Hoe groter de crisis, hoe meer men vastklampt aan de bestaande regels. Ditussr-hammer-sickle lijkt steeds meer de bestaande realiteit te zijn. Zo ook bij de raamambtenaren in het niemandsdorp Giessenlanden in Zuid-Holland. Hierbij moest boer Joop de tekst: “Jezus Redt” van zijn dak halen. Zie Netwerk

De reden waarom, is wat onduidelijk. De tekst op het dak zou namelijk volgens de gemeente niet in het landschap passen en is volgens de welstands- en woningwetregels te groot.

Pardon? Moet alles wat niet past dan zomaar worden verwijderd? In dat geval kunnen we dan maar meteen beginnen met die ambtenaar uit het desbetreffende filmpje. Die ambtenaar past namelijk ook helemaal niet in het landschap. Sterker nog, ze past in heel Nederland niet. Ze zou namelijk meer in Rusland passen waar ze dol zijn op raamambtenaartjes die het allemaal beter weten. Misschien komen we dan ook gelijk van die idiote wet af. Zo’n wet past namelijk ook helemaal niet in Nederland. Deze zou veel meer tot z’n recht komen in het bloeiende paradijs Rusland of, indien ze die wet daar al hebben, een van die andere bloeiende staten.

Misschien met een beetje geluk kunnen we op die manier ook van dat gehele irritante slaapclubje (kuch kuch) enthousiaste getalenteerde bouwerkelijke experts afkomen.

Hoe? gewoon een vage reden verzinnen als:

De differentiele conformiteit van de desbetreffende groep is in relatie tot de algemene burger- en maatschappijregels te groot en kan derhalve niet als toelaatbaar worden geacht. Verplichte emigratie van deze groep is derhalve logischerwijs een noodzakelijk gegeven en dient met onmiddelijke ingang te worden uitgevoerd.

27 REACTIES

 1. Wat ik niet snap is dat ik 10x hoor: vrijheid van meningsuiting, en slechts 1x hoor: “op je eigen huis”

  Wat is er aan de hand als mensen 2e rangs argumenten moeten gebruiken om hun gelijk te halen. Deze boerderij is van deze man. En als hij bepaalde tegels wit verft op zijn dak dan is dat zijn eigen zaak. Hij richt geen schade aan bij anderen dus waarom zou dit verboden zijn?

  Ik kan me voorstellen dat als er swastika’s, of doodsbedreigingen op het dak worden gezet dat er wellicht een argument is, maar dit slaat werkelijk alles.

  Wederom een prachtig staaltje overheidsbemoeienis. Ik snap niet dat die persvoorlichter zich niet KAPOT schaamt dat ze zo’n debiel authoritair beleid loopt te verdedigen.

 2. De titel doet me denken aan die weergeloze elpee van(ook alweer) wijlen Robert Long, namelijk Vroeger of later. Daar stond ook de track “jezus redt”op. Maar jezus bestaat niet, Je Zus wellicht wel…
  Hoe dan ook: there’s no god…
  http://www.hetvrijevolk.com//pagina=7701

 3. Jezus heef wel bestaan. Wat hij te vertellen had, is echter volkomen in tegenspraak met de geloofsbeleving van streng gelovige gristenen. De Romeinen hebben de teksten in de bijbel wat aangepast, zodat ze het goed konden gebruiken om europa te onderwerpen, zie hoe eeuwenlang dit middel werkt! Mocht men er eenmaal achter komen hoe het werkelijk in elkaar steekt, dan vallen de schellen wellicht van de ogen.
  Dat iemand teksten op zijn dak wil schilderen, staat hem volkomen vrij. Als hij het kunst genoemd had, was er waarschijnlijk ook niets aan de hand geweest.

  Kim Winkelaar [6] reageerde op deze reactie.
  hannah [12] reageerde op deze reactie.

 4. Met “Jezus” bedoelt men de overheid.
  (steun voor de huizenbezitter)

 5. steun voor de banken
  steun voor etc.

  Amerika en Europa zijn al communistisch zonder dat men het
  zelf door heeft.

 6. Klokgelui ter gelegenheid
  van godsdienstige en
  levensbeschouwelijke plechtigheden
  alsmede oproepen tot het belijden
  van godsdienst of levensovertuiging
  zijn grondwettelijk beschermd door
  artikel 6 van de Grondwet (zie ook
  Handelingen II 1987–1988, blz. 2241).
  Dit grondrecht komt toe aan een
  ieder.
  De wet kan ter zake van de
  uitoefening van dit recht buiten
  gebouwen en besloten plaatsen
  regels stellen ter bescherming van de
  gezondheid, in het belang van het
  verkeer en ter bestrijding of
  voorkoming van wanordelijkheden.
  Ingevolge artikel 10 van de Wet
  openbare manifestaties is de
  gemeenteraad bevoegd regels te
  stellen met betrekking tot de duur en
  het geluidsniveau van onder meer
  oproepen tot het belijden van
  godsdienst of levensovertuiging.
  Gemeenten kunnen dus, indien zij dat
  nodig achten – en in goed overleg
  met betrokkenen – beperkingen
  toepassen met betrekking tot
  excessief geluid. In het geval van de
  oproep tot het gebed, is excessief
  geluid onder meer afhankelijk van de
  frequentie, de duur, het tijdstip1, de
  geluidssterkte en het bereik van de
  oproep. Doorgaans roepen moskeeën
  die overgaan tot gebedsoproepen via
  luidsprekers één maal per week (op
  vrijdag) ten hoogste voor 2 minuten.
  Binnen Vlaardingen wordt het
  meerdere malen luiden van klokken
  op zondag gedurende enkele
  minuten, alsook het oproepen tot het
  gebed op vrijdagmiddag (rond
  12.30-14.00 uur) gedurende enkele
  minuten niet als excessief
  aangemerkt.
  In dit verband merk ik verder op dat
  deze aangelegenheden niet op
  voorhand gediend zijn met het stellen
  van regels, maar dat de voorkeur
  moet worden gegeven aan een
  bestuurlijke aanpak waarbij de
  dialoog met en tussen
  maatschappelijke groeperingen wordt
  bevorderd. Uit het ambtsbericht van
  de gemeente Vlaardingen over
  onderhavige kwestie blijkt dat zij deze
  aanpak onderschrijft. Zo treedt de
  bovengenoemde moskee in overleg
  met de omwonenden.
  Wij wijzen u voorts op de antwoorden
  op de vragen van het lid Van der
  Staaij (SGP, uw kenmerk 20607100)
  over dit onderwerp.
  5 en 6
  Zoals hierboven is aangegeven valt
  een dergelijke oproep onder artikel 6
  van de Grondwet en artikel 10 van de
  Wet openbare manifestaties en is
  deze derhalve toegestaan. Het
  bedenken van alternatieven voor de
  oproep tot het gebed, behoort tot de
  theologisch inhoudelijke
  aangelegenheid van desbetreffende
  geloofsgenootschap. Daar dient de
  overheid zich niet in te mengen.
  1 «Tilburg legt een kerkklok het zwijgen op»,
  Volkskrant 15 maart 2007.

  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_deeppockets&task=contShow&id=530&Itemid=40

 7. Dit staat in de aanzegging van de gemeente Giessenburg:
  “Jezus, kom van dat dak af. Anders halen we je er vanaf.”

 8. als iedereen nu zijn dak volkalkt met kreten wordt het wel een bende, Kroketten voor 1 euro, goedkope vakantie in Bodrum,Coca Cola, Kut,iedereen is kloten,weg met JPB,Jezus redt niet etc

 9. Nou, dan zou dat al gebeurd zijn. Dat Jezus al jaren op dat dak staat, daar heeft niemand ooit aanstoot aan genomen, totdat de gemeente Giessenburg er een punt van maakte.

  Bovendien lijken types als Anno mij geen direct belanghebbenden.

  Trouwens, weet hij hoe McDonald’s dat doet? Daar heb ik ook nog niemand over gehoord.

  En wat dacht hij van de gratis graffiti kunst?

  En vergeet niet, voor antichrist reclame op de autobussen moet nog betaald worden. Jezus heeft voor ons allemaal al betaald, zeggen ze.

  Nee joh. Dit is puur volkscultuur: ’s lands wijs, ’s lands eer.

 10. als je alles z’n vrije beloop laat hangt een hele binnenstad vol aan de gevels en kun je de straat niet meer doorwegens de reklame borden,en staan er langs de wegen mega borden zoals in n Thailand en de VS wordt het en grote kolere bende.
  Even overleggen boer, pastoor of wie dan ook klein beetje regels , jij wilt naast je huis ook geen mega reklamebord met een giga l.l en een condoom er om heen , of wel soms ?
  (of op het dak van de buren, want Durex of de bijbel het gaat allemaal om gelul tenslotte )

 11. Zouden er moslims wonen in Giessenburg? Die vraag komt als eerste bij mij op.
  Anderzijds ken ik meer voorbeelden van boeren die een al te opzichtige mededeling (ter aanprijzing van de eigen kaasverkoop b.v.) dienden te verwijderen.’
  Het visuele beeld mag niet ‘detoneren’ in dit land van Rembrandt.
  Dat land dat schitterende films maakt, TOTDAT een acteur z’n mond begint open te doen. Het gesproken woord is dan bijna altijd de prelude van een ellendig stuk pubertoneel dat daarna volgt.
  De openings beelden zijn eigenlijk altijd het meest geslaagde onderdeel van de Nederlandse film.
  Visueel begaafd: zou dat een volkskenmerk kunnen zijn?

  beek [18] reageerde op deze reactie.

 12. Toen het christendom op aarde kwam.En ieder mens het recht ontnam.Om zo te leven als hij dacht dat goed was.En heel de aardkost dik bevlekt met bloed was.Werd het meteen de hoogste tijd.Dat heidenen naar zware strijd.door legers door de kerk geleidt.Van hun cultuur werden bevrijd.jezus redt jezus redt alle mensen opgelet.jezus redt jezus redt jezus uit de goot.de paus .de kerstman,sinterklaas.Ze zijn al eeuwenlang de baas.en eeuwen lang al even dwaas.

 13. Vreemd<

  Hier in Meppel staat een hotel en met exact dezelfde grootte aan lettertekens staat dat op het dak vermeld, al jaren is dat zo. Geen hond die er zich aan stoort. Waarom dit verschil in opvatting? Persoonlijke grieven in Giessenburg of gelijke monniken, ongelijke kappen? Stelletje zielepoten!

 14. van der Valk heeft al jaar dag en grote Toekan overal op en boven staan, en eerlijk is eerlijk ik geloof die Toekan wel en Jezus niet,sorry

 15. McDonalds, o.k. weinig gezonde hap maar veel mensen vinden er werk, dat weegt zwaar.
  Maar…………….ik ben al niet weg van de allergoedkoopste bouw en ontzettend lelijke gebouwtjes van die firma langs de openbare weg, daarkomen die giga palen met fel gekleurde reklames nog extra bij, speeltuintjes in felle niet landschappelijk misstandden kleuren voor de Jan-Willem en Karin Modaal kids, het misstaat.
  Waarpm mag boer Krelis geen oude boerenkar in zijn weiland langs de snelweg zetten met daaropeen bord ‘eieren te koop’ , en mag de McDonalds kermis wel !
  http://www.flickr.com/photos/mckroes/sets/72157594282217835/

 16. Q.: “Waarpm mag boer Krelis geen oude boerenkar in zijn weiland langs de snelweg zetten met daaropeen bord ‘eieren te koop’…”

  A.: Een kwestie van gewoonterecht: omdat boer Krelis van oudsher zijn produkten onder de kostprijs aan het militair apparaat dan wel aan het stadsbestuur moet aanbieden en McDonald niet.
  Anno Zijlstra [25] reageerde op deze reactie.

 17. @ Roy “Jezus redt” is een bedreiging. Hij red er immers maar 144.000 als je de geschriften moet geloven en de rest gaat naar de hel. Of zijn we daar al?

 18. kerk en staat gescheiden, de staat heeft de voogdij over de kerk. dus geencontact zonder begeleiding van buro jeugdzorg! TAADAA

 19. ik zou ze niet graag de kost geven al die vermeende timmermannen die het ‘beter weten’ en ‘kunnen toveren’ en zeggen dat ze de zoon van god zijn,houdoe !

Comments are closed.