vastgebonden

Door Guido voor Anarchiel.com

De heer A. van Rooij werkt parttime als safety manager bij “Philips Medical Systems Nederland B.V.” (Philips) en werkte daarnaast parttime als directeur voor het “Ecologisch Kennis Centrum B.V.” (EKC). Inmiddels staat de heer van Rooij echter als gevolg van een ziekmelding bij het UWV door Philips te boek als 100% arbeidsongeschikt (onder de noemer “geestesziek”).

Vanuit zijn functie voor het EKC zet de heer van Rooij zich onder andere in voor zaken om ernstige milieuvervuiling (met toestemming van verschillende overheden) een halt toe te roepen. Op 12 mei 2009 heeft Van Rooij holding B.V. (de werkgever van Van Rooij voor het EKC) een brief van het UWV ontvangen dat Van Rooij in het WIA-traject terecht is gekomen als gevolg van de ziekmelding door Philips bij het UWV. Dit ondanks het feit dat de kantonrechter op 2 juli 2009 heeft uitgesproken dat Van Rooij niet ziek is en als safety manager bij PMSN goed functioneert.

Volgens Philips heeft de heer van Rooij zichzelf ziek gemeld. Bijkomstig krijgt de heer van Rooij al bijna twee jaar (vanaf 25 oktober 2007) geen salaris meer uitgekeerd van Philips, omdat hij naar zeggen van die organisatie weigert mee te werken aan een onderzoek. Volgens van Rooij is dit absoluut niet juist: “Philips heeft me ziek gemeld bij het UWV, niet ik”. Dat blijkt volgens Van Rooij tevens uit stukken van het UWV, die door hem middels een beroep op de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ (Wob) zijn verkregen.

De ziekmelding op zich is ook zeer omstreden. Volgens Van Rooij is de diagnose van de bedrijfsarts niet ondersteund door een onafhankelijke psychiater. Om die reden valt er sterk te twijfelen aan de onafhankelijke positie van waaruit de diagnose is uitgesproken. Niet alleen wekte van Rooij bij mij een uiterst gezonde indruk, ook is hij volgens de rechter een gedreven man die erg hoge betrokkenheid heeft bij Philips.

Ondanks de bezwaren van Philips, heeft de rechter geëist dat van Rooij zo snel mogelijk zijn functies weer zou moeten oppakken. Dat dit tot op heden nog niet gebeurd is, is van Rooij een doorn in het oog. Doordat Philips hem tot op de dag van vandaag weigert hersteld te melden bij het UWV, zit hij nog steeds zonder werk en zonder geld thuis. Ook kan van Rooij als gevolg daarvan geen werkzaamheden meer verrichten voor zijn cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Door de ziekmelding van Philips bij het UWV, is de heer van Rooij op dit moment vleugellam en monddood gemaakt. Hij is tot zijn herstelmelding door Philips bij het UWV niet gemachtigd om namens het EKC op te treden. Indien hij dat toch zou doen, is hij in overtreding van de Ziektewet. Intussen is van Rooij de wanhoop nabij, want naast het feit dat hij erg graag zijn werkzaamheden als safety manager voor PMSN weer oppakt, krijgt hij al die tijd al geen salaris.

Zolang Philips hem niet als hersteld opgeeft bij het UWV, mag van Rooij dus tevens geen werkzaamheden voor het EKC verrichten. Namens deze organisatie maakt van Rooij zich onder andere sterk voor burgers en organisaties die lijden onder gebruik van houtimpregneermiddelen, wolmanzouten genaamd.

Wolmanzouten bevatten onder andere de zeer giftige kankerverwekkende stoffen arseenzuur en/of chroomtrioxide (chroom VI). Vanwege de volledige oplosbaarheid van deze stoffen in contact met (regen)water komen de mensen met deze stoffen in contact tijdens de productiefase, in de gebruiksfase en in de afvalfase van het gewolmaniseerde hout. Na de afvalfase (als het geïmpregneerde hout er niet meer is) zitten deze kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide in opgeloste vorm in het grondwater en oppervlaktewater en daarmee ook in ons drinkwater. Deze vorm van vervuiling is helaas niet terug te draaien. Is het water eenmaal vervuild, dan kan deze vervuiling niet meer ongedaan worden gemaakt.

Zo heeft de heer van Rooij al eens opgetreden in een zaak namens B. Heijmen over een gewolmaniseerde zandbak op een schoolplein die kankerverwekkende stoffen bleken te bevatten. Ook trad hij op namens dhr. R. Kahlman (oud werknemer van Corus) in een zaak tegen Corus en in een zaak tegen de provincie Groningen namens Mw. J. Jager die naast een afvalverwerkingsbedrijf woont. Telkens maakte hij zich sterk voor mensen die vergiftigd zijn en nog verder vergiftigd worden door belangen van (grote) bedrijven en overheden.

Nu kan de heer van Rooij door toedoen van PMSN zijn uiterst belangrijke werkzaamheden voor het EKC niet langer meer uitvoeren. Waarom hij dat niet kan is om diezelfde reden: belangen van (grote) bedrijven en overheden. Zolang Van Rooij bij het UWV als arbeidsongeschikt te boek staat, is hem feitelijk de mond gesnoerd. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin welteverstaan. Zowel mag hij niet meer optreden als belangenbehartiger van benadeelden, als dat hem feitelijk alle inkomsten ontnomen zijn doordat Philips weigert hem zijn salaris te betalen.

De conclusie van dit alles is dat zolang Philips weigert mee te werken aan de herstelmelding van de heer van Rooij bij het UWV, hij ook geen werkzaamheden voor bijvoorbeeld het EKC mag verrichten. Alle moeite ten spijt, lijkt het erop dat hier een belangrijke Nederlandse Arbo- en milieudeskundige monddood wordt gemaakt.  Van Rooij kennende laat hij het hier niet bij zitten, wij houden u dan ook op de hoogte van het vervolg, en wensen van Rooij alle geluk van de wereld in deze moeizame strijd tegen grote corporatieve belangen.

Vorig artikelAnarchokapitalisme
Volgend artikelEmotionele emoties
Anarchiel
Ik heb mijn "eigen stek" op het internet, te weten Anarchiel.com. Aangezien ik het echter leuk vind om op meerdere plekken mijn vaak als zeer verwrongen beschouwde denkbeelden te verkondigen, was ik zeer verheugd de mogelijkheid te krijgen om ook op Vrijspreker.nl te publiceren. En dat doe ik nu dus met veel liefde. Ongeveer alle artikelen van mijn hand die op Vrijspreker.nl verschijnen, verschijnen ook op Anarchiel.com en vice versa. De reden hierachter is eenvoudig: hoe meer "exposure", hoe groter de kans op discussie, het vergaren van nieuwe informatie en het komen tot bruikbare kennis, zal worden. Doet u gezellig mee?

19 REACTIES

 1. Het lijkt mij dat indien de heer van Rooij zichzelf geschikt genoeg acht om werkzaamheden te verrichten en zich aanbiedt voor werk bij Philips, er weinig over blijft van de ziekmelding.

  Hij moet loondoorbetaling in dat geval toch kunnen afdwingen via de rechter.

 2. Van Rooij zit ook nog steeds achter de zaak gif(speel)hout op het schoolplein van EBS online te Eindhoven.
  Minister Donner moest van de Raad van State een beslissing nemen wat te doen met het (speel)hout met carcinoge (kankerverwekkende) eigenschappen, zie:
  http://www.hetechtenieuws.org/2009-07-13.php
  Tot op de dag van vandaag reageert de overheid (donner) gewoon niet.
  Gek he??

  Alles wordt uit de kast gehaald om Van Rooij te dwarsbomen.

 3. Gemakkelijk gezegd; de heer van Rooij moet dit of hij moet dat doen. Het krijgen van je recht is in dit land al lang geen vanzelfsprekendheid meer en zeker voor een man als de heer Ad van Rooij, die al jarenlang opkomt voor hen die slachtoffer zijn of dreigen te geraken van o.a. giftige (letterlijk) praktijken van bedrijven die ook nog eens gesteund worden door diezelfde overheid die ons zou moeten beschermen. Nee, Ing. Ad v.Rooij is voor de overheid een zeer lastige klokkenluider en in samenwerking met grote logge lichamen als Philips die als verlengstuk van en voor diezelfde overheid werken zal het nog een hele tour worden om ‘RECHT’ te verkrijgen voor deze dappere man.

  Sen Huwa [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Silvia Videler [3]:

  Ik denk dat ik mij wel bewust ben van de onrechtvaardigheid die klokkenluiders kan treffen.

  Ik vraag echter af wat er gebeurt wanneer de heer van Rooij zich beter meldt, en/of een second opinion aanvraagt bij UWV over zijn arbeidsgeschiktheid volgens de ZW. In de meeste gevallen, wordt men dan direct naar de werkgever gestuurd om weer aan de slag te gaan.

  Daaropvolgend heeft de werkgever de plicht om arbeid aan te bieden en loon door te betalen.

 5. Die maffiakliek die nederland in de ban heeft en waarvan het ware gezicht van bloot komt, hebben we grotendeels aan de regering en die andere ratten te danken. Ad van Rooy je hebt goed werk geleverd en ik waardeer je vechtlust tegen het onrecht wat je wordt aangedaan, je legt de rotte plekken in de samenleving goed open en bloot, daar zijn die ratten die ons willen vergiftigen niet van gediend. Het gelijk is aan jouw kant en ik wens je veel kracht toe om die maffiakliek te elimineren ten goede van het nederlandse volk. Zegt het voort dat is de beste reclame om ons doel te bereiken!

 6. De heer R. Hartman van de redactie vraagt ‘Wat denk jezelf Robert?’ Vervolgens schrijft hij ‘Gelieve niet te spammen’.’Voor advertenties kun je contact opnemen met de redactie’.
  Bij deze dan: Kan de heer Hartman, om het begrip ‘nieuwe media’ duidelijk te krijgen, mij vertellen door wie hij en wie de website ‘De Vrijspreker’ betaalt? Kan de heer Hartman ook zo vriendelijk zijn het begrip spammen te definiëren of te preciseren. Kan de heer Hartman ook vertellen waarom op de website van De Vrijspreker niet voorkomt dat het Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven is, die door zijn gedrag dit land voor alle burgers het meest onveilige land van Europa heeft gemaakt. Hij doet dit door het zo te organiseren dat alle deskundige. Op basis van het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ te zwijgen over al dat gif waar de heer van Rooij, safety manager, bij de Koninklijke Philips, al meer dan 23 jaar lang de longen voor uit zijn lijf schreeuwt. Ik verwijs u hiervoor naar het verzoek van Revolutionaire Partij Nederland om de heer van Vollenhoven, als beschermheer van NVVK veiligheidskunde te royeren. Een ieder begrijpt dat wanneer je een debat over de vraag ‘Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van Nederland?’ integraal op tape laat zetten, dat niemand van de aanwezige deskundige crème de la crème, met het lot van Fred Spijkers op het netvlies, ook maar een kritische noot durft te kraken.
  Zie de brief: http://www.burgersinactie.nl/080707%20nvvk%20flyerc.pdf
  Nu maar hopen dat de heer Hartman dit geen spam noch reclame vindt. Zo ja, dan kan hij een klacht indienen bij de Reclamecodecommissie van de Consumentenbod.
  Groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
  Robert A. Verlinden.

  R. Hartman (NI) [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Robert A. Verlinden [8]: Je gevoel voor relevantie, of beter: het ten ene male ontbreken daarvan, diskwalificeert je. Je ego overstijgt je ratio.

  Als je pretendeert niet te weten wat spam is vraag ik me af wat je op het web doet. Als je een reactie post heb je de vrijheid al dan niet een website in te vullen, die als link achter je naam wordt geplaatst. Tot zover kun je je eigen website gratis promoten. Wil je meer, dan kun je een betaalde advertentie plaatsen. Simpel. Zoals HVV het stelt: van de wind kan een website niet leven.

  Misstanden dienen te worden aangepakt. Daar is de vrijspreker voor, vanuit de libertarische hoek. Vrijspreker heeft niet de intentie elke misstand aan te pakken. Vrijspreker heeft nu al twee maal ruimte geboden aan de problematiek rond Ad van Rooij, geheel belangeloos, omdat het illustreert welke ‘moraal’ de staat erop na houdt.

  Als dan ene Verlinden verbolgen is dat hij in dit stuk niet voorkomt, simpelweg omdat die Verlinden voor dit artikel volslagen irrelevant is, is dat een probleem van de heer Verlinden en van niemand anders.

  Kennelijk vindt de heer Verlinden het vanzelfsprekend dat hij en zijn beweging door de Vrijspreker worden gepromoot, en dat hij het recht heeft te klagen dat dat niet gebeurt.

  Dat zegt heel veel over de collectivistische uitgangspunten van de heer Verlinden. En het toontje dat de heer Verlinden daarbij hanteert verraadt hem, voor zover dat ‘algemeen belang’ dat al niet deed.

  Mocht hij een der belangenbehartigers van Ad van Rooij zijn, dan moet ik Ad veel sterkte wensen. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

 8. Meneer/Mevrouw Hartman,
  Veel geschreeuw en weinig wol. U beantwoordt mijn vraag niét. Door wie wordt u en uw website betaald? Wie is HVV? ‘De Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereniging?’
  Vervolgens wil ik en de beweging “blancolijst”, voormalige lijst 14, van de Libertarische hoek weten, waarom u geen melding maakt dat men op het standbeeld van vrijheidstrijder Pim Fortuyn valsheid in geschrifte heeft gepleegd, zoals recentelijk onomstotelijk is vastgesteld? Het behoeft geen betoog dat hierdoor de gehele samenleving in Nederland is ontwricht. Heb ik het nog niet over de rest van Europa en de wereld.
  Zie het vlugschrift EUREKA, zoals in Rotterdam wordt verspreid.
  http://www.burgersinactie.nl/090815%20spinoza%20eureka.pdf
  Voor wat betreft SPAM: hiervoor moet u bij OPTA zijn, ook een organisatie die dankzij valsheid in geschrifte uit de grond is gestampt. Immers, de misleiding, door Job Cohen, in het boek van ‘Spinoza als gids voor een vrije wereld’ is voorbeeld geven wat de essentie is van opvoeding. Dat hoef ik u toch niet te vertellen of toch?
  Groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen,
  Robert A. Verlinden

  Andre [14] reageerde op deze reactie.

 9. Ik volg al geruime tijd het schoolplein artikel van de heer Verlinden.

  Van Ad de Rooij wordt gezegd door het Philips concern dat hij gek is, maar minister Piet Hein Donner doet alsof hij gek is. Het is maar net wat je het beste uitkomt, ga je als volksvertegenwoordiger voor de veiligheid van de mensen of voor de Judasrol

  R. Hartman (NI) [12] reageerde op deze reactie.

 10. Ik wens de heer van Rooy alle kracht en steun toe die uiteindelijk kunnen leiden naar een/de Waarheid betreffende deze zaak..en de politieke miskleumen hopenlijk inzien..dat algemeen belang voor eigen/ego belangen gaat.

  Andre [14] reageerde op deze reactie.

 11. Voor mensen die een definitie nodig hebben voor het begrip ‘algemeen belang’, wil ik graag attenderen dat wij sinds november vorig jaar weten dat alle burgers die van hun kiesrecht gebruik maken gaan stemmen om dienaars voor de kroon te generen i.p.v. dienaars van het volk. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.
  Robert A. Verlinden

  Citaat:

  ‘ Aboutaleb moet op het matje komen – Den Haag – Staatsecretaris Aboutaleb sociale zaken moet vanochtend op het matje komen in de Tweede Kamer. VVD –Kamerlid Atzo Nicolaï kreeg gisteren steun voor een spoeddebat van zijn collega’s in de oppositie. Volgens Nicolaï heeft de PvdA bewindsman zijn positie als dienaar van de Kroon misbruikt voor partijdoeleinden. Aboutalebs naam staat onder een e-mail aan lokale PvdA –politici waarin staat dat het extraatje dat het kabinet via gemeenten wil uitkeren aan mensen met de laagste inkomens , kan worden uitgelegd als een “spectaculaire PvdA actie”. (ANP 13/11/08 Spits )

  flap [16] reageerde op deze reactie.
  Tony [17] reageerde op deze reactie.
  Andre [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Robert A. Verlinden [15]:

  Als je via Google naar dit citaat zoekt kom ik vooral uit op links m.b.t. lijst 14 en de heer Verlinden.
  Ook op een link naar de site van de man die dit citaat heeft gemaakt, Atzo Nicolai.

  http://www.atzonicolai.vvd.nl/actueel_6341/13604/

  Het verschil is wel dat Verlinden en bijvoorbeeld de Telegraaf het citaat als letterlijk omschrijven terwijl op Nicolai’s site te zien is dat “dienaar van de kroon” tussen aanhalingstekens staat, als zou het niet iets letterlijks maar ‘bij wijze van spreken’ betreffen.

  Van Verlinden:

  VVD –Kamerlid Atzo Nicolaï kreeg gisteren steun voor een spoeddebat van zijn collega’s in de oppositie. Volgens Nicolaï heeft de PvdA bewindsman zijn positie als dienaar van de Kroon misbruikt voor partijdoeleinden.

  Van de site van Nicolai zelf:

  VVD-Kamerlid Atzo Nicolaï kreeg steun voor een spoeddebat van zijn collega’s in de oppositie. Volgens Nicolaï heeft Aboutaleb zijn positie als ‘dienaar van de Kroon’ misbruikt voor partijdoeleinden.

  Ik hou niet zo van dat verkeerde quoten van een quote.

  En verder is het de vraag waarom het überhaupt relevant is voor ons. Of iemand nou een “dienaar van de kroon”, een “dienaar van de politiek macht cq partij” of een “dienaar van andere gevestigde machten” is.

  Het politieke systeem dient het “algemeen belang”, en Verlinden gebruikt ook de term “algemeen belang”.

  Dus laat Verlinden nou eerst maar eens duidelijk maken welke “algemeen belang” hijzelf nu eigenlijk wil dienen, en wat dat met ons van doen heeft.

  Andre [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Robert A. Verlinden [15]:

  Ik zie zoals Tony al fijntjes opmerkt, geen definitie van welk “algemeen belang” je wilt dienen, laat staan van het begrip zelf, zoals flap terecht opmerkt.

  Ik zal voor het gemak mijn overduidelijke vraag nog een keer herhalen:

  Graag zou ik van ieder van jullie een gedetailleerde definitie willen zien van het begrip “algemeen belang”.

  Alvast bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

  Ik ga de lat nog wat hoger leggen door ook de volgende vragen te stellen:

  – wie bepaalt wat “algemeen belang” is
  – hoe kan ik er van verzekerd zijn, dat degene(n) die dat bepaalt/bepalen in alle gevallen ook al mijn persoonlijke belangen behartigt/en ?
  – is het initiëren van geweld moreel juist ?

Comments are closed.