Hans Laroes, hoofdredacteur van het NOS-Journaal
Hans Laroes, hoofdredacteur van het NOS-Journaal

Op het NOS-Journaal van 20:00 uur van 8 januari 2009, werd gemeld, dat de nieuwe Amerikaanse president Obama een stimulusplan van tenminste 800,000,000,000 USD aan het Congres gaat voorleggen. Zowel Republikeinen als Democraten zullen aan hun trekken komen, heeft hij beloofd. Er komen nationale projecten voor infrastructuur, publieke werken en onderwijs EN belastingverlaging.  Wat wil een mens nog meer, zou je bijna zeggen. Maar een kind kan begrijpen, dat dit slechts gouden bergen zijn.

Want hoe dit gefinancierd moet worden, blijft in nevelen gehuld. Die aap komt later uit de mouw. Echter een ding is zeker: de Amerikaanse Staatsschuld, die al astronomisch is, wordt nog veel astronomischer.

Eelco Bosch van Rosenthal, de vaste NOS-journalist in de V.S., vertelt in zijn commentaar, dat het begrotingstekort door deze plannen wel enorm zal oplopen.

Ik citeer letterlijk: “Ja gigantisch. Gisteren werd bekend, dat het begrotingstekort vermoedelijk oploopt naar 1200 miljard dollar. Dat is een heleboel geld en het plan van Obama is daarin nog niet eens meegerekend. En toch zeggen economen: dit is de enige manier. Eigenlijk hoor je niemand over de staatsschuld, over het begrotingstekort. Ze zeggen, dat is iets voor de lange termijn en het gaat nu echt om de korte termijn en misschien is er nog wel veel meer geld nodig ook.”

Zie:

http://content3b.omroep.nl/8372256a967988e84d7ff7f10d399b99/496749c2/nos/journaal/NOS_Journaal_VODcast_std_8-1-2009_20_01_56.mp4

Het is het laatste item voor de weersverwachting.

Als je goed luistert, hoor je hem aarzelen, wanneer hij die laatste zin uitspreekt. Bij lezing van het transcript merk je op, dat hij zegt, dat de economen het oplopen van de staatsschuld wel degelijk in hun commentaar meenemen, maar kwalificeren als een lange termijn probleem.

Wij weten inmiddels, dat dit soort plannen bepaald niet onomstreden zijn, zeker niet in de V.S.. Maar het NOS-journaal is gewend om cruciale zaken, zoals een ongekende gigantische overheidsinterventie in de V.S. en een astronomische staatsschuld, waar de hele wereld onder te lijden zal hebben, weg te wuiven of onder het tapijt te schuiven. Over onafhankelijke journalistiek gesproken: daarvoor zijn we bij de NOS in elk geval aan het verkeerde adres. Dat blijkt ook deze keer.

11 REACTIES

 1. @Tjeerd [1]:
  Je zult wel gelijk hebben, maar het effect is hetzelfde: Men praat elkaar kritiekloos na en de kijkers worden eenzijdig voorgelicht.
  Eelco BvR heeft Amerikanistiek gestudeerd en is vaste correspondent van de NOS. Van een dergelijke journalist mag je verwachten, dat hij voldoende op de hoogte is en tenminste probeert verschillende kanten van de zaak naar voren te brengen.
  Dat is een basisregel in de journalistiek.
  En bepaalde lieden, i.c. (door de overheid betaalde) economen, klakkeloos napraten, heeft niets met onafhankelijke journalistiek te maken.

 2. Je kunt dagelijks wel voorbeelden geven van eendimensionale berichtgeving. Op dit moment spant het Gaza conflict wel de kroon.
  Ook op het gebied van de kredietcrisis is het zeer rooskleurig en het gewone volk heeft helemaal geen idee hoe instabiel ons monetaire systeem is.
  Reportages over bv IJsland waar gewone mensen bijna alle bezittingen zijn kwijtgeraakt of het omrekenen van de tekorten van de staat naar elke aparte individuele burger zou het plaatje toch wat evenwichtiger maken naast alle optimistische berichtgeving die natuurlijk ook noodzakelijk is.
  Het gaat erom dat mensen evenwichtig worden voorgelicht waarna ze zelf de verantwoordelijkheid hebben om te beoordelen waaraan men het meeste waarde hecht.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 3. @GB [3]:
  Akkoord. De nieuwsvoorziening is op zijn zachtst gezegd vaak oppervlakkig of weinig relevant voor de kijkert.
  Maar de beoordeling van de mate waarin, is lastig objectief vast te stellen.
  In het onderhavige geval is die een stuk makkelijker dan meestal het geval is, dunkt mij.

  Nogmaals, het behoort tot de taak van een journalist op onderzoek uit te gaan, hetgeen in dit geval betekent, dat hij op zoek had moeten gaan naar gezaghebbende economen met een andere visie.

  Als expert in de Amerikanistiek en als journalist met standplaats Washington behoort hij te weten en te rapporteren, wat er speelt. Daarvoor wordt hij betaald, niet voor het slaafs rapporteren van slechts een mening van enkele ambtenaren.

  Dat getuigt van slaafsheid en bepaald niet van onafhankelijke journalistiek, die de NOS ten onrechte claimt. De mensen worden dus allesbehalve evenwichtig voorgelicht, waardoor in dit land een verkeerd beeld van de werkelijkheid geschapen en in stand gehouden wordt.
  R.L [8] reageerde op deze reactie.

 4. @de witte kuif [5]:

  Kan ook niet anders, zij worden gesponsord door Den Haag.

  Ik vraag me ook altijd af of de (nieuws)lezers wel weten wat ze daar uitkramen voor leugens.

  Zelfs het weer voorspellen kunnen ze niet.

  Maar ja, er zijn weer een paar mensen van de straat af en die worden daar ook weer goed voor betaald.
  Spy-Nose [7] reageerde op deze reactie.

 5. @M. van den Heuvel [6]:
  Inderdaad, dat ze daarvoor lieden met een dure vooropleiding nemen, zoal Eelco i.p.v. goedkope daklozen in te huren, getuigt ook al niet van een opmerkelijk economisch inzicht.

  Enfin, het is toch maar belastinggeld en die indolente kijker gelooft het allemaal wel. Niet dus. 🙂

 6. @Spy-Nose [4]:

  De nos en de andere media hebben de journalistieke diepgang van een postzegel en zullen daardoor steeds meer kijkers en abonnees verliezen.Zij worden steeds meer irrelevant.

Comments are closed.