A.s. Maandag 7 juli vergadert de Eerste Kamer over de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon. Aangezien het verdrag noch de totstandkomingsprocedure voldoen aan minimale eisen van legitimiteit, democratie en zorgvuldigheid, heb ik het volgende bericht naar de leden van de Eerste Kamer in zijn hoedanigheid van (mede)wetgever gemaild.

“Zeer Geacht Eerste Kamerlid,

Bijgaand doe ik u toekomen een bondige maar kernachtige uitleg van de kern van het Verdrag van Lissabon met de motivering van het standpunt, dat het niet door Nederland moet worden geratificeerd.

De ontwerper van het verdrag de Heer Giscard d’Estaing heeft onlangs verklaard, dat het verdrag opzettelijk onleesbaar is gemaakt om te voorkomen dat er uberhaupt nog over zou kunnen worden gediscussieerd (zie bijlage).
Dit alleen al is op zich voldoende reden voor de (mede)wetgever dit verdrag met argusogen tegemoet te treden.

Zoals herhaaldelijk in EU/EG-zaken het geval is, zijn gelet op de gang van zaken ook i.c. de legitimiteit onderscheidenlijk de democratie in het geding.
Maar ook inhoudelijk voldoet het verdrag (nog) niet aan minimale eisen van checks & balances.

Het onderwerp grondrechten creeert een juridisch monstrum, een contradictio in terminis, wanneer de EU zou toetreden tot het EVRM. Immers gelet op het Costa/ENEL-arrest staan het EVRM en de eigen rechtsorde van de EU op gespannen voet.

Zolang niet duidelijk is, wie hier de zeggenschap krijgt, het Hof in Straatsburg of het Hof van Justitie in Luxemburg kan dit verdrag niet worden goedgekeurd.

Na Ierse referendum gaan van meerdere kanten stemmen op om het verdrag niet te ratificeren, althans (nog) maar even in de koelkast te zetten. De Tsjechische President Klaus wil het niet tekenen evenals de Poolse president Kascinski, terwijl de Duitse President het oordeel van het Bundesverfassungsgericht wil afwachten.

Het lijkt daarom voor de hand te liggen tenminste een pauze in te lassen, waarin het verdrag alsnog op zijn werkelijke merites kan worden bestudeerd en beoordeeld. Als (mede)wetgever mag van de Eerste Kamer een uiterst zorgvuldige benadering van deze kwestie worden verwacht.

Ik vertrouw u hiermede van dienst te zijn en wens u veel wijsheid toe.

Hoogachtend,”

(bijlage)

5 REACTIES

 1. Wat mij verbaast in deze discussie, is dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan het feit dat Belgie een demissionair kabinet had op het moment dat het verdrag werd ondertekend. Een grotere minachting voor de democratie is toch niet mogelijk. bovendien een extra motivatie om tegen dit verdrag te zijn. Ik verwacht dat bij de volgende verkiezingen van het EP de opkomst historisch laag zal zijn. Maar goed, onze politici zullen dan zeggen dat het volk zoveel vertrouwen in hen heeft, dat het volk niet meer gaat stemmen.

  • Precies, Nico.
   De conclusie daarvan kan geen andere zijn, dan dat de betreffende politici zelf zijn afgedropen en dus naar huis dienen te gaan, zoniet met de sterke arm uit de arena dienen te worden verwijderd.

 2. Nico, het kabinet was missionair toen het verdrag op federaal niveau werd goedgekeurd. Wat misschien interessanter is, wat gebeurt er als de regering-Leterme over een paar weken uitelkaar valt? Er moet nog steeds een koninklijk besluit komen als ik me niet vergis, en daar heb je dan toch een missionaire regering voor nodig?

 3. Uitstekende actie.
  Ben zeer benieuwd naar:
  1.Een eventueel antwoord,
  2.Nog meer naar het handelen van die hooggeplaatste lieden.

  Let op maandag

Comments are closed.