euneecomiteDe Duitse grondwet staat uitdrukkelijk toe dat de Bondsrepubliek meedoet aan de Europese Unie en bevoegdheden overdraagt aan Brussel.

Hij moet echter voldoende ruimte blijven voor het parlement van het soevereine Duitsland om de eigen samenleving, economie en cultuur vorm te geven.

Dat heeft de Duitse Federale Constitutionele Hof dinsdag gezegd in zijn arrest over het verdrag van Lissabon.

Bondsdag en bondsraad, die samen het Duitse parlement vormen, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om te waken over de manier waarop de Europese integratie wordt vormgegeven. Dat geldt vooral voor de mensenrechten en burgerrechten, die in de Duitse grondwet een centrale rol spelen.

De hoogste Duitse rechters wijzen erop dat de interpretatie van die rechten plaatsvindt in cultureel, historisch en taalkundig bepaald denkkaders. Daarom is het belangrijk dat over beslissingen die de grondrechten raken, een debat plaatsvindt in het Duitse parlement, voorbereid in de politieke partijen, waarin zich de wil van het volk uitkristalliseert.

Bron: ANP/Tiscali.

Het lijkt erop dat het Duitse parlement nog wat “huiswerk” moet doen, alvorens het verdrag van Lissabon te ratificeren.

Aan de andere kant kan met deze uitspraak van de hoogste Duitse rechters het parlement alle kanten op.

In Wikipedia heb ik het woord soeverein of soevereiniteit opgezocht en de volgende “definitie” gevonden.

Soevereiniteit is het recht van een politieke entiteit zijn macht uitoefenen. In het internationaal recht is soevereiniteit een belangrijk concept, daar het gaat om het respect voor elkaars grenzen en het recht om gezag uitoefenen binnen de grenzen van de nationale staat (het zelfbeschikkingsrecht). Dit betekent dat een andere staat niet het recht heeft zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden en dat zij zich onthoudt van agressie tegen de soevereine staat. Soevereiniteit betekent ook dat een soevereine staat geen enkel gezag over een andere soevereine staat kan uitoefenen.

En hier zit de tegenstrijdigheid. Als de Duitse grondwet uitdrukkelijk toestaat dat de Bondsrepubliek mee mag doen aan de Europese unie en bevoegdheden over kan dragen aan Brussel dan kan volgens mij op dat moment al niet meer over een soevereine staat gepraat worden.

Want waarom zou een soevereine staat vrijwillig het zelfbeschikkingsrecht of gedeelten daarvan overhevelen naar een “landenkartel”, en zichzelf nog steeds soeverein blijven noemen?

Volgens mij is dit voor de Duitse politici reden genoeg om het verdrag van Lissabon alsnog te ratificeren.

Het enige hoopvolle aan de uitspraak van de hoogste Duitse rechters is dat het debat in het Duitse parlement een weerspiegeling dient te zijn van de wil van het volk.

En zolang het Duitse parlement geen referendum uitschrijft, om het Duitse volk de mogelijkheid te bieden om voor of tegen het verdrag van Lissabon te stemmen, dan voor zie ik dat het ook in Duitsland een hamerstuk wordt net als in Nederland.

Mijn enige hoop is dus, dat er in Duitsland een beweging ontstaat, die van de Duitse overheid eist dat er een referendum gehouden wordt.

2 REACTIES

  1. @Hub Jongen [1]: Tja… Het nee van de Nederlandse burger was voor de Nederlandse politici ook reden genoeg om het verraad van Lissabon te ratificeren. Wie zegt dat Duitse politici WEL naar hun volk luisteren als de Nederlandse politici dat ook niet doen…

Comments are closed.