vrijbitUtrecht, 18 september 2009

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft 18 september aan Vrijbit bevestigd dat er geen interim-maatregelen kunnen worden genomen tegen de registratie en opslag van vingerafdrukken van Nederlanders vanaf 21 september. Vrijbit had deze week haar eerdere verzoek om schorsing van de registratie en opslag van biometrische gegevens herhaald en verder juridisch onderbouwd. Het Hof in Straatburg legde dit, zonder hier inhoudelijk op in te gaan, opnieuw terzijde.

Interim-maatregelen door het Hof worden alleen getroffen als er onherstelbare schade dreigt door een vermeende mensenrechten-schending. Bijvoorbeeld als een vluchteling dreigt te worden uitgezet naar een land waar zijn leven in gevaar komt, kan het Hof ingrijpen. Naar analogie hiervan had Vrijbit aangevoerd dat door de privacy-schendende opslag van foto en vingerafdrukken de “digitale persoonlijkheid” van de Nederlander in levensgevaar komt als deze vanaf 21 september wordt uitgeleverd aan de onveilige wereld van de databanken.

Onherstelbare schade dreigt in dat geval. Algemeen bekend is dat vooral het terughalen en achteraf verwijderen van biometrische gegevens uit de verschillende datasystemen en -bestanden, in binnen- en buitenland, in de praktijk een illusie is. Technisch is dit herstel niet voor honderd procent te garanderen en zijn foutmarges onvermijdelijk. Wet- en regelgeving zijn er bovendien niet op toegerust om te bepalen onder wiens bevoegdheid en verantwoordelijkheid dit terughalen en verwijderen zou dienen te gebeuren. En als gegevens in handen vallen van onbevoegden, is het glashelder dat de Nederlandse regering aan slachtoffers geen garantie kan geven dat zij de (inmiddels gekoppelde, doorgegeven of doorverkochte) gegevens nog verwijderd kunnen krijgen.

Daarom eiste Vrijbit een schorsing van de opslag van biometrische gegevens in het paspoort en de Identiteitskaart, totdat de bodemprocedure hiertegen is afgesloten. Het Hof is niet inhoudelijk op deze argumentatie ingegaan, maar verklaarde, zonder opgaaf van redenen, het schorsingsverzoek van Vrijbit niet-ontvankelijk.

Desondanks ziet Vrijbit de bij het Hof aangespannen bodemprocedure tegen de Paspoortwet met vertrouwen tegemoet.

Via Vrijbit.

12 REACTIES

 1. ik denk dat er gewoon meer acties moeten komen. De ruchtbaarheid is te klein. Die petitie zie ik bijna negens vermeld.Een snelle kraak van de database zet de boel ook al wel snel op losse schroeven denk ik…

 2. @Fugy [1]:
  OF het zin heeft, vraag ik me ook elke keer bij dergelijke kansen af.
  Maar ook elke keer teken ik weer omdat je nooit kunt weten of er toch een succes mee te halen valt.
  Bovendien toon je dat er nog logisch denkende mensen zijn.

 3. Ik heb geen paspoort nodig ik doe het wel met mijn oudje. Naar amerika wil ik toch niet en met een bootje kom je ook overal.

 4. @.M [7]:
  “De invoering van de biometrische paspoorten is opgelegd door Europa, dat daarmee de identiteitsfraude wil tegengaan.
  In ons land (België) worden per jaar 400.000 paspoorten uitgereikt. In de eerste helft van 2009 zijn zo’n 225 gevallen van identiteitsfraude geregistreerd.”
  http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/992370/2009/09/11/Belgie-reikt-volgend-jaar-eerste-biometrische-paspoorten-uit.dhtml

  Ze bewaren je vingerafdruk dus sowieso, stelsematig van iedereen, en over x jaar hebben ze iedereen z’n DNA. Er is te weinig weerstand tegen, mensen vragen er zelf om, ze denken dat het geen kwaad kan en alleen maar goed kan zijn voor de toekomst.

  Vrijdag kwam nog in het nieuws dat meer dan 900 agenten in het rijksregister naar informatie over Yasmine hadden zitten snuffelen, een onlangs overleden zangeres en bekende vlaming.

  Nog wat cijfertjes, vorig jaar gebeurden er voor 21 miljoen euro telefoontaps. 1 tap kost 4000 euro (huh??). Omgerekend dus zo’n 5250 taps.

 5. Wie zullen toch de mannetjes zijn die al hun apparatuur maar wat graag aan de staat verkopen waar de vingerafdrukken mee worden opgeslagen? Het is één grote smerige wereld van lobbyisten die dergelijke systemen bij de overheid aan de man brengt…Controle en vele miljarden winst…twee vliegen in één klap.

  Idem dito geldt voor Rekeningrijden = controle door de overheid en = miljarden winst voor de onzichtbare mannetjes.

  Burger = klapvee = melkvee = slachtvee = degene die niets heeft te verbergen

  Net als gloeilampen die niet meer mogen worden verkocht. Het alternatief van de gloeilamp is duurder en vult lekker de zakken van de onzichtbare mannetjes…

Comments are closed.