Als hardwerkende Nederlander betaal je over zo’n beetje alles belasting. Soms betaal je zelfs dubbel belasting over iets, zoals bijtelling belasting is over de consumentenprijs van een auto, waarover ook al BPM en BTW is geheven. Maarrrr, als je een zogenaamd “algemeen nut beogende instelling” bent, zoals een moskee waarin (sommige?) Nederlanders hun graf in worden gewenst, dan is het goed…

Volgens de Telegraaf in dit artikel wordt diezelfde moskee door de AIVD goed in de gaten gehouden omdat het een “Salafistisch bolwerk” is. Geen idee wat dat is, maar goed klinkt het niet.

Als je veel geld aan je kinderen wilt geven na je overlijden dan vind je een blauwe envelop nog voordat het lijk is afgekoeld en mogen je eigen koters nog even dokken over het geld waar je zelf ook al IB en vermogensbelasting over hebt betaald, maar als je het naar de moskee brengt, dan komt de fiscus ineens niet langs.

Gewoon te bizar voor woorden, deze willekeur waarmee onze overheid te werk gaat.

15 REACTIES

 1. Er is geen sprake van willekeur. Kerkgenootschappen hebben nu eenmaal een aantal belastingvoordelen volgens de wet. De haatmoskee is ook een kerkgenootschap. En net zoals bij andere kerkgenootschappen geldt bovendien dat ze een grote(re) vrijheid hebben om hun opinies naar buiten te brengen.

  Ik ben het met je eens dat successiebelasting lijkenpikkerij is en dat dit afgeschaft zou moeten worden. Maar is dat een reden om de vrijstelling voor kerkgenootschappen en “algemeen nu beogende instellingen” op te heffen? Ik vind van niet. LibertariĆ«rs moeten juist streven deze vrijstelling uit te breiden, en wel op een dusdanige wijze dat *alle* erfgenamen zijn vrijgesteld; Een afschaffing van de successiebelasting dus.

  Degenen die slechts de vrijstelling van de Haatmoskee ter discussie willen stellen hebben vaak andere motieven dan een afkeer van belastingen in het algemeen.

  mrXL [4] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [5] reageerde op deze reactie.

 2. Bestaan er moskeen waar geen haat wordt gepredikt? Waar niet- of andersgelovigen als gelijken worden beschouwd? Waar zijn die dan? Salafisme is de Saoedische ‘smaak’ van de haat jegens andersdenkenden. Google er maar eens op.

  Ik ben het eens met KL om de vrijstelling van successiebelasting uit te breiden. Misschien is het tijd om Je Eigen Kerkgenootschap op te richten en je koters daar ouderling van te maken?

 3. @Klassiek Liberaal [1]: Ben het zonder meer met je eens hoor. Alleen begrijp ik de tegenstellingen niet. Als ik werk voor de maatschappij lijkt me dat ook algemeen nut, maar mensen hun graf in wensen, daarvan zie ik het nut niet in eigenlijk, kerk of geen kerk.

  jjvandinges geeft precies aan waar de schoen wringt, om je eigen kerkgenootschap op te richten. Wij “geloven” immers in de vrije markt en in vrijheid, toch?

  Misschien niet eens zo’n gek idee….

  Dan kunnen we ook belasting weigeren op geloofsgronden… šŸ˜‰

 4. @Klassiek Liberaal [1]: Prima standpunt, wat voor ONZE christelijke kerkgenootschappen geldt, zou ook moeten gelden voor HUN moskee. Het gaat nu inderdaad niet om uw of mijn onbegrip of we een moskee moeten toelaten of niet en of we wel of geen negatieve gevoelens hebben tegenover moslims.

  Het gaat er om, dat deze allochtone geloofsovertuiging in Nederland als kerkgenootschap staat geregistreerd (hoe onbegrijpelijk het dan ook moge zijn) en dus “recht” heeft op dezelfde belastingplichten en -rechten.

  Het stukje heeft het woord “haatmoskee” in de titel. Als dat het probleem is van de Telegraaf, moeten we er politie en justite op af sturen en de haatmoskee daar duidelijk de gevolgen van laten ondervinden. Ik neem aan, heel naĆÆef, dat we hier keurig nette regeltjes hebben om allochtonen met haatgevoelens tegenover hun gastland linea recta retour te deporteren… toch?

  Spy-Nose [7] reageerde op deze reactie.

 5. Het hebben van haatgevoelens, en deze haatgevoelens uiten valt gewoon onder de vrijheid van geweten en de vrijheid van meningsuiting. Ik ben dan ook voor het intrekken van wetgeving die het uiten van haatgevoelens strafbaar stelt.

  De vrijheid om onaangename dingen te roepen over anderen moet dus ook gelden voor de “haatmoskee” en hun gemeenteleden.

  Zolang “haatzaaien” nog strafbaar is kunnen degenen die zich menen gekwetst te voelen inderdaad naar justitie gaan en vragen om vervolging in te stellen.

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Klassiek Liberaal [1]:
  Inderdaad. Geen reden om fiscale aftrek te weigeren.
  Raar standpunt van de Telegraaf en van de PVV eigenlijk: omdat wij belasting betalen, moet jij ook belasting betalen.

  Integendeel, eens te meer reden de fiscus naar huis te sturen. De aardgasopbrengsten zijn meer dan voldoende om -zo nodig- het landsbestuur te betalen.

  @Paul Martens [5]:
  “Ik neem aan, heel naĆÆef, dat we hier keurig nette regeltjes hebben om allochtonen met haatgevoelens tegenover hun gastland linea recta retour te deporterenā€¦ toch?”

  Je mag m.i. zoveel haatgevoelens tegenover je gastland hebben als je wilt, als je je maar niet zodanig gedraagt, dat je als een bedreiging voor zijn samenleving gezien wordt. Dan vraag je inderdaad om deportatie, nietwaar?
  Scrutinizer [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Klassiek Liberaal [6]:
  “Zolang ā€œhaatzaaienā€ nog strafbaar is kunnen degenen die zich menen gekwetst te voelen inderdaad naar justitie gaan en vragen om vervolging in te stellen.”

  Oneens, “gekwetst voelen” of “bedreigd voelen” zijn twee verschillende dingen. Het eerste is een subjectieve beleving, niet objectiveerbaar, het tweede is wel objectiveerbaar.

  De wet kent i.t.t. “bedreigen” de term “kwetsen” en daarvan afgeleide termen niet, maar gebruikt “beledigen” en “haatzaaien”.

  Als art 147 Sr wordt afgeschaft en vervangen door 137 c,d, wordt een daad, waardoor iemand zich “gekwetst” of beledigd “voelt”, strafbaar.

  Dat is nu juist, wat we niet moeten hebben. Het is immers subjectivering van het recht en dat beperkt de vrijheid van meningsuiting.

 8. Dit is geen reden tot zorgen, een kerkelijke instelling hoeft geen belasting te betalen. Er wordt ook niet iemand dood gewenst door een moskee. salafisme is op zich ook niks mee omdat het eigenlijk niet meer betekent dan een vorbeeld nemen aan de vrome voorgangers.
  Er bestaat wel een sekte die zich salafisten noemt, maar dat is een minderheid die zich her en der in nederland bevinden, vergelijkbaar met wat men in nederland kent als jehovas getuige. Maar dat heeft niks met deze moskee te maken.

  GB [12] reageerde op deze reactie.

 9. ps: Islam is geen allochtoon geloof. Het zijn net zo goed nederlandse jongens, meisjes, mannen en vrouwen, waarbij het rood wit blauw in het bloed stroomt die net zo goed moslim zijn.

 10. Ach, en het is zo eenvoudig (en als ik me niet vergis heeftde PVV dat ook al eens naar voren gebracht): de islam is geen godsdienst, maar een gewelddadige ideologie. En nog anti-joods ook. Gaat iemand de Hitlerverering erkennen? Nou, dit is net zo erg. Niks allochtoon, dus, maar wel gewoon misdadig.

 11. @erin [9]:

  *Er bestaat wel een sekte die zich salafisten noemt, maar dat is een minderheid die zich her en der in nederland bevinden*

  Ach niks aan de hand dus…
  Ik zou de geschiedenisboekjes er maar eens op naslaan.
  Het gaat er niet zozeer om hoe groot die groep is maar om de mate waarin ze bereid zijn geweld te gebruiken. de mate waarin ze voorzien worden van financieƫle en morele steun vanuit het buitenland en de mate van (afgedwongen) solidariteit van de zwijgende meerderheid.

  De nazi’s in Duitsland waren in de eind twintiger jaren ook een minderheid die geholpen door dhimmitude gedrag (Chamberlain), economische chaos (Weimar) en het niet schuwen van intimidatie en geweld konden uitgroeien tot een fascistische dictatuur.
  Alle ingredienten zijn er nu weer.

  Ik sluit me wel aan bij bovenstaande reacties dat je die moskeeĆ«n niet met belasting moet aanpakken maar op hun uitspraken. En Imam die in een moskee van Gogh of Hirssi Ali dood of kanker toewenst of zegt dat homo’s met het hoofd naar beneden van een toren afgegooid moeten worden moet het land uitgezet kunnen worden.
  Desnoods de wet hierop aanpassen.
  Ik denk dat de wereld te klein zou zijn als een geestelijke hier in een kerk in een preek die Fawaz kanker toewenst.
  Moet je eens kijken hoe gauw ie uit zijn funktie ontheven zou worden.

  Zoniet bij de fascistische ideologie die Islam heet. Daar vindt zo’n opmerking bij het grootste deel van de volgelingen instemming en een (nog) klein deel is bereid om daarnaar te handelen.

 12. @Spy-Nose [7]: “Je mag m.i. zoveel haatgevoelens tegenover je gastland hebben als je wilt, als je je maar niet zodanig gedraagt, dat je als een bedreiging voor zijn samenleving gezien wordt. Dan vraag je inderdaad om deportatie, nietwaar?”

  Gastland ? Bedoel je soms dat sommigen een geboorterecht hebben om een stuk terrein wat decennia of eeuwen geleden door anderen middels oorlogen (d.w.z. machtspelletjes tussen mafiosi avant la lettre die zich koning noemen) werd afgebakend te claimen als zijnde “hun” land? Wat een onlibertarische gedachten toch allemaal op deze site.
  Wat doet herkomst ertoe? De meeste libertariers haten de overheid ook en als ze meer moed hadden, riepen ze ook op om de voltallige MPP om te brengen. En gezien de aggressie van die mafiose bende afpersers -probeer nl. eens je belastingen niet te betalen en geen gehoor te geven aan aanmaningen en vonnissen en je zal zien wat ik bedoel-, is dat niet meer dan zelfverdediging (van je lijf en je bezittingen/vruchten van je arbeid), dus libertarisch gezien valt dat nog te verdedigen ook.
  Ik zou zeggen, zolang geen moskeeganger of predikant een mede niet-ambtenaar daadwerkelijk berooft of geweld tegen hem initieert, mag ie roepen wat ie wil (dat heet vrije meningsuiting) inclusief oproepen wat ie wil en ongeacht waar ie geboren is.

 13. Ik ben het niet eens met de hier geponeerde stelling dat een haatzaaier annex islamitische grootbek vrijgesteld zou moeten zijn van bepaalde heffingen. Anders gezegd: iedereen die belasting betaalt, dient het algemeen nut.
  Fawaz Jneid dient het algemeen nut dus niet. Deze idioot en zijn nog idiotere volgelingen hadden allang gedenaturaliseerd en uitgezet moeten zijn. Oproepen niet te integreren is tekenend voor deze club van vrouwenhaters, maar dat schijnt nog niet helemaal tot de “klassiek liberale” goegemeente te zijn doorgedrongen.
  Iedereen die nog een aanslag/successierecht moet ontvangen adviseer ik deze niet te betalen en bezwaar te maken op basis van bewijsbare praktijken inzake rechtsongelijkheid.
  Tip: ook de jongste voorstellen van J.K.de Jager aangaande hervorming van dat successierecht deugen niet: na 2010 gaan echtegnoten en kinderen er slechts ZEVEN procent op vooruit, neven en nichten daarentegen met maar liefst ACHTENTWINTIG procent!
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5726

  GB [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Maik [14]:

  *iedereen die belasting betaalt, dient het algemeen nut.*

  Da’s maar zeer de vraag. Je kunt hooguit zeggen dat de ene belastingmaatregel nog desastreuzer uitpakt dan de ander.
  In de categorie rampzalig valt natuurlijk de steun aan die haatimam met zijn haathut.
  Gewoon alle subsidies en belastingvoordelen aan geloofsinstellingen en daaraan hangende clubjes afschaffen.
  Dan pak je niet de goede bij de kwade maar de slechte bij de verderfelijke in mijn optiek. Tweemaal winst!

  Vrijheid van meningsuiting is in deze trouwens een dooddoener omdat daar hier duidelijk geen sprake van is.
  Ik mag die Fawaz (of Balkenende) en varken noemen en die Fawaz mag dat andersom ook doen met bv Wilders. Ook het oproepen tot niet integreren in de NL maatschappij kan nog want als ik het andersom trek zou ik ook nooit wil integreren in een Moslimmaatschappij.
  Het doodwensen van mensen of aanzetten tot doden of geweld is een grens die hij al verschillende keren overschreden heeft.
  Waarom pakt Justitie dit niet aan want de uitspraken zijn toch overduidelijk? Gevaltje dhimmitude gedrag en het niet voor het hoofd wil stoten van de broodheren van Fawaz (lees; Saudi Arabische olieboeren)?

Comments are closed.