaken?
  En te verkwanselen.
  Raar stukje, als ik Hartman met Hartman vergelijk.

 10. En welke heldhaftige rol had Sylvia voor haarzelf bedacht tijdens de oorlogsjaren? Misschien als ze zich eens echt verdiepte in die geschiedenis dat ze ook meer inzicht zou hebben voor bepaalde keuzes waar men mee werd geconfronteerd.
  Kortom, weer de gebruikelijke zuurpruimerij die we van haar gewend zijn.
  Gewoon 2 minuten stilte, en denk er even aan dat het soms verstandig is om wat vaker ergens stil over te zijn, vooral als je er niet bij was of weinig over weet.

 11. "Democratie anno 1945" is totaal onvergelijkbaar met "democratie anno 2008". Maar voor sommigen is die constatering kennelijk onbegrijpelijk.

 12. [9]
  De inval van de Duitsers in Frankrijk in 1940 had ook gevolgen voor de Franse kolonies. Marokko was sinds 1912 Frans protectoraat, met Sultan Mohammed V aan het hoofd. Het decreet van de Franse Vichy-regering van 3 oktober 1940 dat Joden verbood publieke functies te hebben werd ook voor Marokko afgekondigd. Marokko had altijd een aanzienlijke Joodse gemeenschap gehad, die van oudsher door de sultans beschermd werd. De sultan weigerde deze en latere maatregelen dan ook met de woorden: "Er zijn geen joden in Marokko, slechts Marokkaanse onderdanen".

  Hoe zat het ook al weer in der Nederlanden;

  104.000 van die 140.000 in nederland wonende kutdt Joden kwamen nimmer terug.

  Dankzij het heldhaftige volk, DE Nederlanders nietwaar, maar goed dat zo’n communist als Hannie Schaft de kogel kreeg.

  Opgeruimd staat netjes.

  Steek dat maar in je zak, Herr hartman.

 13. [16] "104.000 van die 140.000 in nederland wonende kutdt Joden kwamen nimmer terug.

  Dankzij het heldhaftige volk, DE Nederlanders nietwaar, maar goed dat zo’n communist als Hannie Schaft de kogel kreeg."

  Je kunt wel merken dat onze Jetze zich niet identificeert met het Volk der Nederlanden. We gaan niet eens meer moeite doen om dat ‘friese’ maskertje overeind te houden, niet waar? Maar die kristelijke buikspreekpop ‘Beek’ van je, dat sprookje gaan we nog even volhouden, toch?

  Shalom, leugenpietje.

  "104.000 van die 140.000 in nederland wonende kutdt Joden kwamen nimmer terug."

  Tsja, kijk naar jezelf. Eergisteren was je in Leiden, gisteren in Oxford en nu dus in NY. Met een zwitserse en een nederlandse pas. Jullie piepeltjes zijn nogal mobiel; niet echt gebonden aan een lokatie. Dat zou immers ‘Blut und Boden’ betekenen. Huh, we zijn blij dat we niet zo zijn! Vraagje tussendoor: voor de oorlog woonden er een handjevol joden in Israel, nu miljoenen. Waar komen die toch vandaan? Nog een vraagje: hoe kijk je tegen het revisionisme aan? Is het goed of slecht voor de business? Wist je dat onlangs een australisch onderzoeksteam is afgereisd naar Treblinka en daar mbv grondradar hebben vastgesteld dat die bodem daar sinds de laatste ijstijd onaangetast is gebleven. En dat terwijl die holocaust-paus van jullie, die Hilberg toch bij hoog en laag heeft beweerd dat die stoute nazis eerst honderduizenden joden daar hadden begraven en later weer opgegraven (om de sporen te wissen). Wat moet ik als eerzame belastingbetalende burger met die kennis (google op ‘one-third of the holocaust’). Verder zijn er hardnekkige geruchten dat de commandant van Auschwitz Hoss dagen lang is gemarteld alvorens hij een schriftelijke verklaring ondertekende dat hij eigenhandig 4 miljoen joden naar een andere wereld had geholpen. Want vind jij van dergelijke methoden van waarheidsvinding? Zie: http://www.ihr.org/jhr/v07/

  Verder zijn er berichten dat joodse organisaties al tijdens de eerste wereldoorlog hebben geclaimd dat er 6 miljoen joden zouden zijn omgekomen. Hoeveel zijn het er nu in totaal: 6 of 12 miljoen?

  "Dankzij het heldhaftige volk, DE Nederlanders nietwaar, maar goed dat zo’n communist als Hannie Schaft de kogel kreeg."

  Volgens mij vind jij communisten veel aardiger dan nazis. En dat terwijl dat toch hele stoute tirannieke mensen waren. En dat die nazis zo stout waren, dat hebben ons de communisten verteld. In Neurenberg. Je weet wel, die communisten die officieel hun soldaten aanmoedigden om duitse vrouwen en masse te verkrachten. Die nobele gabbers. Die zullen toch hopelijk wel de waarheid geproken hebben, daar in Neurenberg, toch? Vragen, vragen, vragen… zo, nu eerst een bavaria.

 14. [17]
  Ach Gossie, een Holocaust ontkennertje.
  Ok, vooruit dan maar;
  "Wist je dat onlangs een australisch onderzoeksteam is afgereisd naar Treblinka en daar mbv grondradar hebben vastgesteld dat die bodem daar sinds de laatste ijstijd onaangetast is gebleven"

  Onlangs? 1999 is al bijna 10 jaar geleden. En in al die tijd is er nooit een rapport naar buiten gekomen over de bevindingen. Trouwens nogal vreemd dat de bodem onaangetast is, terwijl er wel degelijk een kamp Treblinka bestond, zelfs ontkenners ontkennen dat niet. Was alleen een doorvoerkamp volgens hen. Nochtans zou je dan toch op z’n minst wat funderingen aantreffen, latrines of een klein grafje voor degenen die per ongeluk ondanks de goede zorgen toch stierven.

  "google op ‘one-third of the holocaust’"

  Alsjeblieft zeg, als je die bagger gelooft moet je wel echt ver heen zijn.

  "Verder zijn er hardnekkige geruchten dat de commandant van Auschwitz Hoss dagen lang is gemarteld alvorens hij een schriftelijke verklaring ondertekende dat hij eigenhandig 4 miljoen joden naar een andere wereld had geholpen"

  Hoss had het over 2,5 miljoen, maar dat terzijde.Hij schijnt inderdaad een pakje slaag te hebben gehad na zijn arrestatie, zijn memoires echter schreef ie later. Voor de rest houd het confession under torture argument nauwelijks steek. De meeste processen over de vernietigingskampen vonden pas vele jaren na de oorlog plaats in (west-)Duitsland. Zeer onwaarschijnlijk dat de betrokken Nazi’s toen alsnog op de pijnbank werden gelegd om tegen hun eigen volk, eigen land en zichzelf te getuigen.

 15. [18]
  "Ach Gossie, een Holocaust ontkennertje.
  Ok, vooruit dan maar;"

  Verspilde moeite Boer.

  "Vragen, vragen, vragen… zo, nu eerst een bavaria."

  Het zoveelste bezopen sujet dat zichzelf afvraagt:

  Papa, mag ik (ook eens) meedoen?

 16. [19]
  "Verspilde moeite Boer."

  Weet ik ,maar toch altijd leuk om een discussie uit te lokken niet?

 17. [18] "Ach Gossie, een Holocaust ontkennertje."

  Ik ontken (of bevestig) niets. Ik stel vragen.

  "Weet ik, maar toch altijd leuk om een discussie uit te lokken niet?"
  Laat dat nu precies de bedoeling zijn van deze site!

  "Onlangs? 1999 is al bijna 10 jaar geleden. En in al die tijd is er nooit een rapport naar buiten gekomen over de bevindingen."

  Nietwaar, dat heb je vast bij wikipedia gelezen. Er is een complete website aan gewijd: http://www.onethirdofthehol
  Hier is een samenvatting van wat ze gedaan hebben: http://www.ihr.org/jhr/v19/
  Ze hebben eenvoudig het complete terrein met grondradar gescanned en daarbij vastgesteld dat die grond nooit omgeploegd is geweest. En dat had wel het geval moeten zijn geweest indien het officieele verhaal waar zou zijn geweest, nmlk dat de Duitsers aanvankelijk honderduizenden mensen hadden begraven, maar later weer zouden hebben opgegraven, puur en alleen om de sporen te wissen. Er is dus, zoals overal met de holocaust, geen spoor van echt forensisch bewijs.

  Hier een foto an de werkwijze: http://1.1.1.1/bmi/www.fpp….

  "Trouwens nogal vreemd dat de bodem onaangetast is, terwijl er wel degelijk een kamp Treblinka bestond, zelfs ontkenners ontkennen dat niet."

  Het gaat niet om een paar paaltjes van een omheining of een wachttoren of wat platgetrapt gras. Het gaat om het ontbreken van elk spoor van

  massagraven van meters diep en vele honderden vierkante meters in oppervlakte, nodig om de zogenaamde honderduizenden slachtoffers in op te bergen. VOLLEDIG AFWEZIG. Het officieele verhaal is dus bunk.

  "Alsjeblieft zeg, als je die bagger gelooft moet je wel echt ver heen zijn."

  Niets is eenvoudiger als de uitgevoerde tests te herhalen en vaststellen of er al dan niet massagraven zijn geweest. Is tot nu toe niet gebeurd en ik heb zo’n vermoeden dat dat ook nooit gaat gebeuren. Maar ja, jij bent links is het niet, dus jij laat je niet zo maar die

  holocaust, dwz de kroonjuwelen van links, ontfutselen. Want die holocaust is HET breekijzer geweest waarmee links het westen multicultureel

  kon slopen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen, die niet zonder slag of stoot het westen aan de derde wereld cadeau willen geven, zelfstandig gaan nadenken en niet alles voor zoete koek slikken. Als we het westen willen redden dan moeten we als eerte die holocaust tegen het licht houden. Jammer dat er internet is, nietwaar? Zo wordt het linkse media-monopolie keurig omzeild en is er ook ruimte voor andere denkbeelden.

  "Hoss had het over 2,5 miljoen, maar dat terzijde."
  2.5-3 miljoen, vooruit.

  "zijn memoires echter schreef ie later."
  Die werden 11 jaar na zijn terechtstelling, zwaar geedit, gepubliceerd. Faurisson haalt de geloofwaardigheid van die memoires volledig onderuit, zie vanaf punt 4.: http://www.ihr.org/jhr/v07/

  "Zeer onwaarschijnlijk dat de betrokken Nazi’s toen alsnog op de pijnbank werden gelegd om tegen hun eigen volk, eigen land en zichzelf te getuigen."

  Dat denk ik ook niet, die zullen ongetwijfeld de methode Speer gevolgd hebben: als je bekent krijg je een mildere straf. Knappe jongen die

  daar niet voor zwicht. Waar het anno 2008 om draait is forensisch bewijs, documenten, schedels, botten, cyanide in de muren van gaskamers, fotoos, autopsieen van vergastte lijken, luchtfotoos van massagraven, enz., enz. Hearsay telt niet. Anderhalf miljard moslims geloven door hearsay dat als je met rugzak vol met explosieven jezelf opblaast, dat je dan in de hemel de beschikking krijgt over 72 maagden. Wij lachen daarover, maar tegelijkertijd schakelen we ons critisch verstand uit als het gaat om andere onwaarschijnlijke verhalen.

 18. Zijn er behalve die barbaarse soviets nog andere getuigen? Ja, die zijn er: de brave borsten van het Rode Kruis, die geen enkel motief hadden om de ellende in de kampen klein te praten. Zij waren regelmatig in de kampen aanwezig en hebben nooit onregelmatigheden gerapporteerd. Ze hebben er zelfs een rapport over gepubliceerd, dat ze later, onder zware druk van de geallieerden, moesten intrekken. In het door he Rode Kruis beheerde archief in Bad Arolsen liggen de cijfers van de Duitsers zelf, die, penibel nauwkeurig zoals die mensen nu eenmaal zijn, alles precies bijhielden. Dit is het resultaat van ‘Bad Arolsen’: http://www.williamthrash.co

  ca. 271.000 mensen omgekomen in alle kampen bij elkaar, waaronder ook vele Joden. Door honger, ziekte, ontberingen tgv de oorlog. Als ik mijn vermogen moest verwedden op of het 6 miljoen verhaal of die 271.000 (met wellicht de helft Joden), dan zou ik op het laatste gokken. Eer is nu al tientallen jaren in het westen onderhuids een discussie gaande over wat er werkelijk is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog en het heeft er alle schijn van dat de geallieerden de geschiedenis in hun voordeel hebben geschreven, wat weinig verrassend is;
  dat doen overwinnaars altijd. Maar het is niet langer meer in het belang van de modale westerling om alles voor zoete koek te slikken want ons door de linkse machthebbers wordt voorgeschoteld. Dankzij het internet is het niet langer meer mogelijk die discussie te onderdrukken.

 19. "Nietwaar, dat heb je vast bij wikipedia gelezen. Er is een complete website aan gewijd: http://www.onethirdofthehol
  Hier is een samenvatting van wat ze gedaan hebben: http://www.ihr.org/jhr/v19/…"

  Ik zie nog steeds geen wetenschappelijk rapport, we moeten dus Herr Krege op zijn woord geloven?

  "Hier een foto an de werkwijze: http://1.1.1.1/bmi/www.fpp…."

  Link doet t niet, maar als je dat vage scan fotootje bedoelt, wat bewijst dat?

  "Dat denk ik ook niet, die zullen ongetwijfeld de methode Speer gevolgd hebben: als je bekent krijg je een mildere straf. Knappe jongen die
  daar niet voor zwicht."

  Mildere straf??? Door gruwelijke misdaden te bekennen die je niet hebt gepleegd? Als het bewijs echt zo gebrekkig was, zou ik toch eerder voor een vrijspraak gaan. Daarnaast lijkt me het me vreemd dat een overtuigd Nazi zijn land, volk en zichzelf in diskrediet zou brengen voor slechts een ‘mildere’ straf.

  Maar goed, als jij IHR en Onethirdof theholocaust.com als betrouwbare bronnen beschouwd.
  En ook nog eens overal joodse samenzweringen ziet, tsja, wie ben ik ik om je daarvan te verlossen

 20. [20]
  De hoop op een dialoog met dit soort lieden heb ik al lang opgegeven, mede gezien het feit dat elke (vorm van?) discussie in deze uitloopt in de bekende monologen.

  Zonde van mijn tijd Boer.

  Grimlach.

 21. Ja, eigenlijk moet een linkje naar http://www.onethirdofthehol… genoeg zijn om te laten zien op wat voor ‘onderzoek’ de ‘revisionisten’ hun claims baseren.
  Lachwekkender en banaler kom je ze nauwelijks tegen (ok, misschien is Eric Hufschmid nog iets lachwekkender, maar die is dan ook echt hilarisch)

 22. [23] "Ik zie nog steeds geen wetenschappelijk rapport, we moeten dus Herr Krege op zijn woord geloven?"

  Jij als leek hebt primitieve voorstelingen over hoe een ‘wetenschappelijk rapport’ er behoort uit te zien.

  Hier nogmaals de foto van de werkwijze:
  zie [1]

  Je gaat gewoon met een ‘radar-grasmaaier’ over het gehele terrein. En dit zijn dan de resultaten: http://www.ety.com/HRP/imma

  De radarafbeeldingen maken duidelijk dat de bovenste laag al in geen eeuwigheden beroert is geweest. En dat terwijl de officieele lezing bij hoog en laag beweert dat hier massagraven zouden zijn geweest, die later weer door de Duitsers zouden zijn heropgegraven ten einde het bewijs te vernietigen. Dat is dus nu grondig bewezen dat dat flauwe kul is. Dat is alvast een derde van de holocaust minder.

  Nog vragen? Nee, dacht ik al.

 23. [24] "De hoop op een dialoog met dit soort lieden heb ik al lang opgegeven, mede gezien het feit dat elke (vorm van?) discussie in deze uitloopt in de bekende monologen.

  Zonde van mijn tijd Boer.

  Grimlach."

  Dat zou natuurlijk als een zwaktebod kunnen worden uitgelegd.

 24. [26] Nog even een correcte versie van de post:

  "Ik zie nog steeds geen wetenschappelijk rapport, we moeten dus Herr Krege op zijn woord geloven?"

  Jij als leek hebt primitieve voorstelingen over hoe een ‘wetenschappelijk rapport’ er behoort uit te zien.

  Je gaat gewoon met een ‘radar-grasmaaier’ over het gehele terrein. En dit zijn dan de resultaten: http://www.ety.com/HRP/imma

  De radarafbeeldingen maken duidelijk dat de bovenste laag al in geen eeuwigheden beroert is geweest. En dat terwijl de officieele lezing bij hoog en laag beweert dat hier massagraven zouden zijn geweest, die later weer door de Duitsers zouden zijn heropgegraven ten einde het bewijs te vernietigen. Dat is dus nu grondig bewezen dat dat flauwe kul is. Dat is alvast een derde van de holocaust minder.

  Nog vragen? Nee, dacht ik al.

 25. Maar gelukkig leven we in een westers rechtssysteem waarin de onschuld vast staat tenzij het tegendeel is bewezen. Ik ben blij dat we Grote Denkers als BOK en Jetze onder ons hebben die in vervolg-postjes haarfijn gaan uitleggen waar het forensisch bewijs van het 6 miljoen verhaal uit bestaat. Het woord is aan U heren !

 26. [28]
  "Jij als leek hebt primitieve voorstelingen over hoe een ‘wetenschappelijk rapport’ er behoort uit te zien."

  Wel, ik als ‘leek’ kan zelfs in mijn primitiefste voorstellingen niet geloven dat een wetenschappelijk rapport tegenwoordig uit niet meer hoeft te bestaan als één ondefinieerde scan.

  Voor de rest, onethird als bron zegt genoeg. Als je nou met Mattogno was gekomen… dat heeft iig nog de schijn van wetenschappelijkheid.

  [29]
  Hahaha, o ja, de bewijslast ligt bij mij.
  Ik dacht dat het eenenander al bewezen was, aangezien ons westers rechtssysteem al verschillende betrokkenen naar de galg of de gevangenis heeft gestuurd.

  Anayway, met bronnen als onethird en Krege’s ‘onderzoek’ zet je jezelf al zodanig voor lul dat een discussie me verder overbodig lijkt

Comments are closed.