de denker van RodinGebaseerd op een opmerking van een collega en totaal niet onderbouwd: “defensief denken door beleidsmakers veroorzaakt een slappe maatschappij.”
Zou dit waar kunnen zijn? Wie waren vroeger (in de oudheid) de beleidsmakers, wie waren de denkers, waar kwamen ze vandaan? En hoe is dat nu?

En vooral: kunnen daar conclusies uit getrokken worden? Conclusies in de zin, dat de meeste landen vervallen in een beschermende omgeving voor iedereen die ook maar één tiende procent niet voor zichzelf zou kunnen zorgen. Voor iedereen die ook maar een greintje verwijderd is van de perfectie (en wie is dat niet?) hebben we allerlei sociale en financiële vangnetten. Waarbij altijd “die anderen” geacht én verplicht worden deze vangnetten te financieren.

Hoe het gegaan zou kúnnen zijn:
Vroeger, laten we zeggen: tijdens het ontstaan van sociale structuren en samenlevingen, bestonden de denkers uit louter creatievelingen. Kunstenaars, technici, medici, wetenschappers, allemaal denkers die iets creatiefs schiepen en/of oplossend denkvermogen bezaten om problemen te lijf te gaan. Vandaar dat die citaten van Plato, Socrates en nog een paar van die kwajongens nog steeds zo actueel zijn: in de eeuwen waarin deze heerschappen leefden is eigenlijk de basis van onze moderne wetenschap uitgevonden.
Samenlevingen waren toen nog “in vorming” en kwamen later vooral (steeds meer) in ontwikkeling onder invloed van religie. Die religie kreeg steeds meer macht. En wie waren de “beleidsmakers” in religieuze kringen? Juist: defensieve denkers! Uitsluitend op gevoel (zonder wetenschappelijk bewijs) verdedigen en argumenteren waarom hun religie/ideologie zo goed was. Zo werd in de loop der eeuwen “bestuurskunde” ook een vakgebied (ahum/proest) met “hard bewijsmateriaal” hoe het allemaal zou moeten reilen en zeilen. De politieke heersers stonden eeuwen lang onder invloed van hun religie.
Maar waar waren toen opeens die wetenschappers en kunstenaars gebleven? Druk bezig met uitvindingen en creatieve uitspattingen? Druk bezig met hun eigen naam en faam maken? Het laatste weet ik niet; ik denk zelfs van niet, want de meeste denkers, zowel wetenschappelijk als creatief, verkregen hun roem pas lang na hun dood. Maar dat eerste zeker wel; onze creatieve en technische ontwikkeling hebben we te danken aan die creatieve, “scheppende” denkers. Die zochten naar hun uitingen van creativiteit, zochten naar technologische en medische verbeteringen.

Vragen en vrees
Bestaan er onderzoeken van pakweg de laatste 100 jaar naar de studie-achtergronden van politici? Zijn deze achtergronden dan voornamelijk (technisch) wetenschappelijk of juist van meer ideologische aard, zoals rechtenstudies, management, bestuurskunde, sociale “wetenschappen”, enz?
Ofwel anders gesteld; trainden zij hoofdzakelijk hun “scheppende” krachten, hun probleemoplossende vermogens, hun creatieve en “out-of-the-box” gedachtengang? Zoals vereist is voor wetenschappelijke studies.
Ik vrees het tegengestelde: dat de meeste politici afkomstig zijn uit een verleden, opvoeding en scholing van starre denkbeelden (wetgeving/werkprocessen/procedures zijn leidend, niet denkend aan het nut ervan of de moraal). Opvoeding en studie vanuit een ideologische basis.

Hoe erg?
Is dat dan zo erg? Die opvoeding en studie op ideologische basis? Nee hoor, wat mij betreft niet. Volgens mij ook zeker nodig voor bepaalde beroepen/roepingen. Een maatschappelijk werker zonder medeleven of sociale inborst lijkt mij een vreemde combinatie en een jurist met afkeer van verdedigend argumenteren en regeltjes en orde lijkt me ook niet echt jofel werken.
Echter, al die sociale vaardigheden, defensieve denkwijzen, status quo accepteren zonder ooit de motivatie aangeleerd te zijn om die status quo eens uit te dagen, verenigd in een clubje politici en beleidsmakers: dat alles lijkt mij een basis om een verzorgingsstaat in te richten. Waarin alleen verzachtende oplossingen worden gezocht en zelden “harde noten gekraakt” worden. Waarin nooit eens “nee” gezegd wordt tegen een bepaalde groep van de bevolking. Waarin met vage argumenten een collectivistische samenleving wordt gepropageerd.

Ja, dan vind ik het wél erg. Maar het is maar een mening. De mijne. En ik ben benieuwd naar uw zienswijze: kunt ú “out-of-the-box” denken, of bent u ook al zo geconditioneerd door overheid en/of religie, baseert u uw leven op rationele argumenten, of op ideologische vaagheden?
Denkt u ook, dat het verschil in denkwijze, opvoeding en studie bepalend is voor hoe politici en beleidsmakers hun werk doen? En zo ja: dat juist die defensieve denkwijze voor een slappe samenleving zorgt? Waar iedereen uit de dure “poel met hulp” graait en verleert zijn/haar eigen broek op te houden?
Of ben ik de enige die zo denkt?

25 REACTIES

 1. Zoals waarschijnlijk uit mijn andere reacties blijkt, heb ik een speciale minachting voor starre-regeltjes-denkers die menen autoriteit te hebben omdat zij nu een opperbureaucraatje zijn ergens in een overheidskantoor. Niet op basis van verdienste. Van die lieden die vinden dat hun opinies gelijk zijn aan recht, wetenschap en de mening van de anderen.

  Het is lastig om er wat zinnigs over te zeggen zonder lange verhalen af te steken. Van de zwakke samenleving valt eigenlijk het meest op dat men met allerlei trucs je geld probeert af te pakken. Al gaat het wel de kant op van autoritair gehoorzaamheid aan arbitraire regeltjes eisen.

  Het huidige bestuur is in mijn ogen een stel moreel verloederde prutsers, die in de staat een manier hebben gevonden om een luxe levensstijl te kunnen hebben, die zij met een carriere in de marktsector nooit zouden krijgen. Dat is waarschijnlijk wel wetenschappelijk aan te tonen. Maar is de morele verloedering nu werkelijk erger dan in het oude Griekenland in zijn slechte jaren, of in het Romeinse Rijk net voor de val?
  Paul Martens [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]: Of de morele verloedering erger was dan in het oude Griekenland of Romeinse Rijk kan ik niet beoordelen. Laat ik ze in de oudheid het voordeel van de twijfel maar gunnen, omdat het beginnelingen waren in staatsstructuren e.d.

  Wél vind ik het schandalig dat ze (politici en beleidsmakers) na duizenden jaren nog niet veel wijzer zijn geworden. Daarom vind ik het nu eigenlik wel erger.

 3. Interessante stelling. Correct me if I’m wrong.

  Paar duizend jaar geleden introduceerden een paar slimmeriken de 10 geboden om de bevolking in het gareel te houden. Na vele eeuwen werd het helaas geperfectioneerd tot een nieuwe “wetenschap” namelijk economie. Met allerlei factoren die zogenaamd van belang zijn voor onze samenleving, denk aan; vraag en aanbod, prijselasticiteit, inflatie en nog meer variabelen om ontwikkeling tegen te houden en ons denken op onzin en triviale bijzaken te focussen.

  Nu het huidige bestuur, logisch dat dit soort bloedzuigers graag als machthebbende hierop solliciteren.
  Immers er wordt disproportioneel hoog beloond voor het promoten van een “wetenschap” als de economie en veels te weinig voor het innoveren en ontwikkelen van de echte wetenschappen als oplossing voor de maatschappij.

  Zolang het belang van de wetenschap niet wordt erkend als ultieme gereedschap om de samenleving te laten functioneren en de echte wetenschappers c.q. uitvinders stelselmatig worden onderdrukt door machtsbeluste politici/economen zullen we nog heel lang in een slappe destructieve maatschappij leven.

  Graag uw mening

  Dank,

  Homo
  Paul Martens [6] reageerde op deze reactie.

 4. Lijkt me juist prima om in een ‘zwakke samenleving’ te opereren.
  Hoe meer prutsers des te eerder ben je ze de baas en bereik je voorsprong.

  Het is meer een kwestie van grote vis, kleine vijver of kleine vis grote vijver.
  Als je maar lol hebt.

  Paul Martens [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Homo [3]: Mee eens, als eerste moeten we van die onderdrukking af. Dan pas is het tijd voor ontplooiing.

  @slijmerigesluipslak [4]: Een heleboel vragen:
  Hoe stel je je dit voor?
  Van welke kant beargumenteer je deze standpunten?
  Hoe wordt je een systeem dat jou met geweld bedreigt de baas, zonder zelf agressie te initiëren?
  Welke voorsprong bedoel je?
  “Als je maar lol hebt”, ten koste van wie of zie je dit “agressie-neutraal” zonder dwang aan anderen?

 6. In het christelijke Amerika, werd en wordt allerlei creatievelingen alle ruimte gegeven.
  Vandaar dat zoveel verwezenlijkte uitvindingen uit Amerika komen.
  Waarom Martens dan zomaar in het wilde weg gaat aannemen dat
  ‘religie’ de creativiteit zou doden???
  Zal wel met zijn allergie te maken hebben.
  Steeds weer die vooringenomenheid van Martens.
  Verdedig het libertarisme eens zonder die tunnelvisie, zou ik zeggen.

  IIS [9] reageerde op deze reactie.

 7. Invoering vingerafdruk
  Met ingang van 21 september 2009 vindt de landelijke invoering van de vingerafdruk plaats bij het aanvragen van reisdocumenten. Als u vanaf deze datum een paspoort of identiteitskaart aanvraagt, neemt de gemeente vier vingerafdrukken van u op. Dat gebeurt met een elektronische vingeraflezer aan de balie. De vingerafdrukken komen in een chip in het reisdocument. Dat gebeurt om fraude en misbruik en met reisdocumenten te voorkomen. Ook maakt de invoering van de vingerafdruk grenscontroles makkelijker. Het is een gevolg van Europese regelgeving. Van kinderen die jonger dan 12 jaar zijn, hoeft de gemeente geen vingerafdruk op te nemen.
  De gemeente neemt de vingerafdrukken elektronisch op met een vingerafdruklezer aan de balie. Het is van belang dat de van u op te nemen vingerafdrukken de best mogelijke kwaliteit hebben. Let u er daarom op dat u oneffenheden aan uw vingers zoals verfresten zoveel mogelijk verwijderd als u een paspoort of identiteitskaart gaat aanvragen.
  Misschien lukt het niet om van één of meerdere vingers een vingerafdruk op te nemen. Bijvoorbeeld omdat uw vinger in het verband zit. In dat geval nemen we de vingerafdrukken op van één of meer andere vingers waarbij dat wel mogelijk is.
  Het kan gebeuren dat er bij we bij u geen enkele vingerafdruk kunnen opnemen vanwege een tijdelijke kwetsuur. In dat geval krijgt u geen paspoort of identiteitskaart met een geldigheidsduur van vijf jaar. U kunt dan kiezen: u komt later terug als we wel vingerafdrukken kunnen opnemen. Of u krijgt een paspoorf of identiteitskaart met een geldigheidsduur van 12 maanden.

  Lotta Fuzz [19] reageerde op deze reactie.

 8. @IIS [9]:

  Vooroordeel.
  Het is maar net op welk gebied creativiteit verlangd wordt.
  Creativiteit op het gebied van moraal wordt niet verlangd.
  Maar daarbuiten blijft er nog een enorm gebied over, waar creativiteit zich kan ontplooien.

  Denk alleen al aan het islamitische verbod op het afbeelden van levende wezens. Dat verbod heeft geleid tot een enorme creativiteit op het gebied van de ornamentele kunst!
  Op het gebied van abstracte versieringen is de islamitische kunst buitengewoon creatief geweest.

  Maar de kerk in het westen heeft eveneens voor grote creativiteit gezorgd. Tal van kunsten hebben hun oorsprong in de christelijke kerk.
  Tal van vernieuwingen in die kunsten (Zoals de verbeelding van het perspectief in het platte vlak) werden bevorderd door de kerk.

  Die IIS is gewoon een verschrikkelijk chagrijn, die domweg niks positiefs WIL zien, als het om de kerk gaat.
  Dat computerprogrammeurs een 2-tallig stelsel bedachten, dat is buitengewoon creatief. Het christelijk geloof houdt dergelijke vondsten beslist niet tegen.
  Maar zo’n IIS gromt veel liever, dan zich werkelijk te verdiepen.

  IIS [11] reageerde op deze reactie.

 9. @beek [10]:

  Dat stuk chagrijn bekijk je iedere morgen als je in de spiegel ontwaakt uit je coma. Het instituut kerk en geloof daarover is inderdaad niets positiefs te melden, dat jij het hele spul ziet door een roze bril is jouw makke, maar dat is je niet kwalijk te nemen het is namelijk wat je van huis uit is opgedrongen en aangedaan. Het enige wat men jouw kwalijk kan nemen is dat je domweg blijft doordenderen.

  Weet je wel wat creativiteit of creatief zijn behelst? Gewoon niet doen Beek, doen alsof je daar verstand van hebt, maar er ondertussen weet en begrijp je er geen snars van, btw het is niet alleen een kwestie van weten, maar ook van voelen, daarbinnen, voelen, iets wat jouw niet lukt, vandaar.

 10. @beek [13]:

  Het wordt de hoogste tijd dat die IIS eens gaat beseffen dat hij slechts een dubbeltje is.
  Het blijkt elke keer weer uit zijn reacties, dat het kwartjes-stadium hem volledig boven de pet gaat.
  Aangezien voor hem persoonlijk een dubbeltjes-denken werkelijk het hoogste is, dat voor hem haalbaar is, is het volstrekt verloren moeite hem enig inzicht in de kwartjes-mentaliteit te geven.
  Hij kan dat domweg vanuit zijn eigen standaard beperkingen nooit begrijpen.
  Ergens beseft zo’n IIS dat ook wel: het is niet voor niks dat de zwakker begaafden als compensatie ongelooflijk brutaal en eigenzinnig beperkt kunnen zijn.

  Maar met zulke intrinsieke berperkingen aangelegd, is het nu eenmaal onmogelijk de IIS-en van hogere standaarden te overtuigen.
  Een aap zal nooit een bijbel kunnen begrijpen, bijvoorbeeld!
  Die aap begrijpt zelfs uw eenvoudige fiets niet
  IIS zit in zo’n zelfde positie: onmogelijk is het voor hem allerlei hogere kwesties werkelijk te begrijpen.

  Het christelijk geloof maakte van eenvoudige vissers, wereldleiders.
  Maar die mogelijkheid verwerpt deze onnozele IIS al bij voorbaat.

  IIS [15] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [14]:

  Christelijk geloof, vissers, wereldleiders? Last van tamponziekte?

  Wat heerlijk is het als een gelovige, een zombie, probeert zijn eigen waanbeelden hier kracht bij te zetten en zich lekker laat gaan. Kerel, vraag of ze je vandaag nog willen ontslaan, je bent rijp voor poliziek Den Haag, daar hebben ze een heel kabinet vol met gelovigen/gekken, zoals jij, die denken dat de wereld volgens hun boekje moet draaien, maar niet willen zien hoe ze de wereld naar de filistijnen helpen en als judassen een pakt met de duivel hebben gesloten…God is ver van jullie.
  Wat jij verder vindt of denkt is niet relevant, je bent niet meer dan een voorbeeld hoe achterlijk en ziek het geloof is. Vandaar dat je hier bijna verplicht moet blijven reageren.

  Wil je een dubbeltje voor een ijsco?
  beek [16] reageerde op deze reactie.
  Michel [22] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [8]:

  Grappig, dat IIS komt met de vingerafdruk. Vanuit de Christelijke, met name de CU hoek, werd vaak fel geageerd tegen het opnemen en opslaan van biometrische kenmerken. Gewetensbezwaren, de duivel enzo.

  Ik weet het, het is weinig creatief. Maar toch.

  In deze context is het wel raar dat zoiets als het electronisch kinddossier wordt ingevoerd onder het regime van een CU-opperhoofd. En wat betreft het tegenhouden van dat opnemen en opslaan van biometrie is het geen steek beter geworden, sinds de CU mee is gaan doen. Slappe maatschappij. Dus voor die duivel breken fantastische tijden aan.

  IIS [20] reageerde op deze reactie.
  Homo [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Lotta Fuzz [19]:

  “Het teken van het beest (666) aan de volgelingen van satan”

  Satan = God (Allah) = het geloof (boekjesvolk) dat de gezonde, vrije en onafhankelijke geest (God?) wil vertellen dat ze met de nodige dwang moeten leven in de wil van satan en het liefst als onderdrukte gelovige sjlemielen …in mijn ogen een zeer gevaarlijk volkje dat te vuur en te zwaard bestreden dient te worden…Net zo gevaarlijk en misschien zels gevaarlijker dan het communisme.

 14. Hoi Paul

  We komen uit een lange ontwikkeling waarin de principes van de staat een bepaald doel gediend hebben. Deze principes zijn in deze tijd behoorlijk achterhaald. Ik zie het steeds meer als een natuurlijke ontwikkeling waarvan de climax nu begint te naderen. Een ontwikkeling die door enkelen met alle macht doorgezet wordt, door een wat vastgeroeste groep ondersteund wordt, en door velen bekritiseerd wordt. En terecht.

  Maar het wordt ook eens tijd om dit te gaan omzetten in alternatieven.

  @IIS [15]:

  Mijn vraag is: wat bereik je hiermee? Verdeeldheid zaaien is iets wat we aan de overheid zouden moeten overlaten. Die zijn daar uitermate bedreven in.

  IIS [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Michel [22]:

  Het gaat over constructieve gedachten die accepteren dat er ook met verdeeldheid moet worden getracht voor een gezamenlijke toekomst te gaan.

  Maar eigenbelang, egoïsme en hebzucht( graaien) en het opdringen van onderdrukkende wetten, regels en dwingende geloofsovertuigingen zullen eerst moeten worden geëlimineerd, en helaas kan zoiets niet met zachte, pamperende woordjes.
  beek [24] reageerde op deze reactie.

 16. @IIS [23]:

  Maar uiteraard gaat geen gelovige ook maar 1 stapje opzij, na het hatelijk en giftige geschreeuw van ene IIS.
  Hij hoeft niet te pamperen, maar zijn harde woorden halen ook niks uit.

Comments are closed.