paulInflatieverslaafden teisterden deze week weer eens onze Belgische financiële pers met hun gekende Keynesiaanse paarderemedies tegen de crisis. Eerst was het de beurt aan aan Prof. Van Cloot, hoofdeconoom van Itinera die de “vastberaden geldschepping” van de FED en de ECB nog eens kwam loven  (zie: http://www.itinerainstitute.org/nl/bibliotheek/itinera-publicaties-presentaties/_paper/waiting-for-the-inflation-storm/ )

De onvermijdelijke hyperinflatie als gevolg daarvan wimpelt hij gewoon weg. De nooit eerder vertoonde verdubbeling van de Amerikaanse geldhoeveelheid wordt gecompenseerd door de lage omloopsnelheid zo zegt Van Cloot, en zodra de omloopsnelheid ook maar even aantrekt dan kan de FED liquiditeiten uit de markt trekken door massaal obligaties op de markt te brengen. Van Cloot verzwijgt daarbij dat de FED tegen die tijd nauwelijks nog iets koopwaardigs op zijn balans zal hebben, en enkel nog junk bonds en toxic assets zal kunnen aanbieden die je nu al aan de straatstenen niet kwijt kan en die al helemaal onverkoopbaar worden zodra de rente nog wat aantrekt. De Fed heeft zichchzelf ontwapend in de strijd tegen inflatie, en zal machteloos moeten toezien hoe mensen steeds sneller tempo zullen vluchten uit hun steeds sneller ontwaardende papieren dollars,  hopleoos op zoek naar harde activa.

Wat later op de week deed prof. De Grauwe van de K.U. Leuven er nog een schep bovenop en kwam ons nog eens uitleggen waarom we alleen ons uit deze schuldencrisis kunnen raken als onze overheid nog méér collectieve schulden bijmaakt. http://www.eurointelligence.com/article.581+M58c77743289.0.html

Hoe deze gewaardeerde Belgische prof nog onder de generatie studenten mag komen die het allemaal zal moeten afbetalen is een raadsel. De prof erkent immers volmondig dat  zulke politiek niet duurzaam kan zijn en straks uitdraait op een lagere rating van ons aller staatsschuld, oplopende rente en uiteindelijk wellicht op een catastrofe insolvabilitiet van de staat. Toch pleit De Grauwe nu al weken voor bijkomende staatsschulden, “omdat we anders in een deflatoire spiraal terecht kunnen komen”. Zolang we feesten voelen we de kater nog niet denkt De Grauwe wellicht kortzichtig. Dat zo’n roekeloze schuldopbouw het alleen maar moeilijker maakt om uit de crisis te raken kunnen ze in California getuigen.

Wie op zoek is naar een strategie om niet al zijn spaarcenten teloor te laten gaan in aanstormende inflatiegolg kan beter te rade bij de economisten van de Oostenrijkse School. Alleen zij lijken te beseffen dat deflatie een onvermijdelijke en heilzame etappe is in het duurzaam herstel en dat daarbij de nominale prijsdalingen de reële koopkracht alleen maar herstellen.

Deze podcasts van de week leggen het haarfijn uit

Guido Hülsmann explains why deflation is the way to Liberty

Peter Shiff on monetary policy and our economic future

Guido Hülsmann on the immorality of money production

meer economische podcasts bij http://workforall.net

[HTML1]

Vorig artikelDe Vrijheidsparade
Volgend artikelDemocratie in Iran
Anarchiel
Ik heb mijn "eigen stek" op het internet, te weten Anarchiel.com. Aangezien ik het echter leuk vind om op meerdere plekken mijn vaak als zeer verwrongen beschouwde denkbeelden te verkondigen, was ik zeer verheugd de mogelijkheid te krijgen om ook op Vrijspreker.nl te publiceren. En dat doe ik nu dus met veel liefde. Ongeveer alle artikelen van mijn hand die op Vrijspreker.nl verschijnen, verschijnen ook op Anarchiel.com en vice versa. De reden hierachter is eenvoudig: hoe meer "exposure", hoe groter de kans op discussie, het vergaren van nieuwe informatie en het komen tot bruikbare kennis, zal worden. Doet u gezellig mee?

1 REACTIE

Comments are closed.