…in de Verenigde Staten en Engeland. Ondanks de kredietcrisis en de priorities-students_000prijsverhogingen van het lesgeld blijven de leerlingen toestromen. Vergeleken met vorig jaar zijn er 14% meer aanmeldingen op Ethical Culture Fieldston, een privéschool in New York. Ouders willen nu eenmaal het beste voor hun kinderen en particuliere scholing vervult hun wens vele malen beter dan een openbare onderwijsinstelling ooit zou kunnen. De particuliere school is populairder dan ooit.‘Sommige ouders vrezen dat het lagere niveau van de openbare scholen door de recessie nog slechter wordt. En sommigen zien in de verslechterde arbeidsmarkt een reden temeer om hun kinderen betere scholing te geven.’ Aldus Myra McGovern van de National Association of Independent Schools (NAIS). De NAIS vertegenwoordigt rond 1.400 van de pakweg 30.000 particuliere scholen in de VS.

In Engeland is er dezelfde trend: Leerlingenaantallen groeien gestaag en de belangstelling blijft hoog volgens David Lyscom van de Independent Schools Council (ISC), die 1.280 particuliere scholen onder haar hoede heeft.

En goedkoop is het niet. Het lesgeld is sneller gestegen dan de inkomens in beide landen en is zelfs verdubbeld in de afgelopen 25 jaar. Het gemiddelde bedrag per jaar op een ISC school is meer dan 12.000 (Britse) pond per jaar. De ouders met kinderen op een NAIS school betalen rond de 20.000 dollar per jaar. Volgens een schatting zal de prijsstijging dit najaar rond de 2 a 4 % bedragen.

De meeste vraag naar particuliere scholing zit in de grote steden. Daar kan  onroerend goed echter schaars en duur zijn en is de lokale overheid op zijn zachtst gezegd minder bereidwillig om mee te werken. ‘ Overheidsorganen proberen overal obstakels op te werpen en zijn meer geinteresseerd in hun verkeersplannen dan in educatie’, zegt Robert Whelan van Civitas, een denktank die de New Model Schools runt. De New Model Schools zijn particuliere scholen met een lage bijdrage (rond 5.000 pond per jaar).

Nederland loopt op deze twee landen behoorlijk achter met pakweg 3.500 leerlingen in het particuliere onderwijs met een totaal leerlingenaantal van 940.000 in het voortgezet onderwijs. Daarbij blijft het grote obstakel dat de ouders in Nederland drie keer betalen: 2x via verplichte belastingafdracht aan het steeds slechter wordende openbaar onderwijs en 1x aan particulier onderwijs dat dankzij de overheid (regelgeving, belasting, sociale premies) ook nog eens te duur is. Daarbij laat de politiek en de main stream media geen kans onbenut om het particulier onderwijs in een kwaad daglicht te stellen.

De voordelen van particuliere scholen t.o.v. openbaar zijn o.a. structuur, discipline en resultaten. Maar het grootste goed is het belang dat particuliere onderwijsinstellingen hebben bij het goed presteren en slagen van hun klanten. Dat gegeven ontbreekt totaal in het openbare onderwijssysteem. Voeg daarbij de politieke destructiedrift van de afgelopen dertig jaar en het faillisement van het onderwijs is een feit. Als u zich wilt orienteren in de particuliere sector dan vindt u hier een kort overzicht.

 

15 REACTIES

 1. De voordelen van particuliere scholen t.o.v. openbaar zijn o.a. structuur, discipline en resultaten.”

  Ik kan mij veel betere voorbeelden bedenken.
  Je wil je kinderen geen blijvend hersenletsel aandoen.
  De overheid is zich niet met onderwijs gaan bemoeien omdat anders arme mensen zich geen onderwijs konden veroorloven.
  Ze zijn zich er mee gaan bemoeien omdat dat de beste manier is om je propaganda blijvende schade te laten aanrichten.
  Niet voor niets leren ze op de staatsgoelags dat de overheid moreel superieur is aan het klootjesvolk.
  Dat hebben ze heel goed afgekeken van de kerk.
  Je moet ze pakken wanneer ze jong zijn.
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  beek [8] reageerde op deze reactie.

 2. @Liberty 5-3000 [1]:
  “Je wil je kinderen geen blijvend hersenletsel aandoen.”

  Dat klopt. Ayn Rand heeft dat uitgelegd met de vergelijking met middeleeuwse zigeuners die kinderen lieten opgroeien in een bloempot. Daardoor werden de lichamen zodanig misvormd, dat ze hen op de kermis voor geld konden ten toon stellen.
  Ik meen dat Victor Hugo het heeft over “compratshico’s.

  Net als die lichamen onherstelbaar waren, worden ook de hersenen van kinderen onherstelbaar misvormt.
  Al heb ik wel het idee dat sommigen er toch bovenuit groeien.

 3. Jammer dat ook particulier onderwijs in dit land zeer gereguleerd wordt (anders ontkend de overheid je wettige bestaan) ( http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/geldigheidsdatum_21-06-2009 )Jammer dat ook particulier onderwijs in dit land zeer gereguleerd wordt (anders ontkend de overheid je wettige bestaan

  Oftewel, het heeft zeker zijn voordelen maar nogsteeds MOET je roeien met de door de overheid gecontrolleerde riemen.

 4. Een actuele ontwikkeling van de laatste tijd in Amdsterdam zal er wellicht voor zorgen dat particuliere scholen populairder worden. Vorige week werd bekend gemaakt dat de gemeente amsterdam leerlingen op lagere scholen gaat reguleren: alle kinderen van zwarte en witte scholen op een hoop, en vervolgens “eerlijk” verdelen naar “niveau” over alle scholen. Ouders kunnen slechts een voorkeurschool opgeven, maar uiteindelijk zal de gemeente bepalen waar uw kroost les kan krijgen. En dit allemaal om het niveauverschil tussen zwarte en witte scholen te verkleinen.
  Van den gekke natuurlijk, herverdelen betekend in de eerste plaats verlaging van het niveau op ALLE scholen. Verder is het onder dwang plaatsen van kinderen op een school iets dat in de ergste regimes zoals de sovjetubie thuishoort.

 5. De verhouding leraren(staatsonderwijs) / totaal aantal ambtenaren is ook bizar in Nederland.
  Bijkomend voordeel zou dus zijn dat het aantal ambtenaren gigantisch naar beneden schiet.

  Veel leraren zien zichzelf niet als ambtenaar hoewel ze dat technisch gezien natuurlijk wel zijn. Vraag aan een willekeurige ABN AMRO werknemer of hij zich ambtenaar voelt, beetje zo een verhaal.

  Potentie voor een overstap naar particulier onderwijs is er dus zeker. Er moet vooral draagvlak binnen de lerarenpoel zelf gevonden worden. Misschien willen ze zelf wel een schooltje opzetten. Praktisch denken.

  Maar ook van “bovenaf” moet er een cultuurverandering plaatsvinden. Iemand zou dat blaadje van de Algemene Onderwijsbond eens flink moeten bestoken zodat ze wat artikeltjes over particulier onderwijs gaan plaatsen.

 6. @Liberty 5-3000 [1]:

  Ach so…
  Dus dat ‘staats’onderwijs wil vooral kinderhersentjes misvormen, aldus deze libertarier.
  Waarbij hij voor zijn gemak maar even vergeet dat Nederland ook nog het bijzonder onderwijs kende: vrij onderwijs op basis van voorkeuren van ouders. Vrij tot zeker de tachtiger jaren.

  Maar dan… schijnt het particulier onderwijs een beter alternatief te zijn volgens die libertariers.
  Terwijl bij particuliere scholen ouders nog veel meer de mogelijkheid hebben een school te stichten geheel naar eigen levensovertuigingen, zonder overheidsinvloed.
  Op dat soort scholen is dus de vrijheid om de kinderhersenen te ‘misvormen’ (indoctrineren zegt men ook wel) nog vele malen groter geworden.

  Een wel erg slecht overdacht alternatief voor het ‘misvormen’ van de kinderhersenen, zou ik zeggen.
  Nietwaar, liberty?

  Liberty 5-3000 [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Free-M. [5]: “Heeft er iemand overigens ervaring met een particuliere school? Zo ja, zou je hier wat ervaringen erover kunnen delen.”

  Hangt ervan af hoe je het bekijkt.
  Zelf zat ik in de jaren ’80 op een van de “elitescholen” in Den Haag, (uit het rijtje met o.a. het Nederlands Lyceum, het Vrijzinnig Christelijk Lyceum en het Rijnlands Lyceum in Wassenaar) die toen ca. NFL 600 per kind aan schoolgeld vroegen. Dat lijkt niet veel, maar het was afdoende om het plebs buiten te houden. Niet dat alle leerlingen nou (echt) rijk waren (de ouders bedoel ik), maar op een verdwaalde schilderwijker na waarvan god mag weten hoe die er verzeild was geraakt, waren pakweg 90% van de leerlingen uit de upper ten van de bevolking. Sommigen hadden inderdaad ECHT rijke ouders, maar dat waren ook uitzonderingen. Op een klas van 25 (tot in 4 VWO, later waren er geen duidelijk te onderscheiden klassen meer), telde je 8 kinderen wiens vader in een kaderfunctie voor Shell werkte (en als expat werd uitgezonden maar nu weer eens in NL was) en 5 wiens ouders als diplomaat voor buitenlandse zaken werkten en nu weer eens enkele jaren in NL waren. Vele leerlingen hadden in 1 of meer vreemde landen gewoond en dat was wel appart en interessant.

  Ofschoon de school dus geld kostte (zij het inderdaad weinig t.o.v. echte prive-scholen) was het onderwijs er overeenkomstig overheidsbepalingen. Alleen had de schoolleiding het in die zin verstrengd dat men 3 keer zoveel boeken moest lezen voor zowel Nederlands als vreemde talen, als in andere scholen. Ook was de “interne lat” wat hoger gelegd waardoor leerlingen harder hun best moesten doen en waardoor ze in het laatste jaar op het centraal schriftelijk eindexamen hoger scoorden dan op de schoolonderzoeken eerder in het jaar.
  In zowat alle scholen is dit precies andersom en aangezien het gemiddelde cijfer telt, kunnen ze zo marginale leerlingen toch net laten slagen. Immers een 6 op de SO’s en een 5 op het centraal schriftelijk vormt samen een 5,5 en dan heb je het net gehaald. Bij ons zou iemand die maar een 5 op het CS haalt, echter maar een 4 op zijn SO’s gehaald hebben en dus niet geslaagd zijn. Maar in wezen werkte het andersom. Enerzijds was de school dus streng en dat had zijn voordelen, maar ergens is het natuurlijk vervelend want als je 6 op je CS haalt op een andere school en daarvoor een 7 op je SO’s, heb je een 6,5 (afgerond 7) en als dezelfde persoon bij ons had gezeten dan was die 6 ceteris paribus voorafgegaan door een 5 en dan is zijn gemiddelde 5,5 (afegerond 6). Nu is het zo dat voor sommige universitaire studies geloot werd of er minstens een plaatsngscommissie bestond en dat je cijferlijst daarbij een rol speelde. Maar daarbij gebruikte men telkens je gemiddelde eindcijfer, zodat wie op een “makkelijke school” zat, in het voordeel was en dat is in die zin onlogisch dat iedereen hetzelfde CS had gemaakt, dus het zou veel logischer zijn om alleen dit als universele maatstaf te gebruiken.
  Anderzijds is het natuurlijk zo dat als iemand op zijn CS voor eenzelfde prestatie een lager cijfer haalt, hij gestimuleerd wordt om extra zijn best te doen voor het CS. En daardoor presteert hij veelal beter en heeft ie in feite meer kennis (wat hem wellicht later in het leven ten goede komt). Alleen soms toch nog een lager gemiddeld eindcijfer. Als die gemiddelde eindcijfers geen rol zouden spelen, heeft het dus alleen maar voordelen dat onze school zo streng was, maar als juist dit ervoor zorgt dat je wordt uitgeloot voor een studie en iemand anders die niet beter is wordt ingeloot omdat hij optisch een hoger gemiddeld eindcijfer heeft, dan kan dit natuurlijk wel schadelijke gevlgen hebben voor je verdere (studie)carriere.
  Tot zover mijn “prive”-school die eigenlijk een gewone school was als alle andere maar die wel enerzijds een wat beter publiek had (nou ja, afgezien van die ambtenarenkinderen) 😉 en anderzijds ouderwets streng was, met zijn voordelen (en een nadeel omdat systemen buiten haar om dit in wezen afstraften).
  Maar nu over de echte “prive-scholen”.

  Er was in Den Haag ook een zg. Luzac college. Dat was duur maar daar kreeg je dan veel meer begeleiding.
  Weet echter wel dat deze zg. prive-scholen (prijskaartje toen ca, NFL 8000 per jaar als ik me goed herinner) in wezen slechts voorbereiden op hetzelfde eindexamen, m.a.w. zelfs als is de lesmethode beter of persoonlijker, de inhoud is gewoon dezelfde brainwashing. In de les geschiedenis krijg je dus niet ineens andere feiten dan de propaganda van om het even welke staatsschool.
  Ook kon je er 2 jaar in 1 doen. Klinkt goed, maar … wie gingen er heen?
  Vooral rijkeluiskinderen (o.a. van onze school) die het niet hadden gehaald de eerte keer en wier ouders besloten om op zeker te spelen om dan maar met veel geld veel persoonlijke begeleiding te kopen.
  Wie er ook heen gingen en dan m.n. naar dat 2-in-1-traject, waren kinderen die eerst “voorzichtigheidshalve” voor de HAVO hadden gekozen en die normaliter als ze een VWO-diploma wilden halen dan eerst 5 VWO moesten doen en daarna pas 6 VWO. Maar dat zou hen dus een jaar kosten en dus besloten velen (of hun ouders) om voor dit 2-in-1-traject te kiezen.
  Zo, het bestond dus maar afgezien van het feit dat de inhoud van het lespakket gewoon dezelfde is als die aan een willekeurige staatsschool, was er ook niemand die er zijn kinderen “gewoon” heenzond. Ik heb nooit iemand gehoord die besloot om na 4 VWO even 2-in-1 te doen om alzo een jaar tijd te besparen en meer geld te kunnen verdienen.
  Erheen gaan was dus nooit echt een positieve keuze, doch eerder een negatieve: na gezakt te zijn voor het eindexamen VWO of na geslaagd te zijn voor de lagere richting proberen tijdsverlies te vermijden bij het halen avn het VWO diploma. Maar niemand koos er dus bewust de eerste keer voor omdat het odnerwijs zoveel beter was of om een jaar tijd te besparen.

  Het slagingspercentage van mensen die herkansten op Luzac was vrij hoog (maar zeker geen 100%) maar ik denk niet dat dit veel hoger zal gelegen hebben dan wie -uit eenzelfde milieu, waar ook van thuisuit veel belang aan onderwijs gehecht werd- gewoon op onze eigen school herkanste (zonder dat extra prijskaartje). Voor mensen uit andere middens (waar thuis anders met scholing wordt omgegaan en geen ondersteuning is door een hoger opgeleide ouder etc.) kan het misschien wel een significant verschil maken of ie herkanst op zijn gewone school dan wel op Luzac. Maar ik denk dat het juist op onze “eliteschool” niet veel uitmaakte.
  Ironisch is dan wel dat juist degenen waar de impact het laagste is, het zich wel konden veroorloven en er (domweg) flink geld aan uitgaven, terwijl diegenen die er het meest nut van zouden gehad hebben, het zich simpelweg niet konden veroorloven.
  Mijn conclusie is dus eerder dat de scholen eigenlijk amper nuttig zijn voor wie ze kan betalen.

  MAAR … niettemin ben ik sterke voorstander van privatisering van het onderwijs, simpelweg omdat er dan meer concurrentie is, wat de prijs en/of de kwaliteit ten goede zal komen. Nu ontbreekt die prikkel simpelweg. En vooral omdat ik wil dat ook de lesstof vrijgegeven wordt. Een ECHTE privatisering dus. Een DEREGULERING vooral.

  Mijn grootste bezwaar tegen een nodeloos duur Luzac in de huidige (of toenmalige) context, is dat ze toch doodleuk exact dezelfde inhoud voorschotelden als de gewone scholen.
  Het enige verschil zat hem in de veel kleinere klassen en de presoonlijke begeleiding. Maar of je dat nodig hebt, hangt eigenlijk vooral af van de aanleg van het kind en van zijn discipline. En eerlijk gezegd, ben ik daar nogal sceptisch over: in de praktijk bleek gewoon dat het alleen de zwakkere broertjes waren die daar gingen herkansen. Meestal haalden ze wel een diploma, maar dan is de volgende vraag: wat nu? Gaan ze vervolgens op de universiteit ook jarenlang aan het handje worden gehouden en gaan ze daar ook alles nog eens een 2e keer uitgelegd krijgen? Als ik terugkijk naar mijn ex-klasgenoten die bij Luzac herkansten, dan stel ik slechts vast dat geen een van degenen die alsnog trots hun VWO-diploma haalden, later op de universiteit er wat van terecht bracht. M.a.w. het betrof slechts uitstel van executie. Dat ene stukje papier hebben ze dan toch nog, maar uiteindelijk werd het probleem gewoon verschoven naar de volgende horde. En laten we wel wezen, met alleen maar VWO ben je nou ook weer niet zoveel. Dus was het dat dan waard om er zowel tijd als geld in te pompen om uiteindelijk toch geen hoger diploma te behalen? (En zouden ze bij een gewone herkansing op onze eigen school dat VWO-papiertje ook niet gehaald hebben?)

  Als ooit het hele onderwijs geprivatiseerd zou worden (van kleuterschool tot universiteit) dan lijkt me dat een goede zaak. Maar als iemand me in de huidige context vraagt of ie zijn kleine naar Luzac moet sturen, zou ik hem dit afraden. Stuur hem gewoon naar een gewone school met de beste reputatie cq. naar een “elite”-school (die slechts peanuts kost in vergelijking met echte prive-scholen maar waar 90% van de scholieren toch uit een top 10% milieu komt). Maar verspil als ouders je geld niet aan een Luzac. Als je kind een kasplantje is, haakt hij later toch wel af want je kan hem niet zijn hele leven lang bij het handje blijven houden.

  Free-M. [14] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [8]:
  ” Op dat soort scholen is dus de vrijheid om de kinderhersenen te ‘misvormen’ (indoctrineren zegt men ook wel) nog vele malen groter geworden.”

  Tja, ik wil ook niet zeggen dat een vrije samenleving kan voorkomen dat er zoiets kan bestaan als scholen die foute morele waarden aanleren.
  Dat zijn de verantwoordelijkheden van de ouders die daarna verantwoording moeten afleggen tegen hun kinderen.
  Wat ik wel kan zeggen dat er momenteel geen keuze is en u nu alleen maar kunt kiezen uit scholen die absoluten onderwijzen.
  U moet dat toch weten als product van zo’n gedachtespinsel.
  beek [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Liberty 5-3000 [10]:

  Alleen maar scholen die ‘absoluten’ onderwijzen.
  En met deze grandioze leegheid schijnt ‘liberty’ (die ook al weet welke scholen ‘fout’ zijn, zelfs zonder de leerkrachten te kennen) te denken dat hij iets zinnigs heeft gezegd.
  Zo ziet men weer eens een hol vat aan het woord.
  Is ook vrijheid: de vrijheid nietszeggend te orakelen.

 10. beek,

  Niets en niemand schijnt te kunnen ontsnappen aan de toorn van beek. Hij blinkt uit in het uitkramen van onzin. Zijn ad-hominems komen voort uit – ja, uit wat eigenlijk ? Wat heb je jezelf aan laten doen door Liberty 5-3000 ?

  “een hol vat aan het woord” is jouw zelfreflectie. In jouw wereld zou je zelf niet eens aan het woord mogen zijn.

  Moge degene in wie/hetgeen je gelooft, je genadig zijn. Mijn genade krijg je in ieder geval niet.

  beek [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Andre [12]:

  Misschien kan Andre dan uitleggen hoe particulier onderwijs de ouders niet nog meer in staat zal stellen de kinderhersenen naar eigen wens ‘zogenaamd te misvormen.
  Want daar begon ik over.
  Qua zogenaamde ‘misvorming’ biedt het particulier onderwijs veel meer mogelijkheden.

  De rest van jouw reactie kan uiteraard direct de prullenbak in.

 12. @.M [9]:

  Bedankt voor je uitgebreide verhaal. Ik heb er een hoop van opgestoken.

  “MAAR … niettemin ben ik sterke voorstander van privatisering van het onderwijs, simpelweg omdat er dan meer concurrentie is, wat de prijs en/of de kwaliteit ten goede zal komen. Nu ontbreekt die prikkel simpelweg. En vooral omdat ik wil dat ook de lesstof vrijgegeven wordt. Een ECHTE privatisering dus. Een DEREGULERING vooral.”

  Belangrijk punt wat je hier aanstipt. Je kan wel de scholen ‘privatiseren’ en dan betere prijs/kwaliteit krijgen, maar als de scholen alleen maar beter worden het overbrengen van wat de staat voorschrijft, dan mis je alsnog het uiteindelijke doel van scholing.

  In het hoger onderwijs wordt particulier onderwijs wel steeds meer geaccepteerd. Zie bijvoorbeeld het LOI en of het NCOI. Dit zijn beide particuliere onderwijs instellingen die samen toch enkele tienduizenden mensen hebben opgeleid.
  Wat deze instellingen speciaal maakt is dat ze de prijzen proberen laag te houden door zo veel mogelijk gebruik te maken van zelfstudie en online lesmethoden (innovatie).
  En het is dat laatste, de online lesmethoden, die nog niet zijn doorgedrongen in het basis- en middelbaar onderwijs. Terwijl dit juist voor flinke kosten besparingen kan zorgen en daarmee dit segment van de onderwijsmarkt kan openbreken. Hm. Een kans?

 13. @Free-M. [5]: Ik heb ook op zo’n 2-in-1 jaartrajectschool (wat een woord) gezeten en ik kan zeggen dat er verdomd weinig tijd overbleef om arme (puber)zieltjes te misvormen met verkeerde ideeën. (Dat deden wij wel met de linkse studenten/leraren!, ha, mooie tijd ;-)) Verder was het was gewoon verdomd hard werken om die 6 of 7 vakken in 1 jaar te doen (schriftelijk en mondeling staatsexamen, dus niks geen gemanipuleer met cijfers van het mondeling examen door de school zelf!) en er nog een beetje een leuk leven naast te hebben ook. Geen schooltijd besteden aan nuttige flauwekul als maatschappelijke vorming (u weet wel), textiele werkvormen, tekenen, handenarbeid enz. onder het motto: gewoon lekker hard werken, hobbies doe je maar in de vrije tijd. Heeft prima gewerkt, bijna iedereen haalde zijn papiertje dankzij eigen inzet en een intensieve begeleiding. En nee: zwakke broeders/zusters werden niet halverwege het jaar gedumpt om de resultaten van de school als geheel op te krikken! Het werkte simpelweg zoals een mens met gezond verstand van een school mag verwachten! Daar zouden de onderwijsologen en -gogen in Den Haag, Zoetermeer of waar dat slag tegenwoordig huist nog wat kunnen leren!

Comments are closed.