De oplossing daarvoor is het invoeren van het USSR systeem in de EUSSR en zelfs in de hele wereld: de UNSSR, zoals uit onderstaande aanhalingen blijkt.
Het is bijzonder nuttig om eens te lezen wat “Ander Europa” en “ATTAC”, en meer socialisten/collectivisten, en de meeste politici, in petto voor u hebben.
Lees en huiver. Of  “lees niet verder als je vreest dat je weekend erdoor verpest wordt”.
 
Die collectivistische oplossingen zijn te lezen in een rapport van de internationale ATTAC waarop we werden geattendeerd door de nieuwsbrief van de “socialistisch/collectivistische” organisatie “Ander Europa”.   
ATTAC is één van de organisaties achter Ander Europa.

Ander Europa stelt dat de “wereldwijde economische recessie, die vooral de armen in de wereld hard zal raken [..] komt doordat het neoliberale systeem is vastgelopen. Hoewel we het daarmee niet eens zijn, is wel leuk hun vergelijking te zien dat er nu zo maar (zonder tweede kamer, zonder aankondigingen) zo maar 200 miljard (euro) uit de hoge hoed komen terwijl de Verenigde Naties gillen om 30 miljard (dollars) om de honger op de hele wereld naar het verleden te sturen.

En de griezel oplossingen van ATTAC kunt u lezen in hun rapport: 
De tijd is gekomen: Sluit de financiële casino’s”

Verklaring van de ATTAC’s van Europa over de financiële crisis, en de democratische alternatieven.:
“Ontwapen de markten!”

Om echt te griezelen moet je dat rapport lezen. Maar hier wel al vast een paar smaakmakers:

— trends hebben geleid tot de oprichting van een nieuw economisch model, een nieuwe vorm van kapitalisme, welk door sommigen “financiële globaliseringwordt genoemd, door anderen “financieel kapitalisme’ en weer anderen spreken van “aandeelhouderskapitalisme“. Hoe je het ook noemt, éénding is duidelijk: terwijl in vorige tijden de financiële markten een ondergeschikte en instrumentele rol aan de reële economie hadden, is deze verhouding totaal omgedraaid. 

— Door een machtsverhouding ten gunste van bedrijven met betrekking tot hun arbeiders te creëren, heeft deze dominantie van kapitaal geleid tot toenemende ongelijkheden, tot dalende arbeid, dalende sociale- en milieunormen evenals tot de privatisering van openbare goederen en diensten.
Samengevat, de “vrijheid” van financiële actoren werd uitgebreid ten koste van de reusachtige meerderheid van mensen en heeft geleid tot economische activiteiten die het milieu schaden.

 — Een ander financieel systeem is mogelijk: Stabiliteit en solidariteit vóór winsten

A. Systematische veranderingen in plaats van fragmentarische reparatie
Één van onze belangrijke doelstellingen moet zijn, de pijlers van het neoliberalisme en in het bijzonder de wereldwijde mobiliteit van kapitaal te breken.
B. Een nieuw Bretton Woods in plaats van “zelfregulering van de markten”
In economische en financiële besluitvorming, moet voorrang aan duurzame ontwikkeling en aan de rechten van de mens van alle drie de generaties worden verleend.

Een passende institutionele organisatie onder de auspiciën van de VN moet worden opgezet om het financiële systeem strikt te regelen en te heroriënteren.

Bijvoorbeeld zouden de besprekingen om het IMF een mandaat te geven om het verband tussen financiële markten te controleren en de echte economie aan de VN moeten worden gegeven en zou ook het verband tussen de financiële markten en armoede en duurzame ontwikkeling moeten worden beoordeeld.  

Een dergelijk lichaam van de VN zou ook het forum voor besluitvorming moeten zijn over de mate waarin de financiële dienstverlenende maatschappijen, financiële producten/diensten worden geliberaliseerd en de vrijheid van kapitaalverkeer wordt beperkt

De participatie van vakbonden, consumenten en andere belanghebbenden in regelgeving moet worden verzekerd.
Voor het directe crisisbeheer is hechte internationale samenwerking nodig op Europees niveau, met inbegrip van Zwitserland en Rusland en op transatlantisch niveau.
Er moeten grenzen op onbeperkte vrijhandel en wereldwijde mobiliteit van kapitalen worden geplaatst.
C. Het doorbreken van de overheersing van financiële markten
De basisrichtlijn voor een echte verandering moet het doorbreken van de overheersing van financiële markten over de reële economie beogen. Sommige geschikte instrumenten voor dat doel zijn:

– belastingheffing op alle financiële overdrachten met inbegrip van munttransacties,
– Ten tweede, zouden de nationale autoriteiten eenzijdig een passende belastingheffing op nationale beurstransacties moeten opleggen
– Progressieve belasting op inkomen uit kapitaal.
– is een aanzienlijke herverdeling van inkomsten en welvaart van de rijken naar de armen vereist
– Vóór herverdeling, moet het economische beleid enkel zorgen voor verdeling

– De privatisering van sociale stelsels en van belangrijke infrastructuur zoalsenergie en spoorwegen moeten worden tegengehouden en worden teruggeschroefd waar het al gebeurde.

D. Het verlichten van het effect van de crisis op de reële economie en de invoering van het “speculant betaalt” principe. 

E. Het hervormen van de EU, democratische controle over de Europese Centrale Bank
Er zijn goede redenen om het verkeer van kapitaal gedeeltelijk te beperken: om financiële stabiliteit te waarborgen; om belastingontwijking en de belastingsconcurrentie te vermijden; om de uitvoering van een werkgelegenheid bevorderende monetaire politiek zonder het risico van een kapitaalvlucht mogelijk te maken.
Wij dringen ook aan op de beperking van de vrijheid van vestiging.

Wij eisen de democratische controle over deze instelling.

F. Hervormingen in centrale delen van het systeem

a. Hoofdvereisten en voorzichtige praktijken in het bankwezen
Alle nieuwe financiële producten moeten door de toezichthouders worden getest op hun effect op de financiële stabiliteit en op de samenleving alvorens te worden toegelaten.

b. Het versterken van de openbare financiële sector en het bankwezen zonder winstoogmerk

c. De agentschappen voor de beoordeling onder openbare controle

d. Regelende fondsen, vooral hedgefondsen en privé gelijkheidsfondsen

-De hedgefondsen moeten worden verboden. Niemand heeft hedgefondsen nodig behalve rijke individuen en institutionele investeerders op zoek naar zeer riskante maximumwinst
-De openbare banken moeten een hoofdrol spelen in financiering van bedrijven.
-Meer algemeen, zou de EU alle soorten fondsen via een richtlijn moeten regelen: Alle fondsen moeten hun investeringsstrategieën en beheersvergoedingen publiceren.
De fondsen die geen wettelijke zetel in de EU hebben (bvb. in offshore centra) of die niet voldoen aan de EU normen, zouden geen toegang tot de EU mogen krijgen.

e. Het sterke beperken van derivaten.
f. Offshore Centra

Wie heeft offshore centra (OFCs) en fiscale paradijzen nodig? Enkel rijke individuen en institutionele investeerders die hun activa voor belastingautoriteiten willen verbergen; maffia, terroristen, wapenhandelaren en andere misdadige krachten die geld willen witwassen.

g. De maatregelen tegen het korte termijn aandeelhouders beleid  
Voorts moeten aan de vakbonden, de consumenten en andere belanghebbenden efficiënte participatierechten worden verstrekt in de bedrijfsbesluitvorming.

h. Het reguleren van de schuldenlast van huishoudens

Wij eisen een echte openbare sociale huisvestingsontwikkeling, met hoge sociale diversiteit en ecologische normen.
——————– 
15 oktober 2008  Attac Vlaanderen, Attac Oostenrijk, Attac Finland, Attac Frankrijk, Attac Duitsland, Attac Hongarije, Attac Italië, Attac Noorwegen, Attac Polen,  Zweden, Attac Zwitserland, Attac Nederland, Attac Marokko, Attac Togo
——————

RED: Dit alles is op economisch gebied minstens zo erg als in de USSR, en het zal snel tot diezelfde resultaten leiden.
Tenminste als we dat niet weten te voorkomen.

 Zie ook  Karl Marx is wederopgestaan 
—————-

Deze totale nationalisatie tegenhouden, is nog een enorme klus
Het vinden van meer mensen die de moraliteit van het kapitalisme begrijpen, is de conditio sine qua non.

 (Red: haal één nieuwe bezoeker naar de website www.vrijspreker.nl  en de uitbreiding gaat aan de gang.
P.S. We hadden net een dag met 10.000+ bezoekers (volgens WP-software) !! Help ons dit aantal te brengen naar 20.0000
——————————————————-

P.P.S.Dit “Ander Europa” streeft ook naar een referendum over de EU, maar wordt toch door de overheid gesubsidieerd.

21 REACTIES

 1. Ach, dit is het bekende soosjalistiese geblaat. Ik vind het wel amusant zo op de zondagsmorgens deze morgen. Het past goed bij de grijze lucht buiten.

  Ik stond vanmorgen toch op de tramhalte en toen zag ik 2 dingen ontbreken:

  punt i. Elke persoon die het niet eens is met punt a. tot en met h. moet hervormd worden tot het marxisme-leninisme.

  en punt j. Elke organisatie die het niet eens is met punt a. tot en met h. moet genationaliseerd worden; voor de directies zie onder punt i.

  en ik mis nog punt k. Wij hebben altijd gelijk (Net als libertariers).

 2. Onder auspiciën van de VN met een mandaat van de IMF?
  Dit terwijl de directeur van het IMF wegens vermeende fraude een onderzoek moet ondergaan?

  Geloof dat ik met mijn geld nog snel een goed flesje whiskey gaat bemachtigen want waar gaat dit naartoe?

 3. Ik lees alleen maar meer controle, regulatie en verboden.
  Daar ga je de huidige problemen dus echt niet mee oplossen!
  Over de analyse wat er fout is gegaan kan ik een heel eind meegaan. Financieël kapitalisme/financiële globalisering is inderdaad de hoofdoorzaak van het ontstaan van de huidige ellende.
  Daarom moeten we terug naar minder globalisering en meer lokale economische activiteiten.
  Maar de overheden overschatten zich weer eens gigantisch door te denken dat zij het beter kunnen. Dit terwijl zij misschien niet de hoofdschuldigen zijn maar in ieder geval de huidige malaise gefaciliteerd hebben.
  Voor zover het natuurlijk om overschatting uit een soort naief idealisme gaat. Ik denk eerder dan het met machtsmisbruik (=couppoging) van de huidige politieke elite gaat.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 4. @GB:
  “Financieël kapitalisme/financiële globalisering is inderdaad de hoofdoorzaak van het ontstaan van de huidige ellende.”

  Vertel eens: Wat is “financieel kapitalisme”? En welke “soorten” kapitalisme ken je nog meer? (Die wel allemaal voldoen aan de definitie van kapitalisme zoals omschreven in de woordenlijst?)

  GB reageerde op deze reactie.

 5. Wall Street-bankiers strijken 70 miljard dollar op
  18/10/2008 16:11

  Ondanks de financiële crisis strijken de bankiers op Wall Street nog steeds miljardenbonussen op. Enkel de inkomens van de medewerkers van de zes grootste banken kosten dit jaar meer dan 70 miljard dollar (52 miljard euro). Het grootste deel van dat bedrag komt voort uit bonussen, zo meldt de Britse krant The Guardian zaterdag.

  In Groot-Brittannië is het volume van de bonussen voor bankiers de voorbije vijf jaar meer dan verdrievoudigd, van 5 miljard pond (6,4 miljard euro) in 2003 naar 16 miljard pond (20,6 miljard euro). “Op Wall Street stonden de betalingen totaal niet in verhouding tot het waardeverlies waarmee de bankaandelen sinds begin dit jaar te kampen hebben”, aldus The Guardian. De inkomens inclusief bonussen van de Citigroup-medewerkers kwamen volgens de krant uit op 25,9 miljard euro tijdens de eerste negen maanden van dit jaar. Dat is ongeveer even groot als het reddingspakket dat de bank van de regering ontving. De totale inkomens van de medewerkers van Morgan Stanley kwamen met 10,7 miljard dollar zelfs al hoger uit dan de beurswaarde van de onderneming. (DWM)

  Een alternatief is, op elke marktplaats van elk dorp en stad op onze planeet een schavot plaatsen en de koppen van deze bank, hypotheek, krediet en immobilia criminelen in manden laten rollen, er zijn genoeg gedupeerden die met plezier en zonder een zak over het hoofd het schavot willen bedienen!
  Een degelijke oplossing voor de volgende 40 jaar!
  Het volgende probleem zal zijn dat we niet genoeg manden vinden om deze koppen op te vangen.

  beek reageerde op deze reactie.

 6. @beek:
  Inderdaad is dat ATTAC-gedoe niet juist en is het koppensnellen geen goede oplossing.
  Uitzoeken wie er hoe de boel bedrogen heeft, is des te beter. En die zouden ook evenredig bestraft moeten worden.

  Die salarissen en bonussen staan in geen verhouding tot wat veel (de meeste?) van die profiteurs hebben gepresteerd. Net als trouwens ook veel van die topsalarissen en oprotpremies die je in Nederland hoort vermelden.

  beek reageerde op deze reactie.

 7. Het is meer dan tijd dat dit ongebreidelde kapitalisme een halt wordt toegeroepen. Puur communisme is niet de oplossing maar socialistisch kapitalisme met een gezonde vinger van de overheid in de pap wel.
  Het moet afgelopen zijn met die cowboys op de beurs en anderee financiele instellingen. Er is lang genoeg russiachg roulette gespeeld met de wereldeconomie. Dit zag ik jaren geleden al aankomen.
  Het neoliberalisme heeft gefaald. Verliezen afkappen en opnieuw beginnen. De volgende stap is om multinationals een pen op de neus te zetten.

  nieuwsocialisme reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen:

  *Wat is “financieel kapitalisme”?*

  CEO’s hebben de afgelopen jaren gigantische winsten voor hun banken bewerkstelligd.
  Voor deze fantastische “arbeidsprestatie” zijn ze door het bestuur/aandeelhouders beloond met een vorstelijke bonus bovenop hun vorstelijke salaris.
  Maar da’s toch terecht?
  De CEO zal ook nu nog gewoon volhouden dat de beloningen een afspiegeling zijn geweest voor geleverde geniale prestaties. Aangezien er nog geeneen de bak in is gedraaid geeft voor mij aan dat ze in hun “recht” staan.

  Om het kort te houden; het heeft natuurlijk niks met kapitalisme te maken maar maak dat de gemiddelde burger maar eens wijs.
  Die zal het interpreteren zoals ik hierboven heb omschreven.
  Ik had slimmer moeten zijn en het moeten vertalen naar corporatisme. Ik heb de term uit het artikel overgenomen maar het dekt de lading niet.
  Stom van me om het rechtstreeks één op één over te nemen dat geef ik eerlijk toe.

  Een ding moet me wel van het hart nu we het toch over interpretatie hebben;
  De term kapitalisme wordt wel heel slim door links in hun voordeel gebruikt net zoals ze wel vaker de termen verdraaien in hun eigen voordeel.
  Vraag aan een willekeurige burger waar het nazisme in het politieke spectrum staat en 95 van de 100 zullen extreem rechts zeggen.
  Ik moet ze gewoon nageven dat ze hun “pr” veel beter op orde hebben dan de vrije marktaanhangers die op dit moment zwaar in de verdediging zitten.
  De socialisten grijpen hun kans in deze tijden en Wouter gaat als een raket in de peilingen.
  Misschien ook een tip voor de libertariers/liberalen om minder rigide met de termologie om te gaan en het meer in hun eigen voordeel te draaien 😉 ?

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen:

  Zijn vertrekpremies b.v. niet gewoon een gevolg van vraag en aanbod?
  Een bedrijf wil kennelijk zo bijzonder graag 1 of andere manager in dienst, dat die manager eisen kan stellen: een riante vertrekregeling b.v.
  Het bedrijf overweegt de kosten en baten, en bereikt een afspraak met die manager. In belang van het bedrijf, zo hoopt het bedrijf; in het belang van de manager, zo weet de manager.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 10. @GB:
  “Misschien ook een tip voor de libertariers/liberalen om minder rigide met de termologie om te gaan en het meer in hun eigen voordeel te draaien ?”

  Dat klinkt verleidelijk. We krijgen wel vaker dergelijke “adviezen” !!!

  Maar daar moeten we niet op ingaan.
  Wij moeten de eerlijkheid en integriteit voorop stellen.
  Wij moeten het beestje bij de naam noemen.

  Het mag soms wel “voorzichtiger”. Bvb onmiddellijk een gesprek starten met “Belasting is diefstal” kan je gesprekskanaal verstoppen. Maar dan toch via tussenstappen het feit van diefstal trachten over te brengen. En zeker niet ontkennen.

 11. @Hub Jongen:
  Tja, Hub. Dat ben ik wel met je eens.
  Immers, de klanten hoesten dat bedrag op. Maar niet verplicht, dat wel.

 12. @Hub Jongen:

  Maar, ik vermoed dat je hier graag, in het kader van de anti-overheidscampagne, een overheidsregulering ziet die deze misstand heeft veroorzaakt? Maar dat je die nog niet helder hebt?
  In dat geval vervalt bovenstaande blijk van instemming.
  Want zo automatisch zie ik die overheidsinterventie hier niet.

 13. Hallo,

  Mijn mening is:

  we zijn heel goed in het aanwijzen van de problemen in de huidige politiek, en we blijven maar tegen de opstakels schoppen. Hiermee verslijten we alleen onze schoenen!

  veel burgers hebben de klok horen luiden en het wordt eens tijd dat we gaan kijken waar de klepel hangt.

  We moeten beginnen bij het begin.

  Als ik in het bedrijvenregister van Dun & Bradstreet ‘Nederland’ in typ dan komt er een vermelding dat ‘Nederland’ een geregistreerde onderneming is.

  Dit is ook het geval met de EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL, de BELASTINGDIENST, RDW, bepaalde RECHTBANKEN, etc…

  Ik woon in Engeland en the ‘UNITED KINGDOM’ is een geregistreerde ‘Corporation’.

  Dus als je je pasgeboren baby registreerd in het geboorteregister, dan registreer je je kind met de ‘corporation’ (bedrijf). Je staat je kind af aan het bedrijf ‘NEDERLAND’ of ‘UNITED KINGDOM in mij geval.

  Waarom de hoofdletters… dit is hoe ze in oa the UK het verschil aanduiden tussen privaat en publiek. Elk persoon heeft een fictieve ‘Strawman’ (zijn naam in Hoofdletters). Dit is de ‘go-between’ tussen de persoon in vlees en bloed welke is souverein en het bedrijf
  .
  Door je geboortecertificaat en sofinummer ben je dus een werknemer (slaaf) geworden van het bedrijf met de naam NEDERLAND. Een bedrijf heeft regels… (in engeland ‘Statute Law’.
  Jij (jouw naam in hoofdletters) bent een contract aangegaan met NEDERLAND (Bedrijf) dus haar wetten zijn dus op jou van toepassing… Bedrijven kunnen samengaan met andere bedrijven hence ‘de EUROPEESCHE UNIE’.

  Er is een proces met de naam ‘Commercial Redemtion’ in oa the USA en UK.

  Je sofinummer is gelinkt aan een fictieve ‘prepaid’ bank rekening bij het IMF (monetair fund).

  Als we eerst eens onder de loep nemen waarom ze ons van hot naar her kunnen dirigeren dan komen de oplossingen vanzelf

  als je meer wilt weten stuur me een email, peterbonanza@hotmail.com

  Ik stuur dan een aantal link’s betreffende dit proces. (in het engels)

  Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

  groeten

  peter

  Lotta Fuzz reageerde op deze reactie.

 14. @Peter:
  Dichtbij hoe ik het zie: jij en ik aan de zinloos lopende band van Europa. Vervang Sofi-nummer wel door BSN, dan ben je niet alleen helemaal bij de tijd, maar krijg je ook meer inzicht in waar al je biometrische-, financiële- en andere gegevens (ooit) zouden kunnen rondzwalken. En wordt de identificatieplicht ineens… logisch.

  Hub, dat over verhoudingen klinkt redelijk, maar niet meer dan dat. Want terwijl ik met mijn ‘arme’ arbeidersreet aan een gemarmerde Turkse costa zit, word ik in NL geboden te spugen op die decadente aandeelhouders, een select groepje gepakte mannen dat niets anders doet dan wat leuteren aan een mahonie-houten tafel. Maar ik koop, ik trap in hun onzin: lcd-tv’s, 2de auto en carpaccio. Zonder mij zouden zij daar niet kunnen zitten, dus waar moet ik eigenlijk op spugen? Of zie ik het te simpel?

Comments are closed.