Van copuleren krijg je HIV, en van HIV krijg je AIDS, en van AIDS ga je dood. Het leven kan zo simpel zijn.

De afgelopen jaren zijn we gesubsidieerd gebombardeerd met varianten op dit thema, zodat zo’n beetje iedereen nu wel weet dat AIDS een heel gevaarlijke ziekte is, veroorzaakt door HIV, en dat je ‘het’ vooral veilig moet doen. Iedereen? Nee, niet iedereen. Een klein groepje wetenschappers beweert nog steeds dat de bovenstaande stellingen onzin zijn, en dat HIV niet eens bestaat.

HIV is als virus nog steeds niet geïsoleerd. Ondanks de miljarden die er ingestopt zijn, is er nog steeds geen virus. HIV-tests zijn daarom ook geen HIV-tests. Het zijn tests die de aanwezigheid van antilichaampjes aantonen, die op hun beurt zogenaamd weer ‘markers’ zijn voor de aanwezigheid van HIV. Bij ieder ander virus zou de medicus staan te juichen bij het idee dat het lichaam bezig is antistoffen te maken tegen het virus, dit is immers een teken van genezing.


Nu is dit geen medisch blog, dus lijkt het niet verstandig om diep in te gaan op alle zin en onzin die over het AIDS-virus de rondte doet. Daarvoor staat het internet vol met bronnen.

Uiteraard is de beweging die bewijzen vraagt voor de stelling dat AIDS door HIV veroorzaakt wordt al jaren monddood gemaakt. Er was geen plek in de reguliere media voor dit tegengeluid. Totdat opeens het NRC een erg goed artikel http://www.nrc.nl/opinie/article1982563.ece/De_aidsepidemie_in_Afrika_is_bedrog plaatste met de veelzeggende titel: “De Aidsepidemie in Afrika is bedrog”.

Kijk, dat staat, zo’n titel.En zo laat het artikel zelf, geschreven door een Aids-onderzoeker Dr. Christian Fiala, ook niets aan duidelijkheid te wensen over.

De meeste mensen geloven dit nog steeds: arme landen worden geteisterd door een verschrikkelijke hiv/aidsepidemie, hoofdzakelijk als gevolg van verspreiding van hiv door heteroseksuelen – wat gek genoeg in Europa en Noord-Amerika niet gebeurt. Die discrepantie is nog maar een van de vele ongerijmdheden in alom aangehangen ideeën over aids. Nóg zo’n discrepantie is het feit dat in landen die ‘getroffen’ zouden zijn door een dodelijke hiv/aidsepidemie, de bevolkingsgroei hoog blijft of zelfs toeneemt.

Oeganda is hiervan het schoolvoorbeeld. Dat land werd ooit het „epicentrum van een wereldwijde epidemie” genoemd. Het blad Newsweek schreef in 1986: „Nergens grijpt de ziekte feller om zich heen dan in de regio Rakai in zuidwestelijk Oeganda, waar naar schatting 30 procent van de bevolking seropositief is.”

In 1995 bevestigde de WHO dat „halverwege 1991 naar schatting anderhalf miljoen Oegandezen, ofwel 9 procent van de bevolking als geheel, en 20 procent van de seksueel actieve bevolking, met hiv besmet was.”

In latere ramingen van het aandeel hiv-positieve Oegandezen was zelfs sprake van 15 procent van de bevolking. Men nam aan dat de meesten van hen vroegtijdig zouden overlijden, met rampzalige gevolgen voor hun gezinnen en het land.

Het is dan ook een hele schok als je het huidige Oeganda onder de loep neemt en geen spoor vindt van de voorspelde vroegtijdige dood van miljoenen mensen. Integendeel: Oeganda kampt met een spectaculaire bevolkingsgroei. Het groeicijfer is er altijd al hoog geweest, maar de laatste vijftien jaar is het een van de snelst groeiende landen ter wereld. Het sterftecijfer is gelijk gebleven of zelfs gedaald, terwijl de vruchtbaarheid hoog en stabiel is gebleven.

Met andere woorden: in plaats van de aangekondigde dodelijke epidemie van historische afmetingen zien we hier een explosieve jaarlijkse bevolkingsgroei van 3,4 procent, wat betekent dat de bevolking van Oeganda in 21 jaar verdubbelt.

Het AIDS-establishment zal hier ongetwijfeld woest op reageren. Die zien uiteraard hun fondsen opdrogen als straks onder het publiek bekend wordt dat men stelselmatig alle cijfers heeft overdreven, en dat de ‘epidemie’ vooral tot hogere bevolkingsgroei leidt. Het publiek zal ongetwijfeld betere ‘goede doelen’ weten te bedenken dan het AIDSfonds. Zeker nu steeds bekender wordt dat AIDS in Afrika niet meer is dan een nieuwe verzamelnaam voor allerlei reeds bekende ziektes, zoals TBC, malaria en aan ondervoeding gerelateerde aandoeningen.

Het heeft ruim 20 jaar geduurd, maar er bestaat nu een kans dat de AIDS-mythe (of HOAX, in modern internet-taalgebruik) wordt doorgeprikt.

Toch is het goed om eens stil te staan bij die vergelijkbare mythe die op dit moment nog steeds levend gehouden wordt, de klimaat-hype.

Zowel AIDS als het klimaat hebben zo hun eigen internationale conferenties, hebben gigantische media-aandacht, ontkenners komen niet of nauwelijks aan het woord, er moeten in beide gevallen ‘op internationaal niveau’ maatregelen worden genomen, films over het onderwerp krijgen 2 Oscar’s (Gore Al voor An inconvenient truth, eerder kreeg de AIDS-film ‘Philadelphia’ ook 2 Oscars), en zo zijn er eindeloze parallellen te trekken.

Hopelijk trekt ook die lijn zich door, en komt de bevolking er achter dat ook Global warming niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, maar op de behoefte aan financiering door de betreffende onderzoekers.

Want als één ding zeker is dan is het wel dat zowel AIDS-onderzoekers als Climate-change-onderzoekers slechts gefinancierd kunnen worden als ze de officiële dogma’s aanhangen. En dat alleen al geeft te denken.

Extra bronnen:

http://www.rethinkingaids.com/

http://www.anderekijk.net/

http://zapruder.nl/portal/rubriek/aids

en bekijk vooral ook deze erg goede documentaire, ‘the other side of AIDS’

The other side of Aids

154 REACTIES

 1. “Spynose en Hartman presenteren zich hier als profeten die een waarheid verkondigen die de gelovigen in het oppergezag liever niet zouden horen”, zegt beek, hiermee zoals wel vaker aangevend niet te willen lezen, dan wel begrijpen, verblind door een persoonlijke obsessie met mijn persoontje.

  Ik lees nergens dat AIDS niet bestaat. Ik zeg nergens dat AIDS niet bestaat. AIDS is slechts een verzamelnaampje voor problemen met het anti-immuun systeem. Kims artikel gaat m.i. over alles wat hieraan te pas en te onpas opgehangen wordt, evenals de inbreng van Spynose in deze draad.

  “Maar waarom zou men het feit dat AIDS niet bestaat willen ontkennen?”
  Even uitgaande dat AIDS inderdaad niet bestaat (jouw stelling): Geld, beek, geld. En macht, beek, macht. Net als het klimatisme aan omgekeerde wetenschap is opgehangen (delta-T –> delta-CO2delta-CO2 –> delta-T), vanwege de financiële mogelijkheden voor overheden en corrupte (ex-)politici.

  Bange en arme mensen willen graag dat de overheid hen beschermt, zonder door te hebben dat ze bescherming vragen aan hen die juist hun angst en armoede veroorzaken. Dezelfde tactieken als de kerk door de eeuwen heen gebezigd heeft, met haar “hel en verdoemenis” en haar “laatste oordeel”. Dat zou jij toch moeten weten.

  “Graag zouden we willen dat Kim gelijk had. Maar de doden vertellen een ander verhaal.”
  Waarvan aannemelijk is gemaakt dat er minimaal een aantal overleden zijn aan de behandeling, niet aan de ‘reden’ voor die behandeling. Gezien je formulering heeft Kim voor jou 100% ongelijk. Punt. Hetgeen je in het kamp der gelovigen plaatst. En dat is dan wel weer toepasselijk.
  Rebel reageerde op deze reactie.
  beek reageerde op deze reactie.

 2. @R. Hartman: veel dubbele ontkenningen maken je reactie wel wat moeilijk leesbaar.
  Het is “Imuun systeem” en niet anti, maar je imuun systeem werkt wel tegen indringers van buiten af…. LOL

  En ontkennen dat aids niet bestaat… ja wat blijft er dan over? dat aids wel bestaat? Met imuun syteem en antistoffentesten die positief zijn dus negatief voor de patient… let aub een beetje op je tekst.. het is al moeilijk genoeg…

  Verder Hulde… voor de inzet van iedereen.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 3. @Kim: Een beetje het lichtgeel vs geler verhaal. Dat het niet zo lichtgeel is als bepaalde mensen roepen, wil nog niet zeggen dat het helemaal niet geel is. Toch is dat wat jij beweerd: dat er geneel geen HIV virus bestaat en alles op andere wijze verklaarbaar is. Die stelling echter kun jij en je medestanders geheel niet onderbouwen …

 4. @Rebel: Het wordt inderdaad wat lastig, en die anti hoorde bij dat syndroom, inderdaad.

  Ik moest ook twee keer lezen bij de zin van beek waar ik op reageerde, maar het klopt wel. En AIDS bestaat, het is gewoon een term waar allerlei zin en onzin aan opgehangen wordt. Zo’n beetje als dat mijn fiets bestaat, maar mijn auto daar dus niet harder van gaat rijden, als je begrijpt wat ik bedoel.

  Dank voor de correctie.

 5. @R. Hartman (NI):
  Ik reageer niet meer rechtsreeks op comments van beek of VmaX, maar wil jou e.e.a. in elk geval wel graag meegeven.

  @VmaX schrijft” in #57:

  Daarnaast heb ik me wel degelijk ingelezen in de materie en heb braaf de geboden linkjes gevolgd om tot de conclusie te komen dat de bron van deze fantastische theorieen voornamelijk wetenschappelijke dilletanten zijn (waarvan 1 nota bene in één adem het bestaan van het Loch Ness monster verdedigd…)

  Dit is een voorbeeld, van ofwel pure dommepraat ofwel een regelrechte leugen:
  als VmaX zich daadwerkelijk heeft ingelezen (wat ik heel sterk betwijfel), dan zou hij moeten weten, waar hij over praat. Dat weet hij duidelijk niet.

  Hij zou immers tenminste moeten weten, dat de bron van deze -aldus door hem betitelde- fantastische theorieen onderzoekers zijn die tot de beste geleerden en deskundigen op dit terrein behoren, zoals Nobelprijswinnaar 1993, uitvinder van de PCR-techniek Kary Mullis, Professor of molecular and cell biology at the University of California-Berkeley Peter Duesberg en Senior Researcher, Rath Health Foundation, Africa, voormalig pharmaceutical protein chemist bij Abbott Laboratories, Enzyme Systems Products, Prototek, Inc., and Khepri Pharmaceuticals David Rasnick, PhD. om hier enkele van de velen te noemen.

  Hij zou ook iets heel anders schrijven over eerdergenoemde hoogleraar emeritus in de chemie Henry Bauer en zijn artikel over Nessie. Dat artikel heeft hij kennelijk niet gelezen, want daarin beschrijft Bauer, hoe uitgaande van betrouwbare reproduceerbare gegevens de wetenschappelijke formulering van de hypothese zou moeten luiden omtrent het bestaan van zoiets als een “monster van Lochness”:

  “One needs to be clear, therefore, about
  what is being claimed. The assertion that Nessies exist (claim 4 above) does not specify that they are necessarily plesiosaurs, zeuglodons, giant invertebrates, giant amphibians, or any of the other suggestions made over the decades; it is simply the claim of an unspecified type of creature not currently known by science to be ex[is]tant. I suggest that the objective evidence detailed above is sufficient to sustain this claim and that “skeptical” counter-arguments should address this claim and the objective evidence for it.”

  http://henryhbauer.homestead.com/16.2_bauer.pdf

  Dat is wel even heel iets anders dan wat VmaX over hem zegt namelijk:

  ”waarvan 1 nota bene in één adem het bestaan van het Loch Ness monster verdedigd…”

  Nu ga ik niet opnieuw een heel betoog houden, maar ik wilde alleen een stroman ontmaskeren, die VmaX jegens een onafhankelijk, vooraanstaand en zeer gekwalificeerd geleerde als Henry Bauer neerzet en meteen aangeven, hoe kwalijk deze VmaX met zijn stemmingmakerij hier te werk gaat.

  Onze nep-expert VmaX meent vervolgens te mogen concluderen (waarop die conclusie stoelt, zegt hij nergens):

  “Voorlopig vind ik het ‘bewijs’ dat aids/hiv een hoax is te dun en is er te weinig consencus in de medisc/wetenschappelijke wereld én zie ik teveel slachtoffers van deze ‘niet bestaande’ ziekte/syndroom om dan maar aan te nemen dat aids een wereldwijde waanvoorstelling is.”

  Let wel: “Voorlopig”. Grappig is ook, dat hij niet weet, dat wetenschappelijke conclusies niet worden bepaald bij consensus, maar door wetenschappelijke experimenten. Bovendien blijkt hij mijn link naar de medical-dictionary niet te hebben gevolgd, althans blijkt nergens uit zijn betoog, dat hij -gelijk zijn makker Beek- ook maar even heeft stilgestaan bij de definitie van het begrip “syndroom”.

  In een volgend comment zegt hij nog:

  “Kritiek is broodnodig, maar denial is ronduit schadelijk.
  peer to peer reviews bepalen volgens mij de consencus en niet de politiek.”

  -zonder aan te geven, hoe hij bij de kwalificatie “denial” komt en waarom dat schadelijk zou zijn,
  -zonder te beseffen, dat peer-to-peer review geen absolute garantie is voor de wetenschappelijke betrouwbaarheid van een wetenschappelijke publicatie en
  -zonder kennelijk te begrijpen, dat consensus (hij “verschrijft” zich 2x waar hij “consencus” schrijft) evenmin als peer-to-peer review een garantie is voor wetenschappelijke betrouwbaarheid. 🙂

  Conclusie: Hieruit blijkt, dat VmaX niet weet waar hij over praat, als hij dit soort zaken beoordeelt en mensen veroordeelt.
  M.a.w. – om in zijn jargon te blijven- hij “lult maar een eind weg”. 🙂

  Van zulke lieden (zou hij echt wel “projectmanager” zijn, zoals hij beweerde?) valt helaas weinig te verwachten.

  Goede nacht verder.
  SpyNose
  Andre NI reageerde op deze reactie.

 6. @SpyNose: Kijk, daar ben ik het dan wél mee eens: zoals Bart Croughs het zo mooi schreef is er over AIDS en SOA volop politiek correct gemisinformeerd naar de bevolking, om de échte risicogroepen te “beschermen” en … de sexualiteit van de man te onderdrukken. Je moet maar eens proberen om als single nog zonder zo’n rotrubber aan de gang te kunnen gaan.

 7. @Bud: Ook de klimaatvisie is foutief (sorry, maar het wordt warmer en dat komt door Homo sapiens)
  Libertariers denken zich een mening te kunnen permitteren over natuurwetenschappelijke issues.
  Not so.
  Politiek en ethiek zijn ‘maar’ meningen. Libertarisme is ook maar een mening: de een vindt dit en de ander vindt dat.

  Maar wetenschap is geen mening.
  Het spijt me bijzonder. Experimenten liegen niet.

  Dus, om even wat waanzin in deze draad recht te zetten:
  1) AIDS wordt veroorzaakt door HIV
  2) Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door HPV
  3) Vrijwel alle longkanker wordt veroorzaakt door roken
  4) Global warming is real & Humans did it.

  Als verkrachting van de werkelijkheid deel uitmaakt van het libertarisme, dan zou ik niet lopen, maar rennen!
  Daar moet een redelijk denkend mens niets mee te maken willen hebben. Hersenverturving.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 8. @Kweetal:

  Blijkbaar weet Kweetal ook al niet waar hij het over heeft. Wel “knap” om in 1 commentaar over 4 a 5 “major issues” te concluderen. Nou ja, concluderen, oordeelt u zelf maar:

  “Libertarisme is ook maar een mening: de een vindt dit en de ander vindt dat.

  Maar wetenschap is geen mening.
  Het spijt me bijzonder. Experimenten liegen niet.

  Dus, om even wat waanzin in deze draad recht te zetten:
  1) AIDS wordt veroorzaakt door HIV
  2) Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door HPV
  3) Vrijwel alle longkanker wordt veroorzaakt door roken
  4) Global warming is real & Humans did it.

  Als verkrachting van de werkelijkheid deel uitmaakt van het libertarisme, dan zou ik niet lopen, maar rennen!”

  Is dat erg? Nee hoor, Kweetal. Je hangt hier wel wat rond en je post eens wat, maar je hebt er blijkbaar (nog) geen snars van begrepen. Laat ik dit even uitleggen.

  Het aardige van een site als de Vrijspreker is, dat discussies kunnen bijdragen aan de fundering van je mening. Als jij denkt, dat je wat recht te zetten hebt, dien je met relevante argumenten aan te komen. Aan loze kreten, zoals bovenstaande, heeft niemand iets.

  Bedenk wel: waarom zou iemand geïnteresseerd zijn in loze kreten van Kweetal of van SpyNose? Je mag hooguit hopen, dat er bezoekers zijn die geïnteresseerd zijn in een verhaal, een column, of in de onderbouwing van een betoog en zelfs dat is -gelet op je eigen betoogtrant bijvoorbeeld- maar de vraag.

  Ik zou zeggen, doe je best, Kweetal.
  Kweetal reageerde op deze reactie.

 9. @beek:

  Bij nader inzien wil ik jou nog een kans geven, de allerlaatste.

  “De naam zelf geeft al aan dat het om een syndroom gaat, daar wordt dus niet geheimzinnig over gedaan.”

  Ik heb alleen de definitie van het begrip “syndroom” toegelicht. Daar bleek behoefte aan.

  “Maar ligt iemand erdoor op sterven en gebruikt hij medicijnen, mag hij best van een ziekte spreken.”

  Geen probleem, maar dat staat hier niet ter dicussie.

  “De observaties van VmaX zijn haast een wetenschappelijke proef, die men om ethische redenen niet in de praktijk zal uitvoeren.”

  Je begrijpt kennelijk niets van wat wetenschap inhoudt en niets van wetenschappelijke methodologie. Bovendien blijk je niet eens de moeite genomen te hebben mijn omvangrijke uitleg te lezen. Je antwoord slaat nergens op. (By the way Prof. Henri H. Bauer heeft een boek geschreven over de ethiek in de wetenschap.)

  “Maar Spynose kronkelt maar wat, nu hij z’n eisen begint te bagatelliseren en steeds een geloof in het oppergezag, misplaatst, erbij haalt.(zie b.v zijn reactie op BoK) ”

  Wat je schijnt te suggereren is simpelweg onjuist, zoals elke lezer van de draad zal kunnen constateren.

  “Men mag aanemen dat de patienten regelmatig met hun artsen hebben gesproken, en dat die artsen AIDS hebben geconstateerd.”

  Dat wordt nergens door mij betwist integendeel. Maar vanaf het eerste moment begint juist de hele kwestie.

  “Het is zeer de vraag of een buitenstaander dat dossier zomaar mag inzien.”

  Ik had het over de “overlijdensakte” , niet over het “medisch dossier”. Je begrijpt er weer helemaal niets van. Wanneer gaat Beek zich eens een keer eerst op de hoogte stellen voor hij habituele onzin uitkraamt?

  “Wie kan het aanvragen?
  Indien de overledene een natuurlijke dood is gestorven, mag iedereen die van het overlijden op de hoogte is aangifte doen.
  Vaak wordt dit gedaan door de begrafenisondernemer.
  Indien de overledene niet door een natuurlijke oorzaak is gestorven, wordt het lichaam in bewaring gegeven bij de Officier van Justitie en wordt de aangifte van overlijden gedaan na overleg met de Officier van Justitie. Ook in dit geval zal vaak de begrafenisondernemer aangifte doen.”

  http://www.hattem.nl/appl/digitalestad.nsf/7c6dd84c66b46d3dc1256985004c86a2/862ae059c9092e18c1256a34005ed805?OpenDocument

  “Ten tweede verlangt Spynose kennelijk hier een uitvoerig verslag van dat rapport.”

  Ik “verlang” niks en een akte is geen rapport, maar een openbaar stuk. Begrijpend lezen is ook een kunst, Beek.

  “Ten derde vraagt hij aan VmaX of hij in staat is dat rapport objectief te lezen. Objectief? Hoe moet VmaX dat vaststellen, zonder in conclaaf te gaan met wetenschappers?
  Spynose overvraagt dus”

  Ik vroeg je, Beek, of jij het een onmogelijke opgave vond een officiele akte (bedoeld werd natuurlijk een kopie) op te vragen, maar in plaats van te informeren hoe en wat, maak jij mij onjuiste en onterechte verwijten.

  “Het is niet aannemelijk dat die artsen de patienten al die tijd voor het lapje hebben gehouden.”

  Wellicht niet bewust, nee. Maar dat past wel allemaal uitstekend in het AIDS-schandaal. En daar gaat de hele discussie over.

  Welgemeende raad: Beek jongen, laat deze discussie deze keer een lesje voor je zijn.

  Wanneer word je verstandig? Of ben je ook van plan, maar wat te blijven “lullen”? Dat zou zonde zijn en dat meen ik serieus. 🙁

  SpyNose
  beek reageerde op deze reactie.

 10. @SpyNose:
  Sorry, maar de akte bevat geen nadere informatie die de vraag van Spynose aan VmaX relevant m.b.t. de AIDS-vraag, zou kunnen beantwoorden. De medische gegevens zijn geheim en dienen in een verzegelde envelop te worden overhandigd teneinde de akte te verkrijgen.

  Mijn vragen, en de observaties van VmaX zijn allesbehalve irrelevant.
  Mijn vragen zijn die van een gemiddelde burger, die altijd heeft begrepen dat Aids door een virus wordt veroorzaakt (er zijn gedetailleerde tekeningen van; die verzin je niet i.t.t. de fantasieplaatjes over de aapmensen b.v.), en dat dat virus het immuunsysteem aanvalt, waardoor het lichaam tegen tal van ziekteverwekkers geen weerstand meer heeft.
  Waardoor men overlijdt aan allerlei ziektes waaraan een niet ge-infecteerde niet gemakkelijk zou overlijden. Zie de observaties van VmX, maar uiteraard zijn er talloos meer van dergelijke observaties.

  Die burger hoort hier nu dat die ziekte niet bestaat, en vraagt zich uiteraard het een en ander af.
  Niettemin ontvangt men hier van Spynose en Hartman een grote mond en belerende verwijten als men niet onmiddellijk gelooft in het oppergezag van ene Spynose in deze kwestie.

  Want nogmaals: die burger zou graag willen dat AIDS niet bestaat.
  Heeft dus geen speciale belangen om Spynose niet te geloven.
  Wellicht is Spynose niet overtuigend genoeg met z’n verwensingen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 11. Beste Beek en anderen.
  Goed om te zien dat mijn artikel in ieder geval wat heeft losgemaakt.
  Mag ik een ieder aanraden om in ieder geval dit artikel eens goed te lezen:
  http://www.gnn.tv/articles/article.php?id=1035

  Natuurlijk zouden gewone mensen blij zijn als blijkt dat AIDS niet door een dodelijk virus wordt veroorzaakt. Het probleem is natuurlijk dat er nogal wat medische carrières mee gemoeid zijn. Neem de arts van de vrienden van VmaX.

  Die beste man heeft destijds naar eer en geweten de diagnose ‘AIDS’ gesteld, en daarvoor AZT voorgeschreven als medicijn. Grote kans dat nu blijkt dat de diagnose fout was (HIV-tests zijn arbitrair, geeft ook de industrie zelf toe), en vervolgens de medicatie, in dit geval een chemokuur, niet echt bevorderlijk is geweest voor de gezondheid van de patient.

  Daar komen we natuurlijk nooit achter. Je kunt niet weten wat er zou zijn gebeurd als de patient géén medicatie had gehad, of als de patient ‘hiv-negatief’ zou zijn getest.
  Een HIV-positieve test wordt door mensen vaak als doodsvonnis gezien, en daar gaat men dan ook naar leven (waarom zou je niet elke dag dronken worden, je gaat immers toch dood?), met de dood inderdaad als gevolg. Een zichzelf versterkende profetie.

  Probleem is dus: zo’n arts heeft er belang bij dat hij nu niet na 10 jaar moet erkennen dat hij mensen verkeerd heeft behandeld. Laat staan een Amerikaanse arts, die zou zomaar wel eens wat schadevergoedingen aan zijn broek krijgen. Zo versterkt de AIDS-hoax zichzelf.

  Mijn doelstelling is in ieder geval bereikt, mensen gaan nadenken over de feiten. Dat niet iedereen een open mind heeft is wel weer duidelijk, maar dat was al bekend.
  Een reactie als van Kweetal zegt genoeg. “Wat is die man misgaafd!”. Als dat je niveau van discussieren is, dan zegt dat meer over Kweetal dan over mij. Gelukkig heb ik een dikke huid, en kan ik het zorgeloos doen zonder me zorgen te maken over enge aids-verhalen. 🙂

  beek reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 12. @Kim:
  Ik dacht dat 1 van de vrienden van VmaX de medicatie had geweigerd en de andere niet.
  Vandaar dat die observatie zo interessant was.
  Bijna (‘haast’, Spynose), een medische proef (‘proef’, Spynose, geen wetenschappelijk onderzoek).

 13. Beek: daarom stel ik ook dat het positief testen op HIV een soort van doodsvonnis is. Waarnaar mensen gaan leven. Sommige mensen gaan na het krijgen van zo’n vonnis allemaal leuke dingen doen, sommige worden defaitistisch, en gaan ongewild daardoor heel snel hun eigen dood tegemoet. Zwelgen in zelfmedelijden, vervolgens aan de drank en/of andere drugs (je gaat toch dood), waarna je inderdaad dood gaat.
  Er is dus zomaar een kans dat zonder die HIV-test de beste man nog gewoon hier zijn bijdrage had kunnen leveren.
  En zoals uitgebreid gedocumenteerd in bovenstaand linkje is een HIV/test niet gevalideerd, niet nauwkeurig, en niet specifiek. Kortom: een HIV-test is nietszeggend, maar kan ernstige gevolgen hebben.

  Voorbeeldje: zwanger zijn is al reden om HIV-positief te testen. Nou zal dat voor die vriend niet opgaan, maar zo zijn er tal van factoren die valse positieven opleveren. Een test moet daarom geïnterpreteerd worden. Dat gebeurt oa. naar aanleiding van een aantal vragenlijsten, waaruit vervolgens risico’s worden ingeschat, die een test-uitslag beïnvloeden. Nogal wazige ‘wetenschap’ allemaal. Stuur één bloedsample op naar verschillende laboratoria, en ze komen allemaal met een andere uitslag.

  Verder zijn er meerdere categorieën patienten.
  1) Heeft HIV én AIDS
  2) Heeft HIV en geen AIDS
  3) Heeft AIDS maar géén HIV

  Het lijkt me niet onverstandig om je daar in te verdiepen, voordat je je allerlei angsten of medicatie laat aanpraten. Ben je overtuigd van het gelijk van de heersende opinie, prima, even goede vrienden.

 14. @beek:

  “Sorry, maar de akte bevat geen nadere informatie die de vraag van Spynose aan VmaX relevant m.b.t. de AIDS-vraag, zou kunnen beantwoorden. De medische gegevens zijn geheim en dienen in een verzegelde envelop te worden overhandigd teneinde de akte te verkrijgen.”

  Klopt. De overlijdensakte zelf bevat alleen een medische verklaring of de overledene een natuurlijke dood is gestorven of niet. Hij geeft geen inlichtingen over de medische doodsoorzaak. Sorry, vergissing ligt aan mijn kant.

  Maar wat betreft de definitie van AIDS: Noch R. Hartman noch ik hebben ooit beweerd, dat AIDS niet bestaat, integendeel.
  Ik heb steeds op allerlei manieren getracht uit te leggen, dat AIDS iets heel anders is dan de meeste mensen denken, en wordt voorgehouden. Geen moeite was mij teveel.
  Maar hele volksstammen aan wie de boodschap ontgaat, ook aan Beek en VmaX.

  Mij heeft de discussie ook weer wat geleerd. Ik hoop, dat deze discussie jou ook aan het denken gezet heeft. De link van Kim in #78 -over aids in Afrika – is een aanrader.

  De ad hominem’s laat ik maar voor wat ze zijn. Ik hoop alleen, dat je er een keer mee wilt stoppen. 🙂

  SpyNose

 15. Ik heb de hele thread nog eens doorgelezen en kom tot de conclusie dat er enorm langs elkaar heen wordt gebabbeld.
  Niet in de laatste plaats door mij.
  Spynose heeft daarnaast op diverse plekken terechte kritiek op conclusies mijnerzijds, waarvan nota.

  Echter nergens in deze thread heb ik beweerd expert te zijn op dit vakgebied en heb dat ook duidelijk aangegeven.
  Mijn persoonlijke ervaringen met de ‘vermeende’ ziekte(s) en de informatie zoals ik die op het internet kon vinden, leiden mij tot een bepaalde beeldvorming die niet door een overheid worden gestuurd, in tegenstelling tot wat hier beweerd werd.

  Spynose kiest ervoor om de theorieën van een aids sceptische stroming te volgen die een zeer kleine minderheid vormt binnen de medisch/wetenschappelijke wereld. bron: http://www.aidstruth.org
  Door gebrek aan vakkennis moet ik onmiddellijk erkennen dat ik die visie niet adequaat in een discussie kan bestrijden.
  Ik zal mijzelf dan ook verder onthouden van het leveren van verdere vaktechnische commentaren.

  Wat ik overigens erg jammer vind in deze ontspoorde discussie is de houding die Spynose zich hier heeft aangemeten.
  Dit startte in #13 (en is zeker niet door mij gestart in #10 zoals Hartman suggereerde)
  Spynose speelt met name de laatste posts consequent op de man en levert badinerende en intrigantesque commentaren waarmee hij de ‘tegenspelers’ uitlokt tot het plaatsen van emotionele commentaren.
  Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik mij hierin liet meeslepen.

  Enkele voorbeelden uit slechts 1 post van Spynose:
  “” hoe kwalijk deze VmaX met zijn stemmingmakerij hier te werk gaat””
  >>tja wie kweekt hier nu welke stemming..
  “”Onze nep-expert VmaX meent vervolgens te mogen concluderen””
  >>waar heb ik mij expert genoemd?
  “”(hij “verschrijft” zich 2x waar hij “consencus” schrijft)””
  >>spell check politie, jammer.
  “”Van zulke lieden (zou hij echt wel “projectmanager” zijn, zoals hij beweerde?) “”
  >>Ik neem van jou ook aan dat je biochemicus bent geweest zoals je beweerd, is dit een poging to discrediteren?

  Kortom, het is jammer dat een discussie over een belangrijk onderwerp blijkbaar niet volwassen gevoerd kon worden. Voor zover ik daar schuldig aan geweest ben mijn excuses, en ik hoop dat ook anderen hier lering uit trekken.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 16. @VmaX:
  Ik waardeer je commentaar #82, VmaX. Je excuses wat mij betreft aanvaard, maar met de aantekening, dat R. Hartman wat mij betreft inderdaad gelijk had met zijn verwijzing naar commentaar #10, waarvan de generaliserende opmerkingen mij daadwerkelijk bijzonder stoorden en sensibiliseerden.

  Vooral door de laatste generalisatie werd ik bijzonder pijnlijk getroffen, omdat hij op ongefundeerde wijze afbreuk deed aan ingewikkelde maar m.i. noodzakelijke discussies over “samenzweringen” of soortgelijke zaken in het algemeen en aan de strekking van het artikel in het bijzonder.

  Ik hoop, dat je je kunt voorstellen, dat het in zo’n geval zeer verleidelijk is, iemands gedraging te kapittelen, wat, zoals we ook hier zagen, snel tot verdere escalatie aanleiding geeft.

  Anderzijds kan ik me heel goed voorstellen, dat je lange tijd geëmotioneerd, zo niet getraumatiseerd bent, wanneer je twee jonge vrienden aan de hier besproken aandoening verliest.

  Hopelijk leren we hier allemaal van.

  Kim, bedankt voor je artikel en je relativerende bijdragen.

  SpyNose

  P.S. Tenslotte wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken om op te merken, dat ik het bijzonder zou waarderen, als deelnemers aan de discussie voor het posten van hun reactie tenminste enige aandacht geven aan de in het artikel en in de commentaren opgegeven web-referenties.
  Daaruit blijkt respect voor de schrijver van het artikel en voor de andere commentatoren en kan aanzienlijk bijdragen aan de kwaliteit van het debat en het plezier in de deelname eraan verhogen, mede omdat het ergernis en tijdverlies van de andere deelnemers kan voorkomen als je enigszins weet, waar je het over hebt.

 17. Een jaar of drie terug was er een leerzame discussie m.b.t. het HIV virus en aids door Harry Stulemeijer en Huub Mooren.
  Door allerhande omstandigheden m.b.t. het verbeteren van deze site is deze discussie uit het archief verdwenen.
  Harry Stulemeijer moest om persoonlijke redenen afhaken, Huub Mooren heeft daarintegen mijns inziens gewoon de pijp aan Maarten gegeven, daar velen, inclusief mijzelf schijtziek werden van dat denigrerende recalcitrante geraaskal van “de drie musketiers” te weten;

  spynose, hartman en andre.

  Lekker belangrijk ook nietwaar,

  Blog nomaden als voornoemde zijn per definitie dan ook infantiele lutsers.

  beek reageerde op deze reactie.

 18. @Kim:

  “Probleem is dus: zo’n arts heeft er belang bij dat hij nu niet na 10 jaar moet erkennen dat hij mensen verkeerd heeft behandeld. Laat staan een Amerikaanse arts, die zou zomaar wel eens wat schadevergoedingen aan zijn broek krijgen. Zo versterkt de AIDS-hoax zichzelf.”

  Daar wringt de schoen inderdaad in het Westen.

  Maar kijken we naar Afrika. Liam Scheff, de Amerikaanse onderzoeksjournalist, schrijft:

  “Infectious diarrhea, dysentery, cholera, TB, malaria and famine are the top killers in Africa. But in 1985, they became AIDS.
  (…)
  I wonder why we wouldn’t be interested in building wells and providing clean water and sewage systems for Africans. Given our great concern, it would seem foolish not to immediately begin the “clean water for Africa” campaign. But I’ve never heard such a thing mentioned.
  (…)
  The UN recommendations for Africa actually demand the opposite –“billions of dollars” taken out of “social funds, education and health projects, infrastructure [and] rural development” and “redirected” into sex education (UNAIDS, 1999). No clean water, but plenty of condoms.”

  Dit is wat genoemd wordt “de medicalisering van het ontwikkelingsprobleem”

  Op die manier stromen kapitalen ontwikkelingshulp naar “Big Pharma” en de “Medische Mafia”. Dit zijn globale belangen van Pharmaceutische industrie en de grote “Westerse” instellingen, als de UN, de WHO en de programma’s voor ontwikkelingssamenwerking.
  R.H. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 19. @SpyNose: Volgens Bilderberg moeten er 3 miljard mensen ‘opgeruimd’ worden. Misschien is dat wat de VN hier probeert te doen?

  Middels condooms stopt de bevolkingsexplosie, en middels ‘AIDS’ gaan de mensen dood. Zodra het werkt heet het natuurlijk geen AIDS meer, maar het theoretische resultaat zou bevolkingsafname moeten zijn.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 20. @R.H. Hartman (NI):
  Het argument dat niet iedereen eraan sterft, is dus geen argument om de ziekte te ontkennen, Hartman.
  Hartman gaat toch niet beweren dat de UN AIDS heeft uitgevonden?
  En moedwillig homo’s (hmm… die zorgen toch niet voor nageslacht?) een dodelijke ziekte heeft bezorgd?
  Hij suggereert wel iets dergelijks.
  Is Hartman ook al tegen condooms? Is hij Rooms-Katholiek geworden?
  Protestanten hadden minder problemen met geboortebeperking.
  Waren die sinds Luther ook al onderworpen aan de Bilderbergers en de UN?
  Kijk, daar komt werkelijk een complotdenken van Hartman om de hoek kijken.
  Geen wonder dat men aarzelingen heeft over dit artikel.

  a bos reageerde op deze reactie.

 21. @beek:
  Frappant dat je dit opbrengt. De VN hebben inderdaad AIDS in de wereld gebracht middels een vaccinatieprogramma tegen polio. Het wordt bij hoog en bij laag ontkent, maar wie zich in de materie verdiept komt zoveel aanwijzingen tegen dat je die niet meer van de tafel kunt vegen.

  De vraag die overblijft is of ze het opzettelijk gedaan hebben. Het is een beetje off topic, maar de vraag of AIDS een complot is kan op meerdere manieren worden gesteld.

Comments are closed.