PijlHoe erg is de huidige krimp in de economie? Is er werkelijk sprake van een ongekende depressie? Is de economie zich weer aan het herstellen? Zijn de positieve geluiden gerechtvaardigd? Alle antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de volgende grafiek.
 
De volgende grafiek geeft de krimp in het bruto-nationaal-product (BNP) weer van het Verenigd Koninkrijk gedurende voorgaande recessies en de huidige recessie, met als uitgangspunt de hoogste piek in het BNP voorafgaand aan de recessie.

De x-as geeft de tijd in maanden weer

Crisis in een plaatje

Wat kunnen we hieruit concluderen?
De huidige krimp in BNP is vergelijkbaar met de depressie van de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw, de zwaarste uit de recente geschiedenis.
Een groot verschil met die depressie is dat de huidige schuldenlast van overheid en bedrijfsleven vele malen zwaarder weegt. Het lapmiddel van centrale banken, ongeremde geld- en schuldcreatie, kan hierdoor niet worden afgeremd met een renteverhoging zonder rampzalige gevolgen voor markt en overheid. Voortzetting van de geldcreatie leidt uiteindelijk tot hoge inflatie en een centraal geleide economie.
Een keuze uit twee kwaden, zegt u het maar
————————
Uit TAXPLANNING met dank aan Marnix

15 REACTIES

 1. @Overheidsslaaf [2]:
  ik heb er te weinig verstand van maar ik weet wel dat in die tijd de goudkoers omlaag werd gemannipuleerd door goud te verkopen wat nog onder de grond zat.

 2. Is er ook een dergellijke grafiek van Nederland? en zo nee, hoe vergelijkbaar is de situatie in GB met Nederland?

 3. Dit is een persoonlijke mening , dus kunt je er geen echte waarde aan geven.
  Wij hadden de gulden en die is ingeleverd voor de euro. 100% minder waard dan voorheen , gecalculeerd naar de prijs van woningen.
  Nederland raakt diep in de schulden en niet alleen nedeerand ,maar ook alle europese landen krijgen daar mee te maken.
  Gevolg zal zijn dat de euro steeds minder waard zal worden , en dat men op een of andere wijze daar wat aan gaat doen.
  Het kan alleen maar betekenen dat uw geld t z t minder waard zal worden. of de lonen halveren , huizen halveren in prijs. Dat zou kunnen door alle belastingen er heffingen er af te doen , maar dan zit de overheid op zwart zaad , dus is het voor mij een raadsel hoe het zou moeten worden opgelost.

 4. Op zich is krimp helemaal niet erg. Gewoon iets minder produceren en dus ook minder consumeren. Het probleem is dat veel mensen al geconsumeerd hebben met geleend geld. Daar moeten zij nog voor gaan produceren. En dat is lastig bij gebrek aan vraag.

  Veel mensen dachten dat de huizenprijzen altijd zouden blijven stijgen. Nu blijkt dat de prijs ook naar beneden kan. Het geld dat ze geleend hadden voor dat huis is deels weg, geconsumeerd dus. Ze moeten de schuld natuurlijk nog wel terugbetalen.

  Speculeren met geleend geld heeft al eerder veel ellende veroorzaakt. Als iedereen zijn hypotheek versneld af moet lossen blijft er weinig geld over om te spenderen en dat vergroot het gebrek aan vraag en dat leidt tot een verdere krimp. Iemand met schulden kan het dus nog lastig krijgen.

  Frenkelfrank [11] reageerde op deze reactie.

 5. Oplossing?
  Wie het weet mag het zeggen.

  Maar een crisis die ontstaan is door te veel geld uit dunne lucht te maken door de overheden, trachten op te lossen door NOG MEER geld uit dunne lucht te maken, is natuurlijk waanzin en ons dieper in de put helpen.

  Wel
  -Stoppen met geld creeren uit dunne lucht.
  -stoppen met overheidstekorten en allen maar (om te beginnen) begrotingen zonder één cent te korten.
  -geen susidies meer uit belastinggeld.

  Deze eenvoudige eerste stappen zouden ons in ieder geval op de juiste koers zetten

 6. Ik wens enige nuanceringen te plaatsen bij dit artikel.

  1] Er is altijd een grafiek samen te stellen die je stelling bewijst, zeker in complexe gebieden als de economie en de klimaat “wetenschap”. Vrijsprekers dienen volgens mij zeer voorzichtig te zijn met claims als “de grafiek die alles verklaart”. Dat wil niet zeggen dat dit geen interessante grafiek is, deze verdient zeker aandacht.

  2] Het is niet meer dan logisch dat er een correctie plaats vindt na de dotcom bubble en de housing bubble. Deze correctie is alleen maar gezond en toe te juichen. Teveel kapitaal is te lang naar niet renderende ondernemingen gegaan. Kapitaal is te goedkoop gemaakt.

  3] Dit (lage interest percentage) is volgens mij bewust overheidsbeleid geweest, teveel partijen hadden profijt van deze bubbles. Indien deze correctie nu niet kwam dan kwam deze later en waren de gevolgen vervelender. Dus hoe gek het ook klinkt, deze correctie is toe te juichen. En dank is verschuldigd aan de speculanten die dit zagen aankomen en de trein tot stoppen hebben gebracht voordat meer schade werd aangericht. Het enige nadeel van deze crisis is dat populisme verder is toegenomen en dat politici dit gebruiken als legitimatie voor verder overheidsingrijpen. Gek genoeg wordt de kapitaalmarkt door de overheid reeds beinvloed door de rente percentages die de Fed en andere centrale banken proberen te vaststellen. Zou dit nu niet de marktverstorende factor zijn die deze crisis mede heeft veroorzaakt? De vraag stellen is deze beantwoorden.

  4] Indien overheden belang hebben bij devaluatie, inflatie dan wel hyperinflatie dan zal dit plaats vinden. Dus de vraag is welke overheid relatief veel schulden in het buitenland heeft uitstaan en de aan een hoge inflatie gekoppelde devaluatie niet als een probleem ziet. Hyperinflatie is de ultieme herverdeling van geld richting de overheid. En het is te beargumenteren dat gevallen van hyperinflatie meestal een bewuste keuze zijn geweest van de betreffende overheden die de andere alternatieven nog minder aantrekkelijk vonden. De opmerking in het artikel: –zonder rampzalige gevolgen voor markt en overheid– kan ik dus niet onderschrijven, juist de overheid heeft in bepaalde gevallen heel veel te winnen bij hyperinflatie dan wel een staatsbankroet. Als burger dien je tijdig te herkennen welke staat als eerste voor deze ultieme herverdelingsoptie kiest en de conclusies te trekken in de beleggingsportfolio.

  5] De centraal geleide economie waaraan in dit artikel gerefereerd wordt is volgens mij reeds een feit op het moment dat het centrale ruilmiddel en de prijs daarvan, geld en interest, centraal bepaald worden en niet door de markt. Je kan het dan alleen nog maar hebben over de gradatie. Indien de prijs van kapitaal niet vrij is en de omvang van de geldhoeveelheid bewust wordt vergroot dan wel verkleind al naar gelang de politieke wenselijkheid (door zogenaamd onafhankelijke instituten) dan wordt het ruilmiddel van de economie beheerst door de overheid. Controleer je het ruilmiddel dan controleer je de economie.

  De conclusie die we waarschijnlijk delen is dus: de prijs van kapitaal en de geldhoeveelheid dienen meer te worden vrijgegeven. Nadat we jarenlang van hoogconjunctuur hebben geprofiteerd dienen we nu te beseffen dat door marktverstorende factoren het dalletje dieper is dan nodig was. En dat de schuldigen niet in eerste instantie de speculanten en beurshandelaren zijn geweest. Juist doordat er speculanten waren die zagen dat dit een onhoudbare bubble was is deze geklapt, als het aan de overheden en centrale banken had gelegen had er nog geen correctie plaats gevonden en leefden we nog op een roze wolk. Dat blijkt wel uit hun geloof dat ze de economie moeten en kunnen bijsturen omdat zij het beter weten dan de markt.

  NB, dat de schuldenlast nu zwaarder weegt voor de overheid kan ik niet onderschrijven, tijdens de crisis van de jaren dertig waren de overheden nog deels aan goudpariteiten gebonden, nu is het allemaal funny money en kunnen de persen draaien, of de interest percentages verlaagd worden.

 7. 1. De grafiek verklaart niet alles, maar geeft wel antwoord op de vragen die in de eerste alinea genoemd worden.

  4. Het aanzetten van de geldpersen is niet zonder gevolgen. In de jaren zeventig dit men dit, monitization, met als gevolg hoge inflatiecijfers. De overheidsschuld wordt dan wel minder waard, maar de staatsobligatiemarkt stort in, kostenposten zoals ambtenaar salarissen worden hoger en belastinginkomsten nemen relatief af. Netto resultaat is negatief.

  Hyperinflatie veroorzaakt chaos en soms revoluties. Het is heel lastig voor een overheid om greep te houden op een samenleving wanneer zij haar medewerkers niet langer kan betalen.

  De koers die men nu vaart, girale geldcreatie via financiële instituties voorkomt een nog diepere val.
  Het probleem is dat men hiermee niet stoppen kan.

  Een renteverhoging verhoogt de prijs van kapitaal op het moment dat zowel markt als overheid er alles aan moeten doen om dit aan te blijven trekken. Het proces van monitization vindt nu indirect plaats via grote financiële instituties, die obligaties inkopen, waardoor er meer geld gecreëerd kan worden, waardoor instituties meer obligaties kunnen kopen, waardoor er meer geld gecreëerd kan worden enzovoorts.

  Het proces dat Ron Paul aanduidt als ‘reinflating the bubble’. Verhoogt men alsnog de rente, dan barst de zeepbel pas echt.

  Vandaar de conclusie: een keuze tussen hyperinflatie met Mad Max scenario’s of zware depressie met gaarkeukens.

 8. Dat het netto resultaat van de geldpers aanzetten voor een economie meestal negatief is, is helder. De nuanceringen hier zijn aan de ene kant de Cantillon effecten, waarbij degenen die het geld scheppen, of zoveel mogelijk vooraan in de geldcreatie keten zitten, relatief beter af zijn dan anderen. Aan de andere kant is het een ultieme herverdeling waarbij degenen die geld hebben uitgeleend worden geplukt.

  Tientallen jaren lang heeft de wereld een onverzadigbare dorst gehad voor dollars, eerst de oliesheiks, daarna de Chinezen. Doordat de goudpariteit is doorbroken stelde dit de VS in staat andere onevenwichtigheden (oa de veel te lage binnenlandse besparingen) te compenseren. De wereld zit met heel veel dollars opgescheept, en heeft nu met de komst van de Euro een alternatief. Onafhankelijk van wat er gebeurt met verdere geldschepping in de VS ligt het lot van de dollar voor een groot deel in handen van het buitenland.

  De VS is het tientallen jaren lang gelukt weg te komen met onevenwichtigheden in de economie (handelsbalans, binnenlandse besparingen etc). Er gaat een geweldige veerkracht schuil achter de VS. Een devaluatie van de dollar van enkele tientallen procenten betekent een impuls voor de economie, het wegstrepen van een deel van de schulden, en bruine broeken voor eenieder die geld in dollars heeft uitgeleend. De prijs is dan wel hogere interestpercentages, dit zal de positieve effecten op de handelsbalans deels teniet doen. Er zijn dus meer scenario’s mogelijk dan de gaarkeuken of de hyperinflatie.

 9. De probleemgevallen met CDO’tjes worden dus gewoon vernietigd en ze zeggen dat ze nooit een lening aan jou hebben verstrekt…Lijkt dit de oplossing van het probleem te zijn.

  Het mooie is dat banken aan de procedure ook nog geld verdienen…

  Dit is natuurlijk allemaal al uitgedacht door deze schurken.

  Als dit geen groot nieuws is??? WTF????
  De overheid moet censureren, dat kan niet anders!

  Bekijk onderstaande link:
  http://tycoonreport.tycoonresearch.com/articles/147980015/here-s-one-for-the-little-guy

 10. Het BNP is een lastig objectief te formuleren begrip. De daling in deze crisis is niet alleen toe te schrijven aan afnemende productie, maar ook aan een daling in de waarde van goederen, zoals huizen. Kortom het zegt allemaal niet zo veel en als het al iets zegt, krijg je ongetwijfeld dertig interpretaties.
  Zelf houd ik mij vast aan de volgende uitspraak (geen idee van wie, maar hoorde het gisteren bij toeval op de BBC): Als jouw buurman zijn baan verliest, is er sprake van een recessie. als jezelf je baan verliest, is er sprake van een depressie. Kortom, ook die termen zijn nogal subjectief.

 11. @Frenkelfrank [11]:

  Zekerheid omtrent wat er komen gaat – inflatie of deflatie – hebben we niet. Wie weet wat de Greenspans, Bernanke’s en Madoff’s van plan zijn met het geld.

 12. De partij die het meest profiteert van hyperinflatie is de partij met de meeste schulden die het geleende geld in hard assets heeft zitten. Als de burger in anticipatie van hoge inflatie dieper in de schulden is gegaan dan de gelddrukker, zal de gelddrukker niet profiteren van zijn gedrukken en het daarom niet doen. Hij zal de geldhoeveelheid verkrappen en de failliette te hard gehefboomde assets uit de boom schudden.
  Als de gelddrukker dieper in de schulden zit dan de burger, zullen bij verder gelddrukken assets in zijn zak verdwijnen. In dit geval zal hij wel profiteren en een goed gevoel krijgen bij gelddrukken.
  De vraag is dus mi: wie zit er het meest in de schulden?

Comments are closed.