Minister Maxime Verhagen (buitenlandse zaken) wil meer geld voor defensie. Bijdragen aan bijvoorbeeld de ISAF- missie in Afghanistan zorgen er namelijk voor dat je stem wordt gehoord in internationale organisaties, zoals de NAVO.

Daarvoor pleitte de bewindsman afgelopen maandag.

Ook moet worden geïnvesteerd in militaire capaciteiten in Europa.

Politieke macht is immers geloofwaardig als deze wordt geruggensteund door militaire macht, stelt hij. (Benadrukt door de schrijver.)

Verder is het volgens de minister belangrijk dat Westerse landen blijven investeren in internationale organisaties, zoals de EU, VN en NAVO, om samen op te komen voor vrijheid, democratie en mensenrechten.

Bovendien verdient Nederland “zijn boterham voor een groot deel in het buitenland” door internationale handel. Daarom heeft ons land volgens Verhagen tevens economisch belang bij een stabiele internationale rechtsorde.

Tot zover een gedeelte uit artikelen in de media.

(Zie ook het artikel van Hub Jongen “de Russische beer brult, de EU reageert dociel.)

Ondertussen is bekend dat Wouter Bos geen extra geld in defensie wil pompen. Het zal van Bos wel een politieke actie naar zijn achterban zijn, want zodra er honderden miljoenen euro’s extra nodig zijn in Afghanistan dan trekt hij toch de knip open. (Anders wordt zijn stem waarschijnlijk niet gehoord.)

Op de opmerking van Verhagen “politieke macht is immers geloofwaardig als deze wordt geruggensteund door militaire macht” heb ik even moeten kauwen.

Bedoelde hij nu, dat zonder militaire macht de politieke macht niet geloofwaardig is?

Of bedoelde hij, dat zonder een militaire macht ( politiemacht) politieke macht niet uitgeoefend kan worden?

En waarom zou een militaire macht de politieke macht geloofwaardig moeten maken?

Om iets met geweld af te kunnen dwingen?

Zoals recentelijk weer bewezen is met betrekking tot de oorlog tussen Rusland en Georgië.

Het zijn de politici geweest, die zonder medeweten van de bevolking (democratisch?), een conflict met geweld wilden oplossen.

Ook moeten we volgens Verhagen blijven investeren in internationale organisaties, zoals de EU enzovoort, om samen op te komen voor vrijheid, en democratie.

Onder ” we” zal hij wel de politieke macht verstaan. Want waarom zou een individu vrijwillig investeren in organisaties die zijn vrijheid belemmeren en de macht hebben om waar dan ook en wanneer dan ook een oorlog te beginnen?

Daar kan een individu alleen maar toe gedwongen worden.

En waarom zouden die nationale en internationale organisaties op moeten komen voor democratie?

Wat is in de ogen van Verhagen dan een democratie? Als dat betekent, zoals gangbaar is, dat de meerderheid beslist, dan wordt het tijd dat de burger de militaire macht gebruikt om de politieke macht van zijn macht te ontheffen. Immers in Frankrijk en in Nederland heeft de meerderheid nee tegen de Europese grondwet gezegd. Maar de politici hebben in feite de democratie, die zij zeggen te beschermen om zeep gebracht, door zonder toestemming alsnog tot ratificatie van bijna hetzelfde verdrag over te gaan.

En dit soort handelingen maken de politieke macht ongeloofwaardig, ongeacht hoe groot hun militaire macht is.

Of weet Verhagen iets wat u en ik niet mogen weten?

Wilde hij meer geld in defensie pompen omdat er in de nabije toekomst oorlogshandelingen te verwachten zijn?

Want houdt u voor ogen, dat alleen politici de macht, de mogelijkheden en de middelen hebben, om een oorlog tussen landen te ontketenen. Geen enkel privé persoon of privé bedrijf heeft de middelen en ontbreekt de noodzaak, om een oorlog te ontketenen.

Denkt u daar eens aan, als u de volgende keer weer gaat stemmen.

6 REACTIES

 1. Stemmen is mijns inziens zinloos, omdat vandaag de dag weinig of niet terecht komt van partijprogramma’s. Verder kan men zich afvragen of de uitslagen van verkiezingen wel eerlijk zijn, fraude op dit gebied is niet uitgesloten.
  Militaire macht wordt meer en meer regen de eigen bevolking ingezet, dit om de laatste restjes vrijheid de kop in te drukken, daarbij wordt niets geschuwd om de publiek opinie te misleiden, zoals bij de G8 conferentie in Duitsland.
  JA, VERHAGEN WEET DUS MEER DAN HIJ ZEGT!
  En ik weet meer dan Verhagen denkt dat ik weet.

 2. Bij dit soort artikelen bekruipt me altijd het gevoel dat er iets over het hoofd wordt gezien.
  in de jaren 20 en 30 werd er totaal niet in defensie geinvesteerd omdat “we toch wel neutraal zouden blijven” dat was een beetje een misrekening.
  (niet dat het in het geval WWII zoveel zou hebben uitgemaakt)

  Nu we middels de EU aan schaalvergroting gedaan hebben (of je het leuk vind of niet) is voor velen ook de noodzaak niet zichtbaar om in defensie te investeren “we zijn immers al zo lang niet in oorlog”…

  echter is een periode van 60 jaar vrede geen garantie dat dat ook zo blijft.
  When the shit hits the fan willen we dan geheel afhankelijk zijn/blijven van onze ‘goede vrinden’, de USA, om ons weer eens uit de shit te halen?
  Is dat wat we willen?

 3. Oorlog gaat over uitbreiden van macht (grond en grondstoffen) en heeft niets te maken met democratie. Democratie is niet meer dan een paar letters achter elkaar en een utopie. Een conventionele oorlog is zo 2008. Bij een bevolking die steeds meer explodeert, gaat het om bevolkingminderen, dus echt niet met conventionele wapens.

  Investeren in biotechnologie en vaccins is meer waar we aan moeten denken dan in het propaganderen van “”vredesmissies””, maar in werkelijkheid oorlogvoering of feodalisme is (voor bevolkingminderen en in het bezit komen van grond- en hulpstoffen).

  Conservatisme werkt 2 kanten op, bevolkingsexplosie (verbod op voorbehoedmiddelen, geen sexuele voorlichting enz.), meer investeren in oorlogstuig en dan is de cirkel weer rond. En dit wordt dan verkocht onder democratie en vrede. Yeah right. Zijn wij de bevolking nu zo dom of de regering zo slim.

  Niet meegaan in deze ratrace is zeker een optie. Slim een eigen koers varen wel. Investeren in technologie die het verschil maakt en niet in het kopen van vliegtuigen, wapens en ander militair spul ………… hoewel wij zijn Nederland 1 van de grootste leveranciers zijn van dit spul. Dit geeft dan ook weer te denken.

  Democratie, open en eerlijkheid, niets te verbergen…………. Kom maar op met die openheid, of valt dit nu weer onder de noemer staatsveiligheid. En weer is de cirkel rond.

  Get a life Verhagen.

  Eva

 4. Verhagen…, Verhagen…

  Was dat niet zo’n gristen vol van naastenliefde? Zo’n grefo met dezelfde wormen en maden als over-de-Balk-zonder-ende?
  Ook CDA?
  Wanneer valt dit kabinet? Mag het alstublieft gauw zijn?

 5. Kijk eens aan! Het had zo maar een uitspraak van Adolf Hitler kunnen zijn. Dictatortje in de dop die Verhagen.

  Ik wil die qoute wel effe herschrijven onze maxime;

  Politieke macht is immers geloofwaardig als men een NEE bij een volksreferendum over toetreden tot de EUSSR serieus in beleid omzet.

 6. Na het zien van deze uitzending, weet je direct waar het extra geld voor defensie voor nodig is!!!

  Reporter: Joint Strike Fighter
  Zondag 7 september om 22.15 uur bij op Nederland 2

  See, buy, fly. Defensie maakt zich op voor de duurste wapenaankoop (5,6 miljard euro) uit de Nederlandse geschiedenis, de Joint Strike Fighter.

  Reporter reconstrueert hoe de Koninklijke Luchtmacht haar zinnen zette op dit nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig en een strategisch verbond sloot met het bedrijfsleven om de gedroomde deal met vliegtuigbouwer Lockheed Martin door de Tweede Kamer te loodsen. Wat is er tot nu toe terechtgekomen van de beloofde tegenorders uit de Verenigde Staten? En hoe betrouwbaar is een nieuw toestel, waarmee nog geen vijftig testvluchten zijn uitgevoerd? Reporter gaat op zoek naar antwoorden in Den Haag, Washington en bij Lockheed in Fort Worth, Texas.

  Kamer misleid over JSF orders
  De Nederlandse deelname aan het JSF-project van Lockheed Martin levert minder orders op dan door de regering aan de Tweede Kamer is voorgespiegeld. Dat meldt het KRO-programma Reporter zondag op basis van interne documenten van het ministerie van Economische Zaken. Uit de stukken blijkt dat het parlement bewust is misleid.

  Begin 2002 meldden de ministers Jorritsma (Economische Zaken), De Grave (Defensie) en Zalm (Financiën) aan de Tweede Kamer dat de Nederlandse luchtvaartindustrie alleen al in de ontwikkelingsfase (SDD-fase) van de JSF kon rekenen op Amerikaanse orders ter waarde van 800 miljoen dollar. Dat bedrag komt overeen met de instappremie die Nederland betaalde aan de Verenigde Staten om te mogen deelnemen aan het JSF-project.
  Maar al in 2002 was binnen het ministerie van Economische Zaken bekend dat de omvang van de tegenorders voor de Nederlandse luchtvaartindustrie extreem werd overdreven.

  “Nederland wist vanaf het begin dat 800 miljoen dollar aan puur SDD-werk onhaalbaar is. Er wordt gerekend met ongeveer 350 miljoen,” schrijven ambtenaren van Economische Zaken op 30 oktober 2003 in een nota aan hun staatssecretaris Van Gennip. Dat is dus minder dan de helft van wat de Kamer een jaar eerder in het vooruitzicht werd gesteld. In dezelfde nota wordt de beloofde 800 miljoen dollar “niet realistisch” genoemd.

  In de aanloop naar de besluitvorming in de Tweede Kamer over de Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van een nieuw Amerikaans gevechtsvliegtuig, de beoogde opvolger van de F16, heeft de Nederlandse regering altijd sterk de nadruk gelegd op het “innovatieve” karakter van SDD-orders. De vroegtijdige betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de ontwikkeling van de JSF was van groot belang voor de nationale “kenniseconomie”.

  Bovendien zouden bedrijven die aan de wieg van het nieuwe toestel staan de beste kansen hebben op vervolgorders bij de bouw van de JSF. De potentiële waarde van die productieorders werd in 2002 door de regering geschat op 8 miljard dollar.

  Uit andere vertrouwelijke documenten die de redactie van Reporter met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur boven tafel kreeg, wordt duidelijk dat er vanuit Den Haag zware druk is uitgeoefend op Lockheed Martin om meer ontwikkelingsopdrachten aan Nederlandse bedrijven te gunnen. “Hoewel ook wij weten dat we waarschijnlijk geen 800 miljoen dollar aan puur ontwikkelingswerk meer zullen binnenhalen,” schrijven ambtenaren van Economische Zaken.

  De staatssecretarissen Van Gennip (Economische Zaken) en Van der Knaap (Defensie) spraken in 2003 en 2004 verschillende keren met vertegenwoordigers van Lockheed Martin en de Amerikaanse regering om hun “onaanvaardbaar” uit te spreken over de “teleurstellende” omvang van de SDD-opdrachten voor de luchtvaartindustrie. “Op dit punt was geen toenadering,” noteren de ambtenaren van Van Gennip in april 2004.

  Op dit moment staat de teller voor het Nederlandse bedrijfsleven, zes jaar nadat Den Haag besloot om in het JSF-project te stappen, volgens het ministerie van Economische Zaken op 698 miljoen dollar. Ruim de helft van dat bedrag heeft betrekking op productiewerk. Aan SDD-orders is tot nu toe slechts 332 miljoen dollar binnengehaald.

  Hoewel Economische Zaken het JSF-project naar buiten toe nog steeds als een groot succes presenteert, weten de betrokken ambtenaren op het departement dat het aantal SDD-orders niet of nauwelijks meer zal groeien. Al in de zomer van 2004 “hintte Lockheed Martin op de mogelijkheid dat we verder niet al te veel moeten verwachten voor wat betreft echt SDD-werk. Het airframe is immers zo goed als af.”

  http://reporter.kro.nl/uitzendingen/_2008/0907-JSF/intro.aspx

Comments are closed.