Een stel geitenwollensokken figuren komt tot de opzienbarende conclusie dat levenslange gevangenisstraf niet humaan zou zijn volgens dit artikel.

We zullen in dit artikel de gangbare libertarische zienswijze hierop loslaten…

Het libertarisme heeft meer op met logica en moraliteit dan met allerlei wetjes. Ik zal dat als volgt proberen te verklaren.

Stel een inbreker breekt in, vernielt dingen en steelt iets. Later wordt hij opgepakt. Vanwege z’n eerste keer, bla, bla krijgt hij slechts een boete. Het slachtoffer verhaalt eea op de verzekeringsmaatschappij en het cirkeltje is weer rond.

Deze werkwijze is volgens het libertarisme zeer laakbaar, en ook als je goed nadenkt, is het natuurlijk van den zotte. Door het criminele gedrag van een individu gaat de verzekeringspremie vervolgens omhoog, en wordt het slachtoffer nog meer benadeeld. En de enige die wel vaart bij dit criminele gedrag is de overheid, die kan immers een boete opleggen…

Een alternatief zou het volgende zijn. In plaats van te denken over hoe hoog de boete wel niet zou moeten zijn, zou men de dader arbeid kunnen laten verrichten om IEDERE partij [zowel slachtoffer als de instantie die hem oppakt en te werk stelt] kosteloos te stellen.

Ook bij minder of niet materiele zaken kan dit principe worden toegepast. Bij het vermoorden van een kostwinner heeft de weduwe duidelijk een financieel gemis. Ook bij verkrachtingen zou een dergelijke trauma kunnen worden uitgedrukt in geld. Denk maar aan psychische zorg en niet kunnen werken. Of dit ideaal is is een andere vraag, maar het zal allicht beter werken dan alleen iemand kort opsluiten op kosten van de maatschappij.

En laten we wel wezen, de kans dat een ex-crimineel weer de fout in gaat is heel groot. Percentages liggen boven de 80%.

Libertariers zijn niet voor de doodstraf omdat een dood iemand niet voor (financiele) genoegdoening kan zorgen. Wel staat het slachtoffer centraal, ipv de dader.

Dit is niet meer dan logisch. Een slachtoffer heeft geen keuze, een dader wel. Zeker een recidivist. Als ik iets koop kijk ik eerst hoe duur het is. Ik loop er niet bij voorbaat mee naar de kassa en ga dan achteraf lopen klagen.

Het is dan ook een wonder dat de juristen die de levenslange gevangenisstraf niet humaan vinden, dat als die straf inderdaad zo humaan is, dat de dader zich niet 2x bedacht VOORDAT hij zijn gruweldaad pleegde.

Als we zien wat de kosten zijn per bajes- of TBS klant, dan schrik je je ’n hoedje. Dat loopt in de vele tienduizenden euro’s per jaar.

35 REACTIES

 1. Steekhoudende argumenten, kan ik me prima in vinden.

  Een mogelijke verklaring voor al deze fenomenen is het simpele feit dat er een complete industrietak aan criminaliteit hangt. De kachel moet roken bij de reclassering, verkopers van alarmsystemen, socio-therapeuten, verslavingszorg, etc.
  Er verandert niets, omdat men er geen belang bij heeft.

 2. Die geitenwollensokken figuren vergeten gemakheidshalve maar even dat het slachtoffer OOK levenslang heeft.

  Ik ben van mening dat levenslang levenslang is en niet omgezet kan en mag worden in een mildere straf. De straffen zijn in Nederland toch al erg laag.

 3. Bij je oordeel moet je wel rekening houden WAARVOOR de straf wordt gegeven.
  Als iemand gevangenisstraf krijgt voor ontduiken van belasting (beschermen van je eigen geld) is elke straf immoreel.

 4. Er is een heel mooi gezegde: Don’t do the crime, if you can’t do the time.

  Als iemand een misdaad pleegt dan dient hij of zij daar de gevolgen van te aanvaarden.
  Maar tegenwoordig moet alles met een fluwelen handschoen worden aangepakt en er gepraat onder het genot van een lekker kopje thee (het liefste munt thee met veel suiker).

  De dader van een misdaad wordt tegenwoordig vaak gezien als het slachtoffer.
  Het echt slachtoffer wordt vaak vergeten.

  Nog even en je bent als slachtoffer van een misdadiger zelf schuldig aan de misdaad.

  Voorbeeld 1:
  U hebt een goede baan een mooi huis en mooie spullen.
  De misdadiger heeft een uitkering en kan niet het zelfde leven leiden als u dus haalt de misdadiger uw huis leeg of beroofd u van uw spullen en/of geld. Het is uw schuld want u heeft meer en mooiere eigendommen dan de misdadiger.

  Voorbeeld 2:
  U draagt een kort rokje en heeft u opgemaakt. De misdadiger die sexueel gefrustreerd is door zijn geloofsovertuiging en/of geen geld heeft om naar een bordeel te gaan besluit zijn frustraties maar te botvieren op uw lichaam.
  Het is uw eigen schuld, had u maar geen kort rokje moeten aantrekken en had u zich maar niet moeten opmaken.

  Ik zal maar vast het water voor de thee opzetten…

  • Of er wordt bij je ingebroken en je slaat de inbreker knock out. Dan kan je zelf in de bak geraken omdat je dan door de dader aangeklaagd kan worden. Is echt gebeurd!

   Geloof mij nou maar, als ik iemand in mijn huis vind die er niet hoort dan heeft diegene echt een probleem.

 5. Hier (Thailand) mag je ze doden als ze binnendringen, dat scheelt de overheid een hoop geld als men daar de hand aan houdt.

  • Je snapt dat hier de wet enorm faalt. Er is altijd meer aandacht voor de dader dan voor het slachtoffer, hoe komt dat nou toch! (sarcasme modus aan)

 6. Sorry, maar het idee komt van een stel juristen, en dat zijn geen geitewolensoketypes maar doorgaans VVD’ers

 7. Maar dan krijg je dus verschillende straffen per verkrachting? De ene vrouw zal hier namelijk veel sneller klaar mee zijn dan de andere en die heeft dus minder vergoeding nodig. Ook zie ik hier veel kansen op misbruik (een vrouw die zogenaamd haar hele leven psychische last houdt omdat iemand een keer haar borsten heeft aangeraakt?)

  Linda [35] reageerde op deze reactie.

 8. Als je per ongeluk een fout maakt in het verkeer en iemand doodrijdt?

  Gelukkig bestaan er nog humanisten en is niet iedereen een aanhanger van het Libertarische Geloof. De ‘Enige Ware Leer’ lijkt bij velen belangrijker dan de logica en menselijkheid.

  • Wel ’s van verzekering gehoord? Die zou dan b.v. niet uitkeren in geval van opzet…

 9. Vergeet niet dat de verzekeringsmaatschappij veelal een regresrecht heeft op de dader. Die kan, en zal veelal, de kosten van het misdrijf op de dader verhalen.

  Waar dit vaak spaak op loopt is het feit dat de kosten van verhaal veelal hoger zijn dan de vordering. Mensen hebben recht op een minimuminkomen en eigendom staat vaak op naam van echtgenote, kinderen, ouders etc. Economen / rechtseconomen zeggen in zo een geval dat iemand “judgement proof” is: De schade die mensen aanrichten ligt hoger dan de maximale schadevergoeding die van hen geind kan worden. Daarom dat er gevangenisstraffen zijn.

  @ Leef

  Knigge en Anker zijn volgens mij geen VVD’ers. Je assumptie gaat er aan voorbij dat in een meritocratische samenleving mensen van allerlei milieu’s toegang krijgen tot b.v. de advocatuur. Lees ook het artikel over het linkse gehalte van de Hoge Raad in het NRC van een tijdje geleden.


  Wat het voorstel van Knigge c.s. zelf betreft ben ik met ze eens dat mensen een perspectief moeten hebben, maar wat mij betreft bestaat dat enkel uit een streng en minder streng regime. Mensen met levenslang krijgen dan meer tijd in de buitenlucht, toegang tot internet e.d., maar vrij mogen ze ZEKER niet.

 10. *Libertariers zijn niet voor de doodstraf omdat een dood iemand niet voor (financiele) genoegdoening kan zorgen. Wel staat het slachtoffer centraal, ipv de dader.*

  Zeer kromme redenatie. Wie bepaalt wat genoegdoening voor een slachtoffer is? En twee; waarom dat financiele erbij? Er is toch ook nog iets als geestelijke genoegdoening? Dat 2e vind ik veel belangrijker.
  Als een crimineel een van mijn naasten zou vermoorden zou ik hem ook dood willen in plaats van dat ik “schadeloos”zou worden gesteld met een paar zilverlingen.
  Is dat een primitieve redenatie? Ik denk het niet en ik zou wel eens willen weten hoe de meeste erover zouden denken als je kind wordt verkracht/vermoord en een complete buitenstaander zonder betrokkenheid het alleenrecht op het besluit van de strafmaat heeft.
  Als je het slachtoffer centraal wilt stellen laat je hem de strafmaat bepalen bij ernstige delicten. Binnen de marges die het strafrecht uiteraard stelt voor een vergrijp.
  Alles binnen proporties van de ernst van het vergrijp uiteraard.
  Voor uitzonderlijke gevallen zou de hoogste straf mogelijk moeten zijn.
  Of iemand schuldig of onschuldig is wordt eerst door een gedegen strafproces met juryrechtsspraak beslist.

  Meebeslissen over hoe jij als individu genoegdoening wilt krijgen voor een vergrijp zou een essentieel recht moeten zijn in een libertarische samenleving.

  • ik zou wel eens willen weten hoe de meeste erover zouden denken als je kind wordt verkracht/vermoord en een complete buitenstaander zonder betrokkenheid het alleenrecht op het besluit van de strafmaat heeft.

   Sja, ik zou ook wel eens willen weten hoe de meesten erover zouden denken als het hun zoon of dochter is die het misdrijf begaat. Zouden die mensen zelf de injectie inspuiten of zouden ze er dan opeens toch anders over denken?

   • Je kunt me geloven of niet maar NIET anders! Als dat wel zou zijn zou ik een hypocriet zijn.
    Weliswaar met bloedend hart maar je moet je dan vooral kunnen verplaatsen in diegenen die onverstelbaar leed is aangebracht en WIE dat heeft gedaan.
    De meeste mensen verplaatsen zich niet in wat een dader van dergelijke misdrijven te weeg brengt. Je maakt meer dan een leven kapot en daar staan veel buitenstaanders onvoldoende bij stil. Doet dat s.v.p. wel en geef een eerlijk antwoord!
    En waar heb ik gezegd dat de injectie (or whatever) door een naaste of het slachtoffer zou moeten worden toegediend?
    Ga s.v.p. eens inhoudelijk in op mijn betoog.
    Waarom ben je het er niet mee eens dat het slachtoffer voor een belangrijk deel mee moet kunnen beslissen in de strafmaat?

   • Heb je er wel eens aan gedacht dat er onschuldige mensen de doodstraf hebben gekregen? Dat is mijn argument tegen de doodstraf, het is onomkeerbaar.

   • Klopt en daarom valt of staat deze ultieme straf met een zeer gedegen justitieel apparaat. Er moet naar 100% bewijs worden gestreefd. Om je voor te zijn; ik weet dat er, zeer sporadisch, fouten worden gemaakt.
    Bij twijfel of een gevangenisstraf en bij gerede twijfel vrijspraak.
    In de meeste gevallen is er van twijfel natuurlijk geen enkele sprake.
    Die ene keer id zoveel jaar dat er wel misgekleund wordt komt breed in de media en dat moet ook.

    De andere kant van de medaille is natuurlijk dat er moordenaars/ TBS-ers worden vrijgesproken of voortijdig vrijgelaten die in herhaling vallen en een nieuw slachtoffer maken. En die aantallen zouden wel eens een veelvoud van een verkeerde veroordeling kunnen zijn. Ik neem aan dat je daar ook wel eens aan gewdacht hebt.
    Ik weet het; een zeer cynische statistische redenatie maar ik heb niet de illusie van 100% perfecte samenleving of rechtsspraak en daarom kies ik voor de beste optie.
    Dat is dus de kant van de slachtoffers en de aantallen.

 11. “Levenslang is niet humaan” Tja, moord en verkrachting wel misschien?
  Waarom zou je humaan moeten zijn tegen een bruut?

  “Libertariers zijn niet voor de doodstraf omdat een dood iemand niet voor (financiele) genoegdoening kan zorgen.”

  Nou, ik ben niet voor de doodstraf omdat die juist veel te humaan is. Zo komt de veroordeelde er te makkelijk mee weg.
  Of zijn plan lukt, of hij sterft en dan is alles toch voorbij. Er is dan geen downside risk.
  Veel beter is juist dat iemand levenslang opgesloten zit (en hopelijk juist nog heel lang leeft) en inderdaad liefst wel budget-neutraal doordat ie iets moet produceren, maar bovendien hoeft de lat helemaal niet hoog te liggen als je iemand in een cel van 1 bij 2,5 opsluit (ja, u leest het goed: 1 bij 2 – de afmeting van een eenpersoonsbed + nog een 50cm extra waar zich een primitief toilet bevindt). Verder ruw beton. Geen koeling of verwarming. Uiteraard geen voorzieningen zoals TV of internet. Geen boeken, geen tijdschriften, geen pen en papier: niets.
  Voedsel? Water en brood en wat vitaminepilletjes.
  Veel hoeven ze niet te kosten. Hooguit 5 per dag (waarvan 2 aan voedsel).
  Break even punt ligt dan ook erg laag. Als je hen voor EUR 1 per uur kan inzetten, is het al winstgevend voor de gevangenisexploitant. Voor 1 per uur zouden ze in de landbouw ingezet kunnen worden. Dan is die zo competitief dat meteen alle landbouwsubsidies stopgezet kunnen worden. Zo slaan we 2 vliegen in 1 klap.

 12. Volgens mij gaat dit artikel enigszins voorbij aan het feit dat schade uit een onrechtmatige daad niet alleen strafrechtelijk wordt bestraft, maar ook nu al via een civiele procedure kan worden verhaald op de dader. Zelfs “emotionele” (maar wel duidelijk te definiëren en op geld te waarderen) schade. Al is er in beide gevallen wel sprake van beperkende voorwaarden:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Onrechtmatige_daad_%28Nederland%29

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Smartengeld

  Verder weet ik ook niet of “libertariërs” per se allemaal tegen de doodstraf zijn. Ik ben zelf wel tegen de doodstraf (al beschouw ik mezelf vooralsnog niet als een “echte libertariër”, maar meer liberaal geneigd). Vooral omdat ik het ook persoonlijk nogal onaangenaam vind, het in feite niets herstelt maar alleen nog meer schade aanricht, en (zoals Frenkelfrank aangaf), ik niet mezelf of mijn naasten geëxecuteerd zou willen zien als we iets verkeerds hebben gedaan. Maar er is volgens mij geen “libertarische geloofsbelijdenis” die zegt dat straffen slechts mogen dienen ter “herstelling van schade”, of dat de doodstraf is uitgesloten.

  Aan de andere kant lijkt levenslang me ook niet per se een goede oplossing, omdat het een soort schijnveiligheid biedt. Goed, de dader die levenslang heeft gekregen kan niet nog eens een misdaad plegen buiten de gevangenis (en dat argument geldt ook voor de doodstraf). Maar voordat hij zijn eerste misdaad pleegde liep hij ook gewoon vrij rond. Er lopen nu ook duizenden mensen rond die een groter risico zijn voor de maatschappij dan menig persoon die nu in de gevangenis zit.

  En wie bepaalt bovendien wat een “te groot” risico is? Als ieder risico teveel is, moet iedereen de cel in. Als “groter dan gemiddeld” teveel is, zou een aanzienlijk deel van de maatschappij, mensen die nu nog niets gedaan hebben, uit consequentheid preventief moeten worden opgesloten, en hangt het er helemaal van af hoe “gevaarlijk” de gemiddelde burger bij toeval is. Dan zouden alle vrouwen opsluiten van alle mannen kunnen eisen, omdat zij als groep gemiddeld een aanzienlijk groter risico vormen dan vrouwen gemiddeld als groep. Of alle allochtonen t.o.v. autochtonen. Nog afgezien van de vraag hoe men in vredesnaam objectief kan meten hoe gevaarlijk een persoon (binnen of buiten de gevangenis) is.

  Persoonlijk zie ik meer in het vergoeden van geleden schade, zoals nu ook volgens het privaatrecht mogelijk is. Als mensen meer veiligheid willen, kunnen ze ook zelf in besloten gemeenschappen gaan wonen, met extra veiligheidsmaatregelen of beperkingen op het soort mensen dat daar binnen mag wonen. Dat lijkt me praktischer dan de illusie creëren dat absolute veiligheid mogelijk is zonder hele hoge (materiële en immateriële) kosten (zoals totaal verlies van vrijheid en privacy, en een enorme gevangenispopulatie), of dat er een scherp onderscheid zou bestaan tussen “gevaarlijke criminelen” en “onschuldige burgers”.

 13. Bedoel de schrijver misschien een leven lang wonen in Nederland ?
  Dan ben ik het met die persoon eens.

  • Da’s dus een beetje hypocriet, Anno.
   Ik denk het niet, ik weet het zeker en daarom trek ik de redenatie ook door naar hoe de doodstraf in een beschaafde samenleving moet worden ingepast.
   In een beschaafde samenleving hoort nl de doodstraf.

   • worstel ik mee, seriemoordenaars, terroristen,kinderkillers,raper-killers, allemaal tuig , maar wie wel en wie niet……….dus in princiepe tegen, maar het is lastig als zoiets dichtbij komt…terroristen vallen denk ik onder het oorlogsrecht

 14. Een dagje flierefluiten in een TBS-kliniek kost de belastingbetaler ruim 500 Euri. Daar mag best voor gewerkt worden, zeker nu de gemeenten gaan eisen, dat bijstandsmoeders ook moeten gaan werken voor de kost.
  Dat lijkt verdacht veel op discriminatie.
  Anders komen Femke Halsema en Ciska Dresselhuys wel in actie om het feminisme nieuw leven in te blazen.

 15. Het blijft lastige materie, vooral omdat bij een onherroepelijk iets als een doodstraf de schuld echt 100% zeker vast moet staan. Maar als dat zo is (heterdaadje Volkertje is een prima voorbeeld) dan is het van de zotte dat een dader zich op zijn “rechten” kan beroepen (er moest een hele gevangeniskeuken worden omgeschoold omdat meneer principieel veganist is. Dan vreet-ie maar niet, en gaat-ie maar lekker principieel dood, zeg ik dan).

  Iemand die zo overduidelijk niets geeft om het meest basale recht van zijn slachtoffer, het recht op leven, kan naar mijn mening moeilijk een beroep gaan doen op zijn eigen ‘recht op leven’, op het moment dat hij daarvoor wordt opgepakt. Hoewel ik volledig mee ga in het door Mr. XL geschetste scenario is dat niet de praktijk van nu, waarin een Volkert de belastingbetaler handenvol geld kost, niet alleen door zijn eigen ‘kost en inwoning’ maar ook omdat hij zijn ondermijnende activiteiten vanuit de gevangenis gewoon voortzet.

  Daarbij kan hij straks gewoon weer als vrij man verder gaan met het terroriseren van hardwerkende agrariërs, terwijl voor zijn slachtoffer alle mogelijkheden iets met zijn leven te doen zijn afgesneden.

  • ik gaf ‘m wat levende beesten (vissen -konijnen) en wat gereedschap om ze klaar te maken en niets anders om te eten tot ie die rotbeesten eigennhandigh had gemold, klaargemaakt en opgevreten.

 16. @Rob 13:04:13
  “Maar dan krijg je dus verschillende straffen per verkrachting? De ene vrouw zal hier namelijk veel sneller klaar mee zijn dan de andere en die heeft dus minder vergoeding nodig. Ook zie ik hier veel kansen op misbruik (een vrouw die zogenaamd haar hele leven psychische last houdt omdat iemand een keer haar borsten heeft aangeraakt?)”

  Dat zou kunnen ja. Maar dat is een risico dat die verkrachter dan maar vooraf moet incalculeren, niet? En qua misbruik: het huidige juridische apparaat (met haar Pieter-Baan vazallen) is natuurlijk niet de instantie die psychische kneusjes juist kan beoordelen. Een aanklacht wgens het ‘aanraken van borsten’ is natuurlijk van de zotte, zeker als daarbij geen inbreuk op de kleding van betrokkene gemaakt wordt.

  Maar in het huidige politiek correcte klimaat wordt iemand natuurlijk niet geacht zelfredzaam te zijn en bij een duidelijk geval van ‘groping’ de dader op zijn nummer te zetten. Wie (als volwassene) daar psychische problemen aan overhoudt is niet helemaal lekker, natuurlijk. En zelfs dan: daar moet die ‘groper’ dan vooraf maar even over nadenken…

 17. verkrachting uitdrukken in geld? dus een zakenvrouw met een eigen zaak verkrachten kost je bakken met geld, maar een dakloze heroinehoer is gratis (geen werk, zorg etc)

  lekkere libertaristsche logica en moraliteit.

  • In een vrije samenleving kan je je recht, net als ieder ander product, gewoon kiezen.

   Die dakloze heroïnehoer kan haar claim dan net zo hoog leggen als ze wil. Niemand is immers gehouden een marktconforme prijs voor zijn eigendom te vragen. De verkrachter heeft haar dan ‘gekocht’ tegen die hoge prijs. Dat kan ook de doodstraf zijn.

   Of deze hoge claim ook daadwerkelijk wordt erkend hangt af van economische onderhandelingen (zie het voorbeeld hieronder).

   Als de heroïnehoer geen rechtsbijstandverzekering heeft, of geen geld voor de rechtszaak, dan kan zij haar claim doorverkopen aan de hoogste bieder. Dat zal meestal een in vorderingen gespecialiseerd bedrijf zijn. Die zal van de verkrachter dan zoveel mogelijk geld proberen te krijgen (via beslaglegging op zijn bezit, arbeidsinzet in werkkampen of uitzendrechten en merchandising in geval van de doodstraf).

   http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html
   David D. Friedman, Police, Courts, and Laws – On the Market

   ‘Two agencies are negotiating whether to recognize a pro- or anti-capital-punishment court. The pro agency calculates that getting a pro-capital-punishment court will be worth $20,000 a year to its customers; that is the additional amount it can get for its services if they include a guarantee of capital punishment in case of disputes with the other agency. The anti-capital-punishment agency calculates a corresponding figure of $40,000. It offers the pro agency $30,000 a year in exchange for accepting an anti-capital-punishment court. The pro agency accepts. Now the anti-capital-punishment agency can raise its rates enough to bring in an extra $35,000. Its customers are happy, since the guarantee of no capital punishment is worth more than that. The agency is happy; it is getting an extra $5,000 a year profit. The pro agency cuts its rates by an amount that costs it $25,000 a year. This lets it keep its customers and even get more, since the savings is more than enough to make up to them for not getting the court of their choice. It, too, is making a $5,000 a year profit on the transaction. As in any good trade, everyone gains.’

   Zie ook:
   http://www.daviddfriedman.com/laws_order/index.shtml
   David D. Friedman, What economics has to do with law, and why it matters

   http://libertarian.co.uk/lapubs/legan/legan016.pdf
   Tom W. Bell, Privately produced law

   http://www.mises.org/journals/jls/3_1/3_1_2.pdf
   Terry L. Anderson and P.J. Hill, The not so wild, wild west

  • Nee, er staat meer iets in de trend van “genoegdoening voor het slachtoffer”.

   Op een gegeven moment zal er, vanwege “marktwerking”, een bepaalde prijs voor een verkrachting uitrollen.

   Dat betekent niet dat je dan zomaar vrouwen kunt gaan verkrachten als je geld hebt. Het is niet wenselijk in een maatschappij dat zoiets kan vanzelfsprekend.

   Recidive zou dus veel zwaarder bestraft moeten worden. Waar het artikel om ging was proberen een discussie op gang te brengen eens met goed verstand te kijken naar manco’s in het huidige systeem.

   Daar staat dus nu veelal de dader centraal ipv het slachtoffer.

 18. Als slachtoffer van een geweldsmisdrijf kan ik zeggen dat een afkoopsom het geleden leed en de pijn niet wegneemt.

  Het geld is na dertien jaar allang op maar de herinnering blijft en heeft tot op de dag van vandaag invloed op mijn gevoels/ belevingswereld.

  De dader heeft nergens last van.

  Met het straffen? van de dader en het bepalen van de afkoopsom heeft een zich rechter noemend figuur, voor mij bepaald hoe erg ik de tegen mij gerichte misdaad mocht vinden.

  Jaren later ben ik werkzaam geweest in een van de hotels van justitie.

  De gasten hadden tv, magnetron, konden gebruik maken van een fitnessruimte, zaten alleen tussen de middag en van 17.00 uur tot 8.30 uur opgesloten.

  De veelplegers – het gros dus- namen dit ongemak op de koop toe.
  Daar loop je dan als bewaker tussen.
  Wat een kutbaan!!!

  Naar mijn idee zouden strafinrichtingen oorden van verschrikking moeten zijn.
  Een plaats waar je het als bewaker leuker hebt dan het schorem dat er tijdelijk of levenslang onderdak vindt.

 19. @Rob [7]: Waar u over praat is aanranding en geen verkrachting.. verkrachting is namelijk het ongewenst sexueel binnendringen van het lichaam. Een vrouw haar borst aanraken valt daar dus niet onder.

Comments are closed.