btwVoor kleding en schoenen die aantoonbaar niet zijn gemaakt door kinderhanden, moet een lager belastingtarief gelden. Wat de ChristenUnie betreft moet hiervoor een Btw-tarief komen van 6 procent in plaats van de huidige 19 procent.

Tweede kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) zal dat voorstellen aan minister Maxime Verhagen (buitenlandse zaken) tijdens een overleg over mensenrechtenbeleid.

Verhagen maakt zich in Europees verband sterk voor het weren van spullen waar de “ernstigste vormen” van kinderarbeid aan te pas zijn gekomen.

Maar volgens Voordewind gaat dat niet ver genoeg en schiet het ook niet op. Het kamerlid ziet meer heil in het positief belonen van bedrijven die het goed doen op dit vlak, dan in het weren van producten waaraan kinderen hebben meegewerkt.

Dat moet dan wel goed gecontroleerd worden, door het ministerie van economische zaken en de ambassades in de landen waar kinderarbeid voorkomt zoals India en China.

Volgens Voordewind moet deze arbeid in de keten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Hij wijst erop dat voor veel andere producten keurmerken zijn bedacht, wat betekent dat er ook controles plaatsvinden.

Het liefst ziet Voordewind dat er een lagere belasting komt voor dit soort producten in de hele Europese Unie.

Hoeveel geld dit Nederland gaat kosten, weet Voordewind niet. Alleen al de controle binnen de productieketen kost veel tijd en energie, voorziet hij.

Wel zal het voordelig uitpakken voor de consument, want die kan goedkope spullen kopen.

Het levert Nederland wel eerlijkheid op, aldus Voordewind.

Politiek haalbaar zou zijn idee ook moeten zijn, vindt hij, want een van de hoogste internationaal aanvaarde millenniumdoelstellingen is dat ieder kind naar school moet.

Tot zover de media.

Dit morele principe (kinderarbeid) kan makkelijk gesteld worden vanuit een land met relatieve welvaart ten opzichte van India en China.

Een derde deel van de wereldbevolking leeft in deze landen en zijn pas sinds de laatste 25 jaar aan een economische opmars bezig. Voor veel gezinnen in die landen betekent dat inkomen om te kunnen voortbestaan. Deze ontwikkeling (met kinderarbeid) heeft ook plaatsgevonden in Nederland, totdat door middel van een verregaande automatisering van het productieproces een welvaartsniveau werd bereikt waardoor kinderarbeid niet noodzakelijk meer was.

Als Voordewind de kinderarbeid in India en China wil zien verdwijnen, waarom wendt hij zich dan niet tot de overheden van die landen, die er niet voor zorgen dat daar ieder kind naar school kan gaan, terwijl er miljarden euro’s door die overheden wordt uitgegeven aan bewapening, satellieten en ander spul om met de elite in de wereld te kunnen wedijveren.

Dat kinderarbeid nog in die landen en andere landen plaatsvindt wordt ook veroorzaakt door het beleid van de “westerse” overheden. Door de kosten van arbeid via belastingen, wetgeving, sociale verzekeringen zo hoog, ten opzichte van India en China, gemaakt te hebben, zijn de kleding- en schoenenindustrie gevlucht naar de zogenaamde lagelonenlanden.

En zoals gebruikelijk hebben politici totaal geen idee waar zij over praten.

Wat bedoelt Verhagen met ” het weren van spullen waar de “ernstigste vormen” van kinderarbeid in te pas zijn gekomen.”

Je bent “principieel” tegen kinderarbeid en het is dus onlogisch om daar dan een onderscheid te maken, over welke vorm van kinderarbeid er sprake kan zijn.

Waarom voelen politici zich altijd “moreel” betrokken bij wat ondernemers doen?

Waarom voelen zij zich niet “moreel” betrokken bij wat zij “hun stemmers” aandoen?

Waarom hebben zij geen “moreel” bezwaar tegen belastingheffing op goederen die noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud? (Of überhaupt op welke belastingheffing dan ook?)

De eerste levensbehoeften zoals voedsel, kleding, schoenen, gas en elektriciteit zouden helemaal niet onderhevig moeten zijn aan wat voor belasting dan ook.

Nu wordt er respectievelijk 6 procent, 19 procent en 42 procent belasting over geheven.

En dat is wel “moreel” te rechtvaardigen?

3 REACTIES

 1. De tegenstrijdigheden zijn weer niet van de lucht.
  Er worden weer eens allerlei kostenverhogende maatregelen voorgesteld maar toch zullen de producten goedkoper worden. Je kan wel merken waar onze ‘elite’ haar opleiding genoten heeft.

  En ook de willekeur van man-made ingrijpen wordt weer eens geëtaleerd. Waarom zouden deze maatregelen beperkt moeten blijven tot kleding en schoenen? Waarom ook niet bv. computers en auto’s belastingvrij gemaakt? Komt toch ook geen kinderarbeid aan te pas?

  Politici zijn gevaarlijke criminelen, zo blijkt maar weer eens. Want het tegengaan van kinderarbeid is het voorkomen dat landen zich aan armoe onttrekken en welvarend kunnen worden. Het is nu eenmaal een logische stap in de ontwikkeling van armoe naar welvaart, kapitalisme, en dat is precies de reden waarom men er zo fel tegen gekant is. Alles wordt afgezet tegen de waarden van onze welvaartsstaat, eraan voorbijgaand dat in een derde wereldland kinderarbeid een verbetering van de omstandigheden van dat kind is, en van de generaties erna.

  Deze voor de trouwe bezoekers van deze site ongetwijfeld bekende documentaire van Johan Norberg zou verplichte kost moeten zijn voor would-be politici, evenals The Virtue of Selfishness en Atlas Shrugged van Ayn Rand.

 2. Maar volgens Voordewind gaat dat niet ver genoeg en schiet het ook niet op. Het kamerlid ziet meer heil in het positief belonen van bedrijven die het goed doen op dit vlak, dan in het weren van producten waaraan kinderen hebben meegewerkt.

  Goede zaak natuurlijk. Op het morele aspect en de uitvoerbaarheid kun je een hele discussie houden, maar elke belastingverlaging om wat voor reden dan ook op wat voor object heeft mijn steun.

  Alleen men verteld er niet bij dat een andere belasting uiteraard omhoog moet, want de staat gaat ech niet bezuinigen en dus moet er net zo veel geharkt worden.

 3. Het voorstel tot verlaging van het BTW-tarief voor producten waar geen kinderhandje aan te pas is gekomen, is op zich al het goedpraten ervan…

Comments are closed.